Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006

Kazalo

366. Aneks h Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti, stran 1035.

A N E K S
h Kolektivni pogodbi za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko-predelovalne dejavnosti
1. člen
Kolektivna pogodba se podaljša za 1 (eno) leto in velja do 31. 12. 2006.
2. člen
Ta aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in velja od dneva sklenitve.
Ljubljana, dne 10. novembra 2005
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za tekstil in usnje
Gabre Predovič l.r.
 
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za tekstilno, oblačilno in
usnjarsko predelovalno industrijo
mag. Martin Kopač l.r.
 
Sindikat tekstilne in usnjarsko predelovalne industrije Slovenije
Jože Türkl l.r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 13. 10. 2005 pod zap. št. 49/11 in št. spisa 02047-3/2005/6.