Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007

Kazalo

1794. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško, stran 4712.

Na podlagi 49. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Laško na 4. seji dne 28. 3. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško
1. člen
V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Laško (Uradni list RS, št. 100/03) z dne 1. 10. 2003 se spremeni 8. člen, ki se na novo glasi:
»1. V občinski upravi se naloge, s katerimi se zagotavlja izvrševanje funkcij uprave, opravljajo v notranjih organizacijskih enotah, oblikovanih za posamezne sklope delovnih področij.
2. Občinska uprava ima naslednje notranje organizacijske enote:
2/1 Urad župana:
– referat za pravne in splošne zadeve
– referat za gospodarske zadeve
2/2 Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor
– oddelek za okolje in prostor
– režijski obrat
2/3 Oddelek za družbene dejavnosti
2/4 Oddelek za proračun in finance.«.
2. člen
9. člen osnovnega odloka se spremeni:
»– v 2. točki se spremeni besedilo "Oddelek za gospodarske javne službe, okolje in prostor" v besedilo "Urad za gospodarske javne službe, okolje in prostor";
– črta se 5. točka.«.
3. člen
V 2. točki 10. člena se črtata besedi "pomočnika predstojnika".
4. člen
V 12. členu se črta besedilo "Notranje organizacijske enote vodijo uslužbenci v nazivu višji svetovalec I ali višji svetovalec II.".
Ostale določbe tega člena se združijo z določbami 13. člena.
5. člen
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.
6. člen
Ostale določbe osnovnega odloka ostanejo v veljavi.
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-08/2007
Laško, dne 28. marca 2007
Župan
Občine Laško
Franc Zdolšek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti