Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2007 z dne 28. 2. 2007

Kazalo

846. Akt o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica, stran 2305.

Na podlagi drugega odstavka 32. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 in 9/07 – popr.) v zvezi s tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) in tretjim odstavkom 10. člena Akta o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 87/05 in 102/05) ter soglasja sveta Javne agencije Republike Slovenije za energijo št. 22-16/2006-3/ES-13, z dne 26. 1. 2007 Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica, izdaja
A K T
o določitvi omrežnine za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina na geografskem območju občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica
1. člen
(1) S tem aktom se v skladu z Aktom o določitvi metodologije za določitev omrežnine in kriterijev za ugotavljanje upravičenih stroškov za distribucijsko omrežje zemeljskega plina in v skladu z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje omrežnine za distribucijsko omrežje zemeljskega plina, določa osnovno ceno za distribucijo in omrežnino za uporabo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, ki je sestavljena iz cene za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino in cene za izvajanje meritev.
(2) Ta akt se uporablja za geografsko območje občin: Mestna občina Ljubljana, Občina Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec, Občina Dol pri Ljubljani, Občina Ig, Občina Medvode in Občina Škofljica, na katerem izvaja dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina Javno podjetje Energetika Ljubljana, d. o. o.
2. člen
Osnovna cena za distribucijo zemeljskega plina (C(DK)) znaša 0,1443 EUR/m3.
3. člen
Cena za distribucijo zemeljskega plina glede na odjemno skupino na mesec znaša:
 +------+-----------+-------------------------------------+----------+
 |   | Odjemna |       Fiksen del       |Variabilni|
 |   | skupina |                   |  del  |
 |   |      |                   |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |   |Zakupljena |      | Cena |   Cena   | Cena  |
 |   |zmogljivost| Pavšal  | moči | zmogljivosti | porabe  |
 |C(DKi)|(Sm3/leto) |(EUR/mesec)|(EUR/kW)|   ((EUR/   |(EUR/Sm3) |
 |   |      |      |    |(Sm3/dan))/leto)|     |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK1)|  0–200  | 0,0000  |    |        | 0,3391  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK2)| 201–500 | 3,5525  |    |        | 0,1271  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK3)| 501–1.500 | 3,5525  |    |        | 0,1271  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK4)|1.501–2.500| 5,1315  |    |        | 0,1145  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |C(DK5)|2.501–4.500| 5,1315  |    |        | 0,1145  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |   | 4.501–  |      |    |        |     |
 |C(DK6)| 10.000  | 14,2266 | 0,3387 |        | 0,0866  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |   | 10.001– |      |    |        |     |
 |C(DK7)| 30.000  | 34,5502 |0,33870 |        | 0,0866  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |   | 30.001– |      |    |        |     |
 |C(DK8)| 70.000  | 81,2944 |0,33870 |        | 0,0866  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 |   | 70.001– |      |    |        |     |
 |C(DK9)| 100.000 | 121,9417 |0,33870 |   0,0000   | 0,0866  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 | C  | 100.001– |      |    |        |     |
 |(DK10)| 200.000 |      |    |   0,6775   | 0,0569  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 | C  | 200.001– |      |    |        |     |
 |(DK11)| 600.000 |      |    |  0,67750   | 0,0569  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 | C  | 600.001– |      |    |        |     |
 |(DK12)| 1.000.000 |      |    |   0,6775   | 0,0569  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 | C  |1.000.001– |      |    |        |     |
 |(DK13)| 5.000.000 |      |    |   0,6775   | 0,0569  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 | C  |5.000.000– |      |    |        |     |
 |(DK14)|15.000.000 |      |    |   0,6775   | 0,0406  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
 | C  |  Nad  |      |    |        |     |
 |(DK15)|15.000.000 |      |    |   0,6775   | 0,0406  |
 |   |      |      |    |        |     |
 +------+-----------+-----------+--------+----------------+----------+
4. člen
Osnovna cena za izvajanje meritev, kadar sistemski operater distribucijskega omrežja zemeljskega plina ni lastnik merilnih naprav ter jih vzdržuje in umerja (V(U)), znaša 1,3456 EUR/mesec.
5. člen
Cena za izvajanje meritev znaša:
 +----------------+-------------------+
 |Mehovni plinomer| Letni pavšal za |
 |        |   plinomer   |
 |        |          |
 +----------------+-------------------+
 |        |   EUR/leto   |
 |        |          |
 +----------------+-------------------+
 |    G-4   |      17,7614|
 |        |          |
 +----------------+-------------------+
 |    G-6   |      22,6054|
 |        |          |
 +----------------+-------------------+
 |   G-10   |      69,4309|
 |        |          |
 +----------------+-------------------+
 |   G-16   |      69,4309|
 |        |          |
 +----------------+-------------------+
 |   G-25   |      90,4216|
 |        |          |
 +----------------+-------------------+
 |   G-40   |      175,9993|
 |        |          |
 +----------------+-------------------+
 |   G-65   |      219,5954|
 |        |          |
 +----------------+-------------------+
 |   G-100   |      349,5765|
 |        |          |
 +----------------+-------------------+
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |     |     | Letni  | Letni  |
 |Turbinski| Letni  |pavšal za |pavšal za |
 |plinomer |pavšal za | korektor | korektor |
 |     | plinomer |temperature|temperature|
 |     |     | in tlaka |      |
 |     |     |      |      |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |     | EUR/leto| EUR/leto | EUR/leto |
 |     |     |      |      |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-65   | 293,7089| 393,9800 | 125,9444 |
 |     |     |      |      |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-100  | 325,3564| 393,9800 | 125,9444 |
 |     |     |      |      |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-160  | 365,7232| 393,9800 | 125,9444 |
 |     |     |      |      |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-250  | 383,4846| 393,9800 | 125,9444 |
 |     |     |      |      |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-400  | 731,1235| 393,9800 | 125,9444 |
 |     |     |      |      |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-650  | 731,1235| 393,9800 | 125,9444 |
 |     |     |      |      |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 |G-1000  | 894,0439| 393,9800 | 125,9444 |
 |     |     |      |      |
 +---------+----------+-----------+-----------+
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |Rotacijski| Letni  | Letni  | Letni  |
 |plinomer |pavšal za |pavšal za |pavšal za |
 |     | plinomer | korektor | korektor |
 |     |     |temperature|temperature|
 |     |     | in tlaka |      |
 |     |     |      |      |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |     | EUR/leto| EUR/leto | EUR/leto |
 |     |     |      |      |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |G-16   | 188,1093| 393,9800 | 125,9444 |
 |     |     |      |      |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |G-25   | 210,2303| 393,9800 | 125,9444 |
 |     |     |      |      |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |G-40   | 250,5971| 393,9800 | 125,9444 |
 |     |     |      |      |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |G-65   | 277,4007| 393,9800 | 125,9444 |
 |     |     |      |      |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |G-100   | 349,5765| 393,9800 | 125,9444 |
 |     |     |      |      |
 +----------+----------+-----------+-----------+
 |G-160   | 431,2789| 393,9800 | 125,9444 |
 |     |     |      |      |
 +----------+----------+-----------+-----------+
6. člen
Cena za prekoračitev distribucijske zmogljivosti (C(DKi`)) se izračuna na podlagi letne cene zmogljivosti.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega akta za upravičene odjemalce prenehajo veljati Pogoji za dobavo in odjem plina iz plinovodnega omrežja Javnega podjetja Energetika, d.o.o., Verovškova Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/92, 37/94 in 22/95) v delih, ki se urejajo s tem aktom in Tarifni sistem za prodajo plina iz plinovodnega omrežja Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. Verovškova 70, Ljubljana (Uradni list RS, št. 13/92 in 22/95) ter Cenik za posamezne tarifne skupine plina (Uradni list RS, št. 3/07).
8. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. marca 2007 dalje.
Št. AE/1/2007
Ljubljana, dne 25. januarja 2007
EVA 2007-2111-0049
Hrvoje Drašković l.r
Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o.
direktor

AAA Zlata odličnost