Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008

Kazalo

4714. Sklep o spremembi Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Logatec, stran 14387.

Na podlagi 30. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 7-8/08) in v povezavi s 46. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) župan Občine Logatec sprejme
S K L E P
o spremembi Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Logatec
1. člen
V Sklepu o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Logatec, št. 3500-1/2006-65, z dne 25. 10. 2007 (v nadaljevanju: sklep o pripravi) se za 4. členom doda nov 4.a člen, ki se glasi:
»4.a člen
(faznost priprave OPN)
OPN za celotno območje Občine Logatec se pripravi v dveh fazah.
Prva faza predstavlja območje celotne občine, razen območje urejanja regionalne ceste R2-408/1374 Logatec–Žiri in ureditev križišča R2-409/301 Vrhnika–Logatec (v nadaljevanju: povezovalka).
Druga faza obravnava območje povezovalke. Grafični prikaz druge faze je opredeljen v prilogi tega sklepa o pripravi.
Že pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, na osnutek OPN, se upošteva v obeh fazah.«
2. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 3500-1/2006-119
Logatec, dne 4. novembra 2008
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.
Priloga Sklepa o spremembi Sklepa o pripravi občinskega prostorskega načrta Občine Logatec, št. 3500-1/2006-65, z dne 25. 10. 2007:

AAA Zlata odličnost