Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2009 z dne 7. 12. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2009 z dne 7. 12. 2009

Kazalo

4371. Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (DP2011), stran 13322.

Na podlagi devetega odstavka 2. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPSPO, 109/08 in 49/09) in 162. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 25. novembra 2009 sprejel
P R O R A Č U N
Republike Slovenije za leto 2011 (DP2011)
(1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije za leto 2011 so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
(2) Proračun Republike Slovenije za leto 2011 se določa v naslednjih zneskih:
Ta proračun začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne s 1. januarjem 2011.
Št. 411-02/09-21/112
Ljubljana, dne 25. novembra 2009
EPA 609-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik