Uradni list

Številka 16
Uradni list RS, št. 16/2006 z dne 16. 2. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 16/2006 z dne 16. 2. 2006

Kazalo

617. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Logatec, stran 1487.

Na podlagi 175. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/02 popr. I 58/03 – ZZK-1) in 33. člena Statuta Občine Logatec (LN št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na 23. redni seji dne 17. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Logatec
1. člen
S tem odlokom se spremeni Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Logatec (Uradni list RS, št. 27/05).
2. člen
Spremeni se 36. člen Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditvena območja naselij v Občini Logatec (v nadaljevanju: odlok) tako, da se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek z naslednjim besedilom: »V bruto etažne površine za izračun faktorja izrabe gradbene parcele (FI) se ne upoštevajo kletne etaže, ki so v celoti vkopane in zasute s treh strani objekta.«.
Sedanji tretji, četrti in peti odstavki postanejo četrti, peti in šesti odstavek.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 003-03/05-1
Logatec, dne 18. novembra 2005
Župan
Občine Logatec
Janez Nagode l.r.

AAA Zlata odličnost