Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2009 z dne 28. 12. 2009

Kazalo

4926. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-E), stran 14866.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-E)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih cestah (ZJC-E), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 16. decembra 2009.
Št. 003-02-11/2009-11
Ljubljana, dne 24. decembra 2009
dr. Danilo Türk l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH CESTAH (ZJC-E)
1. člen
V Zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV in 42/09) se prvi odstavek 75.c člena spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri izvajanju nadzora ima upravljavec cestninskih cest pooblastilo slikovno snemati vozila na kateremkoli delu cestninske ceste za namen identifikacije registrske označbe vozila in ugotavljanja pravilne uporabe vinjet, prevzema in oddaje zadnjega veljavnega dokumenta za plačilo cestnine v zaprtem sistemu cestninjenja ter pravilnosti registracije pri plačevanju cestnine z elektronsko napravo za cestninjenje.«.
2. člen
V prvem odstavku 75.č člena se šesta alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izvede elektronsko registracijo prehoda cestninske postaje oziroma drugega mesta elektronske registracije v nasprotju s splošnimi pogoji uporabe elektronskih naprav, ki jih določi upravljavec cestninskih cest;«.
Za osmo alinejo se doda nova deveta alineja, ki se glasi:
»– prevozi cestninsko postajo oziroma drugo mesto elektronske registracije z elektronsko napravo za cestninjenje na vozilu neustreznega cestninskega razreda ali registrsko številko vozila, ki ni enaka zapisu na elektronski napravi;«.
Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Način cestninjenja in plačevanja cestnine z elektronskimi mediji upravljavca cestninskih cest podrobneje uredi upravljavec cestninskih cest v splošnih pogojih uporabe elektronskih naprav, ki jih sprejme na podlagi javnega pooblastila, ter objavi na svoji spletni strani in v Uradnem listu Republike Slovenije.«.
3. člen
V prvem odstavku 77.a člena se sedma alineja spremeni tako, da se glasi:
»– izvede elektronsko registracijo prehoda cestninske postaje oziroma drugega mesta elektronske registracije v nasprotju s splošnimi pogoji uporabe elektronskih naprav, ki jih določi upravljavec cestninskih cest (šesta alineja prvega odstavka 75.č člena tega zakona);«.
Za deseto alinejo se doda nova enajsta alineja, ki se glasi:
»– prevozi cestninsko postajo oziroma drugo mesto elektronske registracije z elektronsko napravo za cestninjenje na vozilu neustreznega cestninskega razreda ali registrska številka vozila, ki ni enaka zapisu na elektronski napravi (deveta alineja prvega odstavka 75.č člena tega zakona);«.
KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 326-07/09-85/19
Ljubljana, dne 16. decembra 2009
EPA 693-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti