Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2007 z dne 18. 6. 2007

Kazalo

2900. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi, stran 7422.

Na podlagi 28. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ in 61/06 – ZBioP) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi
1. člen
V Pravilniku o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi (Uradni list RS, št. 35/05) se v 1. členu v prvem odstavku besedilo ''(UL L št. 196 z dne 16. 8. 1967, z vsemi spremembami do Direktive Sveta 2004/73/ES z dne 30. 4. 2004 o devetindvajseti prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL L št.152 z dne 30. 4. 2004); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 67/548/EGS)'' nadomesti z »(UL L št. 196 z dne 16. 8. 1967, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/102/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi Direktive 67/548/EGS glede razvrščanja, pakiranja in označevanja nevarnih snovi zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 241) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 67/548/EGS)«.
V drugem odstavku se besedilo »Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L št. 200 z dne 30. 7. 1999, z vsemi spremembami do Direktive Komisije 2001/60/ES z dne 7. avgusta 2001 o prilagoditvi tehničnemu napredku Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L št. 226 z dne 22. 8. 2001); v nadaljnjem besedilu: Direktiva 99/45/ES))« nadomesti z »Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. maja 1999 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L št. 200 z dne 30. 7. 1999, str. 1), zadnjič spremenjeno z Direktivo Komisije 2006/8/ES z dne 23. januarja 2006 o spremembi, zaradi prilagoditve tehničnemu napredku, prilog II, III in V k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 1999/45/ES o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih pripravkov (UL L št. 19 z dne 24. 1. 2006, str. 12) (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 99/45/ES)«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-12/2007-UK
Ljubljana, dne 4. junija 2007
EVA 2007-2711- 0053
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti