Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2008 z dne 19. 11. 2008

Kazalo

4705. Sklep o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred, stran 14376.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-UPB7, Uradni list RS, št. 95/07 – UPB, 17/08, 58/08 in 80/08) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07 in 112/07) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Celje
S K L E P
o uvrstitvi ravnatelja v plačni razred
1. člen
Delovno mesto ravnatelja javnega zavoda Vrtec Anice Černejeve, Kajuhova ulica 5, 3000 Celje, se za določitev osnovne plače uvrsti v 47. plačni razred.
2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2008 dalje.
Št. 11001-1/2004-APL/DD/SS
Celje, dne 12. novembra 2008
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l.r.