Uradni list

Številka 125
Uradni list RS, št. 125/2008 z dne 30. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 125/2008 z dne 30. 12. 2008

Kazalo

5739. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju – SP/3, stran 17022.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB), 14. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 88/04, 74/05 in 132/06) in Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave, št. 25/01 in Uradni list RS, št. 68/07 in 71/08) je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na 22. seji dne 18. decembra 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o štipendiranju – SP/3
1. člen
V 16. členu Pravilnika o štipendiranju (Uradne objave, št. 25/01, Uradni list RS, št. 68/07 in 71/08, v nadaljevanju: pravilnik) se doda dva nova odstavka, ki se glasita:
S posebnim sklepom določi župan dobitnika »Štipendije treh uprav« (Občina Šempeter - Vrtojba, Mestna občina Nova Gorica, Občina Gorica) med kandidati, ki so kakorkoli dejavni v čezmejnem ali mednarodnem prostoru oziroma se njihova smer študija kaže kot deficitarni poklic enako pomemben za območje vseh treh uprav.
Ostali kriteriji se upoštevajo v skladu z določili tega pravilnika, razen določil o posebni nadarjenosti, ki ni pogoj, lahko pa prinese dodatne točke.
2. člen
Doda se nov 28. člen, ki se glasi:
Za šolsko leto 2008/2009 se dobitnika »Štipendije treh uprav« določi med občani, ki so se prijavili na Javni razpis za dodelitev štipendij Občine Šempeter - Vrtojba v šolskem letu 2008/2009, če zadostujejo pogoju uspeha iz 3. člena pravilnika.
3. člen
Ustrezno z dodanim novim 28. členom se preštevilčijo vsi naslednji členi pravilnika.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od začetka šolskega leta 2008/2009.
Št. 01101-10/2008-3
Šempeter pri Gorici, dne 18. decembra 2008
Župan
Občine Šempeter - Vrtojba
Dragan Valenčič l.r.

AAA Zlata odličnost