Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/1994 z dne 3. 10. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/1994 z dne 3. 10. 1994

Kazalo

2082. Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, stran 3335.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in drugega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
UKAZ
o razglasitvi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
Razglašam zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 2. oktobra 1994 in o njem ponovno odločal na seji dne 3. oktobra.
Št. 012-01/94-112
Ljubljana, dne 3. oktobra 1994.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan I. r.
ZAKON
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
1. člen
S tem zakonom se po poprej opravljenem referendumu ustanovijo občine in določijo njihova območja, imena in sedeži ter število članov občinskih svetov za prve volitve. Ta zakon določa tudi občine, ki imajo status mestne občine.
2. člen
V Republiki Sloveniji se ustanovijo naslednje občine, ki obsegajo območja naslednjih naselij:
 
1. AJDOVŠČINA
Ajdovščina
Batuje
Bela
Brje
Budanje
Cesta
Col
Črniče
Dobravlje
Dolenje
Dolga Poljana
Gaberje
Gojače
Gozd
Grivče
Kamnje
Kovk
Kožmani
Križna Gora
Lokavec
Male Žablje
Malo Polje
Malovše
Otlica
Planina
Plače
Podkraj
Potoče
Predmeja
Ravne
Selo
Skrilje
Stomaž
Šmarje
Tevče
Ustje
Velike Žablje
Vipavski Križ
Višnje
Vodice
Vrtovin
Vrtovče
Zavino
Žagolič
Žapuže
Sedež občine Ajdovščina je v Ajdovščini.
Prvi občinski svet šteje 26 članov.
 
2. BELTINCI
Beltinci
Bratonci
Dokležovje
Gančani
Ižakovci
Lipa
Lipovci
Melinci
Sedež občine Beltinci je v Beltincih. Prvi občinski svet šteje 18 članov.
 
3. BLED
Bled
Bodešče
Bohinjska Bela
Grabče
Koritno
Krnica
Kupljenik
Mevkuž
Obrne
Perniki
Podhom
Polšica pri Gorjah
Radovna
Ribno
Selo pri Bledu
Slamniki
Spodnje Gorje
Spodnje Laze
Višelnica
Zasip
Zgornje Gorje
Zgornje Laze
Sedež občine Bled je na Bledu.
Prvi občinski svet šteje 20 članov.
 
4. BOHINJ
Bitnje
Bohinjska Bistrica
Bohinjska Češnjica
Brod
Goreljek
Gorjuše
Jereka
Kamnje
Koprivnik v Bohinju
Laški Rovt
Lepence
Nemški Rovt
Nomenj
Podjelje
Polje
Ravne v Bohinju
Ribčev Laz
Savica
Srednja vas v Bohinju
Stara Fužina
Studor v Bohinju
Ukanc
Žlan
Sedež občine Bohinj je v Bohinjski Bistrici.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
5. BOROVNICA
Borovnica
Breg pri Borovnici
Brezovica pri Borovnici
Dol pri Borovnici
Dražica
Lašče
Laze pri Borovnici
Niževec
Ohonica
Pako
Pristava
Zabočevo
Sedež občine Borovnica je v Borovnici.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.
 
6. BOVEC
Bavšica
Bovec
Čezsoča
Kal-Koritnica
Lepena
Log pod Mangartom
Log Čezsoški
Plužna
Soča
Srpenica
Strmec na Predelu
Trenta
Žaga
Sedež občine Bovec je v Bovcu.
Prvi občinski svet šteje 12 članov.
 
7. BRDA
Barbana
Belo
Biljana
Brdice pri Kožbani
Brdice pri Neblem
Breg pri Golem Brdu
Brestje
Brezovk
Ceglo
Dobrovo
Dolnje Cerovo
Drnovk
Fojana
Golo Brdo
Gonjače
Gornje Cerovo
Gradno
Hlevnik
Hruševlje
Hum
Imenje
Kojsko
Kozana
Kozarno
Kožbana
Krasno
Medana
Neblo
Nozno
Plešivo
Podsabotin
Pristavo
Senik
Slapnik
Slavce
Snežatno
Snežeče
Šlovrenc
Šmartno
Vedrijan
Vi polže
Višnjevik
Vrhovlje pri Kojskem
Vrhovlje pri Kožbani
Zali Breg
Sedež občine Brda je v Dobrovi.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
8. BREZOVICA
Brezovica pri Ljubljani
Dolenja Brezovica
Gorenja Brezovica
Goričica pod Krimom
Jezero
Kamnik pod Krimom
Notranje Gorice
Planinca
Plešivica
Podpeč
Podplešivica
Preserje
Prevalje pod Krimom
Rakitna
Vnanje Gorice
Žabnica
Sedež občine Brezovica je v Brezovici.
Prvi občinski svet šteje 18 članov.
 
9. BREŽICE
Arnovo selo
Artiče
Bizeljska vas
Bizeljsko
Blatno
Bojsno
Boršt
Bračna vas
Brezje pri Bojsnem
Brezje pri Veliki Dolini
Brezovica na Bizeljskem
Brežice
Brvi
Bukovje
Bukošek
Bušeča vas
Cerina
Cerklje ob Krki
Cirnik
Cundrovec
Curnovec
Čatež ob Savi
Čedem
Črešnjice pri Cerkljah
Dednja vas
Dečno selo
Dobeno
Dobova
Dolenja Pirošica
Dolenja vas pri Artičah
Dolenje Skopice
Dramlja
Drenovec pri Bukovju
Dvorce
Gabrje pri Dobovi
Gaj
Gazice
Globoko
Globočice
Glogov Brod
Gorenja Pirošica
Gorenje Skopice
Gornji Lenart
Gregovce
Hrastje pri Cerkljah
Izvir
Jereslavec
Jesenice
Kamence
Kapele
Koritno
Kraška vas
Križe
Krška vas
Laze
Loče
Mala Dolina
Mali Cirnik
Mali Obrež
Mali Vrh
Mihalovec
Mostec
Mrzlava vas
Nova vas ob Sotli
Nova vas pri Mokricah
Obrežje
Oklukova Gora
Orešje na Bizeljskem
Pavlova vas
Perišče
Pečice
Piršenbreg
Pišece
Podgorje pri Pišecah
Podgračeno
Podvinje
Ponikve
Poštena vas
Prilipe Rajec
Rakovec
Račja vas
Ribnica
Rigonce
Sela pri Dobovi
Silovec
Slogonsko
Slovenska vas
Sobenja vas
Spodnja Pohanca
Sromlje
Stankovo
Stara vas-Bizeljsko
Stojanski Vrh
Trebež
Velika Dolina
Velike Malence
Veliki Obrez
Vinji Vrh
Vitna vas
Volčje
Vrhje
Vrhovska vas
Zasap
Zgornja Pohanca
Zgornji Obrez
Žejno
Župeča vas
Župelevec
Sedež občine Brežice je v Brežicah.
Prvi občinski svet šteje 30 članov.
 
10. CANKOVA-TIŠINA
Beznovci
Borejci
Cankova
Domajinci
Gederovci
Gerlinci
Gornji Črnci
Gradišče
Korovci
Krajna
Krašči
Murski Petrovci
Murski Črnci
Petanjci
Puževci
Rankovci
Skakovci
Sodišinci
Strukovci
Tišina
Topolovci
Tropovci
Vanča vas
Sedež občine Cankova-Tišina je v Cankovi.
Prvi občinski svet šteje 18 članov.
 
11. CERKLJE NA GORENJSKEM
Adergas
Ambrož pod Krvavcem
Apno
Cerkljanska Dobrava
Cerklje na Gorenjskem
Češnjevek
Dvorje
Glinje
Grad
Lahovče
Poženik
Praprotna Polica
Pšata
Pšenična Polica
Ravne
Sidraž
Spodnji Brnik
Stiška vas
Sveti Lenart
Šenturška Gora
Šmartno
Štefanja Gora
Trata pri Velesovem
Vašca
Velesovo
Viševca
Vopovlje
Vrhovje
Zalog pri Cerkljah
Zgornji Brnik
Sedež občine Cerklje na Gorenjskem je v Cerkljah na Gorenjskem.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
12. CERKNICA
Begunje pri Cerknici
Bezuljak
Beč
Bečaje
Bloška Polica
Bločice
Brezje
Cajnarje
Cerknica
Čohovo
Dobec
Dolenja vas
Dolenje Jezero
Dolenje Otave
Gora
Gorenje Jezero
Gorenje Otave
Goričice
Grahovo
Hribljane
Hruškarje
Ivanje selo
Jeršiče
Korošče
Kožljek
Koščake
Kranjče
Kremenca
Krušče
Kržišče
Laze pri Gornjem Jezeru
Lešnjake
Lipsenj
Mahneti
Martinjak
Milava
Osredek
Otok
Otonica
Pikovnik
Pirmane
Podskrajnik
Podslivnica
Ponikve
Rakek
Rakov Škocjan
Ravne
Reparje
Rudolfovo
Selšček
Slivice
Slugovo
Stražišče
Sveti Vid
Štrukljeva vas
Ščurkovo
Tavžlje
Topol pri Begunjah
Unec
Zahrib
Zala
Zelše
Zibovnik
Žerovnica
Župeno
Sedež občine Cerknica je v Cerknici.
Prvi občinski svet šteje 19 članov.
 
13. CERKNO
Bukovo
Cerkljanski Vrh
Cerkno
Čeplez
Dolenji Novaki
Gorenji Novaki
Gorje
Jagršče
Jazne
Jesenica
Labinje
Lazec
Orehek
Otalež
Planina pri Cerknem
Plužnje
Podlanišče
Podpleče
Police
Poljane
Poče
Ravne pri Cerknem
Reka
Straža
Šebrelje
Trebenče
Zakojca
Zakriž
Sedež občine Cerkno je v Cerknem.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
14. ČRNA NA KOROŠKEM
Bistra
Črna na Koroškem
Javorje
Jazbina
Koprivna
Ludranski Vrh
Podpeca
Topla
Žerjav
Sedež občine Črna na Koroškem je v Črni na Koroškem.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.
 
15. ČRENŠOVCI
Brezovica
Črenšovci
Dolnja Bistrica
Gornja Bistrica
Mala Polana
Srednja Bistrica
Trnje
Velika Polana
Žižki
Sedež občine Črenšovci so v Črenšovcih.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
16. ČRNOMELJ
Adlešiči
Balkovci
Bedenj
Belčji Vrh
Bistrica
Blatnik pri Črnomlju
Bojanci
Brdarci
Breg pri Sinjem Vrhu
Breznik
Butoraj
Cerkvišče
Črešnjevec pri Dragatušu
Črnomelj
Čudno selo
Dalnje Njive
Damelj
Desinec
Deskova vas
Dečina
Dobliče
Doblička Gora
Dolenja Podgora
Dolenja vas pri Črnomlju
Dolenjci
Dolenji Radenci
Dolenji Suhor pri Vinici
Dolnja Paka
Draga pri Sinjem Vrhu
Dragatuš
Dragovanja vas
Dragoši
Drenovec
Drežnik
Fučkovci
Golek pri Vinici
Golek
Gorenja Podgora
Gorenjci pri Adlešičih
Gorenji Radenci
Gorica
Gornja Paka
Gornji Suhor pri Vinici
Griblje
Grič pri Dobličah
Hrast pri Vinici
Jankoviči
Jelševnik
Jerneja vas
Kanižarica
Knežina
Kot ob Kolpi
Kovača vas
Kovačji Grad
Kočevje
Kvasica
Lokve
Mala Lahinja
Mala sela
Mali Nerajec
Marindol
Mavrlen
Mihelja vas
Miklarji
Miliči
Močile
Naklo
Nova Lipa
Obrh pri Dragatušu
Ogulin
Otovec
Paunoviči
Perudina
Petrova vas
Pobrežje
Podklanec
Podlog
Prelesje
Preloka
Pribinci
Purga
Pusti Gradac
Rodine
Rožanec
Rožič Vrh
Ručetna vas
Sela pri Dragatušu
Sela pri Otovcu
Sečje selo
Sinji Vrh
Sodevci
Sredgora
Srednji Radenci
Stara Lipa
Stari trg ob Kolpi
Stražnji Vrh
Svibnik
Šipek
Špeharji
Talčji Vrh
Tanča Gora
Tribuče
Tušev Dol
Učakovci
Velika Lahinja
Velika sela
Veliki Nerajec
Vinica
Vojna vas
Vranoviči
Vrhovci
Vukovci
Zagozdac
Zajčji Vrh
Zapudje
Zastava
Zilje
Zorenci
Žuniči
Sedež občine Črnomelj je v Črnomlju.
Prvi občinski svet šteje 23 članov.
 
17. DESTRNIK-TRNOVSKA VAS
Biš
Bišečki Vrh
Črmlja
Desenci
Destrnik
Dolič
Drbetinci
Drstelja
Gibina
Gomila
Gomilci
Hvaletinci
Janeževci
Janeževski Vrh
Jirševci
Levanjci
Ločič
Ločki Vrh
Novinci
Placar
Rjavci
Slavšina
Sovjak
Strmec pri Destrniku
Svetinci
Trnovska vas
Trnovski Vrh
Vintarovci
Vitomarci
Zasadi
Zgornji Velovlek
Sedež občine Destrnik-Trnovska vas je v Trnovski vasi.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
18. DIVAČA
Barka
Betanja
Brežec pri Divači
Dane pri Divači
Divača
Dolenja vas
Dolnje Ležeče
Dolnje Vreme
Famlje
Gabrče
Gorice pri Famljah
Gornje Ležeče
Gornje Vreme
Gradišče pri Divači
Kačiče-Pared
Kozjane
Laže
Matavun
Misliče
Naklo
Ostrovica
Otošče
Podgrad pri Vremah
Potoče
Senadole
Senožeče
Škocjan
Škofije
Vareje
Vatovlje
Vremski Britof
Zavrhek
Sedež občine Divača je v Divači.
Prvi občinski svet šteje 15 članov.
 
19. DOBREPOLJE
Bruhanja vas
Cesta
Četež pri Strugah
Hočevje
Kolenča vas
Kompolje
Lipa
Mala vas
Paka
Podgora
Podgorica
Podpeč
Podtabor
Polom
Ponikve
Potiskavec
Predstruge
Pri Cerkvi-Struge
Rapljevo
Seč
Tisovec
Tržič
Videm
Vodice
Vrbovec
Zagorica
Zdenska vas
Sedež občine Dobrepolje je v Vidmu.
Prvi občinski svet šteje 12 članov.
 
20. DOBROVA-HORJUL-POLHOV GRADEC
Babna Gora
Belica
Brezje pri Dobrovi
Briše pri Polhovem Gradcu
Butajnova
Črni Vrh
Dobrova
Dolenja vas pri Polh. Gradcu
Draževnik
Dvor pri Polhovem Gradcu
Gaberje
Horjul
Hrastenice
Hruševo
Komanija
Koreno nad Horjulom
Lesno Brdo-Del
Ljubgojna
Log pri Polhovem Gradcu
Osredek pri Dobrovi
Planina nad Horjulom
Podolnica
Podreber
Podsmreka
Polhov Gradec
Praproče
Pristava pri Polh. Gradcu
Razori
Rovt
Samotorica
Selo nad Polhovim Gradcem
Setnik
Smolnik
Srednja vas pri Polh. Gradcu
Srednji Vrh
Stranska vas
Šentjošt nad Horjulom
Šujica
Vrzdenec
Zaklanec
Žažar
Sedež občine Dobrova-Horjul-Polhov Gradec je v Dobrovi.
Prvi občinski svet šteje 18 članov.
 
21. DOL PRI LJUBLJANI
Beričevo
Brinje
Dol pri Ljubljani
Dolsko
Kamnica
Kleče pri Dolu
Klopce
Križevska vas
Laze pri Dolskem
Osredke
Petelinje
Podgora pri Dolskem
Senožeti
Videm
Vinje
Vrh pri Dolskem
Zaboršt pri Dolu
Zagorica pri Dolskem
Zajelše
Sedež občine Dol pri Ljubljani je v Dolu pri Ljubljani.
Prvi občinski svet šteje 13 Članov.
 
22. DOMŽALE
Bišče
Brdo
Brezje pri Dobu
Brezovica pri Dobu
Češenik
Depala vas
Dob
Dobovlje
Dolenje
Domžale
Dragomelj
Goričica pri Ihanu
Gorjuša
Homec
Hudo
Ihan
Jasen
Količevo
Kolovec
Krtina
Laze pri Domžalah
Mala Loka
Nožice
Podrečje
Prelog
Preserje pri Radomljah
Pšata
Radomlje
Rača
Račni Vrh
Rodica
Rova
Selo pri Ihanu
Spodnje Jarše
Srednje Jarše
Studenec pri Krtini
Šentpavel pri Domžalah
Škocjan
Škrjančevo
Trojica
Trzin
Turnše
Vir
Zaboršt
Zagorica pri Rovah
Zgornje Jarše
Žeje
Želodnik
Žiče
Sedež občine Domžale je v Domžalah.
Prvi občinski svet šteje 31 članov.
 
23. DORNAVA
Bratislavci
Brezovci
Dornava
Lasigovci
Mezgovci ob Pesnici
Polenci
Polenšak
Prerad
Slomi
Strejaci
Strmec pri Polenšaku
Žamenci
Sedež občine Dornava je v Dornavi.
Prvi občinski svet šteje 10 članov.
 
24. DRAVOGRAD
Bukovska vas
Črneška Gora
Črneče
Dobrova pri Dravogradu
Dravograd
Goriški Vrh
Gorče
Kozji Vrh Nad Dravogradom
Libeliška Gora
Libeliče
Ojstrica
Otiški Vrh
Podklanec
Selovec
Sv. Boštjan
Sv. Danijel
Sv. Duh
Šentjanž pri Dravogradu
Tolsti Vrh p.Rav.na Ko.-Del
Trbonje
Tribej
Velka
Vič
Vrata
Sedež občine Dravograd je v Dravogradu.
Prvi občinski svet šteje 18 članov.
 
25. DUPLEK
Ciglence
Dvorjane
Jablance
Spodnja Korena
Spodnji Duplek
Vurberk
Zgornja Korena
Zgornji Duplek
Zimica
Žikarce
Sedež občine Duplek je v Spodnjem Dupleku. Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
26. GORENJA VAS-POLJANE
Bačne
Brebovnica
Čabrače
Četena Ravan
Debeni
Delnice
Dobje
Dobravšce
Dolenja Dobrava
Dolenja Ravan
Dolenja Žetina
Dolenje Brdo
Dolenčice
Dolge Njive
Fužine
Goli Vrh
Gorenja Žetina
Gorenja Dobrava
Gorenja Ravan
Gorenja vas
Gorenje Brdo
Hlavče Njive
Hobovše pri Stari Oselici
Hotavlja
Hotovlja
Jarčje Brdo
Javorje
Javorjev Dol
Jazbine
Jelovica
Kladje
Kopačnica
Kremenik
Krivo Brdo
Krnice pri Novakih
Lajše
Laniše
Laze
Leskovica
Lom nad Volčo
Lovsko Brdo
Lučine
Malenski Vrh
Mlaka nad Lušo
Murave
Nova Oselica
Podgora
Podjelovo Brdo
Podobeno
Podvrh
Poljane nad Škofjo Loko
Predmost
Prelesje
Robidnica
Smoldno
Sovodenj
Srednja vas-Poljane
Srednje Brdo
Stara Oselica
Studor
Suša
Todraž
Trebija
Vinharje
Volaka
Volča
Zadobje
Zakobiljek
Zapreval
Žabja vas
Žirovski Vrh nad Gorenjo vasjo
Žirovski Vrh nad Zalo
Sedež občine Gorenja vas-Poljane je v Gorenji vasi.
Prvi občinski svet šteje 17 članov.
 
27. GORIŠNICA
Belski Vrh
Brezovec
Cirkulane
Cunkovci
Dolane
Drenovec
Formin
Gajevci
Gorenjski Vrh
Gorišnica
Goričak
Gradišča
Gruškovec
Hrastovec
Korenjak
Mala vas
Mali Okič
Medribnik
Meje
Moškanjci
Muretinci
Paradiž
Pestike
Placerovci
Pohorje
Pristava
Slatina
Tibolci
Turški Vrh
Veliki Vrh
Zagojiči
Zamušani
Sedež občine Gorišnica je v Gorišnici.
Prvi občinski svet šteje 18 članov.
 
28. GORNJA RADGONA
Apače
Aženski Vrh
Črešnjevci
Črnci
Drobtinci
Gornja Radgona
Gornji Ivanjci
Grabe
Hercegovščak
Ivanjski Vrh
Ivanjševci ob Ščavnici
Ivanjševski Vrh
Janhova
Kunova
Lastomerci
Lešane
Lokavci
Lomanoše
Lutverci
Mahovci
Mele
Nasova
Negova
Norički Vrh
Novi Vrh
Orehovci
Orehovski Vrh
Očeslavci
Plitvica
Plitvički Vrh
Podgorje
Podgrad
Pogled
Police
Ptujska Cesta
Radvenci
Rodmošci
Segovci.
Spodnja Ščavnica
Spodnje Konjišče
Spodnji Ivanjci
Stavešinci
Stavešinski Vrh
Stogovci
Vratja vas
Vratji Vrh
Zagajski Vrh
Zbigovci
Zgornje Konjišče
Žepovci
Žiberci
Sedež občine Gornja Radgona je v Gornji Radgoni. Prvi občinski svet šteje 22 članov.
 
29. GORNJI GRAD
Bočna
Dol
Florjan pri Gornjem Gradu
Gornji Grad
Lenart pri Gornjem Gradu
Tirosek
Šmiklavž
Sedež občine Gornji Grad je v Gornjem Gradu.
Prvi občinski svet šteje 10 članov.
 
30. GORNJI PETROVCI
Adrijanci
Boreča
Gornji Petrovci
Košarovci
Križevci
Kukeč
Lucova
Martinje
Neradnovci
Panovci
Peskovci
Stanjevci
Šulinci
Ženavlje
Sedež občine Gornji Petrovci je v Gornjih Petrovcih.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.
 
31. GROSUPLJE
Bičje
Blečji Vrh
Brezje pri Grosupljem
Brvace
Cerovo
Cikava
Čušperk
Dobje
Dole pri Polici
Dolenja vas pri Polici
Gabrje pri Ilovi Gori
Gajniče
Gatina
Gorenja vas pri Polici
Gornji Rogatec
Gradišče
Grosuplje
Hrastje pri Grosupljem
Huda Polica
Kožljevec
Lobček
Luče
Mala Ilova Gora
Mala Loka pri Višnji Gori
Mala Račna
Mala Stara vas
Mala vas pri Grosupljem
Male Lipljene
Mali Konec
Mali Vrh pri Šmarju
Malo Mlačevo
Medvedica
Paradišče
Pece
Peč
Plešivica pri Žalni
Podgorica pri Podtaboru
Podgorica pri Šmarju
Polica
Ponova vas
Predole
Rožnik
Sela pri Šmarju
Spodnja Slivnica
Spodnje Blato
Spodnje Duplice
Škocjan
Šmarje-Sap
Št. Jurij
Tlake
Troščine
Udje
Velika Ilova Gora
Velika Loka
Velika Račna
Velika Stara vas
Velike Lipljene
Veliki Vrh pri Šmarju
Veliko Mlačevo
Vino
Vrbičje
Zagradec pri Grosupljem
Zgornja Slivnica
Zgornje Duplice
Žalna
Železnica
Sedež občine Grosuplje je v Grosupljem. Prvi občinski svet šteje 22 članov.
 
32. HODOŠ-ŠALOVCI
Budinci
Čepinci
Dolenci
Domanjševci
Hodoš
Krplivnik
Markovci
Šalovci
Sedež občine Hodoš-Šalovci je v Šalovcih. Prvi občinski svet šteje 11 članov.
Pripadniki madžarske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo dva predstavnika v prvi občinski svet.
 
33. HRASTNIK
Boben
Brdce
Brnica
Čeče-Del
Dol pri Hrastniku
Gore
Hrastnik
Kal
Kovk
Krištandol
Krnice
Marno
Plesko
Podkraj
Prapretno pri Hrastniku-Del
Studence
Savna Peč
Turje
Unično
Sedež občine Hrastnik je v Hrastniku.
Prvi občinski svet šteje 20 članov.
 
34. HRPELJE-KOZINA
Artviže
Bač pri Materiji
Beka
Brezovica
Brezovo Brdo
Golac
Gradišica
Gradišče pri Materiji
Hotična
Hrpelje
Javorje
Klanec pri Kozini
Kovčice
Kozina
Krvavi Potok
Markovščina
Materija
Mihele
Mrše
Nasirec
Obrov
Ocizla
Odolina
Orehek pri Materiji
Petrinje
Poljane pri Podgradu
Povžane
Prešnica
Ritomeče
Rodik
Rožice
Skadanščina
Slivje
Slope
Tatre
Tublje pri Hrpeljah
Velike Loče
Vrh polje
Sedež občine Hrpelje-Kozina je v Hrpeljah. Prvi občinski svet šteje 14 članov.
 
35. IDRIJA.
Čekovnik
Črni Vrh
Dole
Godovič
Gore
Gorenja Kanomlja
Gorenji Vrsnik
Govejk
Idrija
Idrijska Bela
Idrijske Krnice
Idrijski Log
Idršek
Javornik
Jelični Vrh
Kanji Dol
Korita
Ledine
Ledinske Krnice
Lome
Masore
Mrzli Log
Mrzli Vrh
Pečnik
Potok
Predgriže
Spodnja Idrija
Spodnja Kanomlja
Srednja Kanomlja
Spodnji Vrsnik
Strmec
Vojsko
Zadlog
Zavratec
Žirovnica
Sedež občine Idrija je v Idriji.
Prvi občinski svet šteje 21 članov.
 
36. IG
Brest
Dobravica
Golo
Gornji Ig
Ig
Iška Loka
Iška vas
Iška
Kot
Kremenica
Matena
Rogatec nad Želimljami
Sarsko
Staje
Strahomer
Škrilje
Tomišelj
Visoko
Vrbljene
Zapotok
Sedež občine Ig je na Igu.
Prvi občinski svet šteje 14 članov.
 
37. ILIRSKA BISTRICA
Bač
Brce
Cetor
Celje
Dobro Polje
Dolenje pri Jelšanah
Dolnja Bitnja
Dolnji Zemon
Fabci
Gabrk
Gornja Bitnja
Gornji Zemon
Harije
Hrušica
Huje
Ilirska Bistrica
Jablanica
Janeževo Brdo
Jasen
Jelšane
Kilovče
Knežak
Koritnice
Koseze
Kuteževo
Mala Bukovica
Male Loče
Mereče
Nova vas pri Jelšanah
Novokračine
Ostrožno Brdo
Pavlica
Podbeže
Podgrad
Podgraje
Podstenje
Podstenjšek
Podtabor
Pregarje
Prelože
Prem
Ratečevo Brdo
Račice
Rečica
Rjavče
Sabonje
Smrje
Snežnik
Soze
Starod
Studena Gora
Sušak
Šembije
Tominje
Topole
Trpčane
Velika Bukovica
Veliko Brdo
Vrbica
Vrbovo
Žabice
Zajelšje
Zarečica
Zarečje
Sedež občine Ilirska Bistrica je v Ilirski Bistrici.
Prvi občinski svet šteje 23 članov.
 
38. IVANČNA GORICA
Ambrus
Artiža vas
Bakrc
Boga vas
Bojanji Vrh
Bratnice
Breg pri Dobu
Breg pri Velikem Gabru
Breg pri Zagradcu
Brezovi Dol
Bukovica
Čagošče
Češnjice pri Zagradcu
Debeče
Dedni Dol
Dečja vas pri Zagradcu
Dob pri Šentvidu
Dobrava pri Stični
Dolenja vas pri Temenici
Fužina
Gabrje pri Stični
Gabrovka pri Zagradcu
Gabrovčec
Glogovica
Gorenja vas
Gorenje Brezovo
Gradiček
Grintovec
Griže
Grm
Hrastov Dol
Ivančna Gorica
Kal
Kamni Vrh pri Ambrusu
Kamno Brdo
Kitni Vrh
Kriška vas
Krka
Krška vas
Kuželjevec
Laze nad Krko
Leskovec
Leščevje
Lučarjev Kal
Mala Dobrava
Mala Goričica
Male Dole pri Šentjurju
Male Kompolje
Male Lese
Male Pece
Male Rebrce
Male Vrhe
Male Češnjice
Mali Kal
Mali Korinj
Malo Globoko
Malo Hudo
Malo Črnelo
Marinča vas
Mekinje nad Stično
Metnaj
Mevce
Mleščevo
Mrzlo Polje
Muljava
Nova vas
Obolno
Oslica
Osredek nad Stično
Petrušnja vas
Peščenik
Planina
Podboršt
Podbukovje
Podsmreka pri Višnji Gori
Pokojnica
Poljane pri Stični
Polje pri Višnji Gori
Potok pri Muljavi
Praproče pri Temenici
Primča vas
Pristava nad Stično
Pristava pri Višnji Gori
Pristavlja vas
Pungert
Pusti Javor
Radohova vas
Ravni Dol
Rdeči Kal
Sad
Sela pri Dobu
Sela pri Sobračah
Sela pri Višnji Gori
Selo pri Radohovi vasi
Sobrače
Spodnja Draga
Spodnje Brezovo
Stari trg
Stična
Stranska vas ob Višnjici
Sušica
Šentjurje
Šentpavel na Dolenjskem
Šentvid pri Stični
Škofije
Škrjanče
Temenica
Tolčane
Trebež
Trebnja Gorica
Trnovica
Valična vas
Velika Dobrava
Velike Češnjice
Velike Dole pri Šentjurju
Velike Kompolje
Velike Lese
Velike Pece
Velike Rebrce
Velike Vrhe
Veliki Kal
Veliki Korinj
Veliko Globoko
Veliko Črnelo
Videm pri Temenici
Vir pri Stični
Višnja Gora
Višnje
Vrh pri Sobračah
Vrh pri Višnji Gori
Vrhpolje pri Šentvidu
Zaboršt pri Šentvidu
Zagradec
Zavrtače
Zgornja Draga
Znojile pri Krki
Sedež občine Ivančna Gorica je v Ivančni Gorici.
Prvi občinski svet šteje 21 članov.
 
39. IZOLA
Baredi
Cetore
Dobrava
Izola
Jagodje
Korte
Malija
Šared
Sedež občine Izola je v Izoli. Prvi občinski svet šteje 23 članov.
Pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo dva predstavnika v prvi občinski svet.

40. JESENICE
Blejska Dobrava
Breg
Breznica
Doslovče
Hrušica
Javorniški Rovt
Jesenice
Kočna
Lipce
Moste
Planina pod Golico
Plavški Rovt
Podkočna
Potoki
Prihodi
Rodine
Selo pri Žirovnici
Smokuč
Vrba
Zabreznica
Žirovnica
Sedež občine Jesenice je na Jesenicah.
Prvi občinski svet šteje 30 članov.
 
41.JURŠINCI
Botkovci
Dragovič
Gabrnik
Gradiščak
Grlinci
Hlaponci
Juršinci
Kukava
Rotman
Sakušak
Senčak pri Juršincih
Zagorci
Sedež občine Juršinci je v Juršincih.
Prvi občinski svet šteje 9 članov.
 
42. KAMNIK
Bela
Bela Peč
Bistričica
Breg pri Komendi
Brezje nad Kamnikom
Buč
Cirkuše v Tuhinju
Briše
Češnjice v Tuhinju
Črna pri Kamniku
Črni Vrh v Tuhinju
Duplica
Gabrovnica
Gmajnica
Godič
Golice
Gora pri Komendi
Gozd
Gradišče v Tuhinju
Hrib pri Kamniku
Hruševka
Jeranovo
Kališe
Kamnik
Kamniška Bistrica
Klanec
Klemenčevo
Komenda
Komendska Dobrava
Kostanj
Košiše
Kregarjevo
Krivčevo
Križ
Kršič
Laniše
Laseno
Laze v Tuhinju
Liplje
Loke v Tuhinju
Mali Hrib
Mali Rakitovec
Markovo
Mekinje
Mlaka
Moste
Motnik
Nasovče
Nevlje
Okrog pri Motniku
Okroglo
Oševek
Pirševo
Podboršt pri Komendi
Podbreg
Podgorje
Podhruška
Podjelše
Podlom
Podstudenec
Poljana
Poreber
Potok
Potok pri Komendi
Potok v Črni
Praproče v Tuhinju
Pšajnovica
Ravne pri Šmartnem
Rožično
Rudnik pri Radomljah
Sela pri Kamniku
Sidol
Smrečje v Črni
Snovik
Soteska
Sovinja Peč
Spodnje Palovče
Spodnje Stranje
Srednja vas pri Kamniku
Stahovica
Stara sela
Stebljevek
Stolnik
Studenca
Suhadole
Šmarca
Šmartno v Tuhinju
Špitalič
Trebelno pri Palovčah
Trobelno
Tunjice
Tunjiška Mlaka
Tučna
Vaseno
Velika Lasna
Velika Planina
Veliki Hrib
Veliki Rakitovec
Vir pri Nevljah
Vodice nad Kamnikom
Volčji Potok
Vranja Peč
Vrhpolje pri Kamniku
Zagorica nad Kamnikom
Zajasovnik-Del
Zakal
Zavrh pri Črnivcu
Zduša
Zgornje Palovče
Zgornje Stranje
Zgornji Motnik
Zgornji Tuhinj
Znojile
Žaga
Žeje pri Komendi
Žubejevo
Županje Njive
Sedež občine Kamnik je v Kamniku.
Prvi občinski svet šteje 31 članov.
 
43. KANAL
Ajba
Anhovo
Avče
Bodrež
Deskle
Doblar
Gorenja vas
Kal nad Kanalom
Kambreško
Kanal
Kanalski Vrh
Levpa
Lig
Morsko
Plave
Ročinj
Seniški Breg
Ukanje
Zapotok
Sedež občine Kanal je v Kanalu.
Prvi občinski svet šteje 17 članov.
 
44. KIDRIČEVO
Apače
Cirkovce
Dragonja vas
Kidričevo
Kungota pri Ptuju
Lovrenc na Dravskem polju
Mihovce
Njiverce
Pleterje
Pongrce
Spodnje Jablane
Spodnji Gaj pri Pragerskem
Starošince
Stražgonjca
Strnišče
Šikole
Zgornje Jablane
Župečja vas
Sedež občine Kidričevo je v Kidričevem.
Prvi občinski svet šteje 17 članov.
 
45. KOBARID
Avsa
Borjana
Breginj
Drežnica
Drežniške Ravne
Homec
Idrsko
Jevšček
Jezerca
Kobarid
Koseč
Kred
Krn
Ladra
Libušnje
Livek
Livške Ravne
Logje
Magozd
Mlinsko
Podbela
Potoki
Robidišče
Robič
Sedlo
Smast
Stanovišče
Staro selo
Sužid
Svino
Trnovo ob Soči
Vršno
Sedež občine Kobarid je v Kobaridu.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
46. KOBILJE
Kobilje
Sedež občine Kobilje je v Kobilju. Prvi občinski svet šteje 8 članov.
 
47. KOČEVJE
Ajbelj
Banjaloka
Borovec pri Kočevski Reki
Breg pri Kočevju
Brezovica pri Predgradu
Briga
Brsnik
Bukova Gora
Čolnarji
Cvišlerji
Čeplje
Črni Potok pri Kočevju
Delač
Dol
Dolenja Žaga
Dolenji Potok
Dolga vas
Dolnja Briga
Dolnje Ložine
Draga
Dren
Drežnik
Fara
Gladloka
Glažuta
Gorenja Žaga
Gorenje
Gorenji Potok
Gornja Briga
Gornje Ložine
Gotenc
Gotenica
Grgelj
Grivac
Hreljin
Hrib pri Fari
Hrib pri Koprivniku
Jakšiči
Jelenja vas
Jesenov Vrt
Kačji Potok
Kaptol
Kleč
Klinja vas
Knežja Lipa
Koblarji
Kočarji
Koče
Kočevje
Kočevska Reka
Komolec
Konca vas
Koprivnik
Kostel
Kralji
Krkovo nad Faro
Kuhlarji
Kuželič
Kuželj
Laze pri Kostelju
Laze pri Oneku
Laze pri Predgradu
Lipovec pri Kostelju
Livold
Mačkovec
Mahovnik
Mala Gora
Mavrc
Mlaka pri Kočevju
Mlaka pri Kočevski Reki
Mokri Potok
Morava
Mozelj
Mrtvice
Muha vas
Nemška Loka
Nova sela
Nove Ložine
Novi Lazi
Ograja
Onek
Oskrt
Padovo pri Fari
Paka pri
Predgradu
Petrina
Pirče
Planina
Poden
Podlesje
Podstene pri Kostelu
Podstene
Potok
Predgrad
Preža
Primoži
Puc
Pugled pri Starem Logu
Rajhenav
Rajndol
Rajšele
Rake
Rogati Hrib
Sadni Hrib
Sapnik
Selo pri Kostelu
Slavski Laz
Slovenska vas
Smuka
Spodnja Bilpa
Spodnji Log
Srednji Potok
Srobotnik ob Kolpi
Stara Cerkev
Stari Breg
Stari Log
Staro Brezje
Stelnik
Stružnica
Suhi Potok
Suhor
Svetli Potok
Šalka vas
Škrilj
Štajer
Štalcerji
Tišenpolj
Topla Reber
Trnovec
Vas
Vimolj pri Predgradu
Vimolj
Vrh pri Fari
Vrt
Zajčje Polje
Zapuže pri Kostelu
Zdihovo
Željne
Sedež občine Kočevje je v Kočevju.
Prvi občinski svet šteje 25 članov.
 
48. KOMEN
Brestovica pri Komnu
Brje pri Komnu
Coljava
Čehovini
Čipnje
Divči
Dolanci
Gabrovica pri Komnu
Gorjansko
Hruševica
Ivanji Grad
Klanec pri Komnu
Kobdilj
Kobjeglava
Koboli
Kodreti
Komen
Lisjaki
Lukovec
Mali Dol
Nadrožica
Preserje pri Komnu
Rubije
Sveto
Šibelji
Škofi
Škrbina
Štanjel
Tomačevica
Trebižani
Tupelče
Vale
Večkoti
Volčji Grad
Zagrajec
Sedež občine Komen je v Komnu.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.
 
49. KOZJE
Bistrica
Buče
Dobležiče
Drensko Rebro
Gorjane
Gradišče
Gubno
Ješovec pri Kozjem
Kozje
Lesično
Ortnice
Osredek pri Podsredi
Pilštanj
Podsreda
Poklek pri Podsredi
Topolovo
Vetrnik
Vojsko
Vrenska Gorca
Zagorje
Zdole
Zeče pri Bučah
Sedež občine Kozje je v Kozjem.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.
 
50. KRANJSKA GORA
Belca
Dovje
Gozd Martuljek
Kranjska Gora
Log
Mojstrana
Podkoren
Rateče
Srednji Vrh
Zgornja Radovna
Sedež občine Kranjska Gora je v Kranjski Gori.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
51. KRŠKO
Anovec
Anže
Apnenik pri Velikem Trnu
Ardro pod Velikim Trnom
Ardro pri Raki
Armeško
Avguštine
Brege
Brestanica
Brezje pri Dovškem
Brezje pri Raki
Brezje pri Senušah
Brezje v Podbočju
Brezovica v Podbočju
Brezovska Gora
Brlog
Brod v Podbočju
Bučerca Celine
Cesta
Cirje
Čretež pri Krškem
Črešnjevec pri Oštercu
Črešnjice nad Pijavškim
Črneča vas
Dalce
Dedni Vrh
Dobe
Dobrava ob Krki
Dobrava pod Rako
Dobrava pri Kostanjevici
Dobrova
Dol
Dolenja Lepa vas
Dolenja vas pri Krškem
Dolenja vas pri Raki
Dolenji Leskovec
Dolga Raka
Dolnja Prekopa
Dolšce
Dovško
Drenovec pri Leskovcu
Drnovo
Dunaj
Frluga
Globočice pri Kostanjevici
Gmajna
Golek
Goli Vrh
Gora
Gorenja Lepa vas
Gorenja vas pri Leskovcu
Gorenje Dole
Gorenji Leskovec
Gorica
Gorica pri Raztezu
Gornja Prekopa
Gornje Pijavško
Gradec
Gradišče pri Raki
Gradnje
Grič
Gržeča vas
Gunte
Hrastek
Ivandol
Ivanjše
Jablance
Jelenik
Jelše
Jelševec
Kalce
Kalce-Naklo
Kališovec
Karlče
Kobile
Koprivnica
Koprivnik
Koritnica
Kostanjek
Kostanjevica na Krki
Kočarija
Kočno
Kremen
Kržišče
Krško
Leskovec pri Krškem
Libelj
Libna
Loke
Lokve
Lomno
Male Vodenice
Malenče
Mali Kamen
Mali Koren
Mali Podlog
Mali Trn
Malo Mraševo
Mikote
Mladje
Mrtvice
Mrčna sela
Nemška Gora
Nemška vas
Nova Gora
Orehovec
Osredek pri Trški Gori
Oštrc
Pesje
Pijana Gora
Planina pri Raki
Planina v Podbočju
Pleterje
Podbočje
Podlipa
Podstrm
Podulce
Površje
Premagovce
Presladol
Pristava ob Krki
Pristava pod Rako
Pristava pri Leskovcu
Prušnja vas
Raka
Ravne pri Zdolah
Ravni
Ravno
Raztez
Reštanj
Rožno
Ržišče
Sajevce
Sela pri Raki
Selce pri Leskovcu
Selo
Senovo
Senožete
Senuše
Slinovce
Slivje
Smednik
Smečice
Spodnja Libna
Spodnje Dule
Spodnje Pijavško
Spodnji Stari Grad
Srednje Arto
Srednje Pijavško
Sremič
Stari Grad
Stari Grad v Podbočju
Stolovnik
Stranje
Straža pri Krškem
Straža pri Raki
Strmo Rebro
Sedem
Šutnja
Trška Gora
Velika vas pri Krškem
Velike Vodenice
Veliki Dol
Veliki Kamen
Veliki Koren
Veliki Podlog
Veliki Trn
Veliko Mraševo
Veniše
Videm
Vihre
Volovnik
Vrbina
Vrbje
Vrh pri Površju
Vrhulje
Vrtača
Zaboršt
Zabukovje pri Raki
Zaloke
Zdole
Žabjek v Podbočju
Žadovinek
Ženje
Sedež občine Krško je v Krškem.
Prvi občinski svet šteje 31 članov.
 
52. KUNGOTA
Ciringa
Gradiška
Grušena
Jedlovnik
Jurski Vrh
Kozjak nad Pesnico
Pesnica
Plač
Plintovec
Podigrac
Rošpoh-Del
Slatina
Slatinski Dol
Spodnje Vrtiče
Svečina
Špičnik
Vršnik
Zgornja Kungota
Zgornje Vrtiče
Sedež občine Kungota je v Zgornji Kungoti.
Prvi občinski svet šteje 14 članov.
 
53. KUZMA
Dolnji Slaveči
Dolič
Gornji Slaveči
Grad
Kovačevci
Kruplivnik
Kuzma
Matjaševci
Motovilci
Radovci
Trdkova
Vadarci
Vidonci
Sedež občine Kuzma je v Kuzmi.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
54. LAŠKO
Belovo
Blatni Vrh
Brezno
Brodnice
Brstnik
Brstovnica
Bukovca
Curnovec
Debro
Doblatina
Dol pri Laškem
Gabrno
Globoko
Govce
Gozdec
Gračnica
Harje
Huda Jama
Jagoče
Jurklošter
Kladje
Klenovo
Konc
Kuretno
Lahomšek
Lahov Graben
Lahomno
Laziše
Laška vas
Laško
Leskovca
Lipni Dol
Lokavec
Lože
Mala Breza
Male Grahovše
Marija Gradec
Marijina vas
Mačkovec
Modrič
Mrzlo Polje
Obrežje pri Zid. mostu
Ojstro
Olešče
Padež
Paneče
Plazovje
Polana
Povčeno
Požnica
Radoblje
Reka
Rifengozd
Rimske Toplice
Sedraž
Selo nad Laškim
Senožete
Sevce
Slivno
Spodnja Rečica
Stopce
Strensko
Strmca
Šentrupert
Širje
Škofce
Šmihel
Šmohor
Tevče
Tovsto
Trnov Hrib
Trnovo
Trobni Dol
Trojno
Udmat
Velike Gorelce
Velike Grahovše
Veliko Širje
Vodiško
Vrh nad Laškim
Zabrež
Zgornja Rečica
Zidani Most
Žigon
Sedež občine Laško je v Laškem.
Prvi občinski svet šteje 23 članov.
 
55. LENART
Andrenci
Benedikt v Slov. Goricah
Brengova
Cenkova
Cerkvenjak
Cogetinci
Čagona
Črmljenšak
Dolge Njive
Dražen Vrh-Del
Drvanja
Froleh
Gočova
Grabonoški Vrh
Gradenšak
Hrastovec v Slov. Goricah
Ihova
Ivanjski Vrh
Jurovski Dol
Kadrenci
Komarnica
Kremberk
Krivi Vrh
Ledinek
Lenart v Slov. Goricah
Lokavec
Lormanje
Ločki Vrh
Malna
Močna
Nadbišec
Negovski Vrh
Obrat
Osek
Peščeni Vrh
Radehova
Rogoznica
Rožengrunt
Selce
Smolinci
Spodnja Bačkova
Spodnja Ročica
Spodnja Senarska
Spodnja Voličina
Spodnje Partinje
Spodnje Verjane
Spodnji Gasteraj
Spodnji Žerjavci
Spodnji Porčič
Srednji Gasteraj
Stanetinci
Stara Gora
Straže
Sv. Ana v Slov. Goricah
Sv. Trije Kralji v Slov. Goricah
Sv. Trojica v Slov. Goricah
Šetarova
Štajngrova
Trotkova
Trstenik
Vanetina
Varda
Vinička vas
Zamarkova
Zavrh
Zgornja Senarska
Zgornja Voličina
Zgornje Partinje
Zgornje Verjane
Zgornji Gasteraj
Zgornji Žerjavci
Zgornji Porčič
Zgornja Bačkova
Zgornja Ročica
Zgornja Ščavnica
Ženjak
Žice
Žitence
Župetinci
Sedež občine Lenart je v Lenartu. Prvi občinski svet šteje 25 članov.
 
56. LENDAVA
Banuta
Benica
Brezovec-del
Brezovica
Čentiba
Dobrovnik
Dolga vas
Dolgovaške Gorice
Dolina pri Lendavi
Dolnji Lakoš
Gaberje
Genterovci
Gornji Lakoš
Hotiza
Kamovci
Kapca
Kot
Lendava
Lendavske Gorice
Mostje
Petišovci
Pince
Pince-Marof
Radmožanci
Strehovci
Trimlini
Žitkovci
Sedež občine Lendava je v Lendavi. Prvi občinski svet šteje 22 članov.
Pripadniki madžarske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo dva predstavnika v prvi občinski svet.
 
57. LITIJA
Bitiče
Boltija
Borovak pri Polšniku
Breg pri Litiji
Brezje pri Kumpolju
Brezovo
Brglez
Bukovica pri Litiji
Cerovica
Cirkuše
Čateška Gora
Čeplje
Črni Potok
Dobovica
Dole pri Litiji
Dolgo Brdo
Dolnji Vrh
Dragovšek
Dvor pri Bogenšperku
Ravne
Ravne nad Šentrupertom
Razbore-Del-K.o. Poljane
Razbore-K.o. Ježni Vrh
Račica
Renke
Ribče
Riharjevec
Ržišče
Sava
Selce
Selšek
Sevno
Slavina
Slivna
Spodnja Jablanica
Spodnje Jelenje
Spodnji Hotič
Spodnji Log
Stara Gora pri Vel. Gabru
Stranski Vrh
Strmec
Suhadole
Ščit
Širmanski Hrib
Široka Set
Šmartno pri Litiji
Štangarske Poljane
Šumnik
Tenetiše
Tepe
Tihaboj
Tlaka
Vače
Velika Goba
Velika Kostrevnica
Velika Preska
Velika Štanga
Veliki Vrh pri Litiji
Vernek
Vinji Vrh
Vintarjevec
Višnji Grm
Vodice pri Gabrovki
Volčja Jama
Vovše
Vrata
Zagozd
Zagrič
Zapodje
Za vrh
Zavrstnik
Zglavnica
Zgornja Jablanica
Zgornja Jevnica
Zgornji Hotič
Sedež občine Litija je v Litiji.
Prvi občinski svet šteje 26 članov.
 
58. LJUBNO
Juvanje
Ljubno ob Savinji
Meliše
Okonina
Planina
Primož pri Ljubnem
Radmirje
Savina
Ter
Sedež občine Ljubno je v Ljubnem ob Savinji.
Prvi občinski svet šteje 10 članov.
 
59. LJUTOMER
Babinci
Banovci
Berkovci
Berkovski Prelogi
Bodislavci
Boreci
Branoslavci
Bunčani
Bučečovci
Bučkovci
Cezanjevci
Cuber
Cven
Desnjak
Dobrava
Drakovci
Gajševci
Gersovščak
Gibina
Globoka
Godemarci
Grabe pri Ljutomeru
Grlava
Iljaševci
Ilovci
Jeruzalem
Ključarevci pri Ljutomeru
Kokoriči
Kopriva
Krapje
Križevci pri Ljutomeru
Krištanci
Kuršinci
Ljutomer
Logarovci
Lukavci
Mala Nedelja
Mekotnjak
Moravci v Slov. Goricah
Mota
Noršinci pri Ljutomeru
Nunska Graba
Plešivica
Podgradje
Precetinci
Presika
Pristava
Radomerje
Radomerščak
Radoslavci
Razkrižje
Rinčetova Graba
Sitarovci
Slamnjak
Spodnji Kamenščak
Stara Cesta
Stara Nova vas
Stročja vas
Šafarsko
Šalinci
Šprinc
Veržej
Veščica
Vidanovci
Vogričevci
Vučja vas
Zasadi
Zgornji Kamenščak
Železne Dveri
Sedež občine Ljutomer je v Ljutomeru.
Prvi občinski svet šteje 27 članov.
 
60. LOGATEC
Grčarevec
Hleviše
Hlevni Vrh
Hotedršica
Jakovica
Kalce
Lavrovec
Laze
Logatec
Medvedje Brdo
Novi Svet
Petkovec
Praprotno Brdo
Ravnik pri Hotedršici
Rovtarske Žibrše
Rovte
Vrh Sv. Treh Kraljev
Zaplana-Del
Žibrše
Sedež občine Logatec je v Logatcu.
Prvi občinski svet šteje 19 članov.
 
61. LOŠKA DOLINA
Andrejčje
Babna Polica
Babno Polje
Benete
Bočkovo
Dane
Dolenje Poljane
Fara
Glina
Godičevo
Gradiško
Hiteno
Hribarjevo
Hudi Vrh
Iga vas
Jeršanovo
Klance
Knežja Njiva
Kozarišče
Kramplje
Lahovo
Lepi Vrh
Lovranovo
Lož
Malni
Markovec
Metulje
Mramorovo pri Lužarjih
Mramorovo pri Pajkovem
Nadlesk
Nemška vas na Blokah
Nova vas
Ograda
Podcerkev
Podgora pri Ložu
Podlož
Polšeče
Pudob
Radlek
Ravne na Blokah
Ravnik
Rožanče
Runarsko
Sleme
Stari trg pri Ložu
Strmca
Studenec na Blokah
Studeno na Blokah
Sveta Trojica
Sveti Duh
Škrabče
Škufče
Šmarata
Štorovo
Topol
Ulaka
Velike Bloke
Veliki Vrh
Viševek
Volčje
Vrh
Vrhnika pri Ložu
Zakraj
Zales
Zavrh
Sedež občine Loška dolina je v Ložu.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
62. LOŠKI POTOK
Črni potok pri Dragi
Draga
Glažuta
Hrib-Loški Potok
Lazec
Mali Log
Novi Kot
Podplanina
Podpreska
Pungart
Retje
Srednja vas-Loški Potok
Srednja vas pri Dragi
Stari kot
Šegova vas
Trava
Travnik
Sedež občine Loški Potok je v Hribu – Loški Potok.
Prvi občinski svet šteje 8 članov.
 
63. LUČE
Logarska Dolina
Luče
Konjski Vrh
Krnica
Podolševa
Podveza
Podvolovljek
Raduha
Robanov Kot
Solčava
Strmec
Sedež občine Luče je v Lučah.
Prvi občinski svet šteje 10 članov.
 
64. LUKOVICA
Blagovica
Brdo pri Lukovici
Brezovica pri Zlatem Polju
Bršlenovica
Čeplje
Češnjice
Dupeljne
Gabrje pod Špilkom
Golčaj
Gorenje
Gradišče pri Lukovici
Hribi
Imovica
Javorje pri Blagovici
Jelša
Kompolje
Koreno
Korpe
Krajno Brdo
Krašnja
Lipa
Log
Lukovica pri Domžalah
Mala Lašna
Mali Jelnik
Obrše
Podgora pri Zlatem Polju
Podmilj
Podsmrečje
Poljane nad Blagovico
Preserje pri Lukovici
Preserje pri Zlatem Polju
Prevalje
Prevoje pri Šentvidu
Prevoje
Prilesje
Prvine
Rafolče
Selce
Spodnje Koseze
Spodnje Loke
Spodnje Prapreče
Spodnji Petelinjek
Straža
Suša
Šentožbolt
Šentvid pri Lukovici
Trnjava
Trnovče
Trojane
Učak
V Zideh
Veliki Jelnik
Videm pri Lukovici
Vošce
Vranke
Vrba
Vrh nad Krašnjo
Vrhovlje
Zavrh pri Trojanah
Zgornje Loke
Zgornje Prapreče
Zgornji Petelinjek
Zlatenek
Zlato Polje
Žirovše
Sedež občine Lukovica je v Lukovici pri Domžalah.
Prvi občinski svet šteje 14 članov.
 
65. MAJŠPERK
Breg
Čermožiše
Dobrina
Doklece
Dol pri Stopercah
Grdina
Janški Vrh
Jelovice
Koritno
Kočice
Kupčinji Vrh
Lešje
Majšperk
Medvedce
Nadole
Naraplje
Planjsko
Podlože
Preša
Ptujska Gora
Sestrže
Sitež
Skrblje
Slape
Spodnja Sveča
Stanečka vas
Stogovci
Stoperce
Zgornja Sveča
Žetale
Sedež občine Majšperk je v Majšperku.
Prvi občinski svet Šteje 16 članov.
 
66. MEDVODE
Belo
Brezovica pri Medvodah
Dol
Dragočajna
Golo Brdo
Goričane
Hraše
Ladja
Medvode
Moše
Osolnik
Rakovnik
Seničica
Setnica-del
Smlednik
Sora
Spodnja Senica
Spodnje Pirniče
Studenčice
Tehovec
Topol pri Medvodah
Trnovec
Valburga
Vaše
Verje
Vikrče
Zavrh pod Šmarno Goro
Zbilje
Zgornja Senica
Zgornje Pirniče
Žlebe
Sedež občine Medvode je v Medvodah.
Prvi občinski svet šteje 22 članov.
 
67. MENGEŠ
Dobeno
Loka pri Mengšu
Mengeš
Topole
Sedež občine Mengeš je v Mengšu.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
68. METLIKA
Bereča vas
Boginja vas
Bojanja vas
Boldraž
Boršt
Božakovo
Božič Vrh
Brezovica pri Metliki
Bušinja vas
Čurile
Dole
Dolnja Lokvica
Dolnje Dobravice
Dolnji Suhor pri Metliki
Drage
Dragomlja vas
Drašiči
Geršiči
Gornja Lokvica
Gornje Dobravice
Gornji Suhor pri Metliki
Grabrovec
Gradac
Grm pri Podzemlju
Hrast pri Jugorju
Jugorje pri Metliki
Kamenica
Kapljišče
Klošter
Krasinec
Krašnji Vrh
Krivoglavice
Križevska vas
Krmačina
Malo Lešče
Mačkovec pri Suhorju
Metlika
Mlake
Okljuka
Otok
Podzemelj
Prilozje
Primostek
Radovica
Radoviči
Radoši
Rakovec
Ravnace
Rosalnice
Sela pri Jugorju
Slamna vas
Svržaki
Škemljevec
Škrilje
Trnovec
Vidošiči
Zemelj
Želebej
Železniki
Sedež občine Metlika je v Metliki.
Prvi občinski svet šteje 18 članov.
 
69. MEŽICA
Breg
Lom
Mežica
Onkraj Meže
Plat
Podkraj pri Mežici
Sedež občine Mežica je v Mežici.
Prvi občinski svet šteje 14 članov.
 
70. MIREN-KOSTANJEVICA
Bilje
Hudi Log
Korita na Krasu
Kostanjevica na Krasu
Lipa
Lokvica
Miren
Nova vas
Novelo
Opatje selo
Orehovlje
Sela na Krasu
Temnica
Vojščica
Vrtoče
Sedež občine Miren-Kostanjevica je v Mirnu.
Prvi občinski svet šteje 15 članov.
 
71. MISLINJA
Dovže
Gornji Dolič
Kozjak
Mala Mislinja
Mislinja
Paka-Del
Razborca
Srednji Dolič
Šentilj pod Turjakom
Tolsti Vrh pri Mislinji
Završe
Sedež občine Mislinja je v Mislinji.
Prvi občinski svet šteje 14 članov.
 
72. MORAVČE
Češnjice pri Moravčah
Dešen
Dole pod Trojico
Dole pri Krašcah
Drtija
Dvorje
Gabrje pod Limbarsko Goro
Gora pri Pečah
Gorica
Goričica pri Moravčah
Hrastnik
Hrib nad Ribčami
Imenje
Katarija
Kokošnje
Krašce
Križate
Limbarska Gora
Moravče
Mošenik
Negastrn
Peče
Ples
Podgorica pri Pečah
Podstran
Pogled
Pretrž
Prikrnica
Rudnik pri Moravčah
Selce pri Moravčah
Selo pri Moravčah
Serjuče
Soteska pri Moravčah
Spodnja Dobrava
Spodnja Javoršica
Spodnji Prekar
Spodnji Tuštanj
Stegne
Straža pri Moravčah
Sveti Andrej
Velika vas
Vinje pri Moravčah
Vrhpolje pri Moravčah
Zalog pod Trojico
Zalog pri Kresnicah
Zalog pri Moravčah
Zgornja Dobrava
Zgornja Javoršica
Zgornje Koseze
Zgornji Prekar
Zgornji Tuštanj
Sedež občine Moravče je v Moravčah.
Prvi občinski svet šteje 14 članov.
 
73. MORAVSKE TOPLICE
Andrejci
Berkovci
Bogojina
Bukovnica
Čikečka vas
Filovci
Fokovci
Ivanci
Ivanjševci
Ivanovci
Kančevci
Krnci
Lukačevci
Lončarovci
Martjanci
Mlajtinci
Moravske Toplice
Motvarjevci
Noršinci
Pordašinci
Prosenjakovci
Ratkovci
Sebeborci
Selo
Središče
Suhi Vrh
Tešanovci
Vučja Gomila
Sedež občine Moravske Toplice je v Moravskih Toplicah. Prvi občinski svet šteje 17 članov.
Pripadniki madžarske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo dva predstavnika v prvi občinski svet.
 
74. MOZIRJE
Brezje
Dobrovlje pri Mozirju
Dol-Suha
Grušovlje
Homec
Lepa Njiva
Ljubija
Loke pri Mozirju
Mozirje
Nizka
Poljane
Prihova
Radegunda
Rečica ob Savinji
Spodnja Rečica
Spodnje Pobrežje
Šentjanž
Šmihel nad Mozirjem
Trnovec
Varpolje
Zgornje Pobrežje
Sedež občine Mozirje je v Mozirju.
Prvi občinski svet šteje 19 članov.
 
75. MUTA
Gortina
Mlake
Muta
Pernice
Podlipje
Sv. Jernej nad Muto
Sedež občine Muta je v Muti.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.
 
76. NAKLO
Bistrica
Cegelnica
Gobovce
Malo Naklo
Naklo
Okroglo
Podbrezje
Polica
Spodnje Duplje
Strahinj
Zadraga
Zgornje Duplje
Žeje
Sedež občine Naklo je v Naklem. Prvi občinski svet šteje 15 članov.
 
77. NAZARJE
Brdo
Čreta pri Kokarjih
Dobletina
Kokarje
Lačja vas
Nazarje
Potok
Pusto polje
Rovt pod Menino
Spodnje Kraše
Šmartno ob Dreti
Volog
Zavodice
Žlabor
Sedež občine Nazarje je v Nazarjih.
Prvi občinski svet šteje 10 članov.
 
78. ODRANCI
Odranci
Sedež občine Odranci je v Odrancih. Prvi občinski svet šteje 9 članov.
 
79. ORMOŽ
Bratonečice
Bresnica
Cerovec Stanka Vraza
Cvetkovci
Dobrava
Dobrovščak
Drakšl
Frankovci
Godeninci
Gomila pri Kogu
Gornji Ključarovci
Grabe
Gradišče pri Ormožu
Hajndl
Hardek
Hermanci
Hranjigovci
Hujbar
Hum pri Ormožu
Ivanjkovci
Jastrebci
Kajžar
Kog
Koračice
Krčevina
Lahonci
Lačaves
Lešnica
Lešniški Vrh
Libanja
Litmerk
Loperšice
Lunovec
Mala vas pri Ormožu
Mali Brebrovnik
Mezgovci
Mihalovci
Mihovci pri Veliki Nedelji
Miklavž pri Ormožu
Obrež
Ormož
Osluševci
Pavlovci
Pavlovski Vrh
Podgorci
Predava
Pršetinci
Pušenci
Rakovci
Ritmerk
Rucmanci
Runeč
Savci
Sejanci
Senešci
Senik
Senčak
Sodinci
Spodnji Ključarovci
Središče ob Dravi
Stanovno
Strjanci
Strezetina
Strmec pri Ormožu
Sveti Tomaž
Šalovci
Šardinje
Trgovišče
Trnovci
Velika Nedelja
Veliki Brebrovnik
Veličane
Vinski Vrh
Vitan
Vičanci
Vodranci
Vuzmetinci
Zagorje
Zasavci
Žerovinci
Žvab
Sedež občine Ormož je v Ormožu.
Prvi občinski svet šteje 26 članov.
 
80. OSILNICA
Belica
Bezgarji
Bezgovica
Bosljiva Loka
Grintovec pri Osilnici
Križmani
Ložec
Malinišče
Mirtoviči
Osilnica
Padovo pri Osilnici
Papeži
Podvrh
Ribjek Sela
Spodnji Čačič
Strojiči
Zgornji Čačič
Žurge
Sedež občine Osilnica je v Osilnici.
Prvi občinski svet šteje 7 članov.
 
81. PESNICA
Doljna Počehova
Dragučova
Drankovec
Flekušek
Gačnik
Jareninski Dol
Jareninski Vrh
Jelenče
Kušernik-Del
Ložane
Mali Dol
Pernica
Pesnica pri Mariboru
Pesniški Dvor
Polička vas
Polički Vrh
Počenik
Ranca
Ročica
Slatenik
Spodnje Dobrenje
Spodnje Hlapje
Spodnji Jakobski Dol
Vajgen
Vosek
Vukovje
Vukovski Dol
Vukovski Vrh
Zgornje Hlapje
Zgornji Jakobski Dol
Sedež občine Pesnica je v Pesnici pri Mariboru. Prvi občinski svet šteje 17 članov.
 
82. PIRAN
Bužini
Dragonja
Lucija
Mlini
Nova vas nad Dragonjo
Padna
Parecag
Piran
Portorož
Seča
Sečovlje
Strunjan
Sv. Peter
Škodelin
Škrile
Sedež občine Piran je v Piranu. Prvi občinski svet šteje 25 članov.
Pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo tri predstavnike v prvi občinski svet.
 
83. PIVKA
Buje
Čepno
Dolnja Košana
Drskovče
Gornja Košana
Gradec
Jurišče
Kal
Klenik
Mala Pristava
Nadanje selo
Narin
Neverke
Nova Sušica
Palčje
Parje
Petelinje
Pivka
Ribnica
Selce
Slovenska vas
Stara Sušica
Suhorje
Šmihel
Tabor nad Knežakom
Trnje
Velika Pristava
Volče
Zagorje
Sedež občine Pivka je v Pivki.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
84. PODČETRTEK
Bistrica ob Sotli
Brezovec pri Polju
Cmereška Gorca
Črešnjevec ob Bistrici
Dekmanca
Golobinjek ob Sotli
Gostinca
Hrastje ob Bistrici
Imeno
Imenska Gorca
Jerčin
Klake
Križan Vrh
Kunšperk
Lastnič
Nezbiše
Pecelj
Ples
Podčetrtek
Polje ob Sotli
Polje pri Bistrici
Prelasko
Pristava pri Lesičnem
Pristava pri Mestinju
Roginska Gorca
Rudnica
Sedlarjevo
Sela
Slake
Sodna vas
Sopote
Srebrnik
Sv. Ema
Trebče
Verače
Vidovica
Virštanj
Vonarje
Zagaj
Sedež občine Podčetrtek je v Podčetrtku.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
85. PODVELKA-RIBNICA
Brezno
Hudi Kot
Janževski Vrh
Javnik
Josipdol
Lehen na Pohorju
Ožbalt
Podvelka
Rdeči Breg-Del
Ribnica na Pohorju
Spodnja Kapla
Vurmat-Del
Zgornja Kapla
Zgornja Orlica
Zgornji Janževski Vrh
Zgornji Lehen na Pohorju
Sedež občine Podvelka-Ribnica je v Podvelki
Prvi občinski svet šteje 14 članov.
 
86. POSTOJNA
Belsko
Brezje pod Nanosom
Bukovje
Dilce
Gorenje
Gorice
Grobišče
Hrašče
Hrenovice
Hruševje
Koče
Landol
Liplje
Lohača
Mala Brda
Mali Otok
Malo Ubeljsko
Matenja vas
Orehek
Planina
Postojna
Predjama
Prestranek
Rakitnik
Rakulik
Razdrto
Sajevče
Slavina
Slavinje
Stara vas
Strane
Strmca
Studenec
Studeno
Šmihel pod Nanosom
Velika Brda
Veliki Otok
Veliko Ubeljsko
Zagon
Žeje
Sedež občine Postojna je v Postojni.
Prvi občinski svet šteje 23 članov.
 
87. PREDDVOR
Bašelj
Breg ob Kokri
Hraše pri Preddvoru
Hrib
Kokra
Mače
Možjanca
Nova vas
Potoče
Preddvor
Spodnja Bela
Spodnje Jezersko
Srednja Bela
Tupaliče
Zgornja Bela
Zgornje Jezersko
Sedež občine Preddvor je v Preddvoru.
Prvi občinski svet šteje 19 članov.
 
88. PUCONCI
Beznovci
Bodonci
Bokrači
Brezovci
Dankovci
Dolina
Gorica
Kuštanovci
Lemerje
Mačkovci
Moščanci
Otovci
Pečarovci
Poznanovci
Predanovci
Prosečka vas
Puconci
Puževci
Strukovci
Vadarci
Vaneča
Šalamenci
Zenkovci
Sedež občine Puconci je v Puconcih.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
89. RAČE-FRAM
Brezula
Fram
Ješenca
Kopivnik
Loka pri Framu
Morje
Planica
Podova
Požeg
Ranče
Rače
Spodnja Gorica
Zgornja Gorica
Sedež občine Rače-Fram je v Račah.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
90. RADEČE
Brunk
Brunška Gora
Čimerno
Dobrava
Goreljce
Hotemež
Jagnjenica
Jelovo
Log pri Vrhovem
Loška Gora
Močilno
Njivice
Počakovo
Prapretno
Radeče
Rudna vas
Stari Dvor
Suhadol
Svibno
Vrhovo
Zagrad
Zavrate
Žebnik
Sedež občine Radeče je v Radečah. Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
91. RADENCI
Boračeva
Hrastje-Mota
Hrašenski Vrh
Janžev Vrh
Kapelski Vrh
Kobilščak
Kocjan
Melanjski Vrh
Murski Vrh
Murščak
Okoslavci
Paričjak
Radenci
Radenski Vrh
Rački Vrh
Rihtarovci
Spodnji Kocjan
Šratovci
Turjanci
Turjanski Vrh
Zgornji Kocjan
Žrnova
Sedež občine Radenci je v Radencih. Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
92. RADLJE OB DRAVI
Brezni Vrh
Dobrava
Kozji Vrh
Radelca
Radlje ob Dravi
Remšnik
Spodnja Orlica
Spodnja Vižinga
Sv. Anton na Pohorju
Sv. Trije Kralji
Št. Janž pri Radljah
Vas
Vuhred
Zgornja Vižinga
Sedež občine Radlje ob Dravi je v Radljah ob Dravi.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
93. RADOVLJICA
Begunje na Gorenjskem
Brda
Brezje
Brezovica
Češnjica pri Kropi
Črnivec
Dobravica
Dobro polje
Dvorska vas
Globoko
Gorica
Hlebce
Hraše
Kamna gorica
Kropa
Lancovo
Lesce
Lipnica
Ljubno
Mišače
Mlaka
Mošnje
Nova vas pri Lescah
Noše
Otoče
Ovsiše
Peračica
Podnart
Poljšica pri Podnartu
Poljče
Posavec
Praproče
Prezrenje
Radovljica
Ravnica
Rovte
Slatna
Spodnja Dobrava
Spodnja Lipnica
Spodnji Otok
Srednja Dobrava
Srednja vas
Studenčice
Vošče
Vrbnje
Zadnja vas
Zaloše
Zapuže
Zgornja Dobrava
Zgornja Lipnica
Zgornji Otok
Zgoša
Sedež občine Radovljica je v Radovljici.
Prvi občinski svet šteje 26 članov.
 
94. RAVNE-PREVALJE
Belšak
Brdinje
Breznica
Dobja vas
Dobrije
Dolga Brda
Koroški Selovec
Kot pri Prevaljah
Kotlje
Leše
Lokovica
Navrški Vrh
Podgora
Podkraj
Poljana
Prevalje
Preški Vrh
Ravne na Koroškem
Sele-Del
Stražišče
Strojna
Suhi Vrh
Šentanel
Tolsti Vrh p. Rav. na K.-Del
Uršlja Gora
Zagrad
Zelen Breg
Zgornja Jamnica
Sedež občine Ravne-Prevalje je na Ravnah na Koroškem.
Prvi občinski svet šteje 27 članov.
 
95. RIBNICA
Andol
Betonovo
Blate
Breg pri Ribnici na Dol.
Breže
Brinovščica
Brlog-Del
Bukovec pri Poljanah
Bukovica
Črnec
Črni Potok pri Vel. Laščah
Dane
Dolenja vas
Dolenje Podpoljane
Dolenji Lazi
Dule
Finkovo
Gašpinovo
Globel
Gorenje Podpoljane
Gorenji Lazi
Goriča vas
Graben
Grebenje
Grič
Grčarice
Grčarske Ravne
Hojče
Hrovača
Hudi Konec
Janeži
Jelendol
Jelenov Žleb
Jelovec
Junčje
Jurjevica
Kot pri Rakitnici
Kot pri Ribnici
Kotel
Kračari
Krnče
Kržeti
Levstiki
Lipovec
Lipovšica
Makoše
Marolče
Maršiči
Nemška vas
Nova Štifta
Novi Pot
Ortnek
Otavice
Perovo
Petrinci
Podklanec
Praproče
Preska
Prigorica
Pugled pri Karlovici
Pusti Hrib
Rakitnica
Ravni Dol
Ribnica
Rigel pri Ortneku
Sajevec
Sinovica
Slatnik
Sodražica
Sušje
Sv. Gregor
Škrajnek
Velike Poljane
Vinice
Vintarji
Vrh pri Poljanah
Zadniki
Zadolje
Zamostec
Zapotok
Zapuže pri Ribnici
Zlati Rep
Žimarice
Žlebič
Žukovo
Sedež občine Ribnica je v Ribnici.
Prvi občinski svet šteje 20 članov.
 
96. ROGAŠEVCI
Fikšinci
Kramarovci
Nuskova
Ocinje
Pertoča
Rogaševci
Ropoča
Sotina
Sredica
Sveti Jurij
Večeslavci
Sedež občine Rogaševci je v Rogaševcih.
Prvi občinski svet šteje 14 članov.
 
97. ROGAŠKA SLATINA
Brestovec
Brezje pri Podplatu
Cerovec pod Bočem
Ceste
Čača vas
Drevenik
Gabrce
Gabrovec pri Kostrivnici
Gradiški Dol
Irje
Kačji Dol
Kamence
Kamna Gorca
Male Rodne
Nimno
Plat
Podplat
Podturn
Pristavica
Prnek
Rajnkovec
Ratanska vas
Rjavica
Rogaška Slatina
Spodnja Kostrivnica
Spodnje Negonje
Spodnje Sečovo
Spodnji Gabrnik
Strmec pri Sv. Florjanu
Sv. Florjan
Tekačevo
Topole
Tržišče
Tuncovec
Velike Rodne
Vinec
Zagaj pod Bočem
Zgornja Kostrivnica
Zgornje Negonje
Zgornje Sečovo
Zgornji Gabrnik
Sedež občine Rogaška Slatina je v Rogaški Slatini.
Prvi občinski svet šteje 19 članov.
 
98. ROGATEC
Brezovec pri Rogatcu
Dobovec pri Rogatcu
Donačka gora
Log
Rogatec
Sv. Jurij
Tlake
Trlično
Žahenberc
Sedež občine Rogatec je v Rogatcu.
Število članov sveta 10.
 
99. RUŠE
Bezena
Bistrica ob Dravi
Činžat
Črešnjevec ob Dravi
Fala
Fala Grad
Gradišče na Kozjaku
Janževa Gora
Kumen
Lobnica
Log
Lovrenc na Pohorju
Puščava
Rdeči Breg-Del
Recenjak
Ruta
Ruše
Selnica ob Dravi
Smolnik
Spodnja Selnica
Spodnji Boč
Spodnji Slemen
Veliki Boč
Vurmat-Del
Zgornja Selnica
Zgornji Boč
Zgornji Slemen-Del
Sedež občine Ruše je v Rušah.
Prvi občinski svet šteje 18 članov.
 
100. SEMIČ
Blatnik pri Črmošnjicah
Brezje pri Rožnem Dolu
Brezje pri Vinjem Vrhu
Brezova Reber
Brezovica pri Črmošnjicah
Brstovec
Cerovec pri Črešnjevcu
Coklovca
Črešnjevec pri Semiču
Črmošnjice
Gaber pri Semiču
Gaber pri Črmošnjicah
Gornje Laze
Gradnik
Hrib pri Cerovcu
Hrib pri Rožnem Dolu
Kal
Kašča
Komarna vas
Kot pri Semiču
Krupa
Krvavčji Vrh
Lipovec
Maline pri Štrekljevcu
Mašelj
Mladica
Moverna vas
Nestoplja vas
Omota
Oskoršnica
Osojnik
Planina
Podreber
Potoki
Praprot
Praproče
Preloge
Pribišje
Pugled
Rožni Dol
Sadinja vas
Sela pri Semiču
Sela pri Vrčicah
Semič
Sodji Vrh
Srednja vas
Starihov Vrh
Stranska vas pri Semiču
Štrekljevec
Trata
Trebnji Vrh
Vavpča vas
Vinji Vrh pri Semiču
Vrčice
Vrtača pri Semiču
Sedež občine Semič je v Semiču.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.
 
101. SEVNICA
Apnenik pri Boštanju
Arto
Birna vas
Blanca
Boštanj
Breg
Brezovo
Budna vas
Cerovec
Čanje
Čelovnik
Češnjice
Dedna Gora
Dolenji Boštanj
Dolnje Brezovo
Dolnje Impolje
Dolnje Orle
Drožanje
Drušče
Gabrijele
Gabrje
Gornje Brezovo
Gornje Impolje
Gornje Orle
Goveji Dol
Hudo Brezje
Jablanica
Jelovec
Jeperjek
Kal pri Krmelju
Kamenica
Kaplja vas
Kladje nad Blanco
Kladnje pri Krmelju
Koludrje
Kompolje
Konjsko
Krajna Brda
Križ
Krmelj
Krsinji Vrh
Laze pri Boštanju
Ledina
Leskovec v Podborštu
Log
Loka pri Zidanem Mostu
Lončarjev Dol
Lukovec
Mala Hubajnica
Malkovec
Metni Vrh
Mrtovec
Mrzla Planina
Novi Grad
Okroglice
Orehovo
Orešje nad Sevnico
Osredek pri Hubajnici
Osredek pri Krmelju
Otavnik
Pavla vas
Pečje
Pijavice
Podboršt
Podgorica
Podgorje ob Sevnični
Podvrh
Poklek nad Blanco
Polje pri Tržišču
Ponikve pri Studencu
Preska
Prešna Loka
Primož
Radež
Radna
Razbor
Račica
Rogačice
Rovišče pri Studencu
Selce nad Blanco
Sevnica
Skrovnik
Slančji Vrh
Slap
Spodnje Mladetiče
Spodnje Vodale
Srednjik
Stržišče
Studenec
Svinjsko
Šentjanž
Šentjur na Polju
Škovec
Šmarčna
Štajngrob
Telče
Telčice
Trnovec
Tržišče
Trščina
Velika Hubajnica
Veliki Cirnik
Vranje
Vrh pri Boštanju
Vrhek
Zabukovje nad Sevnico
Zavratec
Zgornje Mladetiče
Zgornje Vodale
Znojile pri Studencu
Žigrski Vrh
Žirovnica
Žurkov Dol
Sedež občine Sevnica je v Sevnici.
Prvi občinski svet šteje 25 članov.
 
102. SEŽANA
Avber
Bogo
Brestovica pri Povirju
Brje pri Koprivi
Dane pri Sežani
Dobravlje
Dol pri Vogljah
Dolenje
Dutovlje
Filipčje Brdo
Godnje
Gorenje pri Divači
Gradišče pri Štjaku
Gradnje
Grahovo Brdo
Griže
Hribi
Jakovce
Kazlje
Kopriva
Kosovelje
Krajna vas
Kregolišče
Kreplje
Križ
Krtinovica
Lipica
Lokev
Mahniči
Majcni
Merče
Nova vas
Orlek
Plešivica
Pliskovica
Podbreže
Poljane pri Štjaku
Ponikve
Povir
Prelože pri Lokvi
Pristava
Ravnje
Razguri
Raša
Sela
Selo
Senadolice
Sežana
Skopo
Stomaž
Šepulje
Šmarje pri Sežani
Štjak
Štorje
Tabor
Tomaj
Tublje pri Komnu
Utovlje
Veliki Dol
Veliko Polje
Voglje
Vrabče
Vrhovlje
Žirje
Sedež občine Sežana je v Sežani.
Prvi občinski svet šteje 20 članov.
 
103. SLOVENSKA BISTRICA
Bojtina
Božje
Brezje
Brezje pri Poljčanah
Brezje pri Slovenski Bistrici
Bukovec
Cezlak
Cigonca
Čadram
Čadramska vas
Črešnjevec
Devina
Dežno pri Makolah
Dobriška vas
Dobrova
Dolgi Vrh
Drumlažno
Farovec
Fošt
Frajhajm
Gabrnik
Gaj
Gladomes
Globoko
Gorica
Hošnica
Hrastovec
Jelovec
Ješovec
Jurišna vas
Kalše
Kebelj
Klopce
Koritno
Korplje
Kostanjevec
Kot
Kovaški Vrh
Kovača vas
Kočno ob Ložnici
Kočno pri Polskavi
Krasna
Križeča vas
Križni Vrh
Laporje
Lačna Gora
Leskovec
Levič
Ljubično
Lokanja vas
Lovnik
Ložnica
Lukanja
Lušečka vas
Makole
Malahorna
Malo Tinje
Markečica
Modraže
Modrič
Mostečno
Nadgrad
Novake
Ogljenšak
Okoška Gora
Oplotnica Ošelj
Pečke
Planina pod Šumikom
Pobrež
Podboč
Podgrad
Pokoše
Poljčane
Pragersko
Preloge
Prepuž
Pretrež
Prihova
Raskovec
Razgor
Rep
Ritoznoj
Savinsko
Sele pri Polskavi
Sevec
Slovenska Bistrica
Smrečno
Spodnja Brežnica
Spodnja Ložnica
Spodnja Nova vas
Spodnja Polskava
Spodnje Poljčane
Spodnje Prebukovje
Stanovsko
Stari Grad
Stari Log
Stopno
Stranske Makole
Straža
Strug
Studenice
Šentovec
Šmartno na Pohorju
Štatenberg
Tinjska Gora
Trnovec
Turiška vas na Pohorju
Ugovec
Urh
Varoš
Veliko Tinje
Videž
Vinarje
Visole
Vrhloga
Vrhole pri Laporju
Vrhole pri Slov. Konjicah
Zgornja Bistrica
Zgornja Brežnica
Zgornja Ložnica
Zgornja Nova vas
Zgornja Polskava
Zgornje Grušovje
Zgornje Poljčane
Zgornje Prebukovje
Zlogona Gora
Zlogona vas
Žabljek
Sedež občine Slovenska Bistrica je v Slovenski Bistrici.
Prvi občinski svet šteje 35 članov.
 
104. SLOVENSKE KONJICE
Bezina
Blato
Brdo
Breg pri Konjicah
Brezje pri Ločah
Dobrava pri Konjicah
Dobrnež
Draža vas
Gabrovlje
Gabrovnik
Jernej pri Ločah
Kamna Gora
Klokočovnik
Koble
Kolačno
Konjiška vas
Kraberk
Kravjek
Lipoglav
Ličenca
Loče pri Poljčanah
Mali Breg
Mlače
Nova vas pri Konjicah
Novo Tepanje
Ostrožno pri Ponikvi-Del
Penoje
Perovec
Petelinjek
Podob
Podpeč ob Dravinji
Polene
Preloge pri Konjicah
Prežigal
Selški Vrh
Slovenske Konjice
Sojek
Spodnja Pristava
Spodnje Grušovje
Spodnje Laže
Spodnje Preloge
Stare Slemene
Strtenik
Suhadol
Škalce
Škedenj
Špitalič pri Slov. Konjicah
Tepanje
Tepanjski Vrh
Tolsti Vrh
Vešenik
Zbelovo
Zbelovska Gora
Zeče
Zgornja Pristava
Zgornje Laže
Žiče
Sedež občine Slovenske Konjice je v Slovenskih Konjicah.
Prvi občinski svet šteje 23 članov.
 
105. STARŠE
Brunšvik
Loka
Marjeta na Dravskem Polju
Prepolje
Rošnja
Starše
Trniče
Zlatoličje
Sedež občine Starše je v Staršah.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.
 
106. SVETI JURIJ
Biserjane
Blaguš
Bolehničici
Brezje
Čakova
Dragotinci
Gabre
Galušak
Grabšinci
Grabonoš
Jamna
Kočki Vrh
Kokolajnščak
Kraljevci
Kupetinci
Kutinci
Mali Moravščak
Rožički Vrh
Selišči
Slaptinci
Sovjak
Stanetinci
Stara Gora
Terbegovci
Videm
Ženik
Žihlava
Sedež občine Sveti Jurij je v Vidmu.
Prvi občinski svet šteje 11 članov.
 
107. ŠENČUR
Hotemaže
Hrastje
Luže
Milje
Olševek
Prebačevo
Srednja vas pri Šenčurju
Trboje
Visoko
Voglje
Voklo
Šenčur
Žerjavka
Sedež občine Šenčur je v Šenčurju.
Prvi občinski svet šteje 17 članov.
 
108. ŠENTILJ
Ceršak
Cirknica
Dražen Vrh-Del
Jurjevski Dol
Kaniža
Kozjak pri Ceršaku
Kresnica
Plodršnica
Selnica ob Muri
Sladki Vrh
Spodnja Velka
Srebotje
Stara Gora pri Šentilju
Svečane
Šentilj v Slovenskih Goricah
Šomat
Štrihovec
Trate
Vranji Vrh
Zgornja Velka
Zgornje Dobrenje
Zgornje Gradišče
Sedež občine Šentilj je v Šentilju v Slovenskih Goricah.
Prvi občinski svet šteje 18 članov.
 
109. ŠENTJERNEJ
Apnenik
Brezje pri Šentjerneju
Breška vas
Cerov Log
Čadraže
Čisti Breg
Dobravica
Dolenja Brezovica
Dolenja Stara vas
Dolenje Gradišče pri Šentjerneju
Dolenje Mokro Polje
Dolenje Vrhpolje
Dolenji Maharovec
Drama
Drča
Gorenja Brezovica
Gorenja Gomila
Gorenja Stara vas
Gorenje Gradišče pri Šentjerneju
Gorenje Mokro Polje
Gorenje Vrh polje
Gorenji Maharovec
Groblje pri Prekopi
Gruča
Hrastje
Hrvaški Brod
Imenje
Javorovica
Ledeča vas
Loka
Mali Ban
Mihovica
Mihovo
Mršeča vas
Orehovica
Ostrog
Polhovica
Prapreče pri Šentjerneju
Pristava pri Šentjerneju
Pristavica
Rakovnik
Razdrto
Roje
Sela pri Šentjerneju
Šentjakob
Šentjernej
Šmalčja vas
Šmarje
Tolsti Vrh
Veliki Ban
Volčkova vas
Vratno
Vrbovce
Vrh pri Šentjerneju
Zameško
Zapuže
Žerjavin
Žvabovo
Sedež občine Šentjernej je v Šentjerneju.
Prvi občinski svet šteje 17 članov.
 
110. ŠENTJUR PRI CELJU
Bezovje pri Šentjurju
Bobovo pri Ponikvi
Boletina
Botričnica
Brdo
Brezje ob Slomu
Brezje pri Dobjem
Bukovje pri Slivnici
Cerovec
Črnolica
Dobje pri Lesičnem
Dobje pri Planini
Dobovec pri Ponikvi
Dobrina
Dole
Dolga Gora
Doropolje
Dramlje
Drobinsko
Golobinjek pri Planini
Gorica pri Dobjem
Gorica pri Slivnici
Goričica
Grobelno-Del
Grušče
Hotunje
Hrastje
Hruševec
Hrušovje
Jakob pri Šentjurju
Jarmovec
Javorje
Jazbin Vrh
Jazbine
Jelce
Jezerce pri Dobjem
Kalobje
Kameno
Kostrivnica
Košnica
Krajnčica
Krivica
Laze pri Dramljah
Lažiše
Loka pri Žusmu
Lokarje
Loke pri Planini
Lopaca
Lutrje
Marija Dobje
Okrog
Osredek
Ostrožno pri Ponikvi-Del
Paridol
Planina pri Sevnici
Planinca
Planinska vas
Planinski Vrh
Pletovarje
Podgaj
Podgrad
Podlešje
Podlog pod Bohorjem
Podpeč nad Marofom
Podpeč pri Šentvidu
Podvine
Ponikva
Ponkvica
Prapretno
Presečno
Primož pri Šentjurju
Proseniško
Rakitovec
Ravno
Razbor
Repno
Repuš
Rifnik
Sele
Slatina pri Dobjem
Slatina pri Ponikvi
Slivnica pri Celju
Sotensko pod Kalobjem
Spodnje Slemene
Srževica
Stopče
Straža na Gori
Straška Gorca
Suho
Svetelka
Šedina
Šentjur
Šentvid pri Planini
Šibenik
Škarnice
Tajhte
Tratna ob Voglajni
Tratna pri Grobelnem
Trno
Trnovec pri Dramljah
Trška Gorca
Turno
Uniše
Vejice
Vezovje
Večje Brdo
Visoče
Vodice pri Kalobju
Vodice pri Slivnici
Vodruž
Voduce
Vodule
Voglajna
Vrbno
Zagaj pri Ponikvi
Zalog pod Uršulo
Završe pri Dobjem
Zgornje Selce
Zgornje Slemene
Zlateče pri Šentjurju
Žegar
Sedež občine Šentjur pri Celju je v Šentjurju pri Celju.
Prvi občinski svet šteje 27 članov.
 
111. ŠKOCJAN
Bučka
Čučja Mlaka
Dobrava pri Škocjanu
Dobruška vas
Dolenje Dole
Dolenje Radulje
Dolnja Stara vas
Dule
Gabrnik
Gorenje Dole
Gorenje Radule
Goriška Gora
Goriška vas pri Škocjanu
Gornja Stara vas
Grmovlje
Hrastulje
Hudenje
Jarčji Vrh
Jelendol
Jerman Vrh
Klenovik
Male Poljane
Mačkovec pri Škocjanu
Močvirje
Ruhna vas
Segonje
Stara Bučka
Stopno
Stranje pri Škocjanu
Škocjan
Štrit
Tomažja vas
Velike Poljane
Zaboršt
Zagrad
Zalog pri Škocjanu
Zavinek
Zloganje
Sedež občine Škocjan je v Škocjanu.
Prvi občinski svet šteje 12 članov.
 
112. ŠKOFJA LOKA
Andrej nad Zmincem
Binkelj
Bodovlje
Breznica pod Lubnikom
Brode
Bukov Vrh
Bukovica
Bukovščica
Crngrob
Dorfarje
Draga
Florjan nad Zmincem
Forme
Gabrk
Gabrovo
Gabrška Gora
Godešič
Gorenja vas-Reteče
Gosteče
Grenc
Hosta
Hrib pri Zmincu
Knape
Kovski Vrh
Križna Gora
Lenart nad Lušo
Lipica
Log nad Škofjo Loko
Moškrin
Na Logu
Ožbolt nad Zmincem
Papirnica
Pevno
Podpulfrca
Pozirno
Praprotno
Pungert
Puštal
Reteče
Rovte v Selški Dolini
Sopotnica
Spodnja Luša
Staniše
Stara Loka
Stirpnik
Strmica
Suha
Sv. Barbara
Sv. Duh
Ševlje
Škofja Loka
Tomaž nad Praprotnem
Trata
Trnje
Valterski vrh
Vešter
Vincarje
Virlog
Virmaše
Visoko pri Poljanah
Zgornja Luša
Zminec
Sedež občine Škofja Loka je v Škofji Loki.
Prvi občinski svet šteje 23 članov.
 
113. ŠKOFLJICA
Dole pri Škofljici
Drenik
Glinek
Gorenje Blato
Gradišče nad Pijavo Gorico
Gumnišče
Klada
Lanišče
Lavrica
Orle
Pijava Gorica
Pleše
Reber pri Škofljici
Selnik
Smrjene
Škofljica
Vrh nad Želimljami
Zalog pri Škofljici
Želimlje
Sedež občine Škofljica je v Škofljici.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.
 
114. ŠMARJE PRI JELŠAH
Babna Brda
Babna Gora
Babna Reka
Beli Potok pri Lembergu
Belo
Bezgovica
Bobovo pri Šmarju
Bodrež
Bodrišna vas
Brecljevo
Brezje pri Lekmarju
Bukovje v Babni Gori
Cerovec pri Šmarju
Dol pri Pristavi
Dol pri Šmarju
Dragomilo
Dvor
Gaj
Globoko pri Šmarju
Gornja vas
Grliče
Grobelno-Del
Grobelce
Hajnsko
Jazbina
Jerovska vas
Ješovec pri Šmarju
Kamenik
Konuško
Koretno
Korpule
Kristan Vrh
Krtince
Laše
Lekmarje
Lemberg pri Šmarju
Lipovec
Mala Pristava
Mestinje
Močle
Nova vas pri Šmarju
Orehovec
Pečica
Pijovci
Platinovec
Polžanska Gorca
Polžanska vas
Predel
Predenca
Preloge pri Šmarju
Pustike
Rakovec
Senovica
Sladka Gora
Sotensko pri Šmarju
Spodnja Ponkvica
Spodnje Mestinje
Spodnje Selce
Spodnje Tinsko
Stranje
Strtenica
Sveti Štefan
Šentvid pri Grobelnem
Šerovo
Škofija
Šmarje pri Jelšah
Topolovec
Vinski Vrh pri Šmarju
Vodenovo
Vrh
Vršna vas
Zadrže
Zastranje
Završe pri Grobelnem
Zgornje Tinsko
Zibika
Zibiška vas
Sedež občine Šmarje pri Jelšah je v Šmarjah pri Jelšah.
Prvi občinski svet šteje 19 članov.
 
115. ŠMARTNO OB PAKI
Gavce
Gorenje
Mali Vrh
Paška vas
Podgora
Rečica ob Paki
Skorno
Slatina
Veliki Vrh
Šmartno ob Paki
Sedež občine Šmartno ob Paki je v Šmartnem ob Paki. Prvi občinski svet šteje 10 članov.
 
116. ŠOŠTANJ
Bele Vode
Družmirje
Florjan
Gaberke
Lokovica
Ravne
Skorno pri Šoštanju
Šentvid pri Zavodnju
Šoštanj
Topolšica
Zavodnje
Sedež občine Šoštanj je v Šoštanju. Prvi občinski svet šteje 20 članov.
 
117. ŠTORE
Draga
Javornik
Kanjuce
Kompole
Laška vas pri Štorah
Ogorevc
Pečovje
Prožinska vas
Svetina
Svetli Dol
Šentjanž nad Štorami
Štore
Sedež občine Štore je v Štorah.
Prvi občinski svet šteje 14 članov.
 
118. TOLMIN
Bača pri Modreju
Bača pri Podbrdu
Bukovski Vrh
Čadrg
Čiginj
Daber
Dolenja Trebuša
Dolgi Laz
Dolje
Drobočnik
Gabrje
Gorenja Trebuša
Gorenji Log
Gorski Vrh
Grahovo ob Bači
Grant
Grudnica
Hudajužna
Idrija pri Bači
Kal
Kamno
Kanalski Lom
Klavže
Kneža
Kneške Ravne
Koritnica Kozaršče
Kozmerice
Kuk
Lisec
Ljubinj
Logaršče
Loje
Modrej
Modrejce
Most na Soči
Obloke
Petrovo Brdo
Pečine
Podbrdo
Podmelec
Polje Poljubinj
Ponikve
Porezen
Postaja
Prapetno
Praprtno Brdo
Roče
Rut
Sela nad Podmelcem
Sela pri Volčah
Selce
Selišče
Slap ob Idrijci
Stopnik
Stržišče
Šentviška Gora
Temljine
Tolmin
Tolminske Ravne
Tolminski Lom
Trtnik
Volarje
Volčanski Ruti
Volče
Zadlaz-Žabče
Zadlaz-Čadrg
Zakraj
Zatolmin
Znojile
Žabče
Sedež občine Tolmin je v Tolminu.
Prvi občinski svet šteje 22 članov.
 
119. TRBOVLJE
Cebine
Čeče-Del
Dobovec
Gabrsko
Ključevica
Knezdol
Ojstro
Ostenk
Partizanski Vrh
Planinska vas
Prapretno pri Hrastniku-Del
Prapreče-Del
Škofja Riža
Trbovlje
Vrhe-Del
Završje
Župa
Sedež občine Trbovlje je v Trbovljah.
Prvi občinski svet šteje 27 članov.
 
120. TREBNJE
Artmanja vas
Arčelca
Babna Gora
Beli Grič
Belšinja vas
Benečija
Bistrica pri Mokronogu
Bitnja vas
Bič
Blato
Bogneča vas
Breza
Brezje pri Trebelnem
Brezovica pri Mirni
Brezovica pri Trebelnem
Brinje
Bruna vas
Cerovec pri Trebelnem
Cesta
Cikava
Cirnik
Čatež
Češnjevek
Češnjice pri Trebelnem
Čilpah
Čužnja vas
Debenec
Dečja vas
Dobrava
Dobravica pri Velikem Gabru
Dobrnič
Dol pri Trebnjem
Dolenja Dobrava
Dolenja Nemška vas
Dolenja vas pri Čatežu
Dolenje Jesenice
Dolenje Kamenje pri Dobrniču
Dolenje Laknice
Dolenje Medvedje selo
Dolenje Ponikve
Dolenje Selce
Dolenje Zabukovje
Dolenji Podboršt pri Trebnjem
Dolenji Podšumberk
Dolenji Vrh
Dolga Njiva pri Šentlovrencu
Dolnje Prapreče
Draga pri Šentrupertu
Drečji Vrh
Glinek
Goljek
Gombišče
Gomila
Gorenja Dobrava
Gorenja Nemška vas
Gorenja vas
Gorenja vas pri Mirni
Gorenja vas pri Mokronogu
Gorenja vas pri Čatežu
Gorenje Jesenice
Gorenje Kamenje pri Dobrniču
Gorenje Laknice
Gorenje Medvedje selo
Gorenje Ponikve
Gorenje Selce
Gorenje Zabukovje
Gorenji Mokronog
Gorenji Podboršt pri Veliki Loki
Gorenji Podšumberk
Gorenji Vrh pri Dobrniču
Gornje Prapreče
Gradišče pri Trebnjem
Grič pri Trebnjem
Grm
Grmada
Hom
Hrastno
Hrastovica
Hudeje
Iglenik pri Veliki Loki
Jelševec
Jezero
Kamni Potok
Kamnje
Knežja vas
Korenitka
Korita
Križ
Križni Vrh
Kriška Reber
Krtina
Krušni Vrh
Kukenberk
Lipnik
Lisec
Log
Log pri Žužemberku
Lokve pri Dobrniču
Lukovec
Luža
Mala Loka
Mala Sevnica
Male Dole pri Stehanji vasi
Mali Cirnik pri Šentjanžu
Mali Gaber
Mali Videm
Maline
Martinja vas
Martinja vas pri Mokronogu
Mačji Dol
Mačkovec
Medvedjek
Meglenik
Migolica
Migolska Gora
Mirna
Mirna vas
Mokronog
Most
Mrzla Luža
Muhabran
Občine
Odrga
Okrog
Orlaka
Ornuška vas
Ostrožnik
Pekel
Pluska
Podlisec
Podturn
Potok
Praprotnica
Prelesje
Preska pri Dobrniču
Primštal
Pristavica pri Velikem Gabru
Pugled pri Mokronogu
Puščava
Radna vas
Rakovnik pri Šentrupertu
Ravne
Ravnik
Razbore-Del
Račje selo
Rdeči Kal
Replje
Repče
Reva
Ribjek
Rihpovec
Rodine pri Trebnjem
Roje pri Trebelnem
Roje pri Čatežu
Roženberk
Roženpelj Rožni Vrh Sajenice
Sejenice
Sela pri Šumberku
Selo pri Mirni
Selška Gora
Slepšek
Slovenska vas
Srednje Laknice
Stan
Stara Gora
Stehanja vas
Stranje pri Dobrniču
Stranje pri Velikem Gabru
Straža
Studenec
Sv. Vrh
Svetinja
Šahovec
Šentlovrenc
Šentrupert
Ševnica
Škovec
Škrjanče
Škrljevo
Šmaver
Štatemberk
Štefan pri Trebnjem
Trbinc
Trebanjski Vrh
Trebelno
Trebnje
Trnje
Trstenik
Vavpča vas pri Dobrniču
Velika Loka
Velika Strmica
Velika Sevnica
Velike Dole
Veliki Gaber
Veliki Videm
Vesela Gora
Volčja Jama
Volčje Njive
Vrbovec
Vrh
Vrh pri Trebelnem
Vrhovo pri Šentlovrencu
Vrhtrebnje
Vrtače
Zabrdje
Zabukovje
Zagorica
Zagorica pri Dobrniču
Zagorica pri Velikem Gabru
Zagorica pri Čatežu
Zaloka
Zavrh
Zidani Most
Žabjek
Železno
Žubina
Sedež občine Trebnje je v Trebnjem.
Prvi občinski svet šteje 25 članov.
 
121. TRŽIČ
Bistrica pri Tržiču
Brdo
Breg ob Bistrici
Brezje pri Tržiču
Čadovlje pri Tržiču
Dolina
Gozd
Grahovše
Hudi Graben
Hudo
Hušica
Jelendol
Kovor
Križe
Leše
Loka
Lom pod Storžičem
Novake
Paloviče
Podljubelj
Popovo
Potarje
Pristava
Retnje
Ročevnica
Sebenje
Senično
Slap
Spodnje Vetrno
Tržič
Vadiče
Visoče
Zgornje Vetrno
Zvirče
Žiganja vas
Sedež občine Tržič je v Tržiču.
Prvi občinski svet šteje 24 članov.
 
122. TURNIŠČE
Gomilica
Nedelica
Renkovci
Turnišče
Sedež občine Turnišče je v Turnišču.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.
 
123. VELIKE LAŠČE
Adamovo
Bane
Bavdek
Borovec pri Karlovici
Boštetje
Brankovo
Brlog-Del
Bukovec
Centa
Četež pri Turjaku
Dednik
Dolenje Kališče
Dolnje Retje
Dolščaki
Dvorska vas
Gorenje Kališče
Gornje Retje
Gradež
Gradišče
Grm
Hlebče
Hrustovo
Jakičevo
Javorje
Kaplanovo
Karlovica
Knej
Kot pri Veliki Slevici
Krkovo pri Karlovici
Krvava Peč
Kukmaka
Laporje
Laze
Logarji
Lužarji
Mački
Mala Slevica
Male Lašče
Mali Ločnik
Mali Osolnik
Marinčki
Medvedjek
Mohorje
Naredi
Opalkovo
Osredek
Pečki
Plosovo
Podhojni Hrib
Podkogelj
Podkraj
Podlog
Podsmreka pri Velikih Laščah
Podstrmec
Podulaka
Podžaga
Polzelo
Poznikovo
Prazniki
Prhajevo
Prilesje
Purkače
Pušče
Rašica
Rob
Rupe
Sekirišče
Selo pri Robu
Sloka Gora
Srnjak
Srobotnik pri Vel. Laščah
Stope
Strletje
Strmec
Škamevec
Škrlovica
Ščurki
Tomažini
Turjak
Ulaka
Uzmani
Velika Slevica
Velike Lašče
Veliki Ločnik
Veliki Osolnik
Vrh
Zgonče
Žaga
Sedež občine Velike Lašče je v Velikih Laščah.
Prvi občinski svet šteje 12 članov.
 
124. VIDEM
Barislovci
Belavšek
Berinjak
Bolečka vas
Dežno pri Podlehniku
Dolena
Dravci
Dravinski Vrh
Gorca
Gradišče
Jablovec
Jurovci
Kozminci
Lancova vas
Ljubstava
Ložina
Majski Vrh
Mala Varnica
Pobrežje
Podlehnik
Popovci
Repišče
Rodni Vrh
Sedlašek
Sela
Skorišnjak
Soviče
Spodnje Gruškovje
Spodnji Leskovec
Stanošina
Strajna
Strmec pri Leskovcu
Šturmovci
Trdobojci
Trnovec
Tržeč
Vareja
Velika Varnica
Veliki Okič
Videm pri Ptuju
Zakl
Zgornja Pristava
Zgornje Gruškovje
Zgornji Leskovec
Sedež občine Videm je v Vidmu pri Ptuju.
Prvi občinski svet šteje 17 članov.
 
125. VIPAVA
Duplje
Erzelj
Goče
Gradišče pri Vipavi
Hrašče
Lozice
Lože
Manče
Nanos
Orehovica
Podbreg
Podgrič
Podnanos
Podraga
Poreče
Sanabor
Slap
Vipava
Vrhpolje
Zemono
Sedež občine Vipava je v Vipavi.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
126. VITANJE
Brezen
Spodnji Dolič
Hudinja
Ljubnica
Paka-Del
Skomarje-del
Stenica
Vitanje
Sedež občine Vitanje je v Vitanjah. Prvi občinski svet šteje 10 članov.
 
127. VODICE
Bukovica pri Vodicah
Dobruša
Dornice
Koseze
Polje pri Vodicah
Povodje
Repnje
Selo pri Vodicah
Skaručna
Šinkov Turn
Torovo
Utik
Vesca
Vodice
Vojsko
Zapoge
Sedež občine Vodice je v Vodicah.
Prvi občinski svet šteje 13 članov.
 
128. VOJNIK
Arclin
Beli Potok pri Frankolovem
Bezenškovo Bukovje
Bezovica
Bovše
Brdce nad Dobrno
Brdce
Čreškova
Črešnjevec
Črešnjice
Dobrna
Dol pod Gojko
Frankolovo
Gabrovec pri Dramljah
Globoče
Gradišče pri Vojniku
Homec
Hrastnik
Hrenova
Ilovca
Ivenca
Jankova
Kladnart
Klanc
Koblek
Konjsko
Landek
Lemberg pri Novi Cerkvi
Lešje
Lindek
Lipa pri Frankolovem
Loka pri Dobrni
Lokovina
Male Dole
Nova Cerkev
Novake
Parož
Podgorje pod Čerinom
Polže
Pristava
Pristova
Rakova Steza
Razdelj
Razgor
Razgorce
Rove
Selce
Socka
Straža pri Dolu
Straža pri Novi Cerkvi
Stražica
Strmec nad Dobrno
Tomaž nad Vojnikom
Trnovlje pri Socki
Velika Raven
Verpete
Vine
Vinska Gorica
Vizore
Višnja vas
Vojnik
Vrba
Zabukovje
Zavrh nad Dobrno
Zlateče
Želče
Sedež občine Vojnik je v Vojniku.
Prvi občinski svet šteje 19 članov.
 
129. VRHNIKA
Bevke
Bistra
Blatna
Brezovica
Dragomer
Drenov Grič
Lesno Brdo-Del
Log pri Brezovici
Lukovica pri Brezovici
Mala Ligonja
Mirke
Padež
Podlipa
Pokojišče
Sinja Gorica
Smrečje
Stara Vrhnika
Velika Ligonja
Verd
Vrhnika
Zaplana-Del
Zavrh pri Borovnici
Sedež občine Vrhnika je v Vrhniki. Prvi občinski svet šteje 24 članov.
 
130. VUZENICA
Dravče
Sv. Primož na Pohorju
Sv. Vid
Šentjanž nad Dravčami
Vuzenica
Sedež občine Vuzenica je v Vuzenici.
Prvi občinski svet šteje 11 članov.
 
131. ZAGORJE OB SAVI
Blodnik
Borje
Borje pri Mlinšah
Borovak pri Podkumu
Brezje
Breznik
Briše
Čemšenik
Čolnišče
Dobrljevo
Dolenja vas
Dolgo Brdo pri Mlinšah
Družina
Golče
Gorenja vas
Hrastnik pri Trojanah
Izlake
Jablana
Jarše
Jelenk
Jelševica
Jesenovo
Kandrše-Del
Kisovec
Kolk
Kolovrat
Konjšica-Del
Kostrevnica
Kotredež
Log pri Mlinšah
Loke pri Zagorju
Mali Kum
Medija
Mlinše
Mošenik
Orehovica
Osredek
Padež
Podkraj pri Zagorju
Podkum
Podlipovica
Polšina
Potoška vas
Požarje
Prapreče-Del
Ravenska vas
Ravne pri Mlinšah
Razbor pri Čemšeniku
Razpotje
Rodež
Rove
Rovišče
Rtiče
Ržiše
Selo pri Zagorju
Senožeti
Semnik
Šentgotard
Šentlambert
Šklendrovec
Tirna
Vine
Vrh
Vrhe-Del
Vrh pri Mlinšah
Zabava
Zabreznik
Zagorje ob Savi
Zavinc
Zgornji Prhovec
Znojile
Žvarulje
Sedež občine Zagorje ob Savi je v Zagorju ob Savi.
Prvi občinski svet šteje 25 članov.
 
132. ZAVRČ
Belski Vrh
Drenovec
Gorenjski Vrh
Goričak
Hrastovec
Korenjak
Pestike
Turški Vrh
Zavrč
Sedež občine Zavrč je v Zavrču.
Prvi občinski svet šteje 7 članov.
 
133. ZREČE
Bezovje nad Zrečami
Boharina
Bukovlje pri Stranicah
Črešnova
Dobrovlje
Gorenje pri Zrečah
Gračič
Koroška vas
Križevec
Loška Gora
Osredek
Padeški Vrh
Planina na Pohorju
Radana vas
Resnik
Rogla
Skomarje-del
Stranice
Zlakova
Zreče
Sedež občine Zreče je v Zrečah.
Prvi občinski svet šteje 16 članov.
 
134. ŽALEC
Andraž nad Polzelo
Arja vas
Braslovče
Breg pri Polzeli
Brnica
Brode
Čeplje
Čreta
Črni Vrh
Dobriša vas
Dobrič
Dobrovlje
Dobrteša vas
Dolenja vas
Drešinja vas
Galicija
Glinje
Gomilsko
Gotovlje
Grajska vas
Griže
Hramše
Jeronim
Kale
Kamenče
Kapla
Kaplja vas
Kasaze
Latkova vas
Letuš
Levec
Liboje
Limovec
Loke
Ložnica pri Žalcu
Ločica ob Savinji
Ločica pri Vranskem
Mala Pirešica
Male Braslovče
Marija Reka
Matke
Migojnice
Miklavž pri Taboru
Novo Celje
Ojstriška vas
Orla vas
Orova vas
Parižlje
Pernovo
Petrovče
Podgorje pri Letušu
Podkraj
Podlog v Savinjski dolini
Podvin
Podvin pri Polzeli
Podvrh
Poljče
Polzela
Pondor
Pongrac
Ponikva pri Žalcu
Prapreče
Prebold
Prekopa
Preserje
Rakovlje
Ruše
Selo pri Vranskem
Spodnje Gorče
Spodnje Grušovlje
Spodnje Roje
Stopnik
Studence
Sv. Lovrenc
Šempeter v Savinj. Dolini
Šentrupert
Šešče pri Preboldu
Šmatevž
Tabor
Tešova
Topovlje
Trnava
Velika Pirešica
Vologa
Vransko
Vrbje
Zabukovica
Zahomce
Zajasovnik-Del
Zakl
Zalog pri Šempetru
Založe
Zaloška Gorica
Zaplanina
Zavrh pri Galiciji
Zgornje Gorče
Zgornje Grušovlje
Zgornje Roje
Žalec
Železno
Sedež občine Žalec je v Žalcu.
Prvi občinski svet šteje 36 članov.
 
135. ŽELEZNIKI
Davča
Dolenja vas
Dražgoše
Golica
Kališe
Martinj Vrh
Ojstri Vrh
Osojnik
Podlonk
Podporezen
Potok
Prtovč
Ravne
Rudno
Selca
Selške Lajše
Smoleva
Spodnja Sorica
Spodnje Danje
Studeno
Topolje
Torka
Zabrdo
Zabrekve
Zala
Zali Log
Zgornja Sorica
Zgornje Danje
Železniki
Sedež občine Železniki je v Železnikih.
Prvi občinski svet šteje 17 članov.
 
136. ŽIRI
Brekovice
Breznica pri Žireh
Goropeke
Izgorje
Jarčja Dolina
Koprivnik
Ledinica
Opale
Osolnica
Podklanec
Ravne pri Žireh
Račeva
Selo
Sovra
Zabrežnik
Žiri
Žirovski Vrh
Sedež občine Žiri je v Žireh.
Prvi občinski svet šteje 15 članov.
3. člen
Kot mestne občine se ustanovijo:
 
1. CELJE
Brezova
Bukovžlak
Celje
Dobrova
Glinsko
Gorica pri Šmartnem
Jezerce pri Šmartnem
Košnica pri Celju
Lahovna
Leskovec
Lipovec pri Škofji vasi
Ljubečna
Lokrovec
Lopata
Loče
Medlog
Osenca
Otemna
Pepelno
Pečovnik
Prekorje
Rožni Vrh
Runtole
Rupe
Slance
Slatina v Rožni Dolini
Šentjungert
Škofja vas
Šmarjeta pri Celju
Šmartno v Rožni Dolini
Šmiklavž pri Škofji vasi
Teharje
Tremerje
Trnovlje pri Celju
Vrhe
Zadobrova
Začret
Zvodno
Žepina
Sedež občine Celje je v Celju.
Prvi občinski svet šteje 33 članov.
 
2. KOPER
Abitanti
Ankaran
Babiči
Barizoni
Belvedur
Bertoki
Bezovica
Bonini
Boršt
Bošamarin
Bočaji
Brezovica pri Gradinu
Brežec pri Podgorju
Brič
Butari
Cepki
Cerej
Čentur
Čežarji
Črni Kal
Črnotiče
Dekani
Dilici
Dol pri Hrastovljah
Dvori
Fijeroga
Gabrovica pri Črnem Kalu
Gažon
Glem
Gradin
Gračišče
Grinjan
Grintovec
Hrastovlje
Hrvatini
Jelarji
Kampel
Karli
Kastelec
Kolomban
Koper
Koromači-Boškini
Kortine
Kozloviči
Koštabona
Krkavče Krnica
Kubed
Labor
Loka
Lopar
Lukini
Manžan
Marezige
Maršiči
Montinjan
Movraž
Močunigi
Olika
Osp
Peraji
Pisarji
Plavje
Pobegi
Podgorje
Podpeč
Poletiči
Pomjan
Popetre
Prade
Praproče
Predloka
Pregara
Premančan
Puče
Rakitovec
Rižana
Rožar
Sirči
Smokvica
Socerb
Sokoliči Sočerga
Spodnje Škofije
Srgaši
Stepani
Sv. Anton
Šalara
Šeki
Škocjan
Šmarje
Tinjan
Topolovec
Trebeše
Triban
Trsek
Truške
Tuljaki
Vanganel
Zabavlje
Zanigrad
Zazid
Zgornje Škofije
Župančiči
Sedež občine Koper je v Kopru. Prvi občinski svet šteje 32 članov.
Pripadniki italijanske narodnosti na podlagi posebne volilne pravice izvolijo tri predstavnike v prvi občinski svet.
 
3. KRANJ
Babni Vrt
Bobovek
Breg ob Savi
Britof
Čadovlje
Čepulje
Golnik
Goriče
Ilovka
Jama
Jamnik
Javornik
Kokrica
Kranj
Lavtarski Vrh
Letenice
Mavčiče
Meja
Mlaka pri Kranju
Nemilje
Njivica
Orehovlje
Pangršica
Planica
Podblica
Podreča
Povlje
Praše
Predoslje
Pševo
Rakovica
Spodnja Besnica
Spodnje Bitnje
Srakovlje
Srednja vas-Goriče
Srednje Bitnje
Suha pri Predosljah
Sveti Jošt nad Kranjem
Šutna
Tatinec
Tenetiše
Trstenik
Zabukovje
Zalog
Zgornja Besnica
Zgornje Bitnje
Žablje
Žabnica
Sedež občine Kranj je v Kranju.
Prvi občinski svet šteje 33 članov.
 
4. LJUBLJANA
Besnica
Brezje pri Lipoglavu
Češnjica
Črna vas
Dolgo Brdo
Dvor
Gabrje pri Jančah
Janče
Javor
Lipe
Ljubljana
Mali Lipoglav
Mali Vrh pri Prežganju
Malo Trebeljevo
Medno
Pance
Podgrad
Podlipoglav
Podmolnik
Prežganje
Ravno Brdo
Rašica
Repče
Sadinja vas
Selo pri Pancah
Spodnje Gameljne
Srednje Gameljne
Stanežiče
Šentpavel
Toško Čelo
Tuji Grm
Veliki Lipoglav
Veliko Trebeljevo
Vnajnarje
Volavlje
Zagradišče
Zgornja Besnica
Zgornje Gameljne
Sedež občine Ljubljana je v Ljubljani.
Prvi občinski svet šteje 45 članov.
 
5. MARIBOR
Bohova
Brestrnica
Celestrina
Čreta
Dobrovce
Dogoše
Dravski Dvor
Gaj nad Mariborom
Grušova
Hotinja vas
Hočko Pohorje
Hrastje
Hrenca
Jelovec
Kamnica
Košaki
Laznica
Limbuš
Malečnik
Maribor
Meljski Hrib
Metava
Miklavž na Dravskem Polju
Nebova
Orehova vas
Pekel
Pekre
Pivola
Polana
Počehova
Radizel
Razvanje
Ribniško selo
Rogoza
Rošpoh-Del
Ruperče
Skoke
Slivnica pri Mariboru
Slivniško Pohorje
Spodnje Hoče
Srednje
Šober
Trčova
Vinarje
Vodole
Vrhov Dol-Del
Za Kalvarijo
Zgornje Hoče
Zgornji Slemen-Del
Zrkovci
Sedež občine Maribor je v Mariboru.
Prvi občinski svet šteje 45 članov.
 
6. MURSKA SOBOTA
Bakovci
Černelavci
Krog
Kupšinci
Markišavci
Murska Sobota
Nemčavci
Polana
Rakičan
Satahovci Veščica
Sedež občine Murska Sobota je v Murski Soboti. Prvi občinski svet šteje 26 članov.
Pripadniki Romov na podlagi posebne volilne pravice izvolijo enega predstavnika v prvi občinski svet.
 
7. NOVA GORICA
Ajševica
Arčoni
Banjšice
Bate
Branik
Brdo
Budihni
Bukovica
Čepovan
Dombrava
Dornberk
Draga
Gradišče nad Prvačino
Grgar
Grgarske Ravne
Kromberk
Lažna
Loke
Lokovec
Lokve
Lukežiči
Martinuči
Merljaki
Mohorini
Nemci
Nova Gorica
Osek
Ozeljan
Oševljek
Potok pri Dornberku
Preserje
Pristava
Prvačina
Ravnica
Renski Podkraj
Renče
Rožna Dolina
Saksid
Solkan
Spodnja Branica
Stara Gora
Steske
Šempas
Šempeter pri Gorici
Šmaver
Šmihel
Tabor
Trnovo
Vitovlje
Voglarji
Vogrsko
Volčja Draga
Vrtojba
Zalošče
Žigoni
Sedež občine Nova Gorica je v Novi Gorici.
Prvi občinski svet šteje 32 članov.
 
8. NOVO MESTO
Bela Cerkev
Birčna vas
Biška vas
Boričevo
Boršt pri Dvoru
Brezje
Brezova Reber pri Dvoru
Brezovica
Brezovica pri Stopičah
Budganja vas
Bušinec
Cerovec
Čelevec
Čemše
Češča vas
Črešnjice
Črmošnjice pri Stopičah
Daljni Vrh
Dešeča vas
Dobindol
Dobovo
Dol pri Šmarjeti
Dolenja vas
Dolenja vas pri Mirni Peči
Dolenje Gradišče
Dolenje Grčevje
Dolenje Kamenje
Dolenje Karteljevo
Dolenje Kronovo
Dolenje Lakovnice
Dolenje Polje
Dolenje Sušice
Dolenji Globodol
Dolenji Podboršt
Dolenji Suhadol
Dolenjske Toplice
Dolnja Težka Voda
Dolnje Mraševo
Dolnji Ajdovec
Dolnji Kot
Dolnji Križ
Dolž
Draga
Drašča vas
Drenje
Drganja sela
Družinska vas
Dvor
Gabrje
Gabrje pri Soteski
Globočdol
Golobinjek
Golušnik
Gorenja vas pri Šmarjeti
Gorenje Gradišče
Gorenje Grčevje
Gorenje Kamence
Gorenje Kamenje
Gorenje Karteljevo
Gorenje Kronovo
Gorenje Lakovnice
Gorenje Mraševo
Gorenje Polje
Gorenje Sušice
Gorenji Globodol
Gorenji Podboršt
Gorenji Suhadol
Goriška vas
Gornja Težka Voda
Gornji Ajdovec
Gornji Kot
Gornji Križ
Gradenc
Gradenje
Grič pri Klevevžu
Grč Vrh
Gumberk
Herinja vas
Hinje
Hmelčič
Hrastje pri Mirni Peči
Hrib
Hrib pri Hinjah
Hrib pri Orehku
Hrušica
Hudo
Iglenik
Jablan
Jama
Jama pri Dvoru
Jelše
Jelše pri Otočcu
Jordankal
Jugorje
Jurka vas
Jurna vas
Klečet
Klopce
Konec
Koroška vas
Koti
Kočevske Poljane
Križe
Kuzarjev Kal
Laze
Lazina
Lašče
Leskovec
Lešnica
Loke
Lopata
Loška vas
Lutrško selo
Mala Cikava
Mala Strmica
Male Brusnice
Malenska vas
Mali Cerovec
Mali Kal
Mali Lipovec
Mali Orehek
Mali Podljuben
Mali Rigelj
Mali Slatnik
Mali Vrh
Malo Lipje
Mačkovec pri Dvoru
Meniška vas
Mihovec
Mirna Peč
Nova Gora
Novo mesto
Obrh
Občice
Orešje
Orkljevec
Osrečje
Otočec
Paha
Pangrč Grm
Petane
Petelinjek
Plemberk
Pleš
Plešivica
Podgora
Podgozd
Podgrad
Podhosta
Podlipa
Podstenice
Podturm pri Dolenjskih Toplicah
Poljane pri Žužemberku
Poljane pri Mirni Peči
Potok
Potov Vrh
Prapreče
Prapreče pri Straži
Prevole
Prečna
Pristava
Radovlja
Rajnovšče
Rakovnik pri Birčni vasi
Ratež
Ratje
Reber
Rumanja vas
Sadinja vas pri Dvoru
Sela
Sela pri Ajdovcu
Sela pri Dolenjskih Toplicah
Sela pri Hinjah
Sela pri Ratežu
Sela pri Zajčjem Vrhu
Sela pri Zburah
Sela pri Štravberku
Selišče
Selo pri Zagorici
Sevno na Trški Gori
Smolenja vas
Soteska
Srebrniče
Srednje Grčevje
Srednji Globodol
Srednji Lipovec
Stare Žage
Stavča vas
Stopiče
Stranska vas
Straža
Strelac
Suhor
Suhor pri Dolenjskih Toplicah
Travni Dol
Trebča vas
Trška Gora
Uršna sela
Vavta vas
Velike Brusnice
Veliki Cerovec
Veliki Kal
Veliki Lipovec
Veliki Orehek
Veliki Podljuben
Veliki Rigelj
Veliki Slatnik
Veliko Lipje
Verdun
Verdun pri Uršnih selih
Vinica pri Šmarjeti
Vinja vas
Vinji Vrh
Vinkov Vrh
Visejec
Vrh pri Hinjah
Vrh pri Križu
Vrh pri Ljubnu
Vrh pri Pahi
Vrhe
Vrhovo pri Žužemberku
Vrhovo pri Mirni Peči
Vrhpeč
Zafara
Zagrad pri Otočcu
Zajčji Vrh pri Stopičah
Zalisec
Zalog
Zbure
Šentjošt
Šentjurij na Dolenjskem
Škrjanče pri Novem mestu
Šmarjeta
Šmarješke Toplice
Štravberk
Šmihel pri Žužemberku
Žvirče
Žužemberk
Žaloviče
Ždinja vas
Žihovo selo
Sedež občine Novo mesto je v Novem mestu.
Prvi občinski svet šteje 32 članov.
 
9. PTUJ
Borovci
Bukovci
Draženci
Gerečja vas
Grajena
Grajenščak
Hajdoše
Kicar
Krčevina pri Vurbergu
Markovci
Mestni Vrh
Nova vas pri Markovcih
Pacinje
Podvinci
Prvenci
Ptuj
Skorba
Slovenja vas
Sobetinci
Spodnja Hajdina
Spodnji Velovlek
Spuhlja
Stojnci
Strelci
Zabovci
Zgornja Hajdina
Sedež občine Ptuj je na Ptuju.
Prvi občinski svet šteje 32 članov.
 
10. SLOVENJ GRADEC
Brda
Gmajna
Golavabuka
Gradišče
Graška Gora
Legen
Mislinjska Dobrava
Pameče
Podgorje
Raduše
Sele-Del
Slovenj Gradec
Spodnji Razbor
Stari trg
Šmartno pri Slov. Gradcu
Šmiklavž
Tomaška vas
Troblje
Turiška vas
Vodriž
Vrhe
Zgornji Razbor
Sedež občine Slovenj Gradec je v Slovenj Gradcu.
Prvi občinski svet šteje 25 članov.
 
11. VELENJE
Arnače
Bevče
Črnova
Hrastovec
Janškovo selo
Kavče
Laze
Lipje
Lopatnik pri Velenju
Lopatnik
Ložnica
Paka pri Velenju
Paški Kozjak
Pirešica
Plešivec
Podgorje
Podkraj pri Velenju
Prelska
Silova
Šenbric
Škale
Škalske Cirkovce
Šmartinske Cirkovce
Velenje
Vinska Gora
Sedež občine Velenje je v Velenju.
Prvi občinski svet šteje 31 članov.
4. člen
Obstoječe krajevne skupnosti in njihovi organi nadaljujejo z delom do konstituiranja na prvih volitvah izvoljenih svetov novih vaških, krajevnih ali četrtnih skupnosti oziroma do uveljavitve občinskega statuta, če v občinskem statutu ne bo predvidena delitev občine na te skupnosti.
Premoženje in delavce obstoječih krajevnih skupnosti prevzamejo nove vaške, krajevne ali četrtne skupnosti oziroma občina v skladu z občinskim statutom.
5. člen
Narodnostno mešana območja so po tem zakonu tista, ki jih kot taka opredeljujejo sedanji statuti občih Lendava, Murska Sobota, Koper, Izola in Piran.
6. člen
Če občinske skupščine ne imenujejo občinskih volilnih komisij v petih dneh po uveljavitvi tega zakona v skladu s 117. členom zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94 in 33/94) in ni pogojev, da bi naloge občinskih volilnih komisij opravljale volilne komisije referendumskih območij, imenuje občinske volilne komisije Republiška volilna komisija. Občinske volilne komisije tudi določijo volilne enote, če jih niso določile občinske skupščine.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine ter o območjih občin (Uradni list SRS, št. 28/80, 9/82, 27/84, 38/89 in Uradni list RS, št. 30/90).
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-01/90-1/17
Ljubljana, dne 3. oktobra 1994.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožef Školč l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti