Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2010 z dne 12. 2. 2010

Kazalo

397. Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije, stran 1246.

Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za kovinske industrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05, 97/06, 90/07,33/08, 70/08 in 53/09) in 6. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:
D O D A T E K Š T. 5
h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije
1. člen
Tarifna priloga
Tarifna priloga po tem Dodatku nadomešča Tarifno prilogo 1 iz dodatka št. 4 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, št. 33/08).
2. člen
Najnižje osnovne plače
Najnižje osnovne plače se povečajo za 5% in od 1. 1. 2010 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:
+------------------------+-------------------+-----------------+
|Tarifni razred     | Najnižja mesečna | Najnižja osnovna|
|            | osnovna plača za | plača na uro v |
|            |  174 ur v EUR  |    EUR    |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|I. Enostavna dela    |    473,28   |    2,72   |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|II. Manj zahtevna dela |    516,78   |    2,97   |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|III. Srednje zahtevna  |    570,72   |    3,28   |
|dela          |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|IV. Zahtevna dela    |    650,76   |    3,74   |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|V. Bolj zahtevna dela  |    709,92   |    4,08   |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|VI. Zelo zahtevna dela |    829,98   |    4,77   |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|VII. Visoko zahtevna  |    969,18   |    5,57   |
|dela          |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|VIII. Najbolj zahtevna |   1.106,64   |    6,36   |
|dela          |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
|IX. Izjemno pomembna,  |   1.308,48   |    7,52   |
|najbolj zahtevna dela  |          |         |
+------------------------+-------------------+-----------------+
3. člen
Minimalna plača
Stranki soglašata, da za delodajalce, za katere velja Kolektivna pogodba za kovinsko industrijo Slovenije, znesek minimalne plače, določene z Zakonom o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, št. 114/06, 36/08), od 1. 1. 2010 dalje znaša 724,51 €.
Znesek iz prejšnjega odstavka je izreden ter začasen in ne bo predmet prihodnjih usklajevanj ter se preneha uporabljati, ko jo doseže ali preseže minimalna plača, določena z zakonom.
4. člen
Odstopanje od enotnih minimalnih standardov
V primeru, da bi izplačilo plače iz 2. člena te tarifne priloge ogrozilo delovna mesta, se delodajalec in reprezentativni sindikat pri delodajalcu ob soglasju sindikata dejavnosti lahko dogovorita za izplačilo nižjih plač.
5. člen
Regres za letni dopust
Regres za letni dopust za leto 2010 znaša 750 € in velja do določitve zneska za letni dopust za leto 2011.
6. člen
Povračila stroškov v zvezi z delom
Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80% cene javnega prevoza.
7. člen
Objava zneskov
Stranki te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavile mesečno v svojih glasilih.
8. člen
Sprememba in dopolnitev Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta na osnovi predlogov delodajalcev z dne 22. 12. 2009 in delojemalcev z dne 17. 5. 2007 pogajanja o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za kovinsko industrijo Slovenije (Uradni list RS, 108/05) zaključili do 31. 12. 2010.
Naslednja uskladitev tarifne priloge te kolektivne pogodbe bo sledila po zaključenih pogajanjih iz prvega odstavka tega člena.
9. člen
Veljavnost tarifne priloge
Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2010 dalje.
Ljubljana, dne 14. januarja 2010
Za Gospodarsko zbornico Slovenije
Združenje za kovinsko industrijo
dr. Blaž Nardin l.r.
predsednik upravnega odbora
 
Za Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za kovine
predsednik
Zdravko Slak l.r.
 
Za sindikate
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
 
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
predsednik
 
Neodvisni sindikat Slovenije – Sindikat kovinske industrije (NSS – SKI)
Vladimir Pajek l.r.
predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike
Ljubomir Ocvirk l.r.
pooblaščenec
 
Zveza delavskih sindikatov Slovenije
– Solidarnost za dejavnost motornih vozil, plovil in polprikolic
Slavko Pungeršič l.r.
generalni sekretar
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 20. 1. 2010 izdalo potrdilo št. 02047-16/2005/34 o tem, da je Dodatek št. 5 h Kolektivni pogodbi za kovinsko industrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 13/4.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti