Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2008 z dne 30. 7. 2008

Kazalo

3517. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, stran 11458.

Na podlagi prvega odstavka 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – uradno prečiščeno besedilo, 17/08, 58/08, 69/08 – ZTFI-A in 69/08 – ZZavar-E) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
1. člen
V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 64/08 in 69/08) se v tabeli 2. člena besedilo izraza Z104 dopolni tako, da se glasi:
   »
+------+--------------------+----------------------------------+
|Z104 |primerljivi znesek |osnovna plača za obračun + C010 + |
|   |plače določen po  |C020 + C040 + (C050 ali C051 ali |
|   |ZSPJS        |C052) + C150 za tekoči mesec, kot |
|   |          |če bi delal polni delovni čas   |
+------+--------------------+----------------------------------+
                               «.
2. člen
V 3. členu se v tabeli dodajo nove vrste izplačil H120, N040, O031, O032, O041 in O042:
   »
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
|H120 |osnova do  |nadomestila | / |veljavni   |refundira |
|   |minimalne  |v breme   |  |predpisi   |ZZZS    |
|   |plače za  |ZZZS, ZPIZ, |  |       |      |
|   |plačilo   |MO, MNZ in |  |       |      |
|   |prispevkov |sodišča   |  |       |      |
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
|N040 |stavka   |neplačana  | / |vodenje ur  |bruto   |
|   |      |odsotnost  |  |       |znesek   |
|   |      |      |  |       |enak nič, |
|   |      |      |  |       |prispevkov |
|   |      |      |  |       |se ne   |
|   |      |      |  |       |plača   |
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
|O031 |dežurstvo  |dežurstvo  | / |27.b člen  |      |
|   |preko    |      |  |Zakona o   |      |
|   |polnega   |      |  |državnem   |      |
|   |delovnega  |      |  |tožilstvu  |      |
|   |časa    |      |  |       |      |
|   |(nedelja) – |      |  |48. člen KPJS|      |
|   |aktivno za |      |  |       |      |
|   |sodnike in |      |  |število ur x |      |
|   |državne   |      |  |bruto urna  |      |
|   |tožilce   |      |  |postavka za |      |
|   |      |      |  |(osnovno   |      |
|   |      |      |  |plačo za   |      |
|   |      |      |  |obračun +  |      |
|   |      |      |  |A040 + C010 +|      |
|   |      |      |  |C020 + C040 +|      |
|   |      |      |  |C050 +    |      |
|   |      |      |  |C150) / Z050 |      |
|   |      |      |  |+ C110 + C120|      |
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
|O032 |dežurstvo  |dežurstvo  | / |49. člen   |      |
|   |preko    |      |  |Zakona o   |      |
|   |polnega   |      |  |sodniški   |      |
|   |delovnega  |      |  |službi    |      |
|   |časa (dela |      |  |       |      |
|   |prost dan) |      |  |27.b člen  |      |
|   |– aktivno  |      |  |Zakona o   |      |
|   |za sodnike |      |  |državnem   |      |
|   |in državne |      |  |tožilstvu  |      |
|   |tožilce   |      |  |       |      |
|   |      |      |  |48. člen KPJS|      |
|   |      |      |  |       |      |
|   |      |      |  |število ur x |      |
|   |      |      |  |bruto urna  |      |
|   |      |      |  |postavka za |      |
|   |      |      |  |(osnovno   |      |
|   |      |      |  |plačo za   |      |
|   |      |      |  |obračun +  |      |
|   |      |      |  |A040 + C010 +|      |
|   |      |      |  |C020 + C040 +|      |
|   |      |      |  |C050 +    |      |
|   |      |      |  |C150) / Z050 |      |
|   |      |      |  |+ C111 + C120|      |
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
|O041 |dežurstvo  |dežurstvo  | / |49. člen   |      |
|   |preko    |      |  |Zakona o   |      |
|   |polnega   |      |  |sodniški   |      |
|   |delovnega  |      |  |službi    |      |
|   |časa    |      |  |       |      |
|   |(nedelja – |      |  |27.b člen  |      |
|   |nočno) –  |      |  |Zakona o   |      |
|   |aktivno za |      |  |državnem   |      |
|   |sodnike in |      |  |tožilstvu  |      |
|   |državne   |      |  |       |      |
|   |tožilce   |      |  |48. člen KPJS|      |
|   |      |      |  |       |      |
|   |      |      |  |število ur x |      |
|   |      |      |  |bruto urna  |      |
|   |      |      |  |postavka za |      |
|   |      |      |  |(osnovno   |      |
|   |      |      |  |plačo za   |      |
|   |      |      |  |obračun +  |      |
|   |      |      |  |A040 + C010 +|      |
|   |      |      |  |C020 + C040 +|      |
|   |      |      |  |C050 +    |      |
|   |      |      |  |C150) / Z050 |      |
|   |      |      |  |+ C100 + C110|      |
|   |      |      |  |+ C120    |      |
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
|O042 |dežurstvo  |dežurstvo  | / |49. člen   |      |
|   |preko    |      |  |Zakona o   |      |
|   |polnega   |      |  |sodniški   |      |
|   |delovnega  |      |  |službi    |      |
|   |časa (dela |      |  |       |      |
|   |prost dan – |      |  |27.b člen  |      |
|   |nočno) –  |      |  |Zakona o   |      |
|   |aktivno za |      |  |državnem   |      |
|   |sodnike in |      |  |tožilstvu  |      |
|   |državne   |      |  |       |      |
|   |tožilce   |      |  |48. člen KPJS|      |
|   |      |      |  |       |      |
|   |      |      |  |število ur x |      |
|   |      |      |  |bruto urna  |      |
|   |      |      |  |postavka za |      |
|   |      |      |  |(osnovno   |      |
|   |      |      |  |plačo za   |      |
|   |      |      |  |obračun +  |      |
|   |      |      |  |A040 + C010 +|      |
|   |      |      |  |C020 + C040 +|      |
|   |      |      |  |C050 +    |      |
|   |      |      |  |C150) / Z050 |      |
|   |      |      |  |+ C100 + C111|      |
|   |      |      |  |+ C120    |      |
+-----+------------+------------+----+-------------+-----------+
                               «.
V tabeli se besedilo pod vrstami izplačil B010, C020, C030, C040, D060, O010, O020 in O050 spremeni tako, da se glasi:
   »
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|B010|praznik    |bruto   | /  |(1) število  |    |
|  |        |plača–   |   |normiranih ur x|    |
|  |        |nadomestila|   |bruto urna   |    |
|  |        |      |   |postavka za  |    |
|  |        |      |   |izračun    |    |
|  |        |      |   |nadomestila  |    |
|  |        |      |   |plače v breme |    |
|  |        |      |   |delodajalca – |    |
|  |        |      |   |pretekli mesec |    |
|  |        |      |   |(Z061 x Z162) |    |
|  |        |      |   |        |    |
|  |        |      |   |(2) število  |    |
|  |        |      |   |normiranih ur x|    |
|  |        |      |   |bruto urna   |    |
|  |        |      |   |postavka za  |    |
|  |        |      |   |izračun    |    |
|  |        |      |   |nadomestila  |    |
|  |        |      |   |plače v breme |    |
|  |        |      |   |delodajalca  |    |
|  |        |      |   |(Z061 x Z160) v|    |
|  |        |      |   |skladu z 92.  |    |
|  |        |      |   |členom     |    |
|  |        |      |   |Kolektivne   |    |
|  |        |      |   |pogodbe za   |    |
|  |        |      |   |dejavnost   |    |
|  |        |      |   |vzgoje in   |    |
|  |        |      |   |izobraževanja v|    |
|  |        |      |   |Republiki   |    |
|  |        |      |   |Sloveniji   |    |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|C020|dodatek za   |dodatki  |0,0033|(1) osnovna  |% od  |
|  |delovno dobo  |      |   |plača za    |osnovne |
|  |        |      |   |obračun x   |plače za|
|  |        |      |   |(faktor x   |obračun |
|  |        |      |   |število    |    |
|  |        |      |   |dopolnjenih let|    |
|  |        |      |   |delovne dobe) |    |
|  |        |      |   |        |    |
|  |        |      |   |(2) dodatek za |    |
|  |        |      |   |delovno dobo iz|    |
|  |        |      |   |prejšnje alinee|    |
|  |        |      |   |se javnim   |    |
|  |        |      |   |uslužbenkam  |    |
|  |        |      |   |poveča za 0,10%|    |
|  |        |      |   |za vsako    |    |
|  |        |      |   |končano leto  |    |
|  |        |      |   |delovne dobe  |    |
|  |        |      |   |nad 25 let   |    |
|  |        |      |   |(faktor je   |    |
|  |        |      |   |0,0043)    |    |
|  |        |      |   |25. člen ZSPJS,|    |
|  |        |      |   |35. člen KPJS |    |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|C030|dodatek za   |dodatki  | 0,20 |bruto urna   |% od  |
|  |mentorstvo   |      |   |postavka za  |bruto  |
|  |        |      |   |osnovno plačo |urne  |
|  |        |      |   |za obračun x  |postavke|
|  |        |      |   |faktor x    |    |
|  |        |      |   |število ur   |    |
|  |        |      |   |26., 32.a člen |    |
|  |        |      |   |ZSPJS, 36. člen|    |
|  |        |      |   |KPJS      |    |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|C040|dodatek za   |dodatki  | /  |45,90 € –   |v znesku|
|  |specializacijo,|      |   |specializacija,|    |
|  |magisterij   |      |   |71,40 € –   |    |
|  |ali doktorat  |      |   |magisterij,  |    |
|  |        |      |   |117,30 € –   |    |
|  |        |      |   |doktorat    |    |
|  |        |      |   |(dodatek k   |    |
|  |        |      |   |osnovni plači |    |
|  |        |      |   |za obračun)  |    |
|  |        |      |   |        |    |
|  |        |      |   |27. in 32.a  |    |
|  |        |      |   |člen ZSPJS,  |    |
|  |        |      |   |37. člen KPJS |    |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|D060|delovna    |delovna  | 2,65 |osnovna plača |znesek |
|  |uspešnost   |uspešnost | ali |za obračun /40 |od   |
|  |zaradi     |      | 3,00 |x število ur  |osnovne |
|  |povečanega   |      |   |dodatne    |plače za|
|  |obsega dela:  |      |   |tedenske    |obračun |
|  |dodatna    |      |   |pedagoške   |(izplača|
|  |tedenska    |      |   |obveznosti na |se   |
|  |pedagoška   |      |   |teden:     |mesečno)|
|  |obveznost za  |      |   |        |    |
|  |visokošolske  |      |   |22.e člen ZSPJS|    |
|  |učitelje in  |      |   |in 63. člen  |    |
|  |sodelavce   |      |   |ZViS      |    |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|O010|dežurstvo   |dežurstvo | /  |49. člen Zakona|    |
|  |preko polnega |      |   |o sodniški   |    |
|  |delovnega   |      |   |službi     |    |
|  |časa –     |      |   |        |    |
|  |aktivno za   |      |   |27.b člen   |    |
|  |sodnike in   |      |   |Zakona o    |    |
|  |državne    |      |   |državnem    |    |
|  |tožilce    |      |   |tožilstvu   |    |
|  |        |      |   |        |    |
|  |        |      |   |48. člen KPJS |    |
|  |        |      |   |število ur x  |    |
|  |        |      |   |bruto urna   |    |
|  |        |      |   |postavka za  |    |
|  |        |      |   |(osnovno plačo |    |
|  |        |      |   |za obračun +  |    |
|  |        |      |   |A040 + C010 + |    |
|  |        |      |   |C020 + C040 + |    |
|  |        |      |   |C050 + C150) / |    |
|  |        |      |   |Z050 + C120  |    |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|O020|dežurstvo   |dežurstvo | /  |49. člen Zakona|    |
|  |preko polnega |      |   |o sodniški   |    |
|  |delovnega   |      |   |službi     |    |
|  |časa (nočno)  |      |   |        |    |
|  |– aktivno za  |      |   |27.b člen   |    |
|  |sodnike in   |      |   |Zakona o    |    |
|  |državne    |      |   |državnem    |    |
|  |tožilce    |      |   |tožilstvu   |    |
|  |        |      |   |        |    |
|  |        |      |   |48. člen KPJS |    |
|  |        |      |   |        |    |
|  |        |      |   |število ur x  |    |
|  |        |      |   |bruto urna   |    |
|  |        |      |   |postavka za  |    |
|  |        |      |   |(osnovno plačo |    |
|  |        |      |   |za obračun +  |    |
|  |        |      |   |A040 + C010 + |    |
|  |        |      |   |C020 + C040 + |    |
|  |        |      |   |C050 + C150) / |    |
|  |        |      |   |Z050 + C100 + |    |
|  |        |      |   |C120      |    |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
|O050|dežurstvo   |dežurstvo | /  |49. člen Zakona|    |
|  |preko polnega |      |   |o sodniški   |    |
|  |delovnega   |      |   |službi,    |    |
|  |časa –     |      |   |        |    |
|  |neaktivno za  |      |   |27.b člen   |    |
|  |sodnike in   |      |   |Zakona o    |    |
|  |državne    |      |   |državnem    |    |
|  |tožilce    |      |   |tožilstvu   |    |
|  |        |      |   |        |    |
|  |        |      |   |48. člen KPJS |    |
|  |        |      |   |        |    |
|  |        |      |   |število ur x  |    |
|  |        |      |   |bruto urna   |    |
|  |        |      |   |postavka za  |    |
|  |        |      |   |(osnovno plačo |    |
|  |        |      |   |za obračun +  |    |
|  |        |      |   |A040 + C010 + |    |
|  |        |      |   |C020 + C040 + |    |
|  |        |      |   |C050 + C150) / |    |
|  |        |      |   |Z050      |    |
+----+---------------+-----------+------+---------------+--------+
                                «.
V tabeli se črtajo vrste izplačil C112, E050, E051, O030 in O040.
3. člen
V prvem stavku sedmega odstavka 20. člena se besedilo »C050« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »(C050 ali C051 ali C052)«.
V prvem stavku sedemnajstega odstavka se besedilo »C050« nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »(C050 ali C051 ali C052)«.
Enaindvajseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(21) Delež razlike za odpravo nesorazmerja (Z113), ki je ugotovljen pri prehodu javnega uslužbenca v nov plačni sistem, pripada javnemu uslužbencu od maja 2008. Delež se poračuna za pripadajoče mesece (število pripadajočih mesecev x Z113) pri prvi plači, izračunani na osnovi določil ZSPJS. Za mesece, ko je javni uslužbenec na porodniškem dopustu, v neplačani in neupravičeni odsotnosti, ko je odstranjen z dela, ko čaka na delo in ko prejema refundirano nadomestilo med bolniško odsotnostjo, se delež za odpravo nesorazmerja ne izračuna in ne izplača. Delež za odpravo nesorazmerja v primeru bolniške odsotnosti v breme organizacije se korigira s faktorjem bolniške odsotnosti.«.
4. člen
Ta uredba začne veljati 1. avgusta 2008.
Št. 00714-22/2008/12
Ljubljana, dne 29. julija 2008
EVA 2008-3111-0058
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost