Uradni list

Številka 133
Uradni list RS, št. 133/2006 z dne 18. 12. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 133/2006 z dne 18. 12. 2006

Kazalo

5576. Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2007, stran 14838.

Na podlagi 193.a člena Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96 – ZDavP in 91/98 – ZDavP-C) ter na podlagi podatka Statističnega urada Republike Slovenije izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov
za leto 2007
1. člen
Zneski za odmero davka od premoženja, določeni v 159. členu Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 ter Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 7/93, 18/96 – ZDavP in 91/98 – ZDavP-C, v nadaljnjem besedilu: zakon), se valorizirajo tako, da znašajo:
a) stavbe
----------------------------------------------------------------
Od vrednosti €         Znaša davek
    nad      do     €     %         €
----------------------------------------------------------------
        6.998,15         0,10
  6.998,15  38.878,58   7,00 +  0,20  nad   6.998,15
 38.878,58  77.757,14   70,76 +  0,30  nad  38.878,58
 77.757,14  116.635,73  187,39 +  0,45  nad  77.757,14
 116.635,73  155.514,30  362,35 +  0,65  nad  116.635,73
 155.514,30  200.502,34  615,06 +  0,85  nad  155.514,30
 200.502,34         997,46 +  1,00  nad  200.502,34
----------------------------------------------------------------
b) prostore za počitek in rekreacijo
-----------------------------------------------------------------------
Od vrednosti €        Znaša davek
     nad      do      €      %          €
-----------------------------------------------------------------------
         6.998,15          0,20
  6.998,15   38.878,58    14,00  +  0,40  nad   6.998,15
  38.878,58   77.757,14   141,52  +  0,60  nad   38.878,58
  77.757,14  116.635,73   374,79  +  0,80  nad   77.757,14
 116.635,73  155.514,30   685,82  +  1,00  nad  116.635,73
 155.514,30  200.502,34  1.074,60  +  1,25  nad  155.514,30
 200.502,34         1.636,95  +  1,50  nad  200.502,34
-----------------------------------------------------------------------
c) poslovne prostore
-----------------------------------------------------------------------
Od vrednosti €        Znaša davek
    nad      do      €      %          €
-----------------------------------------------------------------------
         6.998,15           0,15
  6.998,15   38.878,58    10,49 +   0,35  nad   6.998,15
 38.878,58   77.757,14    122,08 +   0,55  nad   38.878,58
 77.757,14  116.635,73    335,91 +   0,75  nad   77.757,14
 116.635,73  155.514,30    627,50 +   1,00  nad  116.635,73
 155.514,30           964,63 +   1,25  nad  155.514,30
-----------------------------------------------------------------------
2. člen
Vrednost dobitka, do katerega se davek od iger na srečo ne plačuje, določena v 169. členu zakona, se v letu 2007 valorizira tako, da znaša 199,95 €.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-791/2006/5
Ljubljana, dne 30. novembra 2006
EVA 2006-1611-0144
dr. Andrej Bajuk l.r.
Minister
za finance