Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/1998 z dne 27. 11. 1998

Kazalo

4055. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta C4-ZN/2 - Mikoza v Ilirski Bistrici, stran 6266.

Na podlagi 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 56/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave, št. 18/95) je Občinski svet občine Ilirska Bistrica na 44. seji dne 18. 11. 1998 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta C4-ZN/2 – Mikoza v Ilirski Bistrici
1
Javno se razgrne osnutek zazidalnega načrta C4-ZN/2 – Mikoza v Ilirski Bistrici, ki ga je izdelal ATELJE VILLA, d.o.o., Vodnikova 13, Ilirska Bistrica, oktobra 1998, pod številko AV 28/98.
2
Osnutek iz 1. točke tega sklepa bo razgrnjen od torka 1. 12. 1998 do četrtka 5. 1. 1999 v sejni sobi KS Ilirska Bistrica – Provizorij, Bazoviška 12, Ilirska Bistrica, levi hodnik, prva vrata levo, v delovnem času upravnih organov.
Javna obravnava osnutka odloka bo v sredo, 23. 12. 1998 s pričetkom ob 10. uri v sejni sobi KS Ilirska Bistrica, Bazoviška 12, Ilirska Bistrica, levi hodnik, prva vrata levo.
3
Občani in organizacije lahko podajo pismene pripombe, mnenja in druge predloge na kraju razgrnitve (knjiga pripomb) in na javni obravnavi ali pa jih pošljejo na naslov Občina Ilirska Bistrica, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo, Bazoviška 14, pod oznako “Pripombe na ZN Mikoza“.
Rok za oddajo pripomb se izteče z zadnjim dnem razgrnitve.
4
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-22/98-231
Ilirska Bistrica, dne 18. novembra 1998.
Predsednik
Občinskega sveta
občine Ilirska Bistrica
Zorko Šajn, dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost