Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007

Kazalo

1814. Sklep o javni razgrnitvi Prostorskega reda Občine Odranci in Okoljskega poročila za Strategijo prostorskega razvoja Občine Odranci z revizijo, stran 4785.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03) in 34. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je župan Občine Odranci sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi Prostorskega reda Občine Odranci in Okoljskega poročila za Strategijo prostorskega razvoja Občine Odranci z revizijo
1. člen
Javno se razgrneta:
1. Predlog Prostorskega reda Občine Odranci
2. Okoljsko poročilo za Strategijo prostorskega razvoja Občine Odranci in njegova revizija.
Predmet Prostorskega reda občine je določitev podrobnejše rabe prostora občine in določitev meril in pogojev ter ukrepov za načrtovanje v prostoru. Poudarek je na širitvi obrtno-industrijske cone.
V okoljskem poročilu so podane informacije o upoštevanju okoljskih izhodišč, določenih v Zakonu o varstvu okolja in način spremljanja vplivov predvidenih ureditev na okolje.
2. člen
Javna razgrnitev se prične v četrtek 19. 4. 2007 in bo potekala v prostorih Občine Odranci, Panonska 33, 9233 Odranci, kjer bo knjiga pripomb. Razgrnitev bo trajala najmanj 30 dni in se po potrebi lahko podaljša. V času javne razgrnitve bo organizirana tudi javna obravnava za oba akta. Datum javne obravnave bo določen naknadno in objavljen na krajevno običajen način.
3. člen
Pisne pripombe na razgrnjena predloga Prostorskega reda in Okoljskega poročila ter njegove revizije lahko zainteresirani občani in drugi subjekti podajo v knjigi pripomb in na javni razpravi ali jih v času razgrnitve posredujejo po pošti na Občino Odranci.
4. člen
Ta sklep začne veljati z objavo v Uradnem listu RS.
Št. Ž-164/2007
Odranci, dne 6. aprila 2007
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.