Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007

Kazalo

1813. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Odranci na nepremičninah, stran 4784.

Na podlagi 85. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 in 58/03), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05 in 21/06) ter 14. člena Statuta Občine Odranci (Uradni list RS, št. 20/01, 133/03) je Občinski svet Občine Odranci je na 1. korenspondenčni seji dne 26. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici Občine Odranci na nepremičninah
1. člen
V Odloku o predkupni pravici Občine Odranci na nepremičninah (Uradni list RS, št. 93/06) se v 4. členu odloka doda za drugim odstavkom nov odstavek, ki se glasi
»Občina uveljavlja predkupno pravico za potrebe osnovne šole na (stavbnih zemljiščih) parc. št. 850, 851 in 852/1 k.o. Odranci.«.
Tretji odstavek postane četrti.
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 21-1K/2007
Odranci, dne 26. marca 2007
Župan
Občine Odranci
Ivan Markoja l.r.