Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2009 z dne 30. 7. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2009 z dne 30. 7. 2009

Kazalo

2910. Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Rb2009-1), stran 8217.

Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in 166. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. 7. 2009 sprejel
R E B A L A N S P R O R A Č U N A
Republike Slovenije za leto 2009 (Rb2009-1)
Ta rebalans začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, izvrševati pa se začne z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št. 59/09).
Št. 411-02/09-15/63
Ljubljana, dne 16. julija 2009
EPA 460-V
Državni zbor
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l.r.
Predsednik