Uradni list

Številka 95
Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 95/2006 z dne 12. 9. 2006

Kazalo

4085. Sklep o imenovanju občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica, stran 9939.

Na podlagi 38. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 22/06 in 70/06 odl. US) in 59. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št, 58/99) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 7. izredni seji dne 4. 9. 2006 sprejela
S K L E P
o imenovanju občinske volilne komisije Občine Miren - Kostanjevica
I.
Imenuje se občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi:
1. predsednik – Mozetič Mateja, Miren 89a, Miren,
2. namestnik predsednika – Kosta Ivanka, Bilje 141, Renče,
3. član – Susič Rahela, Miren 169, Miren,
4. namestnik – Urdih Venčka, Miren 103a, Miren,
5. član – Godnič Milan, Kostanjevica 104a, Kostanjevica,
6. namestnik – Zgonik Marko, Vojščica 58, Kostanjevica,
7. član – Velikonja Marinka, Bilje 137, Renče,
8. namestnik – Devetak Eva, Miren 142c, Miren.
II.
Mandat komisije traja 4 leta.
III.
Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep Občinskega sveta Občine Miren - Kostanjevica z dne 6. 9. 2002.
IV.
Ta sklep velja z dnem sprejema.
Št. 0411-13/2006:1
Miren, dne 4. septembra 2006
Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.