Uradni list

Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007

Kazalo

1831. Spremembe Metodološkega navodila za predložitev letnih poročil društev, stran 4803.

Na podlagi 5. točke 15. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02, 87/02 in 16/07) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
S P R E M E M B E M E T O D O L O Š K E G A N A V O D I L A
za predložitev letnih poročil društev
1.
V Metodološkem navodilu za predložitev letnih poročil društev (Uradni list RS, št. 4/07) se besedilo 13. točke nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, prvič pa se uporabi za predložitev letnih poročil za koledarsko leto 2006, razen določb 5. točke tega navodila, ki se prvič uporabijo za leto 2007.
(2) Društva, katerih prihodki oziroma odhodki so v letu 2006 presegli 200 milijonov tolarjev, predložijo letno poročilo na način in v rokih kot društva iz 4. točke tega navodila.«.
2.
Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-18/2007-3
Ljubljana, dne 16. marca 2007
EVA 2007-1611-0076
Andreja Kert l.r.
Predsednica
Sveta AJPES

AAA Zlata odličnost