Uradni list

Številka 40
Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 40/2007 z dne 7. 5. 2007

Kazalo

2169. Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (OZ-A), stran 5537.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (OZ-A)
Razglašam Zakon o spremembi in dopolnitvi Obligacijskega zakonika (OZ-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 24. aprila 2007.
Št. 001-22-43/07
Ljubljana, dne 3. maja 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
ZAKON
O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI OBLIGACIJSKEGA ZAKONIKA (OZ-A)
1. člen
V Obligacijskem zakoniku (Uradni list RS, št. 83/01, 32/04 in 28/06 – odločba US) se 376. člen črta.
2. člen
Za 382. členom se dodata nov naslov in nov 382.a člen, ki se glasita:
»Kdaj pogodbene obresti nehajo teči
382.a člen
Pogodbene obresti nehajo teči, ko vsota zapadlih, pa ne plačanih obresti doseže glavnico.«.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 310-09/91-1/37
Ljubljana, dne 24. aprila 2007
EPA 1261-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti