Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2006 z dne 14. 7. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2006 z dne 14. 7. 2006

Kazalo

3210. Popravek h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije, stran 7965.

Pogodbeni stranki: Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje živilske industrije, Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kmetijstvo in živilstvo in Zadružna zveza Slovenije, kot predstavniki delodajalcev in Sindikat kmetijstva in živilske industrije Slovenije, kot predstavniki delojemalcev, sporazumno ugotavljata, da je pri kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije prišlo do napake, zaradi česar sprejemata naslednji
p o p r a v e k
h Kolektivni pogodbi za kmetijstvo in živilsko industrijo Slovenije
(Uradni list RS, št. 45-1943/06),
kot sledi:
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 62. člena, tako da se pravilno glasi:
»Nadomestilo plače ne more presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.«.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 2. točke Tarifne priloge, in sicer podatki za IV. in VI. tarifni razred, tako da se pravilno glasi:
»
+---------------+------------------------------+-----------------------------+
|        |SIT              |EURO             |
+---------------+----------------+-------------+---------------+-------------+
|Tarifni razred |Mesečni znesek |Znesek na uro|Mesečni znesek |Znesek na uro|
|        |(174 ur)    |       |(174 ur)    |       |
+---------------+----------------+-------------+---------------+-------------+
|IV       |122.958     |706,66    |513,09     |2,95     |
+---------------+----------------+-------------+---------------+-------------+
|VI       |162.499     |933,90    |678,10     |3,90     |
+---------------+----------------+-------------+---------------+-------------+
                                      «.
3. člen
V ostalem kolektivna pogodba ostane nespremenjena.
4. člen
Popravek kolektivne pogodbe se objavi v Uradnem listu RS in ima enako veljavnost kot kolektivna pogodba.
Ljubljana, dne 12. junija 2006
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje živilske industrije
Ivanka Valjavec l.r.
 
Združenje Delodajalcev Slovenije
Sekcija za kmetijstvo in živilstvo
Nevenka Murn l.r.
 
Zadružna zveza Slovenije
Predsednik
Peter Vrisk l.r.
 
Sindikat kmetijstva in
živilske industrije Slovenije
Predsednik
Srečko Čater l.r.
Ta popravek h kolektivni pogodbi je bil vpisan v evidenco kolektivnih pogodb, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, dne 3. 7. 2006 pod zap. št. 2 in opr. št. 02047-5/2005/8.