Uradni list

Številka 62
Uradni list RS, št. 62/2007 z dne 12. 7. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 62/2007 z dne 12. 7. 2007

Kazalo

3387. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Občinskega sveta Občine Odranci, stran 8755.

Na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spr.) in 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je Občinski svet Občine Odranci na 6. redni seji dne 29. 6. 2007 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta Občine Odranci
1. člen
Drugi odstavek 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 30/01, 133/03) se spremeni in se na novo glasi:
»Prvo sejo občinskega sveta skliče dotedanji župan, najkasneje v 20 dneh po izvolitvi.«.
2. člen
102. člen se spremeni in se na novo glasi:
»Podžupana imenuje izmed članov občinskega sveta župan, ki ga lahko tudi razreši.«.
3. člen
Spremembe poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33-6/2007
Odranci, dne 29. junija 2007
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.