Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2009 z dne 27. 3. 2009

Kazalo

968. Sprememba Poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje, stran 3062.

Na podlagi 16. in tretjega odstavka 21. člena Statuta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) je Občinski svet Občine Vitanje na 14. seji dne 18. 3. 2009 sprejel
S P R E M E M B O
Poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje
1. člen
23. člen Poslovnika občinskega sveta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Vabilo za redno sejo občinskega sveta s predlogom dnevnega reda se pošlje članom najkasneje 7 dni pred dnem, določenim za sejo. Skupaj z vabilom se pošlje tudi gradivo, ki je bilo podlaga za uvrstitev zadev na dnevni red.
(2) Vabilo za sejo občinskega sveta se pošlje županu, podžupanu, predsedniku nadzornega odbora občine, tajniku občine (direktorju občinske uprave), predsednikom Vaških skupnosti in predsedniku Trške skupnosti Vitanje.
(3) Vabilo iz prejšnjih dveh odstavkov se pošlje po pošti. Gradivo se skupaj z vabilom, če tako z izjavo na seji sveta naroči prejemnik, pošlje na disketi, zgoščenki, drugem nosilcu podatkov ali po elektronski pošti, sicer pa po klasični pošti.
(4) Na seji občinskega sveta se omogoči spremljanje gradiva na projekcijskem platnu.«
2. člen
Ostala določila Poslovnika Občinskega sveta Občine Vitanje (Uradni list RS, št. 113/06) ostanejo nespremenjena.
3. člen
Sprememba poslovnika začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 900-0002/2009-04
Vitanje, dne 18. marca 2009
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.

AAA Zlata odličnost