Uradni list

Številka 10
Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006
Uradni list

Uradni list RS, št. 10/2006 z dne 31. 1. 2006

Kazalo

384. Sklep o uvrstitvi direktorja v plačni razred, stran 1060.

Na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 70/05, uradno prečiščeno besedilo, ZSPJS-UPB4) in prvega odstavka 4. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05 in 103/05) izdajam v zvezi z uvrstitvijo v plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja/direktorja javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je občina Žirovnica, naslednji
S K L E P
o uvrstitvi direktorja v plačni razred
Delovno mesto direktorja javnega zavoda Zavod za turizem in kulturo Žirovnica, Žirovnica 14, 4274 Žirovnica, se za določitev osnovne plače uvrsti v 37. plačni razred.
Sklep stopi v veljavo, ko da nanj soglasje Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 3. 2006 dalje.
Št. 01508-0001/2005-rb
Žirovnica, dne 28. novembra 2005
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar l.r.