Uradni list

Številka 24
Uradni list RS, št. 24/1994 z dne 12. 5. 1994
Uradni list

Uradni list RS, št. 24/1994 z dne 12. 5. 1994

Kazalo

1059. Sklepi o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij, stran 1505.

Na podlagi petega odstavka 14. člena zakona o referendumu za ustanovitev občin (Uradni list RS, št. 5/94), je Republiška volilna komisija na 19. seji dne 5. maja 1994 sprejela
SKLEPE
o imenovanju volilnih komisij referendumskih območij
1. V volilno komisijo 6. referendumskega območja BREŽICE se imenujejo:
 
za predsednika:
Marko ZUPANČIČ,
BREŽICE, Marof 29
za namestnika predsednika:
Branka MOLDOVAN,
BREŽICE, Opekarska 12
za člana:
Zvone ILOVAR,
BREŽICE, Cankarjeva 8a
za namestnika člana:
Bernardka SUŠNIK,
BREŽICE, Kettejeva 10
za člana:
Rudi VOLČANJŠEK,
KAPELE, Kapele 63
za namestnika člana:
Kristina KOVAČIČ,
KRŠKA VAS, Krška vas 104
za člana:
Ivanka VOGRINC,
BREŽICE, Valvasorjeva 3
za namestnika člana:
Ivan PIPIČ,
BREŽICE, Kosovelova 3
 
2. Sedež volilne komisije je Cesta prvih borcev 18, Brežice.
 
1. V volilno komisijo 7. referendumskega območja ARTIČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Bogdan MATJAŠIČ,
SROMLJE, Sromlje 22
za namestnika predsednika:
Peter ŽNIDARŠIČ,
ARIČE, Arnovo selo 12
za člana:
Henrik OMERZO,
ARTIČE, Arnovo selo
za namestnika člana:
Ivanka PETAN,
ARTIČE, Dečno selo
za člana:
Franc GLOGOVŠEK,
ARTIČE, Obrez
za namestnika člana:
Stane CIZEL,
ARTIČE, Glogov Brod
za člana:
Vlado DERENDA,
ARTIČE, Artiče
za namestnika člana:
Ernest JANKOVIČ,
ARTIČE, Trebež
 
2. Sedež volilne komisije je Cesta prvih borcev 18, Brežice.
 
1. V volilno komisijo 8. referendumskega območja BIZELJSKO se imenujejo:
 
za predsednika:
Slavko LUBŠINA,
BREŽICE, Ob potoku 7
za namestnika predsednika:
Anton PODGORŠEK,
BRESTANICA, Šolska 5
za člana: Jožica VEBLE,
BIZELJSKO, Nimnik 8
za namestnika člana:
Francka KUNST,
BIZELJSKO, Orešje 78
za člana: Jože KOVAČIČ,
BIZELJSKO, Bizeljska c. 83
za namestnika člana:
Bojan VERŠEC,
BIZELJSKO, Stara vas 64
za člana: Živko LUPŠINA,
BIZELJSKO, Vinarska c. 7
za namestnika člana:
Vida NAJGER,
BIZELJSKO, Bukovje 28
 
2. Sedež volilne komisije je Cesta prvih borcev 18, Brežice.
 
1. V volilno komisijo 9. referendumskega območja CERKLJE OB KRKI se imenujejo:
 
za predsednika:
Albina KRULC,
BREŽICE, Nad Vrbino 13
za namestnika predsednika:
Maja BAŠKOVIČ,
BREŽICE, Prežihova 15
za člana:
Jože KOŽAR,
CERKLJE OB KRKI, Dol. Pirošica
za namestnika člana:
Franc DROBNIČ,
CERKLJE OB KRKI, Hrastje
za člana:
Stanka PUCKO,
CERKLJE OB KRKI,
Župeča vas
za namestnika člana:
Marjan LOPATIČ,
CERKLJE OB KRKI,
Dol. Pirošica
za člana:
Kristina PAVLOVIČ,
CERKLJE OB KRKI,
Župeča vas
za namestnika člana:
Vida JAVORNIK,
CERKLJE OB KRKI, Zasap
 
2. Sedež volilne komisije je Cesta prvih borcev 18, Brežice.
 
1. V volilno komisijo 10. referendumskega območja ČATEŽ OB SAVI se imenujejo:
 
za predsednika:
Franja NOVAK,
KRŠKO, Dolenja vas 53
za namestnika predsednika:
Ivan ČAKAR,
BREŽICE, Slomškova 11
za člana:
Stanko ZADNIK,
BREŽICE, Savska pot 3
za namestnika člana:
Martin ERJAVŠEK,
KRŠKA VAS, Žejno 1
za člana:
Ivan DRŽIČ,
KRŠKA VAS,
Mrzlava vas 3 b
za namestnika člana:
Dragica VOGRIN,
KRŠKA VAS, Velike Malence 33
za člana:
Jože GRUBIČ,
BREŽICE, Cerina 16
za namestnika člana:
Vinko IVANŠEK,
KRŠKA VAS, Globočice 4 d
 
2. Sedež volilne komisije je Cesta prvih borcev 18, Brežice.
 
1. V volilno komisijo 11. referendumskega območja DOBOVA se imenujejo:
 
za predsednika:
Milena PETELINC,
DOBOVA, Sela 90
za namestnika predsednika:
Božena VUČAJNK,
DOBOVA, Mihalovec 73/a
za člana:
Darinka CVETKO-ŠEGOTA,
DOBOVA, Trg 7. Julija 1
za namestnika člana:
Anton SUPANČIČ,
DOBOVA, Kaptolska pot 11
za člana:
Anton KRŽAN,
DOBOVA, Selška c. 24
za namestnika člana:
Marjan ZUPANČIČ,
DOBOVA, Selška c. 1
za člana:
Snežana PLAVULJ,
DOBOVA, Vadnalova ul. 10
za namestnika člana:
Branko PROSELC,
DOBOVA, Rigonce 28
 
2. Sedež komisije je Cesta prvih borcev 18, Brežice.
 
1. V volilno komisijo 12. referendumskega območja VELIKA DOLINA se imenujejo:
 
za predsednika:
Ivanka TRAJKOVIČ,
BREŽICE, Kregarjeva 49
za namestnika predsednika:
Boštjan ŠKRLEC,
JESENICE NA DOLENJSKEM, Velika Dolina 4 a
za člana:
Marjan ŽIBERT,
JESENICE NA DOLENJSKEM, Gaj 2
za namestnika člana:
Terezija HORVAT
JESENICE NA DOLENJSKEM, Slovenska vas 48
za člana:
Miha ŠKRLEC,
JESENICE NA DOLENJSKEM, Velika Dolina 4 a
za namestnika člana: Branko POVH,
JESENICE NA DOLENJSKEM, Obrežje 38
za člana:
Stanko KLEMENČIČ,
JESENICE NA DOLENJSKEM, Velika Dolina 7a
za namestnika člana:
Marjan JAZBAR,
JESENICE NA DOLENJSKEM, Ribnica 15
 
2. Sedež komisije je v Brežicah, Cesta prvih borcev 18.
 
1. V volilno komisijo 13. referendumskega območja ŠTORE se imenujejo:
 
za predsednika:
Dušanka GORJANC, roj. 1954
CELJE, Na zelenici 8
za namestnika predsednika:
Vilma THALER, roj. 1954
CELJE, Okrogarjeva 7
za člana:
Romana GUNZEK, roj. 1951
ŠTORE, Laška vas 75
za namestnika člana:
Franc SELIČ, roj. 1930
ŠTORE, Razgledna 6
za člana:
Drago BOBNIČ, roj. 1958
Kovinarska 14
za namestnika člana:
Mojca VREČER, roj. 1957
Kompole 98
za člana:
Jože KRAGELJ, roj. 1940
ŠTORE, Laška vas 25
za namestnika člana:
Mihael ZDOLŠEK, roj. 1945
ŠTORE, Razgledna 18
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Štore, Razgledna 18, Štore.
 
1. V volilno komisijo 14. referendumskega območja TEHARJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Milan GRASSELLI, roj. 1956
CELJE, Pod lipami 8
za namestnika predsednika:
Jožefina NOVAK, roj. 1942
TEHARJE, Teharje 38
za člana:
Marjan ŠTEFANČIČ, roj. 1946
TEHARJE, Teharje 18
za namestnika člana:
Janez DIMEC, roj. 1934
TEHARJE, Teharje 8 a
za člana:
Franci KAČ, roj. 1942
TEHARJE, Bukovžlak 3
za namestnika člana:
Ferdinand JEŽOVNIK, roj. 1944
TEHARJE, Teharje 68
za člana:
Janez NOVAK, roj. 1937
TEHARJE, Teharje 38
za namestnika člana:
Vojko OBREZ, roj. 1949
TEHARJE, Teharje 55 a
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Teharje, Teharje 56.
 
1. V volilno komisijo 15. referendumskega območja DOBRNA se imenujejo:
 
za predsednika:
Darja PAVLINA, roj. 1961
CELJE, Malgajeva 2
za namestnika predsednika:
Vinko SKALE, roj. 1952
CELJE, Na zelenici 13
za člana:
Aleš ŠTEPIHAR, roj. 1961
DOBRNA, Dobrna 40
za namestnika člana:
Irena ŽAGAVEC, roj. 1953
DOBRNA, Dobrna 28 b
za člana:
Anton DREV, roj. 1941
DOBRNA, Dobrna 13
za namestnika člana:
Slavko PEČNIK, roj. 1955
DOBRNA, Dobrna 5 a
za člana:
Anton VRANC, roj. 1951
DOBRNA, Dobrna 3 c
za namestnika člana:
Marko LESJAK, roj. 1949
DOBRNA, Vinska Gorica 12
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Dobrna, Dobrna 19.
 
1. V volilno komisijo 16. referendumskega območja CELJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Matevž ŽUGELJ, roj. 1953
CELJE, Gorica 36 d
za namestnika predsednika:
Petra ROBIČ, roj. 1968
CELJE, Ljubljanska 33
za člana:
Miroslav TERBOVC, roj. 1943
CELJE, Milčinskega 11
za namestnika člana:
Marjan LEBAN, roj. 1930
CELJE, Ljubljanska 29
za člana:
Stane ROZMAN, roj. 1960
CELJE, Mirna pot 4
za namestnika člana:
Vida BOGATAJ, roj. 1930
CELJE, Razlagova 7
za člana: Robert KERŠ, roj. 1966
CELJE, Čopova 19
za namestnika člana:
Silavan BOŽIČ, roj. 1927
CELJE, Ljubljanska 24
 
2. Sedež komisije je v Občini Celje, Trg Celjskih knezov 9.
 
1. V volilno komisijo 17. referendumskega območja CERKNICA se imenujejo:
 
za predsednika: Liljana TOMIČ,
CERKNICA, Cesta na jezero 13
za namestnika predsednika:
Zora NOČ,
CERKNICA, Dolenje jezero 14
za člana:
Rado KLANČAR,
CERKNICA, Cesta pod Slivnico 21
za namestnika člana:
Franc VIDMAR,
BEGUNJE, Begunje n.h.
za člana:
Franc KRANJC,
CERKNICA, Bločice 38
za namestnika člana:
Igor GORNIK,
CERKNICA, Cesta na jezero
za člana:
Viljem ŠIVEC,
CERKNICA Sv. Vid
za namestnika člana:
Jože STRAŽIŠAR,
Štrukljeva vas
 
2. Sedež komisije je Cesta 4. maja 53, Cerknica.
 
1. V volilno komisijo 18. referendumskega območja LOŠKA DOLINA se imenujejo:
 
za predsednika:
Ljubomir GAČNIK,
LOŽ, Cesta 19. oktobra 42
za namestnika predsednika:
Ivanka MIHELČIČ, Dane 23
za člana:
Romana MULEC,
Gorenje Jezero 5
za namestnika člana:
Boža BAVEC,
Podgora 10
za člana: Danica POROK,
Laze 3
za namestnika člana:
Vincenc ŽNIDARŠIČ,
Bloška Polica 22
za člana:
Milan SRNEL,
LOŽ, Smelijevo naselje 10
za namestnika člana:
Milena OŽBOLT,
Markovec 39
 
2. Sedež komisije je Cesta Notranjskega odreda 13, Stari trg pri Ložu.
 
1. V volilno komisijo 19. referendumskega območja RAKEK se imenujejo:
 
za predsednika:
Milan TAVČAR,
PRESTRANEK,
Ul. Ivana Vadnala
za namestnika predsednika:
Marko GAŠPAROVIČ RAKEK,
Pot na Kilovec 5
za člana:
Andreja JELINČIČ,
RAKEK, Gasilska 6
za namestnika člana:
Mateja ZALAR,
RAKEK, Vrtna ul. 5
za člana:
Antonija ZALAR,
Unec 122
za namestnika člana:
Zvonka GODEŠA,
Unec 92
za člana:
Lucija MILAVEC,
Ivanje selo 47
za namestnika člana:
Marjan NOVAK,
Ivanje selo 7
 
2. Sedež komisije je Trg padlih borcev 6, Rakek.
 
1. V volilno komisijo 20. referendumskega območja BLOKE se imenujejo:
 
za predsednika:
Robert MAROLT,
Zakraj 2
za namestnika predsednika:
Jože DOLES,
Ravne 18
za člana:
Stane JAKOPIN,
Studeno 3
za namestnika člana:
Jožica ZAKRAJŠEK,
Fara 2
za člana:
Jožica ANZELJC,
Studenec 3
za namestnika člana:
Ivan ŠKRLJ,
Sleme 6
za člana:
Viktor JERIČ,
Velike Bloke 2
za namestnika člana:
Jože ROT st.,
Nova vas 55
 
2. Sedež komisije je Nova vas 4 a, Nova vas.
 
1. V volilno komisijo 26. referendumskega območja TRZIN se imenujejo:
 
za predsednika:
Biserka ČIČEROV, roj. 1951
MENGEŠ, Bergantova ul. 1
za namestnika predsednika:
Janez TOPLIŠEK, roj. 1941 MENGEŠ,
Pernetova ul. 13
za člana:
Jože KOSMAČ, roj. 1944
MENGEŠ, Mengeška c. 34
za namestnika člana:
Jožica VALENČAK, roj. 1942
MENGEŠ, Jemčeva ul. 39
za člana:
Jana RACMAN, roj. 1951
MENGEŠ, Mengeška c. 18
za namestnika člana:
Ivan NOVAK, roj. 1939
MENGEŠ, Mengeška c. 21
za člana:
Andrej SENICA, roj. 1950
MENGEŠ, Ul. OF 9
za namestnika člana:
Franc REITER, roj. 1930
MENGEŠ, Zorkova ul. 11
 
2. Sedež komisije je Mengeška 9. 61234 Mengeš.
 
1. V volilno komisijo 27. referendumskega območja DRAGOMELJ-PŠATA se imenujejo:
 
za predsednika:
Jana ZAJC, roj. 1957
DOL PRI LJUBLJANI, Pšata 29
za namestnika predsednika:
Vera SLADIČ, roj. 1942
DOMŽALE, Dragomelj 98
za člana:
Metod PROŠEK, roj. 1960
DOL PRI LJUBLJANI, Pšata 44
za namestnika člana:
Slavko BLAŽIČ, roj. 1966
DOMŽALE, Dragomelj 103
za člana:
Minka VELUŠČEK, roj.1950
DOMŽALE, Dragomelj 75
za namestnika člana:
Luka MIVŠEK, roj. 1935
DOL PRI LJUBLJANI, Pšata 36
za člana:
Tone BANKO, roj. 1942
DOMŽALE, Dragomelj 94
za namestnika člana:
Ivan TURK, roj. 1957
DOL PRI LJUBLJANI, Pšata 100
 
2. Sedež komisije je Dragomelj 116, 61230 Domžale.
 
1. V volilno komisijo 28. referendumskega območja MENGEŠ se imenujejo:
 
za predsednika:
Franc KIMOVEC, roj. 1961
MENGEŠ, Pot na Dobeno 1
za namestnika predsednika:
Feliks ŠKRLER roj. 1948
MENGEŠ, Gorenjska 7
za člana:
Jože BROJAN, roj. 1950
MENGEŠ, Testenova 40
za namestnika člana:
Janez BURJA, roj. 1940
MENGEŠ, Glavni trg 3
za člana:
Franc JAMŠEK, roj. 1969
MENGEŠ, Rašiška cesta 16
za namestnika člana:
Ivica MEJAČ, roj. 1957
MENGEŠ, Topole 50
za člana:
Andreja KRAČMAN-BURJA, roj. 1967
MENGEŠ, Kersnikova 10
za namestnika člana:
Kazimir ŠORN, roj. 1941
MENGEŠ, Dobeno 8
 
2. Sedež komisije je Zavrti 2, 61234 Mengeš.
 
1. V volilno komisijo 29. referendumskega območja DOMŽALE se imenujejo:
 
za predsednika:
Ivica BIRK, roj. 1930
DOMŽALE, Levstikova 2
za namestnika predsednika:
Primož KOVAČ, roj. 1956
DOMŽALE, Tabor 8
za člana:
Jana VAJDA, roj. 1969
DOMŽALE, Podrečje 88
za namestnika člana:
Matjaž VOVK, roj. 1962
DOMŽALE, Šubičeva 7 b
za člana:
Erika KOS, roj. 1961
DOMŽALE, Savska 52
za namestnika člana:
Marjan VODNIK, roj.1938
DOMŽALE, Dodovodna 15
za člana:
Franc ANŽIN, roj. 1950
DOMŽALE, Jelovškova 14
za namestnika člana:
Stane VRHOVEC, roj. 1921
DOMŽALE, Prešernova 32
 
2. Sedež komisije je Ljubljanska 69, 61230 Domžale.
 
1. V volilno komisijo 30. referendumskega območja MORAVČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Berta KUNAVAR, roj. 1970
MORAVČE, Zalog pri Moravčah 5
za namestnika predsednika:
Bogo GERMOVŠEK, roj. 1929
MORAVČE, Zg. Javorščica 12
za člana:
Tomaž DOSTAL, roj. 1967
MORAVČE, Vegova ul. 6
za namestnika člana:
Leon LAVRIČ, roj. 1964
MORAVČE, Vegova ul. 12
za člana:
Maksimiljan BRODAR, roj. 1970
MORAVČE, Črešnjice pri Moravčah 30
za namestnika člana:
Franc BIZILJ, roj. 1936
MORAVČE, Krešce 12
za člana:
Štefan KOROŠEC, roj. 1939
MORAVČE, Sv. Andrej 8
za namestnika člana:
Dušan GROŠELJ, roj. 1954
MORAVČE, Vrhpolje 1 a
 
2. Sedež komisije je Trg svobode 4, 61251 Moravče.
 
1. V volilno komisijo 31. referendumskega območja DOB se imenujejo:
 
za predsednika:
Cirila GOLOB, roj. 1951
DOB, Krtina 36
za namestnika predsednika:
Drago GREGORIN, roj.1943
DOB, Župančičeva ul. 10
za člana:
Terezija VILAR, roj. 1939
DOB, Ljubljanska 2
za namestnika člana:
Franc PIRNAT, roj. 1954
DOB, Žeje 30
za člana:
Franc OSOLIN, roj. 1940
DOB, Češenik 19
za namestnika člana:
Janja JERAS, roj. 1968
DOB, Škocjan 16
za člana:
Slavo JUTERŠEK, roj. 1927
DOB, Mirana Jarca 4
za namestnika člana:
Vinko KEPEC, roj. 1951
DOB, Zalog pod Sv. Trojico 5
 
2. Sedež komisije je Ulica 7. avgusta 9, 61233 Dob.
 
1. V volilno komisijo 32. referendumskega območja LUKOVICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Mojca STOSCHITZKY, roj. 1963
LUKOVICA, Lukovica n.h.
za namestnika predsednika:
Brane KOSEC, roj. 1966
LUKOVICA, Lukovica 73
za člana:
Franci DOLINŠEK, roj. 1970
LUKOVICA, Dupeljne 9
za namestnika člana:
Janez JERETINA roj. 1964
LUKOVICA, Vrhovlje 5
za člana:
Marko KVEDER, roj. 1969
LUKOVICA, Rafolče 23
za namestnika člana:
Iztok OBREZA, roj. 1967
LUKOVICA, Sp. Prapreče 18
za člana:
Vincencij JERAS, roj. 1946
LUKOVICA, Obrše 5
za namestnika člana:
Franc ŠUŠTAR, roj. 1943
LUKOVICA, Zlato polje 6
 
2. Sedež komisije je Lukovica 66, 61225 Lukovica.
 
1. V volilno komisijo 33. referendumskega območja ČRNI GRABEN se imenujejo:
 
za predsednika:
Lado GORIČAN, roj. 1950
TROJANE, Trojane 33
za namestnika predsednika:
Irma MARKOVŠEK, roj. 1964
BLAGOVICA, Zg. Loke 20
za člana:
Francka RAZPOTNIK-KONJAR, roj. 1960
BLAGOVICA Suša 3
za namestnika člana:
Jožica ZUPAN, roj. 1973
BLAGOVICA, Petelinjek n.h.
za člana:
Stanko ŽORDANI, roj. 1962
BLAGOVICA, Poljane nad Blagovico 2
za namestnika člana:
Zdenka GORIČAN, roj. 1953
TROJANE, Trojane 33
za člana:
Stanko ŽAVBI ml., roj. 1964
BLAGOVICA, Podsmrečje 4
za namestnika člana:
Nada SMRKOLJ, roj. 1958
TROJANE, Šentožbolt 3
 
2. Sedež komisije je Zadružni dom Trojane 6, 61222 Trojane.
 
1. V volilno komisijo 34. referendumskega območja RADOMLJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Emil TOMC, roj. 1942
RADOMLJE, Rova 48
za namestnika predsednika:
Julij MAROLT, roj. 1941
RADOMLJE, Pod hribom 7
za člana:
Mitja HAFNER, roj. 1957
RADOMLJE, Triglavska 8
za namestnika člana:
Marjan ŠARC, roj. 1952
RADOMLJE, Žiče 18
za člana:
Jožica RUS, roj. 1948
RADOMLJE, Rova 61
za namestnika člana:
Mitja ZUPANČIČ, roj. 1967
RADOMLJE, Pod hribom 1
za člana:
Janez CERAR, roj. 1939
RADOMLJE, Hudo 33
za namestnika člana:
Dragan JEREB, roj. 1956
RADOMLJE, Prešernova 46
 
2. Sedež komisije je Prešernova ul. 43, 61235 Radomlje.
 
1. V volilno komisijo 35. referendumskega območja DRAVOGRAD se imenujejo:
 
za predsednika:
Štefan BOROVNIK,
DRAVOGRAD, Koroška cesta 20
za namestnika predsednika:
Franc PENŠEK,
DRAVOGRAD, Pod gradom 52
za člana:
Jože LAZNIK,
DRAVOGRAD, Trg 4. julija 11
za namestnika člana:
Karla PAJNIK,
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Otiški vrh 62
za člana:
Benedikt KOPMAJER,
DRAVOGRAD, Robindvor 42
za namestnika člana:
Ivan DOBNIK,
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Otiški vrh 110
za člana:
Herman JESENIČNIK,
DRAVOGRAD, Dravska ulica 2
za namestnika člana:
Jože PŠENIČNIK,
LIBELIČE, Libeliče 15 a
 
2. Sedež komisije je v Dravogradu, Trg 4. julija 7.
 
1. V volilno komisijo 36. referendumskega območja ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU se imenujejo:
 
za predsednika:
Dominik GREŠOVNIK,
SLOVENJ GRADEC, Maistrova ul. 9
za namestnika predsednika:
Zvonko ULCEJ,
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Šentjanž 114
za člana:
Julijan ŽVIKART,
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Šentjanž 3
za namestnika člana:
Lidija ŽVIKART,
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Šentjanž 3
za člana:
Slavko POBERŽNIK,
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Bukovska vas 55
za namestnika člana:
Janko RAZGORŠEK,
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRAD, Bukovska vas 36
za člana:
Andrej MAKUC,
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Selovec 62
za namestnika člana:
Janko KOTNIK,
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU, Selovec 26
 
2. Sedež komisije je Šentjanž pri Dravogradu, Šentjanž št. 101.
 
1. V volilno komisijo 37. referendumskega območja APAČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Mira PIŽMOHT,
APAČE, Segovci
za namestnika predsednika:
Darko ANŽELJ,
APAČE, Žepovci
za člana:
Amalija NOVAK,
APAČE, Apače
za namestnika člana:
Dora HAMLER,
APAČE, Apače
za člana:
Jože LEBAR,
APAČE, Zg. Konjišče 12 a
za namestnika člana:
Franc ŠIBRAT,
APAČE, Lutvarci 17
za člana:
Franc REŽONJA,
APAČE, Vratja vas 27
za namestnika člana:
Štefan ŠČAP,
APAČE, Grabe
 
2. Sedež komisije je SO Gornja Radgona
 
1. V volilno komisijo 38. referendumskega območja RADENCI se imenujejo:
 
za predsednika:
Janez KAUČIČ,
RADENCI, Turjaški vrh 3
za namestnika predsednika:
Peter MARINKOVIČ,
RADENCI, Prisojna cesta 10
za člana:
Breda ŽNIDARIČ,
RADENCI, Titova c. 2
za namestnika člana:
Marija MAUKO,
RADENCI, Mladinska 6
za člana:
Jože LUKAČ,
RADENCI, Hrastje Mota 30
za namestnika člana:
Jože MIKL,
SP. IVANJCI, Očeslavci 2
za člana:
Miha PETEK,
RADENCI, Paričjak 24/a
za namestnika člana:
Boris ŠANDOR,
RADENCI, Mladinska ul. 6
 
2. Sedež komisije je SO Gornja Radgona
 
1. V volilno komisijo 39. referendumskega območja GORNJA RADGONA se imenujejo:
 
za predsednika:
Branko BORKO,
GORNJA RADGONA, Partizanska 39
za namestnika predsednika:
Danica DVANAJŠEK,
GORNJA RADGONA, Porabska 4
za člana:
Tatjana PETEK,
GORNJA RADGONA,
Črešnjevci 131
za namestnika člana:
Branko KOCBEK,
GORNJA RADGONA, Spodnja Ščavnica
za člana:
Karolina STAROVAŠNIK,
SP.IVANJCI, Negova 38
za namestnika člana:
Olga VERZEL,
GORNJA RADGONA, Pintaričeva c. 2
za člana:
Tone TROPENAUER,
GORNJA RADGONA, Norički vrh 21
za namestnika člana:
Mojca SLOGOVIČ,
SP. IVANJCI, Sp. Ivanjci 15
 
2. Sedež komisije je SO Gornja Radgona
 
1. V volilno komisijo 40. referendumskega območja SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI se imenujejo:
 
za predsednika:
Dragan KUJUNDŽIČ,
GORNJA RADGONA, Trg svobode 8
za namestnika predsednika:
Ivan MERČNIK ml,
GORNJA RADGONA, Lomanoše 13
za člana:
Jože ČUŠ,
VIDEM, Zenik 36
za namestnika, člana:
Ludvik KETIŠ,
VIDEM, Biserjane 20
za člana:
Alojz GREGOREC,
VIDEM, Slaptinci 22
za namestnika člana:
Stanislav ČERNEL,
VIDEM, Slaptinci 18
za člana:
Slavko MIHOLIČ,
VIDEM, Slaptinci 7/a
za namestnika člana:
Rozina KRANER,
VIDEM OB ŠČAVNICI, Videm ob Ščavnici 15/a
 
2. Sedež komisije je SO Gornja Radgona
 
1. V volilno komisijo 41. referendumskega območja GROSUPLJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Janez AHLIN, roj. 1962
GROSUPLJE, Prešernova 9
za namestnika predsednika:
Katarina MAROLT KURET, roj. 1967
GROSUPLJE, Jurčičeva c. I/2
za člana:
Miha KADUNC, roj. 1948
GROSUPLJE, Mala vas 22
za namestnika člana:
Peter HOSTNIK, roj. 1960
GROSUPLJE, Sp.Slivnica 24
za člana:
Rado NOVAKOVIČ, roj. 1942,
GROSUPLJE, Ljubljanska c. 4 b
za namestnika člana:
Jože AHLIN, roj. 1951
GROSUPLJE, Vel. Stara vas 49
za člana:
Jože PODRŽAJ,
GROSUPLJE, Čušperk 2
za namestnika člana:
Janez ŠKULJ, roj. 1956
VIDEM DOBREPOLJE, Ponikve 85
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.
 
1. V volilno komisijo 42. referendumskega območja ŠMARJE SAP se imenujejo:
 
za predsednika:
Nevenka PLETERSKI, roj. 1962
ŠMARJE SAP, Cikava 62
za namestnika predsednika:
Slavko ZAVIRŠEK, roj. 1948
ŠMARJE SAP, Cikava 12
za člana:
Marjeta KRSNIK, roj. 1955
ŠMARJE SAP, Mali vrh 55
za namestnika člana:
Jožica GOLI, roj. 1954
ŠMARJE SAP, Rimska c. 17
za člana:
Lovro ČERNE, roj. 1953
ŠMARJE SAP, Huda Polica 3 a
za namestnika člana:
Mojca GABRIJEL, roj. 1946
ŠMARJE SAP, Ljubljanska 31
za člana:
Stane ŽVEGLA, roj. 1951
ŠMARJE SAP, Podgorica 11
za namestnika člana:
Danijel ČAKŠ, roj. 1947
ŠMARJE SAP, Trdinova 9
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.
 
1. V volilno komisijo 43. referendumskega območja VIŠNJA GORA se imenujejo:
 
za predsednika:
Milan VIRŠEK, roj. 1968
VIŠNJA GORA, Podsmreka 9
za namestnika predsednika:
Franc GODEŠA, roj. 1934
VIŠNJA GORA, Turnherjeva 3
za člana:
Jože MIHELČIČ, roj. 1940
VIŠNJA GORA, Grintovec 2
za namestnika člana:
Jurij GROZNIK, roj. 1970
VIŠNJA GORA, Grintovec 5
za člana:
Peter KAHNE, roj. 1947
VIŠNJA GORA, Žabjek 25
za namestnika člana:
Peter JANEŽIČ, roj. 1937
VIŠNJA GORA, Žabjek 17
za člana:
Danica RUS, roj. 1955
VIŠNJA GORA, Sp. Brezovo 14
za namestnika člana:
Majda STROJAN, VIŠNJA GORA
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.
 
1. V volilno komisijo 44. referendumskega območja IVANČNA GORICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Tonček BEVC, roj. 1950
IVANČNA GORICA, Ul. Dolenjskega odreda 16
za namestnika predsednika:
Jurij KOS, roj. 1955
IVANČNA GORICA, Ul. Cankarjeve br. 20
za člana:
Tone KNEZ, roj. 1959
IVANČNA GORICA Pot v Boršt 27
za namestnika člana:
Andrej MALOVRH, roj. 1965
IVANČNA GORICA, Jurčičeva ul. 5
za člana:
Janko JELENČIČ, roj. 1957
IVANČNA GORICA, Ul. Dolenjskega odreda 42
za namestnika člana:
Gregor JAKOŠ, roj. 1969
IVANČNA GORICA, Sokolska ul. 10
za člana:
Alojz BOHORIČ, roj. 1937
IVANČNA GORICA, Ul. Dolenjskega odreda 14
za namestnika člana:
Marjan Praznik, roj. 1951
IVANČNA GORICA, Juša Kozaka 1
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.
 
1. V volilno komisijo 45. referendumskega območja STIČNA se imenujejo:
 
za predsednika:
Vlasta POLAK, roj. 1958
IVANČNA GORICA Ljubljanska c. 30 a
za namestnika predsednika:
Mateja STRMOLE, roj. 1961
IVANČNA GORICA Stična 89
za člana:
Gregor FICKO, roj. 1943
IVANČNA GORICA Stična 137
za namestnika člana:
Jožica LAMPRET, roj. 1947
IVANČNA GORICA, Stična 142
za člana:
Jožko KASTELIC, roj. 1959
IVANČNA GORICA, Stična 129
za namestnika člana:
Jože BARANAŠIČ, roj. 1956
IVANČNA GORICA, Mekinje 35
za člana:
Alojz BAHORIČ, roj. 1937
IVANČNA GORICA, Ul. Dolenjskega odr. 14
za namestnika člana:
Marjan PRAZNIK,
IVANČNA GORICA, Juša Kozaka 1
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.
 
1. V volilno komisijo 46. referendumskega območja. ŠENTVID PRI STIČNI se imenujejo:
 
za predsednika:
Franc URBANČIČ, roj. 1928
ŠENTVID PRI STIČNI, Šentvid 21
za namestnika predsednika:
Vesna OREHEK, roj. 1967
ŠENTVID PRI STIČNI, Petrušnja vas 53
za člana:
Jože KASTELIC, roj. 1949
ŠENTVID PRI STIČNI, Pterušnja vas 150
za namestnika člana:
Marta LAMPRET, roj. 1964
ŠENTVID PRI STIČNI, Šentvid 23
za člana:
Jože ADAMLJE, roj. 1949
ŠENTVID PRI STIČNI, Sobrače 7
za namestnika člana:
Marija STRUNA, roj. 1955
ŠENTVID PRI STIČNI, Temenica 7
za člana:
Silvester PODOBNIK, roj. 1948
ŠENTVID PRI STIČNI, Lučarjev Kal 12 a
za namestnika člana:
Olga PERPAR, roj. 1966
ŠENTVID PRI STIČNI, Škofije 2
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.
 
1. V volilno komisijo 47. referendumskega območja SUHA KRAJINA se imenujejo:
 
za predsednika:
Marija ZALETELJ, roj. 1957
ZAGRADEC, Marinča vas 30
za namestnika predsednika:
Martin HOČEVAR, roj. 1957
LJUBLJANA Ul. Bratov Učakar 53
za člana:
Jože MAVER, roj. 1949
ZAGRADEC, Veliko Globoko 22
za namestnika člana:
Jože MUHIČ, roj. 1939
ZAGRADEC, Ambrus 34
za člana:
Jože BREGAR, roj. 1963
KRKA, Znojile 6
za namestnika člana:
Silvo PERKO, roj. 1956
ZAGRADEC, Zagradec 2 a
za člana:
Stane ZUPANČIČ, roj. 1968
ZAGRADEC, Ambrus 59
za namestnika člana:
Jože PIRC, roj. 1938
IVANČNA GORICA, Stična 91
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.
 
1. V volilno komisijo 48. referendumskega območja DOBREPOLJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Mojca BURGAR, roj. 1955
GROSUPLJE, Kajhov dvor 4
za namestnika predsednika:
Borut BREZOVAR, roj. 1953
GROSUPLJE, Prešernova 7
za člana:
Anton JAKOPIČ, roj. 1951
VIDEM DOBREPOLJE, Podpeč 30
za namestnika člana:
Štefka ADAMIČ, roj. 1969
VIDEM DOBREPOLJE, Videm 1
za člana:
Ivan VIDMAR, roj. 1949
VIDEM DOBREPOLJE, Videm 32 a
za namestnika člana:
Jožef JERŠIN, roj. 1954
VIDEM DOBREPOLJE, Videm 58 a
za člana:
Igor ŠUŠTAR, roj. 1963
VIDEM DOBREPOLJE, Podgorica 12
za namestnika člana:
Janez ERČULJ, roj. 1949
VIDEM DOBREPOLJE, Videm 18
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Grosuplje, Kolodvorska 2.
 
1. V volilno komisijo 55. referendumskega območja ILIRSKA BISTRICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Mitja ŠKERLAVAJ,
ILIRSKA BISTRICA, Pod Stražico 13
za namestnika predsednika:
Valerija PRELEC,
ILIRSKA BISTRICA, Maistrova 18
za člana:
Valerija REBERC,
ILIRSKA BISTRICA, Gregorčičeva 23
za namestnika člana:
Janko POKLAR,
ILIRSKA BISTRICA Prešernova 34
za člana:
Rusjan DARKO,
ILIRSKA BISTRICA Pod Stražico 17
za namestnika člana:
Drago KERMA,
ILIRSKA BISTRICA, Maistrova 13
za člana:
Rudi CELIN
ILIRSKA BISTRICA, Kuteževo 4 b
za namestnika člana:
Darjo CETIN,
ILIRSKA BISTRICA Prešernova 42
 
2. Sedež komisije je v Ilirski Bistrici, Bazoviška 14.
 
1. V volilno komisijo 56. referendumskega območja KNEŽAK se imenujejo:
 
za predsednika:
Valter URBANČIČ,
KNEŽAK, Knežak 168/a
za namestnika predsednika:
Aleksander TERNOVEC,
ILIRSKA BISTRICA, Gubčeva 42a
za člana:
Darko URBANČIČ,
KNEŽAK, Knežak 2/d
za namestnika člana:
Tanja TOMŠIČ,
KNEŽAK, Koritnice 33
za člana:
Aleš TOMŠIČ,
KNEŽAK, Bač 131
za namestnika člana:
Valerija TOMŠIČ,
KNEŽAK, Koritnice 39
za člana: Bernard ADAM,
KNEŽAK, Koritnice 67
za namestnika člana:
Magdalena TOMŠIČ,
KNEŽAK, Bač 80
 
2. Sedež komisije je v Krajevnem uradu Knežak, Knežak 187, 66253 Knežak.
 
1. V volilno komisijo 57. referendumskega območja JELŠANE se imenujejo:
 
za predsednika:
Milan VOLK,
ILIRSKA BISTRICA Bazoviška 19
za namestnika predsednika:
Tanja HOFMAN,
ILIRSKA BISTRICA Rozmanova 24 h
za člana:
Tone SAFTIČ,
JELŠANE, Dolenje 19
za namestnika člana:
Jana VIDMAR, JELŠANE, Jelšane 11
za člana:
Majda UDOVIČ,
JELŠANE, Jelšane 18
za namestnika člana:
Majda SWINA JELŠANE,
Jelšane 79
za člana:
Silvester ČEKADA,
JELŠANE, Jelšane 42
za namestnika člana:
Marjan KALISTER,
JELŠANE, Dolenje pri Jelšanah 2 a
 
2. Sedež komisije je v Jelšanah št. 11, 66254 Jelšane.
 
1. V volilno komisijo 58. referendumskega območja PODGRAD se imenujejo:
 
za predsednika:
Lilijana PODLESNIK,
LJUBLJANA, Trinkova 85
za namestnika predsednika:
Jože ISKRA,
ILIRSKA BISTRICA,
Gregorčičeva l/a
za člana:
Danilo IVANČIČ,
PODGRAD, Podgrad 52
za namestnika člana:
Rajko SURINA,
PODGRAD, Podgrad 3/c
za člana:
Anton GVARDJANČIČ,
PODGRAD, Podgrad 39
za namestnika člana:
Ivan KRIŽMAN,
PODGRAD, Podbeže l/a
za člana:
Branko KRESEVIČ,
PODGRAD, Račice 16
za namestnika člana:
Ivan KRIŽMAN,
PODGRAD, Podbeže l/a
 
2. Sedež komisije je v Krajevnem uradu Podgrad, Podgrad št. 12. 66244 Podgrad.
 
1. V volilno komisijo 60. referendumskega območja RATEČE-PLANICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Ludvik BURGER, roj. 1927
RATEČE, Rateče 161 d
za namestnika predsednika:
Karina SCHOFFMANN, roj. 1969
JESENICE, C. M. Tita 108
za člana:
Vlado PETRIČ, roj. 1930
RATEČE, Rateče 119
za namestnika člana:
Marija ZAGORŠEK, roj. 1951
RATEČE, Rateče 94
za člana:
Robert STRANIG, roj. 1966
RATEČE, Rateče 115
za namestnika člana:
Jelka OMAN, roj. 1950
RATEČE, Rateče ld
za člana:
Bernarda ZALETELJ, roj. 1968
RATEČE, Rateče 3 d
za namestnika člana:
Martina ROŽIČ, roj. 1950
RATEČE, Rateče 104
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Rateče Planica, Rateče 24.
 
1. V volilno komisijo 61. referendumskega območja KRANJSKA GORA se imenujejo:
 
za predsednika:
Hubert ROT, roj. 1963
KRANJSKA GORA, Borovška 3
za namestnika predsednika:
Danilo SVRZIKAPA, roj. 1959
KRANJSKA GORA, Ledine 1
za člana:
Erika ŽNIDERČIČ, roj. 1943
KRANJSKA GORA, Log 15
za namestnika člana:
Vida JELOVČAN, roj. 1933
KRANJSKA GORA, Borovška 19
za člana:.
Antonija MISOTIČ, roj. 1941
GOZD MARTULJEK, Na bregu 9
za namestnika člana:
Marija HROVAT, roj. 1941
KRANJSKA GORA, Podkoren 34
za člana:
Miroslav PAVLOVIČ, roj. 1937
GOZD MARTULJEK, Na bregu 9
za namestnika člana:
Janez KOPRIVA, roj. 1936
GOZD MARTULJEK, Kurirska pot 5
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Kranjska Gora, Kolodvorska 1 A.
 
1. V volilno komisijo 62. referendumskega območja DOVJE MOJSTRANA se imenujejo:
 
za predsednika:
Mihael KERSNIK, roj. 1949
MOJSTRANA, Delavska ul. 10
za namestnika predsednika:
Egidija KOŠIR MROVLJE, roj. 1957
MOJSTRANA, Aljaževa ul. 1
za člana:
Feliks STRAJNAR, roj. 1930
MOJSTRANA, Veliki Breg 18
za namestnika člana:
Milan VALENTINČIČ, roj. 1948
MOJSTRANA, Ul. Janeza Polde 9
za člana:
Janez KOSMAČ, roj. 1945
MOJSTRANA, Dovje 83
za namestnika člana:
Stanislav KOFLER, roj. 1936
MOJSTRANA, Dovje 85
za člana:
Jakob ŽELJKO, roj. 1942
MOJSTRANA, Zgornja Radovna 24
za namestnika člana:
Vladimir SODJA, roj. 1938
MOJSTRANA, Belca 19 F
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Dovje Mojstrana, Savska cesta 1, Mojstrana.
 
1. V volilno komisijo 63. referendumskega območja ŽIROVNICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Dušan RAJGELJ, roj. 1957
ŽIROVNICA, Zabreznica 58 a
za namestnika predsednika:
Simona FERJAN, roj. 1953
ŽIROVNICA, Moste 22
za člana:
Franc VIČAR, roj. 1927
ŽIROVNICA, Rodine 51
za namestnika člana:
Mojca DOLAR, roj. 1966
ŽIROVNICA, Breznica 17 b
za člana:
Janez ŠEBAT, roj. 1968
ŽIROVNICA, Smokuč 22
za namestnika člana:
Peter LEGAT, roj. 1955
ŽIROVNICA, Rodine 17 a
za člana:
Herman DEBELAK, roj. 1962
ŽIROVNICA, Smokuč 27
za namestnika člana:
Branko SITAR, roj. 1960
ŽIROVNICA, Moste 11 i
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Žirovnica, Breznica 3.
 
1. V volilno komisijo 64. referendumskega območja JESENICE se imenujejo:
 
za predsednika:
Maja KOSTANJŠEK, roj. 1954
RADOVLJICA, Jelovška 11
za namestnika predsednika:
Andrej ŽEMVA, roj. 1953
KRANJSKA GORA, Slavka Černeta 33
za člana:
Metka PUŠNIK, roj. 1949
JESENICE, Hrušica 138
za namestnika člana:
Nevenka RAJHMAN, roj. 1955
JESENICE, Spodnji Plavž 20
za člana:
Maja ANTONIČ, roj. 1957
JESENICE, C. M. Tita 70
za namestnika člana:
Dita GASER, roj. 1940
JESENICE, Aljaževa ul. 17
za člana:
Meta FERJAN, roj. 1943
JESENICE, C. M. Tita 1 A
za namestnika člana:
Asna STOŠIČ, roj. 1960
JESENICE. C. Talcev 7 b
 
2. Sedež komisije je v Skupščini občine Jesenice, C. M. Tita 78, 64270 Jesenice.
 
1. V volilno komisijo 65. referendumskega območja KOMENDA se imenujejo:
 
za predsednika:
Janez JEGLIČ,
KAMNIK, Ogričeva 10
za namestnika predsednika:
Pavel OCEPEK,
KOMENDA, Breg 21
za člana:
Matevž SKAMEN,
KAMNIK, Zikova 7
za namestnika člana:
Marija ŠKAPIN,
KAMNIK, Jenkova 2
za člana:
Matija REMŠE,
KOMENDA, Gmajnica 61
za namestnika člana:
Ivan DEBELJAK,
KOMENDA, Gmajnica 60
za člana:
Ciril KORBAR,
KOMENDA, Breg 17
za namestnika člana:
Emil URŠIČ,
STAHOVICA, Zagorica 14/a
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Kamnik, Glavni trg 24, 61240 Kamnik.
 
1. V volilno komisijo 66. referendumskega območja MOSTE PRI KOMENDI se imenujejo:
 
za predsednika:
Stane SKOK,
KOMENDA, Suhadole 48/b
za namestnika predsednika:
Nika OVIJAČ,
KOMENDA, Moste 89/b
za člana:
Vinko OVIJAČ,
KOMENDA, Moste 2/b
za namestnika člana:
Tomaž LOMOVŠEK,
KOMENDA, Žeje 10
za člana:
Miha REPNIK,
KOMENDA, Suhadole n.h.
za namestnika člana:
Rok PLEVEL,
KOMENDA, Moste 119
za člana:
Marija SLAPAR,
KOMENDA, Moste 2/č
za namestnika člana:
Jože KOŽELJ ml.,
KOMENDA, Moste 54
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Kamnik, Glavni trg 24, 61240 Kamnik.
 
1. V volilno komisijo 67. referendumskega območja KAMNIK se imenujejo:
 
za predsednika:
Brigita MARKOVIČ,
KAMNIK, Toma Brejca 5/A
za namestnika predsednika:
Janez VRVIŠČAR,
KAMNIK, Matije Blejca 20
za člana:
Mojca KORETIČ,
KAMNIK, Jakoba Aleševca 9
za namestnika člana:
Božena MOŽINA,
KAMNIK, Maistrova 4
za člana:
Stane CERAR,
RADOMLJE, Volčji potok 6
za namestnika člana:
Zdenka KLANČNIK,
LAZE V TOHINJU, Loke 8/a
za člana:
Franc KLOBČAR,
KAMNIK, Podgorje 26/d
za namestnika člana:
Ciril SIMIČAK,
KAMNIK, Toma Brejca 4
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Kamnik, Glavni trg 24, 61240 Kamnik.
 
1. V volilno komisijo 68. referendumskega območja ŠMARCA se imenujejo:
 
za predsednika:
Janez NOVAK,
KAMNIK, Noveljska pot 17
za namestnika predsednika:
Tomaž SLAPAR,
KAMNIK, Drnovo 8
za člana:
Viktor RODE,
KAMNIK, Kamniška 28
za namestnika člana:
Janko VIRIENT,
KAMNIK, Trata 7
za člana:
Jože LENARČIČ,
KAMNIK, Nožiška 6
za namestnika člana:
Valentin ZOBAVNIK,
KAMNIK, Košiše 24/a
za člana:
Franc BROJAN,
KAMNIK, Bistriška 31
za namestnika člana:
Fani KOMATAR,
KAMNIK, Jeranova 16
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Kamnik, Glavni trg 24, 61240 Kamnik.
 
1. V volilno komisijo 69. referendumskega območja KAMNIŠKA BISTRICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Vlado KOROŠEC,
STAHOVICA Županje njive 45
za namestnika predsednika:
Božidar SPRUK,
STAHOVICA Sp. Stranje 8
za člana:
Brane HAFNER,
STAHOVICA, Stahovica 4/a
za namestnika člana:
Stane KREGAR,
STAHOVICA Kregarjevo 19
za člana:
Milan ZOBAVNIK,
STAHOVICA, Županje njive 1
za namestnika člana:
Jože KOSIRNIK,
STAHOVICA, Stolnik 19
za člana:
Franc KEMPERLE,
STAHOVICA, Bistričica 9
za namestnika člana:
Ciril ČEVKA,
STAHOVICA, Bistričica 4/a
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Kamnik, Glavni trg 24, 61240 Kamnik.
 
1. V volilno komisijo 73. referendumskega območja KOPER se imenujejo:
 
za predsednika:
Marjan ŠKODA, roj. 1960
KOPER, Za gradom 6
za namestnika predsednika:
Angela KUHAR, roj. 1942
KOPER, Vena Pilona 12
za člana:
Irena FURLAN, roj. 1955
KOPER, Kvedrova 16
za namestnika člana:
Marjan STARC, roj. 1945
ČRNI KAL, Črni kal 49
za člana:
Anton SAGADIN, roj. 1936
KOPER, Dolinska 22/e
za namestnika člana:
Mitja BUTUL, roj. 1961
KOPER, Vojkovo nabrežje 16
za člana:
Alojz BUTINAR, roj. 1952
LUCIJA, Obala 111
za namestnika člana:
Flavio FORLANI, roj. 1955
KOPER, Kosovelov trg 4
 
2. Sedež komisije je v Kopru, Verdijeva 10.
 
1. V volilno komisijo 74. referendumskega območja PREDDVOR se imenujejo:
 
za predsednika: Janja ROBLEK,
PREDDVOR, Spodnja Bela 14
za namestnika predsednika:
Miro KOZELJ,
PREDDVOR, Hotemaže 71
za člana:
Marjan TRTNIK,
PREDDVOR, Ul. Josipine Turnograjske 8
za namestnika člana:
Andrej SODNIK,
PREDDVOR, Šiška 1
za člana:
Andrej LOGAR,
PREDDVOR, Nova vas 25
za namestnika člana:
Miloš FRELIH,
PREDDVOR, Kokra 4/a
za člana:
Janez ZAPLOTNIK,
PREDDVOR, Sp. Bela 4
za namestnika člana:
Inge SAJEVIC,
PREDDVOR, Hotemaže 79
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.
 
1. V volilno komisijo 75. referendumskega območja CERKLJE NA GORENJSKEM se imenujejo:
 
za predsednika:
Majda ERZAR,
CERKLJE, Stara cesta 22
za namestnika predsednika:
Majda PLEVEL,
CERKLJE, Pšenična polica 28
za člana:
Viktor NAROBE,
CERKLJE, Grad 43/a
za namestnika člana:
Marija TERAN,
CERKLJE, Poženik 43
za člana:
Ivan MLAKAR,
CERKLJE, Trnovlje 5
za namestnika člana:
Maja ZAJC JERNEJ,
CERKLJE, Krvavška 26
za člana:
Sonja GUZELJ,
CERKLJE, Ul. 4. oktobra 2
za namestnika člana:
Marjeta ČEBULJ,
CERKLJE, Pšenična polica 27
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.
 
1. V volilno komisijo 76. referendumskega območja VISOKO se imenujejo:
 
za predsednika:
Marija BAKOVNIK,
VISOKO, Visoko 50
za namestnika predsednika:
Jure TOMAŠIČ,
VISOKO, Visoko 136
za člana:
Jože BOLKA,
VISOKO, Visoko 62
za namestnika člana:
Franc SIRC,
VISOKO, Visoko 62
za člana:
Vinko RESNIK,
VISOKO, Milje 67
za namestnika člana:
Marjan SENJAK,
VISOKO, Milje 34
za člana:
Jože KOŽELJ,
VISOKO, Milje 7
za namestnika člana:
Irena ŠINKOVEC,
VISOKO, Visoko 85
 
2. Sedež komisije Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.
 
1. V volilno komisijo 77. referendumskega območja ŠENČUR se imenujejo:
 
za predsednika:
Judita ALJANČIČ,
ŠENČUR, Srednja vas 67/a
za namestnika predsednika:
Filip VESEL,
ŠENČUR, Partizanska cesta 35
za člana:
Nada BOGATAJ KRŽAN,
ŠENČUR, Srednja vas 167
za namestnika člana:
Vida MIKLIČ,
ŠENČUR, Pipanova 45
za člana:
Andrej REPNIK,
VISOKO, Luže 56
za namestnika člana:
Ivan SKODLAR,
VISOKO, Luže 50
za člana: Anton UMNIK,
ŠENČUR, Kranjska 9
za namestnika člana:
Branka KUHAR,
ŠENČUR, Srednja vas 14/a
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.
 
1. V volilno komisijo 78. referendumskega območja NAKLO se imenujejo:
 
za predsednika:
Mateja SOKLIČ,
NAKLO, Strahinj 116
za namestnika predsednika:
Drago GORIČN,
NAKLO, Stara cesta 27
za člana:
Katarina BIZAJ,
NAKLO, Praprotnik 7
za namestnika člana:
Boris ČRNILEC,
NAKLO, Strahinj 36/a
za člana:
Ludvik TRAMPUŠ,
NAKLO, Strahinj 105
za namestnika člana:
Franci PAVLIN,
NAKLO, Cegelnica 7/a
za člana:
Viktorija LENARDIČ,
NAKLO, Ul. Bratov Praprotnik 24
za namestnika člana:
Milan GRAŠIČ,
NAKLO, Strahinj 90
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.
 
1. V volilno komisijo 79. referendumskega območja KRANJ se imenujejo:
 
za predsednika:
Alojz MAROLT,
KRANJ, Dražgoška 6
za namestnika predsednika:
Marjan POGAČNIK,
KRANJ, Koroška cesta 49
za člana:
Stane BOŠTJANČIČ,
ZG. BESNICA, Zg. Besnica 70 a
za namestnika člana:
Marjan PRINČIČ,
KRANJ, Mrakova ul. 8
za člana:
Edvard GRUDEN,
KRANJ, Ul. Gorenjskega odreda 4
za namestnika člana:
Andreja KOVAČ,
KRANJ, Ul. Gorenjskega odreda 18
za člana:
Tomaž KUKOVICA,
KRANJ, Cankarjeva 7
za namestnika člana:
Janez KERT,
KRANJ, Smledniška 46
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.
 
1. V volilno komisijo 80. referendumskega območja JEZERSKO se imenujejo:
 
za predsednika:
Mihael SAVNIK,
KRANJ, Trg Prešernove brigade 5
za namestnika predsednika:
Štefan KOCJAN,
JEZERSKO, Zg. Jezersko 114
za člana:
Jože MEŽKO,
JEZERSKO, Jezersko 109 c
za namestnika člana:
Izidor KRNIČAR,
JEZERSKO, Zg. Jezersko 47 a
za člana:
Ivan KAVAŠ,
JEZERSKO, Zg. Jezersko 57
za namestnika člana:
Jerca TEUL,
JEZERSKO, Zg. Jezersko 88
za člana:
Edi REBOLJ,
LJUBLJANA, Preglov trg 13
za namestnika člana:
Avgust PERAT,
JEZERSKO, Zg. Jezersko 66
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Kranj, Slovenski trg 1.
 
1. V volilno komisijo 87. referendumskega območja LAŠKO se imenujejo:
 
za predsednika:
Milko ŠKOBERNE, roj. 1959
LAŠKO, Rimska cesta 4/a
za namestnika predsednika:
Zdenka PEŠEC, roj. 1954
LAŠKO, Badovinčeva 20
za člana:
Matevž KOLAR, roj. 1935
LAŠKO, Valentinčičeva 50
za namestnika člana:
Jože KAPEL, roj. 1955
BREZE PRI CELJU, Šentrupert št. 93/a
za člana:
Janez KRAJNC, roj. 1939
LAŠKO, Cesta v Debro št. 21
za namestnika člana:
Franc ŽOHAR, roj. 1963
LAŠKO, Sedraž 19/b
za člana:
Igor KNEZ, roj. 1951
LAŠKO, Na Pristavi št. 14
za namestnika člana:
Vlado PETEK, roj. 1940
LAŠKO, Strmca št. 5
 
2. Sedež komisije je na Krajevni skupnosti Laško, Savinjsko nabrežje, 63270 Laško.
 
1. V volilno komisijo 88. referendumskega območja RIMSKE TOPLICE se imenujejo:
 
za predsednika:
Pavel TERŠEK, roj. 1967
LAŠKO, Valentinčičeva št. 18
za namestnika predsednika:
Mojca PERŠE, roj. 1965
RIMSKE TOPLICE, Zdraviliška c. 27
za člana:
Martin POŽIN, roj. 1959
RIMSKE TOPLICE, Povčeno št. 1
za namestnika člana:
Peter SENICA, roj. 1964
RIMSKE TOPLICE, Senožete 3
za člana:
Anton ŠKERBEC, roj. 1947
RIMSKE TOPLICE, Trubarjevo naselje 6
za namestnika člana:
Anton SELIČ, roj. 1951
RIMSKE TOPLICE, Jesenova raven št. 2
za člana:
Andrej AŠKERC, roj. 1955
RIMSKE TOPLICE, Globoko št. 9
za namestnika člana:
Stanislav PUH, roj. 1957
RIMSKE TOPLICE, Povčeno št. 19
 
2. Sedež komisije je Ulica XIV. divizije 8, Rimske toplice.
 
1. V volilno komisijo 89. referendumskega območja RADEČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Ivica LAZNIK, roj. 1959
RADEČE, Ulica OF 23
za namestnika predsednika:
Igor KARLOVŠEK, roj. 1958
RADEČE, Ulica 11. maja št. 8
za člana:
Mirko BERVAR, roj. 1951
RADEČE, Stari dvor 23/b
za namestnika člana:
Zalika CELESTINA, roj. 1949
RADEČE, Svibno št. 4
za člana:
Stane MARTINŠEK, roj. 1932
RADEČE, Vrhovo št. 82
za namestnika člana:
Igor GORENJEC, roj. 1955
RADEČE, Žebnik št. 39
za člana:
Franc KADUNC, roj. 1955
RADEČE, Prnovše št. 9
za namestnika člana:
Franc BREGAR, roj. 1928
RADEČE, Goreljce št. 10/e
 
2. Sedež komisije je Ulica Milana Majcna b. št., Radeče.
 
1. V volilno komisijo 97. referendumskega območja LENDAVA se imenujejo:
 
za predsednika:
Bojan MISJA,
LENDAVA, Kranjčeva 8
za namestnika predsednika:
Agata SARDELIČ,
LENDAVA, Kranjčeva 8
za člana:
Irma HRELJA CSASZAR,
PETIŠOVCI, Lendavska 1
za namestnika člana:
Gabriella SOBOČAN,
DOLGA VAS, Dolga vas 144/d
za člana:
Jože KOCON,
Čentiba 324
za namestnika člana:
Štefan KUZMA,
Mostje 43
za člana: Milan KRAMPAČ,
Gaberje 133
za namestnika člana:
Mirko HORVAT,
DOLGA VAS, Dolga vas 42
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 69220 Lendava.
 
1. V volilno komisijo 98. referendumskega območja DOBROVNIK se imenujejo:
 
za predsednika:
Maria ZAG-GYOFI,
LENDAVA, Trg ljud. pravice 6
za namestnika predsednika:
Terezija LAJTER,
DOBROVNIK, Dobrovnik 6/a
za člana:
Marjan KARDINAR,
DOBROVNIK, Dobrovnik 160
za namestnika člana:
Štefan MATAIČ,
DOBROVNIK, Dobrovnik 8
za člana:
Ignac TEMLIN,
Kamovci 52
za namestnika člana:
Ivan CASAR,
STREHOVCI
za člana:
Julij VEGI,
Radmožanci 86
za namestnika člana:
Tibor VEGI,
Žitkovci
 
2. Sedež komisije je Kulturni dom Dobrovnik 297, 69223 Dobrovnik.
 
1. V volilno komisijo 99. referendumskega območja TURNIŠČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Jasna BRAČIČ,
LENDAVA, Kidričeva 15
za namestnika predsednika:
Jože MATJAŠEC,
TURNIŠČE, Št. Kovača 56
za člana:
Jože MAGDIČ,
Renkovci 155
za namestnika člana:
Jože REŽONJA,
TURNIŠČE, Št. Kovača 29
za člana:
Stanko ZVER,
Gomilica 134
za namestnika člana:
Avgust SOBOČAN,
Nedelica 128/a
za člana:
Jože PUCKO,
TURNIŠČE, Čevljarska 27
za namestnika člana:
Jože BALAŽIC,
Gomilica 122/b
 
2. Sedež komisije je v Turnišče, Štefana Kovača 73.
 
1. V volilno komisijo 100. referendumskega območja KOBILJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Vesna PETKOVIČ,
LENDAVA, Kranjčeva 8
za namestnika predsednika:
Stanko TADINA,
Lendavske gorice 4
za člana:
Jože GJEREK,
Kobilje 60 a
za namestnika člana:
Sabina TOPLAK,
Kobilje 141
za člana:
Marija SAJKO,
Kobilje 35/a
za namestnika člana:
Jože BUKOVEC,
Kobilje 72
za člana:
Stanko ANTOLIN,
Kobilje 195
za namestnika člana:
Tanja NEMET, Kobilje 30
 
2. Sedež komisije je Kobilje 53, 69223 Dobrovnik.
 
1. V volilno komisijo 101. referendumskega območja ČRENŠOVCI se imenujejo:
 
za predsednika:
Brigita ROBIČ,
LENDAVA, Naselje Prekm. brigad 13
za namestnika predsednika:
Bojan BUDIN,
LENDAVA, Mohorjeva 8
za člana:
Matija ŽIŽEK,
Žižki 47
za namestnika člana:
Janez HORVAT,
ČRENŠOVCI, Vrtna 6
za člana:
Štefan KRAMAR,
ČRENŠOVCI, Prekm. čete 93
za namestnika člana:
Jože HORVAT,
Trnje 7/c
za člana:
Franc MAGDIČ,
Trnje 106
za namestnika člana:
Štefan HOZJAN,
ČRENŠOVCI, Prekm. čete 88
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Črenšovci, Prekm. čete 23.
 
1. V volilno komisijo 102. referendumskega območja POLANA se imenujejo:
 
za predsednika:
Željko VRHUNC,
LENDAVA, Kidričeva 3
za namestnika predsednika:
Ruža HOBLAJ,
LENDAVA, Kranjčeva 8
za člana:
Alojz KRAMAR,
Velika Polana 92
za namestnika člana:
Jožef JAKLIN,
Velika Polana 44
za člana:
Alojz VUK,
Mala Polana 31
za namestnika člana:
Jožef TERNAR,
Velika Polana 103
za člana:
Alojz DENŠA,
Brezovica 56
za namestnika člana:
Jožef HORVAT,
Mala Polana 85
 
2. Sedež komisije je Velika Polana 111.
 
1. V volilno komisijo 103. referendumskega območja BISTRICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Franc KONTREC,
LENDAVA, Kranjčeva 10
za namestnika predsednika:
Franc SOČIČ,
LENDAVA, Kidričeva 9
za člana:
Štefan ŽIŽEK,
Gornja Bistrica 102
za namestnika člana:
Milan IFKO,
Gornja Bistrica 170
za člana:
Ivan COPOT,
Srednja Bistrica 74
za namestnika člana:
Martin LEBAR,
Srednja Bistrica 74
za člana:
Jože VUČKO,
Dolnja Bistrica 37/b
za namestnika člana:
Ivan RITLOP
Dolnja Bistrica 155
 
2. Sedež komisije je v Gasilskem domu, Gornja Bistrica 116/h, 69232 Črenšovci.
 
1. V volilno komisijo 104. referendumskega območja ODRANCI se imenujejo:
 
za predsednika:
Mirko VRBNJAK,
ODRANCI, Ravenska 25
za namestnika predsednika:
Štefan PETKOVIČ,
Lendavske gorice
za člana:
Marica ANTOLIN,
ODRANCI, Štefana Kovača 42
za namestnika člana:
Martin SMEJ,
ODRANCI, Sevranska ul. 25
za člana:
Ivanka TOMPA,
ODRANCI, Štefana Kovača 35
za namestnika člana:
Silva MERTIK,
ODRANCI, Sevranska ul. 13
za člana:
Edo PETEK,
ODRANCI, Panonska ul. 36
za namestnika člana:
Stanko CASAR,
ODRANCI, Kovaška ul. 26
 
2. Sedež komisije je v vaškem domu Panonska 33, 69232 Črenšovci.
 
1. V volilno komisijo 105. referendumskega območja LITIJA se imenujejo:
 
za predsednika:
Miroslav BREGAR,
LITIJA, CKS 15
za namestnika predsednika:
Tone PRIMOŽIČ,
LITIJA, Grbinska 14 a
za člana:
Ljudmila ROGELJ,
VAČE, Vače 96
za namestnika člana:
Lado RIBIČ,
POLŠNIK, Polšnik 23
za člana:
Hubert CIMPERMAN,
LITIJA, Sp. Hotič 23
za namestnika člana:
Vili MANDELJ,
SAVA, Sava 45
za člana:
Polde DOBRAVEC,
LITIJA, Brodarska 11
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Litija, Jerebova ul. 14, 61270 Litija.
 
1. V volilno komisijo 106. referendumskega območja JEVNICA-KRESNICE se imenujejo:
 
za predsednika:
Tatjana KRŽIŠNIK,
KRESNICE, Kresniške Poljane 12
za namestnika predsednika:
Margita SELAN-VOGLAR,
KRESNICE, Kresnice 23 c
za člana:
Slavko LAJOVIC,
KRESNICE, Kresnice 72. c
za namestnika člana:
Peter JANČAR,
KRESNICE, Kresniški vrh 39 a
za člana:
Milan BREGAR,
KRESNICE, Jevnica 19
za namestnika člana:
Rafko ROKAVEC,
KRESNICE, Zg. Jevnica 12
za člana:
Angelca KOVIČ,
KRESNICE, Ribče 56
za namestnika člana:
Slavko JALOVEC,
KRESNICE, Vernek 6
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Kresnice, 61281 Kresnice.
 
1. V volilno komisijo 107. referendumskega območja DOLE se imenujejo:
 
za predsednika:
Marko GODEC,
LITIJA, Ulica solidarnosti 4
za člana:
Kazimir MOČILAR,
DOLE, Zagozd 11
za namestnika člana:
Jože SLADIČ,
DOLE, Gradišče 5
za člana:
Anton JESENŠEK,
DOLE, Sp. Jelenje 2
za namestnika člana:
Branko JAVORŠEK,
DOLE, Prevale 5
za člana:
Alojz CELESTINA,
DOLE, Suhadole 11
za namestnika člana:
Janko PLETERSKI,
DOLE, Dole 19
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Dole, 61273 Dole pri Litiji.
 
1. V volilno komisijo 108. referendumskega območja GABROVKA se imenujejo:
 
za predsednika:
Ivi VOZEJLJ,
VAČE, Vače 54
za namestnika predsednika:
Stane MIKLIČ,
GABROVKA, Gabrovka 56
za člana:
Bruno UTENKAR,
GABROVKA, Gabrovka 14
za namestnika člana:
Nace ZORE,
GABROVKA,
Gabrovka 17 a
za člana:
Franc KOTAR,
GABROVKA, Gabrovka 60
za namestnika člana:
Drago RESNIK,
GABROVKA, Tlaka 13
za člana:
Ivan ZUPANČIČ,
GABROVKA Gabrska gora 16
za namestnika člana:
Jože RAPPL,
GABROVKA, Gabrovka 17
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Gabrovka, 61274 Gabrovka.
 
1. V volilno komisijo 109. referendumskega območja ŠMARTNO se imenujejo:
 
za predsednika:
Iztok ŠUBARA,
ŠMARTNO, Staretov trg 14
za namestnika predsednika:
Jože ČOŽ,
ŠMARTNO PRI LITIJI, Slatina 7
za člana:
Rajko MESERKO,
Šmartno pri Litiji, Valvazorjeva 13
za namestnika člana:
Jože LOVŠE,
ŠMARTNO PRI LITIJI, Sp. Jablanica 1 b
za člana:
Andrej POGLAJEN,
ŠMARTNO PRI LITIJI, Jelša 19
za namestnika člana:
Brane ZADRAŽNIK, PRIMSKOVO, Gradišče 12
za člana:
Franci PROPS,
ŠMARTNO PRI LITIJI, Dragovšek
za namestnika člana:
Alojz FLISEK,
ŠMARTNO PRI LITIJI, Leskovica
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Šmartno, 61275 Šmartno pri Litiji.
 
1. V volilno komisijo 110. referendumskega območja DOL PRI LJUBLJANI se imenujejo:
 
za predsednika:
Marjan JAZBEC, roj. 1930
LJUBLJANA, Brilejeva 15
za namestnika predsednika:
Tjaša STROBL KRAGELJ, roj. 1949
LJUBLJANA, Puhova 3
za člana:
Franc POKOVEC, roj. 1931
DOL PRI LJUBLJANI, Križevska vas 6
za namestnika člana:
Franc VODE, roj. 1945
DOL PRI LJUBLJANI, Vinje 32
za člana:
Marija POVŠE, roj. 1929
LJUBLJANA, Reboljeva 12
za namestnika člana:
Beno ŽVAN, roj. 1920
ČRNUČE, Gameljska 7
za člana:
Franc JEMEC, roj. 1958
DOL PRI LJUBLJANI, Klopca 3
za namestnika člana:
Štefan DUH, roj. 1935
DOL PRI LJUBLJANI, Senožeti 212
 
2. Sedež komisije je v Skupščini občine Ljubljana Bežigrad, Linhartova 13.
 
1. V volilno komisijo 111. referendumskega območja BREZOVICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Mirjam TRČEK, roj. 1961
BREZOVICA, Drobtniška pot 5
za namestnika predsednika:
Marjan OVEN, roj. 1945
BREZOVICA, Malovaška ul. 12
za člana:
Franc GAŠPERŠIČ, roj. 1932
BREZOVICA Na grivi 16
za namestnika člana:
Metod ŽITKO, roj. 1960
BREZOVICA Tržaška c. 561
za člana:
Anka VRČON, roj. 1962
BREZOVICA Brezoviška c. 36
za namestnika člana:
Borut KUŠAR, roj. 1962
BREZOVICA, Ul. Jožeta KOPITARJA
za člana:
Mateja GROM, roj. 1970
BREZOVICA Cesta na postajo 20
za namestnika člana:
Martin ROTAR, roj. 1953
BREZOVICA Na Lazih 13
 
2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.
 
1. V volilno komisijo 112. referendumskega območja POLHOV GRADEC se imenujejo:
 
za predsednika:
Slavka ALIČ, roj. 1960
POLHOV GRADEC, Setnik 4
za namestnika predsednika:
Franc RIHAR, roj. 1936
POLHOV GRADEC, Polhov Gradec 1 c
za člana:
Anton PLESTENJAK, roj. 1937
POLHOV GRADEC, Črni vrh 30
za namestniku člana:
Ivanka NARTNIK, roj. 1942
POLHOV GRADEC, Polhov Gradec 55
za člana:
Irena KOVAČ, roj. 1966
POLHOV GRADEC, Dolenja vas 13
za namestnika člana:
Danica RIHAR, roj. 1971
POLHOV GRADEC, Pristava 14
za člana:
Ivan POLAJNAR, roj. 1941
POLHOV GRADEC, Polhov Gradec 29
za namestnika člana:
Janez NOVAK, roj. 1941
POLHOV GRADEC, Polhov Gradec 109
 
2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.
 
1. V volilno komisijo 113. referendumskega območja DOBROVA se imenujejo:
 
za predsednika:
Olivera MALBAŠIČ, roj. 1951
DOBROVA, Dobrova 9
za namestnika predsednika:
Ivan GOSARIČ, roj. 1958
DOBROVA, Devce 28
za člana:
Milena MALOVRH, roj. 1937
DOBROVA, Horjulska c. 69
za namestnika člana:
Vital ERŽEN, roj. 1939
DOBROVA, Podsmreka 6 a
za člana:
Marko ZDEŠAR, roj. 1942
DOBROVA, Brezje 32
za namestnika člana:
Marjan PAHOR, roj. 1948
DOBROVA, Osredek 29
za člana:
Albin OVEN, roj. 1952
DOBROVA, Polhograjska 57
za namestnika člana:
Albin OTOREPEC, roj. 1925
DOBROVA, Stara cesta 14
 
2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.
 
1. V volilno komisijo 114. referendumskega območja HORJUL se imenujejo:
 
za predsednika:
Tatjana PREBIL, roj. 1950
HORJUL, Horjul 35
za namestniku predsednika:
Daniel FORTUNA, roj. 1950
HORJUL, Zaklanec 41
za člana:
Peter JANŠA, roj. 1955
HORJUL, Lesno brdo 21
za namestnika člana:
Marija KETE, roj. 1944
HORJUL, Horjul 24
za člana:
Jana JEREB, roj. 1958
HORJUL, Vrzdenec 34
za namestnika člana:
Jože GRDADOLNIK, roj. 1927
HORJUL, Horjul 78
za člana:
Pavel ZDEŠAR, roj. 1936
HORJUL, Horjul 151
za namestnika člana:
Marija KONČAN, roj. 1923
HORJUL, Horjul 170 a
 
2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.
 
1. V volilno komisijo 115. referendumskega območja IG se imenujejo:
 
za predsednika:
Valentina MARKIČ, roj. 1957
IG, Ig 224/a
za namestnika predsednika:
Milena BRATOVŽ, roj. 1954
IG, Iška vas 76
za člana:
Tone MODIC, roj. 1963
IG, Kot 8
za namestnika člana:
Boris JAKOPIN, roj. 1954
IG, Ig 210
za člana:
Janez CIMPERMAN, roj. 1947
IG, Ig 2
za namestnika člana:
Jože VIRANT, roj. 1959
IG, Golo 2
za člana:
Fani INTIHAR, roj. 1966
IG, Iška vas 21
za namestnika člana:
Franc BRANCELJ, roj. 1931
IG, Gornji Ig 3
 
2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.
 
1. V volilno komisijo 116. referendumskega območja PRESERJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Karolina BAŠA, roj. 1952
PRESERJE, Podpeč 66
za namestnika predsednika:
Janez PRISTAVEC, roj. 1966
PRESERJE, Jezero 74
za člana:
Stane BAČAR, roj. 1957
PRESERJE, Kamnik 56
za namestnika člana:
Dušan SMOLE, roj. 1966
PRESERJE, Kamnik 114
za člana:
Miha KIRN, roj. 1972
PRESERJE, Kamnik 60
za namestnika člana:
Marija JERINA, roj. 1934
PRESERJE, Kamnik 135
za člana:
Ivan ZALAR, roj. 1927
PRESERJE, Prevalje 20
za namestnika člana:
Jože ŠILC, roj. 1924
PRESERJE, Jezero 94
 
2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.
 
1. V volilno komisijo 117. referendumskega območja RAKITNA se imenujejo:
 
za predsednika:
Jelka KOVAČIČ, roj. 1949
PRESERJE, Rakitna 112
za namestnika predsednika:
Gabrijel KRŽIČ, roj. 1911
Ljubljana, Njegoševa 13
za člana:
Tone KRANJC, roj. 1962
PRESERJE, Rakitna 135
za namestnika člana:
Jože MIKUŠ, roj. 1940
PRESERJE, Rakitna 73
za člana:
Andrej GROM, roj. 1959
PRESERJE, Rakitna 4
za namestnika člana:
Ivan OPEKA, roj. 1936
PRESERJE, Rakitna 98
za člana:
Borut STOPAR, roj. 1931
PRESERJE, Rakitna 265
za namestnika člana:
Jože KRŽIČ, roj. 1940
PRESERJE, Rakitna 95/a
 
2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.
 
1. V volilno komisijo 118. referendumskega območja VELIKE LAŠČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Nataša ČEČ, roj. 1970
VELIKE LAŠČE, Velike Lašče 180
za namestnika predsednika:
Anamarija KOVAČIČ, roj. 1968
VELIKE LAŠČE, Velike Lašče 63
za člana:
Vinko GRUDEN, roj. 1955
VELIKE LAŠČE, Ulaka 11
za namestnika člana:
Karel KOBE, roj. 1926
VELIKE LAŠČE, Velike Lašče 140
za člana:
Peter INDIHAR, roj. 1961
VELIKE LAŠČE, Velike Lašče 64
za namestnika člana:
Jože JUVANEC, roj. 1964
ROB, Zgonče 3
za člana:
Roman ŠTRUKELJ, roj. 1959
TURJAK, Laporje 7
za namestnika člana:
Zvone KLANČAR, roj. 1959
ROB, Pečki 2
 
2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik Trg MDB 7.
 
1. V volilno komisijo 119. referendumskega območja ŠKOFLJICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Lučka SEIBERT roj. 1958
ŠKOFLJICA Primičeva ul. 17
za namestnika predsednika:
dr. Majda ZBAČNIK, roj. 1945
ŠKOFLJICA, Ravenska pot n.h.
za člana:
Silvo MARINČIČ, roj. 1964
ŠKOFLJICA, Glinek 12
za namestnika člana:
Franc MENART, roj. 1939
ŠKOFLJICA, Cesta ob Barju 22
za člana:
Pavla PERME, roj. 1940
ŠKOFLJICA Bučarjeva 11
za namestnika člana:
Ciril ŠPRINGER, roj. 1929
ŠKOFLJICA Albrehtova 62
za člana:
Ema ŽLAHTIČ, roj. 1959
ŠKOFLJICA, Pijava Gorica 5
za namestnika člana:
Alojz VESEL, roj. 1961
ŠKOFLJICA, Vrh nad Želimljami 7
 
2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.
 
1. V volilno komisijo 120. referendumskega območja ŠENTJOŠT se imenujejo:
 
za predsednika:
Danijel VEHAR, roj. 1972
GORENJA VAS, Gorenja vas 140
za namestnika predsednika:
Jože SEČNIK, roj. 1956
LJUBLJANA, Štefanova 5
za člana:
Irena OBLAK, roj. 1960
HORJUL, Šentjošt 42
za namestnika člana:
Janez KAVČIČ, roj. 1970
HORJUL, Šentjošt 53
za člana:
Roman SEČNIK, roj. 1966
GORENJA VAS, Planina 27
za namestnika člana:
Jože ČEPON, roj. 1953
HORJUL, Butajnova 21/a
za člana:
Boris VESEL, roj. 1960
HORJUL, Šentjošt 37
za namestnika člana:
Valentin TOMINC, roj. 1949
HORJUL, Butajnova 4/a
 
2. Sedež komisije je Občina Ljubljana Vič-Rudnik, Trg MDB 7.
 
1. V volilno komisijo 121. referendumskega območja MEDVODE, se imenujejo:
 
za predsednika:
Miha ŠIPEC,
MEDVODE, Ul. Simona Jenka 9
za namestnika predsednika:
Vanja DEBELJAK, SMLEDNIK,
Smlednik 40
za člana:
Anica FRELIH, MEDVODE,
Na Čerenu 7
za namestnika člana:
Metka POPIVODA,
MEDVODE, Zg. Pirniče 22 f
za člana:
Anton LAH,
MEDVODE, Ul. k studencu 4
za namestnika člana:
Alojz IZLAKAR,
MEDVODE, Ul. k studencu 2
za člana:
Janez KNEZ,
MEDVODE, Sp. Pirniče 28 a
za namestnika člana:
Štefan HROVAT,
MEDVODE, Zg. Pirniče 28 a
 
2. Sedež komisije je Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
 
1. V volilno komisijo 122. referendumskega območja VODICE se imenujejo:
 
za predsednika:
Majda VERSTOVŠEK,
LJUBLJANA, Medvedova 14
za namestnika predsednika:
Marina VIHAR,
LJUBLJANA-ŠENTVID, Slapnikova 10
za člana:
Frenk LOGAR,
VODICE, Lokarje 26
za namestnika člana:
Štefan KUNSTELJ,
VODICE, Selo 22
za člana:
Niko JERAJ,
VODICE, Jegriše 28
za namestnika člana:
Niko MARTINEC,
LJUBLJANA, Gospodinjska 11
za člana:
Anton KOKALJ,
VODICE, Šinkov turn 55
za namestnika člana:
Martin STANONIK,
VODICE, Pustnice 52
 
2. Sedež komisije je Trg prekomorskih brigad 1, Ljubljana.
 
1. V volilno komisijo 123. referendumskega območja LJUBLJANA se imenujejo:
 
za predsednika:
Borut POTRATA, roj. 1931
LJUBLJANA-ŠENTVID, Cirejeva 12
za namestnika predsednika:
Jože ZBAČNIK, roj. 1934
LJUBLJANA, Martina Krpana 34
za člana:
Gojmir KOMAR, roj. 1931
LJUBLJANA, Einspielerjeva 3
za namestnika člana:
Vincenc FILIPČIČ, roj. 1960
LJUBLJANA, Gerbičeva 49
za člana:
Ciril ROTAR, roj. 1932
LJUBLJANA, Mladinska 50
za namestnika člana:
Ksenija FISTER,
LJUBLJANA, Sketova 6
za člana:
Marjan LAVRIČ, roj. 1928
LJUBLJANA, Friškovec 4
za namestnika člana:
Darja HABIČ, roj. 1971
LJUBLJANA-DOBRUNJE, Kocijančičeva 15
 
2. Sedež komisije je v Ljubljani, Adamič Lundrovo nabrežje 2.
 
1. V volilno komisijo 130. referendumskega območja METLIKA se imenujejo:
 
za predsednika:
Marija ČRNUGELJ,
METLIKA, Breg revolucije 20
za namestnika predsednika:
Ana JUKIČ,
ČRNOMELJ, Danila Bučarja 27
za člana:
Stanislav BRODARIČ,
METLIKA, Župančičeva 2
za namestnika člana:
Andon RADOŠ st.,
METLIKA, Boldraž 2
za člana:
Janez KREMESEC,
METLIKA, Stara cesta 9
za namestnika člana:
Jože NEMANIČ,
METLIKA, Božakovo 20
za člana:
Nada KLANČAR-KRAŠOVEC,
METLIKA, Ulica 1. maja 2
za namestnika člana:
Jurij JELERIČIČ,
METLIKA, Marentičeva ul. 5
 
2. Sedež komisije je v Metliki, Mestni trg 24.
 
1. V volilno komisijo 131. referendumskega območja MOZIRJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Vida PETRIN, roj. 1957
LJUBNO/SAV., Loke 19
za namestnika predsednika:
Silvestra PIKL, roj. 1943
MOZIRJE, Loke pri Mozirju 40
za člana:
Milan ŠEPEC, roj. 1933
MOZIRJE, Nove Trate 17
za namestnika člana:
Robert LUKAČ, roj. 1958
MOZIRJE, Ljubija 15
za člana:
Marija MUTEC, roj. 1943
MOZIRJE, Praprotnikova 19
za namestnika člana:
Cveta GOLIČNIK, roj. 1965
MOZIRJE, Šmihel 26
za člana:
Ivo GLUŠIČ, roj. 1964
MOZIRJE, Loke 6
za namestnika člana:
Jurij REPENŠEK, roj. 1958
MOZIRJE, Na Tratah 19
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Mozirje, Hribernikova ulica 1, Mozirje.
 
1. V volilno komisijo 132. referendumskega območja NAZARJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Rezika PLAZNIK, roj. 1951
MOZIRJE, Ljubija 127
za namestnika predsednika:
Rudi HRAMEC, roj. 1955
MOZIRJE, Praprotnikova 1
za člana:
Jože URANK, roj. 1929
NAZARJE, Pod Slatino 2
za namestnika člana:
Milena CIGALE, roj. 1966
NAZARJE, Savinjska c. 14
za člana:
Martina ZAKRAJŠEK, roj. 1957
ŠMARTNO, Dreti 27
za namestnika člana:
Alfonz ZUPANČIČ, roj. 1952
ŠMARTNO/DRETI, Sp. Kraše 22
za člana:
Vojko KRIVEC, roj. 1963
Prihova 36
za namestnika člana:
Jože TRBOVŠEK, roj. 1947
NAZARJE, Dobrovlje pri Mozirju 16
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Nazarje, Savinjska c. 2, Nazarje.
 
1. V volilno komisijo 133. referendumskega območja GORNJI GRAD se imenujejo:
 
za predsednika:
Danica VEZOČNIK-KRAJNC, roj. 1956
LJUBNO/S., Foršt 17
za namestnika predsednika:
Stanislav ROZENSTEIN, roj. 1953
REČICA/S., Rečica 128
za člana:
Danilo FIRŠT, roj. 1954
GORNJI GRAD, Novo Naselje 16
za namestnika člana:
Rezika BEZOVŠEK, roj. 1957
GORNJI GRAD, Novo Naselje 2
za člana:
Ivan RIHTER st., roj. 1936
GORNJI GRAD, Tirosek 58
za namestnika člana:
Jože LAZNIK st., roj. 1931
GORNJI GRAD, Tirosek 2
za člana:
Marko POTOČNIK, roj. 1962
ŠMARTNO/D., Bočna 102
za namestnika člana:
Zlata LONČAR, roj. 1956
Šmartno/d., Kropa 17
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Gornji Grad, Attemsov trg 3, Gornji Grad.
 
1. V volilno komisijo 134. referendumskega območja LUČE OB SAVINJI se imenujejo:
 
za predsednika:
Katarina LENARČIČ, roj. 1963
REČICA/S., Rečica/S. 146
za namestnika predsednika:
Marija KRIVEC, roj. 1957
NAZARJE, Žlaborska pot 15
za člana:
Andrej Šiljar, roj. 1948
LUČE, Krnica 15
za namestnika člana:
Alojz KRIVEC, roj. 1960
LUČE, Raduha 27
za člana:
Mirko ZAMERNIK, roj. 1964
LUČE, Podvolovljek 42
za namestnika člana:
Franc KOSMAČ, roj. 1950
LUČE, Strmec 4
za člana:
Stanko MOLIČNIK, roj. 1941
LUČE, Luče 110
za namestnika člana:
Tomaž PEČOVNIK, roj. 1965
LUČE, Strmec 21
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Luče/S., Luče 106.
 
1. V volilno komisijo 135. referendumskega območja LJUBNO OB SAVINJI se imenujejo:
 
za predsednika:
Drago ŠINKAR, roj. 1939
NAZARJE, Zadrečka c. 5
za namestnika predsednika:
Božidar BLAGOVIČ, roj. 1962
MOZIRJE, Cesta na Rožnik 39/a
za člana:
Paul OREŠNIK, roj. 1965
LJUBNO/S., Cesta v Rastke 25
za namestnika člana:
Marija BRGLES, roj. 1939
LJUBNO OB SAVINJI, Radmirje 114
za člana:
Štefan MATJAŽ, roj. 1958
LJUBNO/S., Janezovo polje 31
za namestnika člana:
Božo KRIŽNIK, roj. 1955
LJUBNO/S., Okonina 45 a
za člana:
Rajko PINTAR, roj. 1953
LJUBNO/S., Janezovo polje 14
za namestnika člana:
Petra SLATINŠEK, roj. 1975
LJUBNO OB SAVINJI, Radmirje 30
 
2. Sedež komisije je v krajevni skupnosti, Cesta v Rastke 12, Ljubno ob Savinji.
 
1. V volilno komisijo 136. referendumskega območja SOLČAVA se imenujejo:
 
za predsednika:
Stanislava ROZENSTEIN, roj. 1951
REČIČA/S., Rečica 128
za namestnika predsednika:
Marija GREGORC, roj. 1965
MOZIRJE, Brezje 19
za člana:
Janez ČERČEK, roj. 1944
SOLČAVA, Solčava 44 a
za namestnika člana:
Matej VRŠNIK, roj. 1960
SOLČAVA, Robanov kot 34
za člana:
Olga SLAPNIK, roj. 1960
SOLČAVA Solčava 16
za namestnika člana:
Tomaž SLAPNIK, roj. 1962
SOLČAVA Solčava 46
za člana:
Franc PODBREŽNIK, roj. 1943
SOLČAVA, Solčava 3
za namestnika člana:
Aleš KLEMENŠEK, roj. 1967
SOLČAVA, Logarska dolina 27
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Solčava, Solčava. 16.
 
1. V volilno komisijo 137. referendumskega območja REČICA OB SAVINJI se imenujejo:
 
za predsednika:
Janja PORT, roj. 1964,
MOZIRJE, Brezje 42
za namestnika predsednika:
Matija ROŽIČ, roj. 1961,
MOZIRJE, Na Trgu 22
za člana:
Mija SLAPNIK, roj. 1950
REČICA/SAV, Varpolje 46
za namestnika člana:
Franci ŠON, roj. 1947
REČICA/SAV, Rečica 138
za člana:
Marija ŠTIGLIC, roj. 1937
REČICA/SAV, Rečica 50
za namestnika člana:
Andreja GOMIRŠEK, roj. 1955
REČICA/SAV, Rečica 80
za člana:
Marija VISOČNIK, roj. 1958
REČICA/SAV, Rečica 107 b
za namestnika člana:
Marjana RAKUN JURIČ, roj. 1964
REČICA OB SAVINJI, Nizka 36
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Rečica ob Savinji, Rečica ob Savinji št. 76.
 
1. V volilno komisijo 157. referendumskega območja GRGAR se imenujejo:
 
za predsednika:
Ana ŠFILIGOJ, roj. 1954
NOVA GORICA Ul. Gradnikove brigade 51
za namestnika predsednika:
Nevenka BAŠKAR-TOVORNIK, roj. 1952
NOVA GORICA Ul. Gradnikove brigade 29
za člana:
Milivoj IPAVEC, roj. 1955
KAL NAD KANALOM, Banjšice 13
za namestnika člana:
Izidor ŠULIGOJ, roj. 1947
GRGAR, Grgarske Ravne 82
za člana:
Aldo ŠKRL, roj.1940
NOVA GORICA, Cankarjeva 76
za namestnika člana:
Samo PALIN, roj. 1959
GRGAR, Ravnica 9/c
za člana:
Zorislav SKOK, roj. 1945 Gregarje 44/b
za namestnika člana:
Milivoj POVŠIČ, roj. 1954
GRGAR, Grgar 194
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 158. referendumskega območja ČEPOVAN-LOKOVEC se imenujejo:
 
za predsednika:
Evelin TOROŠ, roj. 1953
DOBROVO, Barbane 10/a
za namestnika predsednika:
Sonja TUREL, roj. 1952
RENČE, Renski Podkraj št. 18/a
za člana:
Lucijan SKOK, roj. 1938
ČEPOVAN, Čepovan 118/a
za namestnika člana:
Aleksandra VONČINA roj. 1955
ČEPOVAN, Lokovec 60
za člana:
Radoslav BOLČINA, roj. 1936
ČEPOVAN, Čepovan 90/d
za namestnika člana:
Slavko HUMAR, roj. 1954
ČEPOVAN, Lokovec 56
za člana:
Jože BRATUŽ, roj. 1961
ČEPOVAN, Čepovan 143
za namestnika člana:
Roman RIJAVEC, roj. 1959
ČEPOVAN, Lokovec 207
 
2. Sedež komisije je v Skupščini občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 159. referendumskega območja TRNOVO se imenujejo:
 
za predsednika:
Eva LUČOVNIK, roj. 1952
NOVA GORICA, Vojkova 2
za namestnika predsednika:
Maša PARAVAN, roj. 1952
KANAL, Bodrež 21
za člana:
Marko PAVŠIČ, roj. 1944
TRNOVO, Voglarje 7
za namestnika člana:
Joško PLESNIČAR, roj. 1957
TRNOVO, Voglarje 28
za člana:
Pavel RIJAVEC, roj. 1938
TRNOVO, Trnovo 63/a
za namestnika člana:
Ludvik BREMEC, roj. 1951
TRNOVO, Lokve 13
za člana:
Branko SKOK, roj. 1948
TRNOVO, Lokve 49
za namestnika člana:
Marko KOLENC, roj. 1969
TRNOVO, Lokve 53
 
2. Sedež komisije je v Skupščini občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 160. referendumskega območja KANAL OB SOČI se imenujejo:
 
za predsednika:
Zdenka GUSTINČIČ, roj. 1950
NOVA GORICA, Prešernova 15
za namestnika predsednika:
Bojan DURNIK, roj. 1944
ŠEMPETER PRI GORICI, C. Goriške fronte 84 c
za člana:
Ivan MARKIČ, roj. 1948
KANAL, Partizanska 20
za namestnika člana:
Miran IPAVEC, roj. 1959
KANAL, Kolodvorska 15
za člana:
Diana BREŠČAK, roj. 1956
KANAL, Morsko 30
za namestnika člana:
Ivan KRIŽNIČ, roj, 1961
KANAL, Gorenja vas 57
za člana:
Martina STANIČ, roj. 1970
KANAL, Trg svobode 19
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 161. referendumskega območja DESKLE-ANHOVO se imenujejo:
 
za predsednika:
Anton REBRICA, roj. 1954
NOVA GORICA, Ul. Gradnikove brigade 329
za namestnika predsednika:
Breda LUIN, roj. 1958
NOVA GORICA, Ul. Gradnikove brigade 23
za člana:
Aleš ŠPACAPAN, roj. 1969
DESKLE, Gregorčičeva 15
za namestnika člana:
Franc DOMA, roj. 1940
ANHOVO, Vojkova 72
za člana:
Zoran KEBER, roj. 1951
ANHOVO, Gregorčičeva 34
za namestnika člana:
Ivan GOLJEVŠČEK, roj. 1958
ANHOVO, Ložice 56
za člana:
Helena MARKIČ, roj. 1955
ANHOVO, Gorenje polje 39/b
za namestnika člana:
Aleksander ŽNIDARČIČ,
DESKLE, Cesta ob Soči 8
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 162. referendumskega območja DOBROVO V BRDIH se imenujejo:
 
za predsednika:
Ervin ŠULIGOJ, roj. 1956
NOVA GORICA, Kidričeva 32/c
za namestnika predsednika:
Aleksandra IVANČIČ, roj. 1966
ROŽNA DOLINA, Vipavska 100/d
za člana:
Žarko KODERMAC, roj. 1933
DOBROVO, Fojane 32
za namestnika člana:
Franc MUŽIČ, roj. 1946
DOBROVO, Medana 7
za člana:
Dušan HUMAR, roj. 1945
DOBROVO, Plešivo 30
za namestnika člana:
Zvezdan MIKULIN, roj. 1950
DOBROVO, Medana 14/a
za člana:
Bruno PODVERŠIČ, roj. 1926
DOBROVO, Gradno 2
za namestnika člana:
Darko ČEBOHIN, roj. 1960
NOVA GORICA, Kidričeva 28
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 163. referendumskega območja KOJSKO se imenujejo:
 
za predsednika:
Igor MOZETIČ, roj. 1958
RENČE, Žigone 26
za namestnika predsednika:
Majda MIHELJ roj. 1951
BRANIK, Branik 103
za člana:
Ljubo MARUŠIČ, roj. 1949
KOJSKO, Kojsko 0/a
za namestnika člana:
Alojz REHAR, roj. 1948
KOJSKO, Gornje Cerovo 3/f
za člana:
Miloš KUMAR, roj. 1946
KOJSKO, Kojsko 65
za namestnika člana:
Duška PRINČIČ DOMENIŠ, roj. 1949
KOJSKO, Gornje Cerovo 3/c
za člana:
Milivoj BLAŽIČ, roj. 1957
KOJSKO, Višnjevika 12
za namestnika člana:
Leopold MARKOČIČ, roj. 1937
KOJSKO, Gonjače 42
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 164. referendumskega območja NOVA GORICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Andrej OREL, roj. 1952
NOVA GORICA, Trubarjeva 11/b
za namestnika predsednika:
Sonja PIRŠIČ, roj. 1951
NOVA GORICA, Ul. Rada Simonitija 13
za člana:
Miloš LOZIČ, roj. 1947
NOVA GORICA, Delpinova 24
za namestnika člana:
Martin ŽAGAR, roj. 1940
NOVA GORICA, Ledine 24
za člana:
Stanislav VALIČ, roj. 1941
NOVA GORICA, Ul. M. Kogoja 1/c
za namestnika člana:
Karmen ŠPACAPAN, roj. 1972
ŠEMPETER, Bratuževa 16
za člana:
Robert BARBIČ, roj. 1958
NOVA GORICA, Kidričeva 18/a
za namestnika člana:
Bojana BRATUŽ, roj. 1954
ROŽNA DOLINA, Ljuba Šercerja 22
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 165. referendumskega območja ŠEMPAS se imenujejo:
 
za predsednika:
Milan PETEK, roj. 1960
NOVA GORICA, Ul. Gradnikove brigade 57
za namestnika predsednika:
Vera HLEDE, roj. 1954
NOVA GORICA, Cankarjeva 16
za člana:
Mirko GLEŠČIČ, roj. 1947
ŠEMPAS, Šempas 41
za namestnika člana:
Danijel ŽNIDARČIČ, roj. 1953
ŠEMPAS, Šempas 56
za člana:
Julij SAVELLI, roj. 1950
ŠEMPAS, Šempas 142
za namestnika člana:
Nikolaj FAGANEL, roj. 1943
ŠEMPAS, Ozeljani 63
za člana:
Franc ŽIVEC, roj. 1953
ŠEMPAS, Vitovlje 83/b
za namestnika člana:
Anton LIPIČAN, roj. 1913
KAL NAD KANALOM, Kal nad Kanalom 103
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 166. referendumskega območja SOLKAN se imenujejo:
za predsednika:
Stanko ŽGAVC, roj. 1949
NOVA GORICA, Cankarjeva 78
za namestnika predsednika:
Jerneja TROŠT, roj. 1952
KROMBERK, Ul. Bratov Hvalič 93
za člana:
Boris JUG, roj. 1948
NOVA GORICA, M. Kogoja 1/b
za namestnika člana:
Dušan ŠLAKOLIČ, roj. 1948
KOJSKO, Podsabotina 12
za člana:
Marija MOZETIČ, roj. 1941
SOLKANA, 30. divizije 18
za namestnika člana:
Alojz HVALA, roj. 1943
SOLKANA, Mizarska 25
za člana:
Jožef ČUBEJ, roj. 1939
SOLKANA, C. IX. korpusa 42
za namestnika člana:
Zvonimir MOČNIK, roj. 1949
NOVA GORICA, 30. divizije 17
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 167. referendumskega območja KROMBERK se imenujejo:
 
za predsednika:
Vlasta HONN, roj. 1950
RENČE, Renski Podkraj 37/a
za namestnika predsednika:
Tanja DRMOTA, roj. 1958
PLAVI, Ul. Ivana Gradnika. 25
za člana:
Danilo ZORN, roj. 1941
KROMBERK, Breg 16/b
za namestnika člana:
Angel NEMEC, roj. 1935
KROMBERK, Pri hrastu 7
za člana:
Evgen BOLTAR, roj. 1947
KROBMERK, Ul. Bratov Hvalič 62
za namestnika člana:
Andrej KOMPARA, roj. 1955
KROMBERK, Toma Brejca 15
za člana:
Jože HVALIČ, roj. 1938
KROMBERK, Loke 25
za namestnika člana:
Franjo BATAGELJ, roj. 1939
KROMBERK, Iztokova 21
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 168. referendumskega območja ŠEMPETER PRI GORICI se imenujejo:
 
za predsednika:
Darinka KOGOJ, roj. 1952
NOVA GORICA, Cankarjeva 46
za namestnika predsednika:
Vesna COLJA, roj. 1967
VRTOJBA, Ul. 9. septembra 44
za člana:
Franc ANDRENŠEK, roj. 1927
ŠEMPETER PRI GORICI, V Mlinu 15
za namestnika člana:
Bojan PROSEN, roj. 1959
ŠEMPETER, A. Gabrška 106
za člana:
Danijel DERMAN, roj. 1945
ŠEMPETER, Markova pot 10
za namestnika člana:
Valter MLEČNIK, roj. 1959
VOLČJA DRAGA, Bukovice 31
za člana:
Lidija ŠPACAPAN, roj. 1943
ŠEMPETER, Bratuževa 16
za namestnika člana:
Aleksander KERŠEVAN, roj. 1930
ŠEMPETER, Stjenkova 34
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 169. referendumskega območja DORNBERK se imenujejo:
 
za predsednika:
Nadja ŽNIDARČIČ-FERRARI, roj. 1949
VRTOJBA, Laze 20/a
za namestnika predsednika:
Gregor VELIČKOV, roj. 1966
SOLKANE, B. Kalina 59
za člana:
Alojz ŠINIGOJ, roj. 1948
DORNBERK, Tabor 64/a
za namestnika člana:
Valerija ŠINIGOJ, roj. 1939
DORNBERK, Stritarjeva 7
za člana:
Marinka ŠKRL, roj. 1965
DORNBERK, Prvačine 3
za namestnika člana:
Stanislav BRUN, roj. 1925
DORNBERK, Bojana Vodopivca 7
za člana:
Rajko HAREJ, roj. 1953
DORNBERK, Potok 19/b
za namestnika člana:
Jože ROJC, roj. 1955
DORNBERK, Zalošče 10
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 170. referendumskega območja KOSTANJEVICA NA KRASU se imenujejo:
 
za predsednika:
Malči JUG-LAH, roj. 1939
SOLKANE, Matevža Veluščka 17
za namestnika predsednika:
Irena KOSOVEL, roj. 1956
NOVA GORICA, Kidričeva 25/a
za člana:
Zlatko MARUŠIČ, roj. 1950.
MIREN, Opatje selo 75
za namestnika člana:
Jelko LAPAJNE, roj. 1952
MIREN, Opatje selo 27/h
za člana:
Milan MASTEN, roj. 1957
KOSTANJEVICA NA KRASU, Novela 16
za namestnika člana:
Vojko URDIH, roj. 1952
KOSTANJEVICA, Kostanjevica 79/d
za člana:
Ivan STEPANČIČ, roj. 1939
KOSTANJEVICA, Temnice 34
za namestnika člana:
Albin PAHOR, roj. 1957
KOSTANJEVICA, Sela na Krasu 47
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 171. referendumskega območja RENČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Danica TADIČ, roj. 1961
NOVA GORICA, Ivana Regenta 4
za namestnika predsednika:
Vanja HVALA roj. 1958
VOLČJA DRAGA Volčja draga 90/a
za člana:
Radivoj PAHOR, roj. 1946
RENČE, Renče 32
za namestnika člana:
Dušan MARTINUČ, roj. 1946
RENČE, Merljaki 15
za člana:
Slovenko STUBELJ, roj. 1950
RENČE, Gradišče nad Prvačino 92
za namestnika člana:
Danilo STEPANČIČ, roj. 1953
RENČE, Martinuče 3
za člana:
Ivan MOZETIČ, roj. 1939
RENČE, Lukežiči 33/a
za namestnika člana:
Cvetko GATNIK, roj. 1923 RENČE, Renče 3
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 172. referendumskega območja PRVAČINA se imenujejo:
 
za predsednika:
Gorazd MAFFI, roj. 1951
NOVA GORICA, Ul. Gradnikove brigade 17
za namestnika predsednika:
Suzana KONTESTABILE, roj. 1960
NOVA GORICA, Kajuhova 4
za člana:
Vladimir LEBAN, roj. 1955
DORNBERK, Prvačine 60
za namestnika člana:
Boris ŠEMOLE, roj. 1959
DORNBERK, Prvačine 41/a
za člana:
Aleksander KOZEM, roj. 1969
DORNBERK, Prvačine 76
za namestnika člana:
Angel KRIŽMAN, roj. 1931
DORNBERK, Prvačine 117
za člana:
Vesna VODOPIVEC, roj. 1972
DORNBERK, Prvačine 109
za namestnika člana:
Simon ČERNE, roj. 1950
DORNBERK, Prvačine 40
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 173. referendumskega območja MIREN se imenujejo:
 
za predsednika:
Igor MANFREDA, roj. 1961
NOVA GORICA Ul. Tolminskih puntarjev 2/a
za namestnika predsednika:
Nežika KOBAL, roj. 1954
NOVA GORICA Cankarjeva 28
za člana:
Tatjana SUBAN, roj. 1950
MIREN, Orehovlje 23/d
za namestnika člana:
Ivo URČIČ, roj. 1933
MIREN, Miren 227
za člana:
Zvezdana KOGOJ, roj. 1946
MIREN, Miren 5/b
za namestnika člana:
Janez VUK, roj. 1951
MIREN, Miren 109
za člana:
Cirila PREGELJ, roj. 1941
MIREN, Miren 5/a
za namestnika člana:
Ivica ŠTANTA roj. 1924
MIREN, Miren 163
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 174. referendumskega območja BRANIK se imenujejo:
 
za predsednika:
Franc KOPŠE, roj. 1955
BRANIK, Preserje 80
za namestnika predsednika:
Miloška MLEČNIK-MIHELJ, roj. 1962
RENČE, Merljaki 24/a
za člana:
Friderik LIČEN, roj. 1946
BRANIK, Preserje 32
za namestnika člana:
Nada BRIC, roj. 1952
BRANIK, Branik 48/a
za člana:
Tomaž VIDMAR, roj. 1961
BRANIK, Branik 2
za namestnika člana:
Ksenija MREVLJE, roj. 1952
BRANIK, Branik 76
za člana:
Ivan FABJAN, roj. 1938
BRANIK, Branik 27/c
za namestnika člana:
Jožica BIRSA, roj. 1955
BRANIK, Branik 73
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1.
 
1. V volilno komisijo 175. referendumskega območja STOPIČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Miroslav LOVKO, roj. 1934
NOVO MESTO, Mirana Jarca 39
za namestnika predsednika:
Emilija OBERČ, roj. 1945
STOPIČE, Stopiče 21
za člana:
Janez TURK, roj. 1944
STOPIČE, Dol. Težka voda 39
za namestnika člana:
Jožica STANIŠA, roj. 1948
STOPIČE, Črmošnjice pri Stopičah 5 b
za člana:
Marijan SLAK, roj. 1946
STOPIČE, Črmošnjice 8
za namestnika člana:
Zvone KINK, roj. 1962
STOPIČE, Stopiče 54
za člana:
Anton GORŠIN, roj. 1938
STOPIČE, Verdun 3
za namestnika člana:
Rozalija HUDELJA, roj. 1938
STOPIČE, Dol. Težka voda 4 a
 
2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.
 
1. V volilno komisijo 176. referendumskega območja NOVO MESTO se imenujejo:
 
za predsednika:
Franci CVELBAR, roj. 1938
NOVO MESTO, Šegova 20
za namestnika predsednika:
Natalija PICEK, roj. 1963
NOVO MESTO, Koštialova 1
za člana:
Franci JURŠIČ, roj. 1956
NOVO MESTO, Šegova 3
za namestnika člana:
Mojca NOVAK, roj. 1959
NOVO MESTO, Kristanova 41
za člana:
Vladimir GAČNIK, roj. 1960
NOVO MESTO, Slavka Gruma 58
za namestnika člana:
Matjaž VERBIČ, roj. 1950
NOVO MESTO, Mestne njive 4a
za člana:
Franc BEG, roj. 1931
NOVO MESTO/ Kristanova 34
za namestnika člana:
Jože VIDMAR, roj. 1947
OTOČEC, Sela 13
 
2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.
 
1. V volilno komisijo 177. referendumskega območja HINJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Bojan AVBAR, roj. 1955
NOVO MESTO, Dolenje Kamence 78
za namestnika predsednika:
Jože HRIBAR, roj. 1942
HINJE, Ratje 33
za člana:
Marija BRECELNIK, roj. 1956
HINJE, Hinje 14
za namestnika člana:
Irena BLATNIK,
HINJE, Prevole 3
za člana:
Stanislava PAPEŽ,
HINJE, Lopata 26
za namestnika člana:
Stanka BLATNIK,
HINJE, Hinje 32
za člana:
Štefka FABJAN,
HINJE, Pleš 2
za namestnika člana:
Andrej JAKLIČ,
HINJE, Lazina 4
 
2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.
 
1. V volilno komisijo 178. referendumskega območja ŠENTJERNEJ se imenujejo:
 
za predsednika:
Ana BRSAN, roj. 1944
ŠENTJERNEJ, Gornje Gradišče 18
za namestnika predsednika:
Jože FLORIJANČIČ, roj. 1946
NOVO MESTO, Muhaber 17 a
za člana:
Silvo GOLOB, roj. 1930
ŠENTJERNEJ, Kotarjeva 3
za namestnika člana:
Andrej HOSTA, roj. 1961
ŠENTJERNEJ, Sela 6
za člana:
Leon KUŠLJAN, roj. 1934
ŠENTJERNEJ, Trubarjeva 25
za namestnika člana:
Dominko KUŠUAN, roj. 1971
ŠENTJERNEJ, Trubarjeva 25
za člana:
Pavel HROVAT, roj. 1966
ŠENTJERNEJ, Gornja Brezovica 31
za namestnika člana:
Ognjeslav PRAH, roj. 1946
 
ŠENTJERNEJ, Prvomajska 4
 
2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.
 
1. V volilno komisijo 179. referendumskega območja ŠKOCJAN se imenujejo:
 
za predsednika:
Boris KODRIČ, roj. 1961
OTOČEC, Krožna pot 8
za namestnika predsednika:
Darko KOVAČIČ, roj. 1958
ŠKOCJAN, Hrastulje 6
za člana:
Martina BOŽIČ, roj. 1957
ŠKOCJAN, Dol. dole 5
za namestnika člana:
Darinka POVŠE, roj. 1968
ŠKOCJAN, Zagrad 14
za člana:
Slavko PUNGERČAR, roj. 1963
ŠKOCJAN, Jerman vrh 682/5
za namestnika člana:
Franc SMREKAR, roj. 1951
ŠKOCJAN, Stara Bučka 3
za člana:
Antonija JARC, roj. 1948
ŠKOCJAN, Škocjan 39
za namestnika člana:
Milan BJELAJAC, roj. 1948
ŠKOCJAN, Zavinek 5
 
2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.
 
1. V volilno komisijo 180. referendumskega območja ŠMARJETA se imenujejo:
 
za predsednika:
Bojan FICKO, roj. 1949
NOVO MESTO, Seidlova 20
za namestnika predsednika:
Pavel ZUPANČIČ, roj. 1955
ŠMARJEŠKE TOPLICE, Strelac 5
za člana:
Alojz JEGLIČ, roj. 1959
ŠMARJEŠKE TOPLICE, Orešje 1
za namestnika člana:
Vera BORŠTNER, roj. 1950
ŠMARJEŠKE TOPLICE, Družinska vas 61
za člana:
Martin TOMŠIČ, roj. 1931
ŠMARJEŠKE TOPLICE, Grič pri Klevevžu 2
za namestnika člana:
Jožef BARBORIČ, roj. 1942
ŠMARJEŠKE TOPLICE, Gorenja vas 12
za člana:
Peter REPOVŽ, roj. 1953
ŠMARJEŠKE TOPLICE, Šmarjeta 60
za namestnika člana:
Peter SELAK, roj. 1955
ŠMARJEŠKE TOPLICE, Vinica 9
 
2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.
 
1. V volilno komisijo 181. referendumskega območja ŽUŽEMBERK se imenujejo:
 
za predsednika:
Vlado SCHEFFMANN, roj. 1943
NOVO MESTO, Nad mlini 17
za namestnika predsednika:
Tomislav KOCOVAN, roj. 1951
NOVO MESTO, Košenice 100
za člana:
Boris JORDAN, roj. 1958
ŽUŽEMBERK, Jurčičeva 27
za namestnika, člana:
Jože PERKO, roj. 1951
ŽUŽEMBERK, Grajski trg 38
za člana:
Branko JARC, roj. 1956
DVOR, Trebča vas 27
za namestnika člana:
Jože SADAR, roj. 1932
ŽUŽEMBERK, Klečet 19
za člana:
Jože GNIDOVEC, roj. 1928
DVOR, Gornji Ajdovec 9
za namestnika člana:
Marko TRAVNIK, roj. 1968
DVOR, Mačkovec 8
 
2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.
 
1. V volilno komisijo 182. referendumskega območja MIRNA PEČ se imenujejo:
 
za predsednika:
Marjana MAJSTER, roj. 1954
NOVO MESTO, Slavka Gruma 8
za namestnika predsednika:
Andrej KASTELIC, roj. 1957
MIRNA PEČ, Goriška vas 1 a
za člana:
Zvone LAH, roj. 1958
MIRNA PEČ, Hrastje pri Mirni Peči 12
za namestnika člana:
Jože PUNGERČAR, roj. 1937
MIRNA PEČ, Rožna ul. 16
za člana:
Antonija HOČEVAR, roj. 1942
MIRNA PEČ, Postja 32
za namestnika člana:
Jože VERCE, roj. 1939
MIRNA PEČ, Postaja 59
za člana:
Iztok GOLOBIČ, roj. 1959
MIRNA PEČ, Ivanja vas 14
za namestnika člana:
Franc BARTELJ, roj. 1945
MIRNA PEČ, Jablan 41
 
2. Sedež komisije je Novi trg 6, 68000 Novo mesto.
 
1. V volilno komisijo 183. referendumskega območja OREHOVICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Marjeta SMOLEJ, roj. 1942
NOVO MESTO, Nad mlini 100
za namestnika predsednika:
Jože SIMONČIČ,
ŠENTJERNEJ, Cerovi log 17
za člana:
Vili ŠIŠKO, roj. 1942
ŠENTJERNEJ, Hrastje 22
za namestnika člana:
Jože ZAGORC, roj. 1957
ŠENTJERNEJ, Loka 6 a
za člana:
Jože NOVAK, roj. 1948
ŠENTJERNEJ, Orehovica 52
za namestnika člana:
Andrej HUDOKLIN, roj. 1971
ŠENTJERNEJ, Gornja Stara vas 20
za člana:
Jože ŠINKOVEC, roj. 1953
ŠENTJERNEJ, Dol. Mokro polje 19
za namestnika člana:
Slavko FRANKO, roj. 1948
ŠENTJERNEJ, Orehovica 41
 
2. Sedež komisije je Novi trg 6, Novo mesto.
 
1. V volilno komisijo 184. referendumskega območja IVANJKOVCI se imenujejo:
 
za predsednika:
Anton ČIČ,
ORMOŽ, Skolibrova 6
za namestnika predsednika:
Franc POLIČ,
ORMOŽ, Hardek 45
za člana:
Ferdinand LAH,
IVANJKOVCI, Mali Brebrovnik 58
za namestnika člana:
Franc KLEMEN,
IVANJKOVCI, Cerovec Stanka Vraza 51
za člana:
Vincenc IVANUŠA,
IVANJKOVCI, Mali Brebrovnik 44
za namestnika člana:
Marko PRIJOL,
IVANJKOVCI, Ivanjkovci 52
za člana:
Franc GORJAK,
IVANJKOVCI, Stanovno 47
za namestnika člana:
Ivanka PUKLAVEC,
IVANJKOVCI, Mihalovci 31
 
2. Sedež komisije je Ivanjkovci št. 1, 62259 Ivanjkovci.
 
1. V volilno komisijo 185. referendumskega območja KOG se imenujejo:
 
za predsednika:
Anton LUSKOVIČ,
ORMOŽ, Ptujska 2 a
za namestnika predsednika:
Boris MILIČKOVIČ,
ORMOŽ, Kerenčičev trg 2
za člana:
Ivan VOLAJ,
KOG, Vitan 5
za namestnika člana:
Davorin ŠTAMPAR,
KOG, Vitan 8
za člana:
Emil IVANČEK,
KOG, Kog 67
za namestnika člana:
Brigita MEŠKO,
KOG, Jastrebci 10
za člana:
Jože ZADRAVEC,
KOG, Lača ves 10
za namestnika člana:
Anica PEVEC, KOG, Jastrebci 2
 
2. Sedež komisije je Kog št. 19, 62276 Kog.
 
1. V volilno komisijo 186. referendumskega območja MIKLAVŽ PRI ORMOŽU se imenujejo:
 
za predsednika:
Dragi BOČKO-ŽIŽEK,
ORMOŽ, Poštna 3
za namestnika predsednika:
Janez SOLINA,
ORMOŽ, Kolodvorska 2
za člana:
Jože ŽALAR,
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Veliki Brebrovnik 3
za namestnika člana:
Darja RIZMAN,
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Miklavž pri Ormožu 19
za člana:
Drago KOLARIČ,
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Veliki Brebrovnik 63
za namestnika člana:
Jože PINTARIČ,
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Veliki Brebrovnik 94
za člana: Franc NOVAK,
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Veliki Brebrovnik 100
za namestnika člana:
Irena KUMER,
MIKLAVŽ PRI ORMOŽU, Hermanci 52
 
2. Sedež komisije je Miklavž pri Ormožu št. 26, 62275 Miklavž pri Ormožu.
 
1. V volilno komisijo 187. referendumskega območja ORMOŽ se imenujejo:
 
za predsednika:
Janko KEČEK,
ORMOŽ, Hardek 25 a
za namestnika predsednika:
Martin HEBAR,
ORMOŽ, Poštna 3
za člana: Miro MAJCEN,
VELIKA NEDELJA, Sp. Ključarovci 1
za namestnika člana:
Franc PAUŠA,
ORMOŽ, Loperšice 9
za člana:
Ivo RAJH,
ORMOŽ, Ptujska 2 a
za namestnika člana:
Ana RATEK,
ORMOŽ, Hum 70
za člana:
Franc TRSTENJAK,
ORMOŽ, Frankovci 20 a
za namestnika člana:
Marjan KUKOVEC,
ORMOŽ, Lešnica 8
 
2. Sedež komisije je Kolodvorska 9, 62270 Ormož.
 
1. V volilno komisijo 188. referendumskega območja SREDIŠČE OB DRAVI se imenujejo:
 
za predsednika:
Valter VINDIŠ,
PTUJ, Aškerčeva 8
za namestnika predsednika:
Lidija MLAKAR,
SREDIŠČE OB DRAVI, Slovenska c. 46
za člana:
Anton MARČEC ml.,
SREDIŠČE OB DRAVI, Obrež 25
za namestnika člana:
Matija PODGORELEC,
SREDIŠČE OB DRAVI, Šalovci 31
za člana:
Marija KOTAR,
SREDIŠČE OB DRAVI, Grabe 41
za namestnika člana:
Jože SMONTARA,
SREDIŠČE OB DRAVI, Slovenska c. 46
za člana:
Slavko KAČIČNIK,
SREDIŠČE OB DRAVI, Šolska 6
za namestnika člana:
Urška KRANJC,
SREDIŠČE OB DRAVI, Grabe 13 a
 
2. Sedež komisije je Trg talcev 3, 62277 Središče ob Dravi.
 
1. V volilno komisijo 189. referendumskega območja SVETI TOMAŽ se imenujejo:
 
za predsednika:
Slavko KEČEK,
ORMOŽ, Ljutomerska 8
za namestnika predsednika:
Srečko SELINŠEK, PTUJ, Ul. 25. maja 15
za člana: Milan BELEC,
TOMAŽ PRI ORMOŽU, Koračice 25
za namestnika člana:
Vlado VORŠIČ,
TOMAŽ PRI ORMOŽU, Bratonečice 1
za člana:
Veronika JEROMEL,
TOMAŽ PRI ORMOŽU, Rucmanci 36
za namestnika člana:
Marija GORENC,
TOMAŽ PRI ORMOŽU, Rucmanci 35
za člana: Marjan PETEK,
TOMAŽ PRI ORMOŽU, Sveti Tomaž 20
za namestnika člana:
Gordana FRIDMAN,
TOMAŽ PRI ORMOŽU, Pršetinci 50
 
2. Sedež komisije je Sveti Tomaž št. 20, 62258 Tomaž pri Ormožu.
 
1. V volilno komisijo 190. referendumskega območja VELIKA NEDELJA se imenujejo:
 
za predsednika:
Ivan MOHORKO,
PTUJSKA GORA, Majšperk 7
za namestnika predsednika:
Alenka MOHORKO,
PTUJSKA GORA, Majšperk 7
za člana:
Janko GAŠPARIČ
PODGORCI, Podgorci 13
za namestnika člana:
Marjan BEZJAK,
VELIKA NEDELJA, Mihovci 22
za člana:
Franc KORPAR,
PODGORCI, Cvetkovci 73
za namestnika člana:
Štefan ŠOŠTER,
VELIKA NEDELJA, Velika Nedelja 10 e
za člana: Beno VALH,
VELIKA NEDELJA, Hajndl 5
za namestnika člana:
Franc HERGULA,
PODGORCI, Cvetkovci 54
 
2. Sedež komisije je Velika Nedelja 7, 62274 Velika Nedelja.
 
1. V volilno komisijo 191. referendumskega območja PIRAN se imenujejo:
 
za predsednika:
Niko VAREŽIČ, roj. 1949
PORTOROŽ, Obala 118
za namestnika predsednika:
Dušan PUH, roj. 1922
PORTOROŽ, Obala 93
za člana:
Henrik KUK, roj. 1928
PIRAN, IX. Korpus 21
za namestnika člana:
Anton KOVŠCA, roj. 1942
PORTOROŽ, Solinska 9
za člana:
Janko BLAŽEJ, roj. 1929
POROTOŽ, Lucija Ukmarjeva 6
za namestnika člana:
Mirko POTOČNIK, roj. 1956
PIRAN, Tomšičeva 33
za člana:
Antonija SENČAR, roj. 1935
PIRAN, Gregorčičeva 53
za namestnika člana:
Bogomil LISJAK, roj. 1932
PORTOROŽ, Lucija Semova 13
 
2. Sedež komisije je Tartinijev trg 2, Piran.
 
1. V volilno komisijo 192. referendumskega območja POSTOJNA se imenujejo:
 
za predsednika:
Margareta SREBOTNJAK BORSELLINO,
POSTOJNA,
za namestnika predsednika:
Matjaž PANTELIČ,
POSTOJNA,
za člana:
Erika MERŠE LOGAR,
POSTOJNA Stara vas 2 d
za namestnika člana:
Mitja REBEC,
POSTOJNA Erazmova 27
za člana:
Aleš JENČEK,
POSTOJNA Strmca 3
za namestnika člana:
Peter ŽNIDARŠIČ,
Planina 117
za člana:
Branko BIŠČAK,
POSTOJNA, Ul. 1. maja 12
za namestnika člana:
Bojan NOVAK,
HRUŠEVJE, V. Ubeljsko 22
 
2. Sedež komisije je v Skupščini občine Postojna, Ljubljanska 44, Postojna.
 
1. V volilno komisijo 193. referendumskega območja PIVKA se imenujejo:
 
za predsednika:
Vida GARDELIN,
POSTOJNA,
za namestnika predsednika:
Nadja ČELIGOJ,
POSTOJNA, Ljubljanska 5 a
za člana:
Danijel STEPAN,
PIVKA, Kolodvorska 3
za namestnika člana:
Darko MOREL,
PIVKA Mala Pristava 5
za člana:
Julka DEKLEVA
PIVKA, Snežiška 29
za namestnika člana:
Jože HREŠČAK,
PIVKA, Vel.Pristava 2a
za člana:
Robert SMRDELJ,
Slovenska vas 3
za namestnika člana:
Ivan ŠUŠTARŠIČ,
Zagorje 132
 
2. Sedež komisije je v Skupščini občine Postojna, Ljubljanska 44, Postojna.
 
1. V volilno komisijo 194. referendumskega območja PRESTRANEK se imenujejo:
 
za predsednika:
Anica PENKO BOŽIČ,
RESTRANEK, Matenja vas 16 d
za namestnika predsednika:
Anica ČEČ,
PRESTRANEK, Grobišče 17
za člana:
Magda JAKIN ČERNE,
PRESTRANEK, Ul. Padlih, borcev 1
za namestnika člana:
Florjana BLAŽEK-IPAVEC,
PRESTRANEK, Koče 27
za člana:
Tone PERENIČ ml,
POSTOJNA, Rakitnik 13
za namestnika člana:
Janko VODOPIVEC,
PRESTRANEK, Matenja vas 64
za člana:
Jože AMBROŽIČ,
POSTOJNA, Slavina 18
za namestnika člana:
Jožko ŠTRUKELJ,
PRESTRANEK, Žeje 13
 
2. Sedež komisije je v Skupščini občini Postojna, Ljubljanska 44, Postojna.
 
1. V volilno komisijo 195. referendumskega območja KOŠANA se imenujejo:
 
za predsednika:
Alenka KATERN
POSTOJNA,
za namestnika predsednika:
Ester FIDEL BLAŠKO,
POSTOJNA, Pivška 5
za člana:
Janez RADIVO,
D. Košana 17
za namestnika člana:
Jože CUCEK,
G. Košana 18
za člana:
Danica ČESNIK,
D. Košana 42
za namestnika člana:
Magda ŠTRAJHAR,
D. Košana 83
za člana:
Boris REBEC,
PIVKA Mala Pristava 7
za namestnika člana:
Milan SAMSA,
St. Sušica 9
 
2. Sedež komisije je v Skupščini občine Postojna, Postojna, Ljubljanska 44.
 
1. V volilno komisijo 196. referendumskega območja HAJDINA se imenujejo:
 
za predsednika:
Albert BRENKOVIČ, roj. 1942
PTUJ, Sp. Hajdina 142
za namestnika predsednika:
Maks KAMPL, roj. 1920
PTUJ, Zg. Hajdina
za člana:
Stanko TOMANIČ, roj. 1942
PTUJ, Draženci 75
za namestnika člana:
Janez KISELJAK, roj. 1957
PTUJ, Gerečja vas 112
za člana:
Ivan OGRINC, roj. 1934
PTUJ, Skorba 35
za namestnika člana:
Franc ZUPANIČ, roj. 1948
PTUJ, Hajdoše 62
za člana:
Jože HENTAK, roj. 1971
PTUJ, Hajdoše 43/b
za namestnika člana:
Janko HERTIŠ, roj. 1956
PTUJ, Kungota pri Ptuju 128
 
2. Sedež komisije je Zg. Hajdina 45, 62250 Ptuj.
 
1. V volilno komisijo 197. referendumskega območja KIDRIČEVO se imenujejo:
 
za predsednika:
Albina HRNEC, roj. 1962
KIDRIČEVO, Kajuhova 11
za namestnika predsednika:
Mirjana MALOIČ, roj. 1966
KIDRIČEVO, Kajuhova 13
za člana:
Zvonko MILOŠIČ, roj. 1955
KIDRIČEVO, Ob železnici 7
za namestnika člana:
Majda ŠVAGAN, roj. 1962
KIDRIČEVO, Vegova 7
za člana:
Zvonko JEVŠOVAR, roj. 1955
KIDRIČEVO, B. Kraigherja 9
za namestnika člana:
Jože ŠAFRANKO, roj. 1945
KIDRIČEVO, Strnišče 9 a
za člana:
Rudi BOGDAN, roj. 1961
KIDRIČEVO, Lackova 5
za namestnika člana:
Ida MURŠEC, roj. 1946
APAČE, Apače 134
 
2. Sedež komisije je B. Kraigherja 25, 62325 Kidričevo.
 
1. V volilno komisijo 198. referendumskega območja PODLEHNIK se imenujejo:
 
za predsednika:
Filip MAUČIČ, roj. 1938
PODLEHNIK, Zakl 41
za namestnika predsednika:
Božijana ŠLEHTA, roj. 1954
PODLEHNIK, Podlehnik 8
za člana:
Anton GABROVEC, roj. 1957
PODLEHNIK, Zg. Gruškovje 26/a
za namestnika člana:
Petra TOPOLOVEC, roj. 1951
POLDEHNIK, Jablovec 10
za člana:
Milica JEZA, roj. 1956
PODLEHNIK, Podlehnik 6/a
za namestnika člana:
Hedviga BREZNIK, roj. 1957
PODLEHNIK, Podlehnik 6/a
za člana:
Albert KOROŠEC, roj. 1957
PODLEHNIK, Podlehnik 3/a
za namestnika člana:
Nada MLAKAR, roj. 1970
PODLEHNIK, Zg. Gruškovje
 
2. Sedež komisije je Podlehnik 9, 62286 Podlehnik.
 
1. V volilno komisijo 199. referendumskega območja CIRKOVCE se imenujejo:
 
za predsednika:
Jožica PERŠOH, roj. 1951
CIRKOVCE, Sp. jablane 42/b
za namestnika predsednika:
Zlatka DOVNIK, roj. 1966
CIRKOVCE, Šikole 6 l/a
za člana:
Aleš KOTNIK, roj. 1970
CIRKOVCE, Zg. Jablane 43
za namestnika člana:
Milan DOBIČ, roj. 1955
CIRKOVCE, Mihovce 51
za člana:
Stanka IVANČIČ, roj. 1964
CIRKOVCE, Cirkovce 46
za namestnika člana:
Branko KOREZ, roj. 1964
CIRKOVCE, Starošince 27
za člana:
Alenka VUK, roj. 1966
CIRKOVCE, Sp. Gaj 40
za namestnika člana:
Bojan NAPAST, roj. 1966
CIRKOVCE, Sp. Gaj 40
 
2. Sedež komisije je Cirkovce 11, 62326 Cirkovce.
 
1. V volilno komisijo 200. referendumskega območja MAJŠPERK se imenujejo:
 
za predsednika:
Irena MOHORKO-HERNJA, roj. 1964
MAJŠPERK, Lešje 34
za namestnika predsednika:
Tatjana VARŽIČ, roj. 1972
MAJŠPERK, Stanečka vas 1
za člana:
Milan TACINGER, roj. 1952
MAJŠPERK, Lešje 30
za namestnika člana:
Ivan KOJC, roj. 1966
MAJŠPERK, Sestrže 36
za člana:
Zdravko MESARIČ, roj. 1965
MAJŠPERK, Breg 20
za namestnika člana:
Drago URLEP, roj. 1955
MAJŠPERK, Preša 28
za člana:
Velimir TRIFUNAC, roj. 1958
MAJŠPERK, Stogovci 44
za namestnika člana:
Dragica VERDENIK, roj. 1958
MAJŠPERK, Breg 18/a
 
2. Sedež komisije je Majšperk 32/a, 62322 Majšperk.
 
1. V volilno komisijo 201. referendumskega območja VIDEM PRI PTUJU se imenujejo:
 
za predsednika:
Marijan FUREK, roj. 1948
VIDEM, Dravinjski vrh 1/b
za namestnika predsednika:
Igor ROBAR, roj. 1969
VIDEM, Videm 63
za člana:
Friderik Š1MENKO, roj. 1944
VIDEM, Pobrežje 65
za namestnika člana:
Stanko SIMONIČ, roj. 1963
VIDEM, Pobrežje 69
za člana:
Bernarda GALUN, roj. 1945
VIDEM, Videm 12/a
za namestnika člana:
Tatjana MOHORKO, roj. 1971
VIDEM, Sela 28/b
za člana:
Anton VAUPOTIČ, roj. 1967
VIDEM, Videm
za namestnika člana:
Ivan PERNEK, roj. 1944
VIDEM, Tržec 41/a
 
2. Sedež komisije je Videm pri Ptuju 51, 62284 Videm.
 
1. V volilno komisijo 202. referendumskega območja PTUJ se imenujejo:
 
za predsednika:
Rudi RINGBAUER, PTUJ, CMD 17
za namestnika predsednika:
Metka SLANIČ,
PTUJ, Nova vas 44
za člana:
Viktor PILINGER,
PTUJ, Volkmerjeva 11
za namestnika člana:
Vera EMERŠIČ, roj. 1951
PTUJ, Trubarjeva 1
za člana:
Miran KERIN, roj. 1955
PTUJ, Arbajterjeva 1
za namestnika člana:
Janko HENGELMAN, roj. 1945
PTUJ, Ob Studenčnici 13
za člana:
Robert VIDOVIČ, roj. 1965 PTUJ,
Slovenski trg 6
za namestnika člana:
Konrad RIŽNAR ml,
PTUJ, Spuhlja 107/b
 
2. Sedež komisije je jadranska 6, 62250 Ptuj.
 
1. V volilno komisijo 203. referendumskega območja DESTRNIK se imenujejo:
 
za predsednika:
Martin GRAJ, roj. 1949
DESTRNIK, Vintarovci 43/a
za namestnika predsednika:
Alojz TOPLAK, roj. 1949
DESTRNIK, Levanjci 35
za člana:
Jožica HORVAT, roj. 1951
DESTRNIK, Vintarovci 85
za namestnika člana:
Smiljna ČERNEZL, roj. 1967
DESTRNIK, Janežovci 11/a
za člana:
Ivan ZVER, roj. 1934
DESTRNIK, janežovski vrh 37
za namestnika člana:
Anton ŽAMPA, roj. 1962
DESTRNIK, Levanjci 10
za člana:
Kristina PUKŠIČ, roj. 1958
DESTRNIK, Vintarovci 43/c
za namestnika člana:
Venčeslav KRAMBERGER, roj. 1956
DESTRNIK, Ločki vrh 6
 
2. Sedež komisije je Vintarovci 50, 62253 Destrnik.
 
1. V volilno komisijo 204. referendumskega območja POLENŠAK se imenujejo:
 
za predsednika:
Matilda SODA, roj. 1940
PTUJ, Rimska ploščad 3
za namestnika predsednika:
Mrija ČERU, roj. 1966
POLENŠAK, Hlaponci 39
za člana:
Stanislav PETEK, roj. 1967
POLENŠAK, Polenci 29
za namestnika člana:
Janez PETEK, roj. 1927
POLENŠAK, Polenci 5
za člana:
Franc KUKOVEC, roj. 1960
POLENŠAK, Lesigovci 17/b
za namestnika člana:
Stanislav ŠEGULA, roj. 1944
POLENŠAK, Polenci 41
za člana:
Marija KEKEC, roj. 1959
POLENŠAK, Polenšak 15/b
za namestnika člana:
Bojan MUNDA roj. 1971
POLENŠAK, Polenšak 24
 
2. Sedež komisije je Polenšak 8, 62250 Ptuj.
 
1. V volilno komisijo 205. referendumskega območja PTUJSKA GORA se imenujejo:
 
za predsednika:
Savo KOZJAK, roj. 1944
PTUJ, Severova 9
za namestnika predsednika:
Dragica PURG, roj. 1962
PTUJSKA GORA, Podlože 42
za člana:
Franc PAJNKIHER, roj. 1939
PTUJSKA GORA, Bolečka vas 5/c
za namestnika člana:
Slavko SAGADIN, roj. 1961
PTUJSKA GORA, Bolečka vas 7
za člana:
Bernardka KOLAR, roj. 1970
PTUJSKA GORA, Doklece 3
za namestnika člana:
Stojan DAJNKO, roj. 1967
PTUJSKA GORA Ptujska gora 105
za člana:
NADA Jurič, roj. 1970
PTUJSKA GORA, Ptujska gora 19
za namestnika člana:
Franc ČERNENŠEK, roj. 1949
PTUJSKA GORA, Ptujska gora 90/a
 
2. Sedež komisije je Ptujska gora 36, 62250 Ptuj.
 
1. V volilno komisijo 206. referendumskega območja ŽETALE se imenujejo:
 
za predsednika:
Helena KOLAR, roj. 1960
ŽETALE, Žetale 78
za namestnika predsednika:
Štefka JAZBEC, roj. 1948
ŽETALE, Žetale 12/a
za člana:
Herman KOPŠE, roj. 1958
ŽETALE, Žetale 10
za namestnika člana:
Kristina ZOJŠEK, roj. 1970
ŽETALE, Žetale 73
za člana:
Stanislava PREBOLŠEK, roj. 1973
ŽETALE, Nadole 9
za namestnika člana:
Viktor FURMAN, roj. 1969
ŽETALE, Dobrina 56
za člana:
Franc GAJŠEK, roj. 1959
ŽETALE, Kočice 59
za namestnika člana: Marija VOGRINEC, roj. 1970 ŽETALE, Čermožiše 34
 
2. Sedež komisije je Žetale 1, 62287 Žetale.
 
1. V volilno komisijo 207. referendumskega območja STOPERCE se imenujejo:
 
za predsednika:
Marija KOLAR, roj. 1953
PTUJ, Ulica 25. maja 9
za namestnika predsednika:
Magda KIDRIČ, roj. 1965
STOPERCE, Kupčinji vrh 25
za člana:
Marta JERNEJŠEK, roj. 1952
STOPERCE, Stoperce 78
za namestnika člana:
Aleksandra JERNEJŠEK, roj. 1972
STOPERCE, Stoperce 78
za člana:
Srečko TACIGA, roj. 1967
STOPERCE, Stoperce 9
za namestnika člana:
Milan GALUN, roj. 1970
STOPERCE, Stoperce 7
za člana:
Peter KITAK, roj. 1974
STOPERCE, Stoperce 71
za namestnika člana:
Marinka PŠENIČNIK, roj. 1974
STOPERCE, Stoperce 16
 
2. Sedež komisije je Stoperce 33, 62250 Ptuj.
 
1. V volilno komisijo 208. referendumskega območja LOVRENC NA DRAVSKEM POLJU se imenujejo:
 
za predsednika:
Matilda KLASINC, roj. 1952
LOVRENC, Župečja vas 19
za namestnika predsednika:
Anton Štefan KOZODERC, roj. 1935
LOVRENC, Pleterje 14
za člana:
Zdenka FRANK, roj. 1962
LOVRENC, Župečja vas l/a
za namestnika člana:
Breda KRIŽAN, roj. 1959
LOVRENC, Lovrenc na Dravskem polju 8/c
za člana:
Alojzij KOROŠEC, roj. 1948
LOVRENC, Lovrenc na Dravskem polju 31
za namestnika člana:
Zvonko ERBUS, roj. 1953 LOVRENC, Pleterje 36
za člana:
Jožef PERNAT, roj. 1964
LOVRENC, Župečja vas 31/b
za namestnika člana:
Stanislav RIHTARIČ, roj. 1960
LOVRENC, Lovrenc na Dravskem polju 81/e
 
2. Sedež komisije je Lovrenc na Dravskem polju 7, 62324 Lovrenc.
 
1. V volilno komisijo 209. referendumskega območja LESKOVEC se imenujejo:
 
za predsednika:
Vinko MLAKAR, roj. 1958
LESKOVEC, Zg. Leskovec 10/a
za namestnika predsednika:
Franc STOPAJNIK, roj. 1957
LESKOVEC, Strmec pri Leskovcu 12
za člana:
Janko ŠMIGOC, roj. 1955
LESKOVEC, Sp. Leskovec 5 l/a
za namestnika člana:
Franc VINDIŠ, roj. 1973
LESKOVEC, Sp. Leskovec 23
za člana:
Nataša ZAGORANSKI, roj. 1969
LESKOVEC, Zg. Leskovec 10/a
za namestnika člana:
Zlatka LEŠNIK, roj. 1957
LESKOVEC, Zg. Leskovec 10/a
za člana:
Ida VINDIŠ-BELŠAK, roj. 1969
LESKOVEC, Sp. Leskovec. 10
za namestnika člana:
Franjo BRATUŠEK, roj. 1965
LESKOVEC, Zg. Leskovec 5/a
 
2. Sedež komisije je Zg. Leskovec 4, 62285 Leskovec.
 
1. V volilno komisijo 210. referendumskega območja MARKOVCI se imenujejo:
 
za predsednika:
Marjan STRELEC, roj. 1959
MARKOVCI, Bukovci 160/a
za namestnika predsednika:
Vladimit TOPLAK, roj. 1954
MARKOVCI, Stojnci 143/a
za člana:
Marija BEZJAK, roj. 1950
MARKOVCI, Bukovci 100/d
za namestnika člana:
Franc OBRAN, roj. 1959
MARKOVCI, Zabovci 35
za člana:
Stanislava KITAK, roj. 1968
MARKOVCI, Prevenci 19
za namestnika člana:
Danica MURŠEC, roj. 1958
MARKOVCI, Sobetinci 24
za člana:
Anton ČREČNIK, roj. 1929
DORNAVA, Borovci 23
za namestnika člana:
Danica TEMENT, roj. 1947
MARKOVCI, Zabovci 46
 
2. Sedež komisije je Markovci 33, 62281 Markovci.
 
1. V volilno komisijo 211. referendumskega območja DORNAVA se imenujejo:
 
za predsednika:
Milan ŠILAK, roj. 1955
DORNAVA, Mezgovci 41/a
za namestnika predsednika:
Marjan BRENHOLC, roj. 1959
DORNAVA, Mezgovci 70
za člana:
Terezija MAJCENOVIČ, roj. 1950
DORNAVA, Dornava 141
za namestnika člana:
Janez CIGULA, roj. 1938
DORNAVA, Dornava 106
za člana:
Anica VRABL, roj. 1963
DORNAVA Mezgovci 26/a
za namestnika člana:
Vekoslav ČAGRAN, roj. 1958
DORNAVA, Dornava 136
za člana:
Anica BOMBEK, roj. 1937
DORNAVA, Mezgovci l/a
za namestnika člana:
Stanko VRTIČ, roj. 1956
DORNAVA, Dornava 55/b
 
2. Sedež komisije je Dornava 136, 62252 Dornava.
 
1. V volilno komisijo 212. referendumskega območja GORIŠNICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Marija ČUŠ, roj. 1948
GORIŠNICA, Gorišnica 110
za namestnika predsednika:
Alojz VESENJAK, roj. 1941
GORIŠNICA Placarovci 30
za člana:
Rozalija OBRAN, roj. 1945
GORIŠNICA, Moškanjci 2/b
za namestnika člana:
Slavko VISENJAK, roj. 1957
GORIŠNICA, Moškanjci 75
za člana:
Vili HORVAT, roj. 1942
GORIŠNICA Gorišnica 21
za namestnika člana:
Marija DOBAJA, roj. 1960
GORIŠNICA, Zamušani 3
za člana:
Marta TUŠ, roj. 1952
GORIŠNICI, Zagorjiči 15/a
za namestnika člana:
Jelka ERHATIČ, roj. 1960
GORIŠNICA, Muretinci 55
 
2. Sedež komisije je Gorišnica 54, 62272 Gorišnica.
 
1. V volilno komisijo 213. referendumskega območja JURŠINCI se imenujejo:
 
za predsednika:
Marta KAUČIČ, roj. 1960
JURŠINCI, Juršinci 11
za namestnika predsednika:
Franc RIŽNAR, roj. 1956
JURŠINCI, Juršinci
za člana:
Alojz RAUŠL, roj. 1947
JURŠINCI, Dragovič 4/d
za namestnika člana:
Ivan HRGA, roj. 1964
JURŠINCI, Dragovič 2
za člana:
Angela ŠMIGOC, roj. 1958
JURŠINCI, Kukava 75
za namestnika člana:
Ivan NOVAK, roj. 1965
JURŠINCI, Gabrnik 34/a
za člana:
Ljubo NOVAK, roj. 1972
JURŠINCI, Senčak 34
za namestnika člana:
Ignac HERGA, roj. 1923
JURŠINCI, Gabrnik 28
 
2. Sedež komisije je Juršinci 3/b, 62256 Juršinci.
 
1. V volilno komisijo 214. referendumskega območja CIRKULANE se imenujejo:
 
za predsednika:
Barbara DEBEVC, roj. 1962
PTUJ, Jurčičeva 11
za namestnika predsednika:
Matilda GOLC, roj. 1950
CIRKULANE, Pristava 21/a
za člana:
Mira VRŠEC, roj. 1960
CIRKULANE, Cirkulane 54
za namestnika člana:
Jože KLINC, roj. 1952
CIRKULANE, Cirkulane 39
za člana:
Anton KRAJNC, roj. 1964
CIRKULANE, Slatina 31
za namestnika člana:
Milan VOGLAR, roj. 1954
CIRKULANE, Pristava 40/a
za člana:
Kristjan BRATUŠEK, roj. 1972
CIRKULANE, Cirkulane 44
za namestnika člana:
Ruža BRLEK, roj. 1962
CIRKULANE, Brezovec 11/č
 
2. Sedež komisije je Cirkulane 40 a, 62250 Ptuj.
 
1. V volilno komisijo 215. referendumskega območja ZAVRČ se imenujejo:
 
za predsednika:
Metod FRIDL-GRAH, roj. 1959
PTUJ, Kajuhova 3
za namestnika predsednika:
Roman BELŠAK, roj. 1967
ZAVRČ, Gorenjski vrh 31
za člana:
Franc VAUPOTIČ, roj. 1941
ZAVRČ, Goričak 14/a
za namestnika člana:
Janez POTOČNIK, roj. 1953
ZAVRČ, Hrastovec 26
za člana:
Jožef BELŠAK, roj. 1964
ZAVRČ, Korenjak 16
za namestnika člana:
Zvonko POTOČNIK, roj. 1955
ZAVRČ, Zavrč 9/a
za člana:
Karl ŽNIDARIČ, roj. 1943
ZAVRČ, Goričak 14
za namestnika člana:
Rudolf ŽULA, roj. 1943
ZAVRČ, Hrastovec 12/a
 
2. Sedež komisije je Goričak 6, 62250 Ptuj.
 
1. V volilno komisijo 216. referendumskega območja TRNOVSKA VAS se imenujejo:
 
za predsednika:
Jože VIDIC, roj. 1950
TRNOVSKA VAS, Črmlja 8
za namestnika predsednika:
Ivan LOVRENČIČ, roj. 1954
TRNOVSKA VAS, Črmlja 21
za člana:
Danilo MURŠEC, roj. 1959
TRNOVSKA VAS, Biš 58
za namestnika člana:
Francelj CAJNKO, roj. 1966
TRNOVSKA VAS, Ločič 3
za člana:
Alojz FEKONJA, roj. 1950
TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 44/a
za namestnika člana:
Milena MEZNARIČ, roj. 1959
TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 45/a
za člana:
Mara PELCL, roj. 1919
TRNOVSKA VAS, Bišečki vrh 43
za namestnika člana:
Danica KRAMBERGER, roj. 1961
TRNOVSKA VAS, Biš 27
 
2. Sedež komisije je Trnovska vas 38, 62254 Trnovska vas.
 
1. V volilno komisijo 217. referendumskega območja VITOMARCI se imenujejo:
 
za predsednika:
Jože BRAČEK, roj. 1959
VITOMARCI, Drbetinci 45
za namestnika predsednika:
Olga FEKONJA, roj. 1969
VITOMARCI, Drbetinci 45
za člana:
Simon LOVREC, roj. 1968
VITOMARCI, Rjavci 35
za namestnika člana:
Jože HOJNIK, roj. 1950
VITOMARCI, Slavšina 25
za člana:
Irena ČERNEL, roj. 1972
VITOMARCI, Vitomarci 56
za namestnika člana:
Ivan REBREC, roj. 1961
VITOMARCI, Gibina 8
za člana:
Milena ČUČEK, roj. 1960
VITOMARCI, Vitomarci 37/a
za namestnika člana:
Mirko DANKO, roj. 1953
VITOMARCI, Novinci 28
 
2. Sedež komisije je Vitomarci 71, 62255 Vitomarci.
 
1. V volilno komisijo 218. referendumskega območja MUTA se imenujejo:
 
za predsednika:
Tatjana STERDIN,
MUTA, Vomerjeva 2
za namestnika predsednika:
Danica ŠANTL,
MUTA, Podlipje 6
za člana:
Mirko STRAVNIK,
MUTA, Gortina 63
za namestnika člana:
Bojan MIKLAVC,
MUTA, Ob polju 37
za člana:
Anica ŠPEGELJ,
MUTA, Gortinska 21
za namestnika člana:
Mirko LIKAR,
MUTA, Ob polju 19
za člana:
Anka DOBNIK,
MUTA, Vomerjeva 10
za namestnika člana:
Oskar KRAUTBERGER,
MUTA, Livarska ul. 5
 
2. Sedež komisije je Cesta 4. julija 4, 62366 Muta.
 
1. V volilno komisijo 219. referendumskega območja VUZENICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Karolina PESERL,
VUZENICA, Splavarska ul. 10
za namestnika predsednika:
Jožica GRACEJ, VUZENICA Šentjanž 10
za člana:
Rudolf LAMPREHT,
VUZENICA, Sejmarska ul. 1
za namestnika člana:
Adela VOGRIN,
VUZENICA, Mlinska ul. 6
za člana:
Ivan FILIPI,
VUZENICA, Mladinska ul. 28
za namestnika člana:
Zvonko PEČOLER,
VUZENICA, Splavarska ul. 13
za člana: Janko KOLAR,
VUZENICA, Mladinska 4 A
za namestnika člana:
Marjan KUKOVIČ,
VUZENICA, Pohorska c. 49
 
2. Sedež komisije je Sejmarska 2, 62367 Vuzenica.
 
1. V volilno komisijo 220. referendumskega območja RADLJE OB DRAVI se imenujejo:
 
za predsednika:
Vera TERNIK,
RADLJE OB DRAVI, Partizanska 58
za namestnika predsednika:
Danica JEŠOVNIK,
RADLJE OB DRAVI, Pod gradom
za člana:
Vilko ŠTRASER,
RADLJE OB DRAVI, Lackova 7
za namestnika člana:
Ludvik ŠTURM,
RADLJE OB DRAVI, Maistrova 8
za člana:
Karli ŽOLGER,
RADLJE OB DRAVI, Maistrova 1
za namestnika člana:
Anton KOSEC,
RADLJE OB DRAVI, Maistrova 2
za člana:
Ivan SAFRAN,
RADLJE OB DRAVI, Dobrava 1
za namestnika člana:
Janez OKROGELNIK,
RADLJE OB DRAVI, Dobrava 2
 
2. Sedež komisije je Mariborska 7, 62360 Radlje ob Dravi.
 
1. V volilno komisijo 221. referendumskega območja VUHRED se imenujejo:
 
za predsednika: Silva CEPEC,
RADLJE OB DRAVI, Prisoja 6
za namestnika predsednika:
Mojca PISNIK,
VUHRED, Vuhred 168
za člana:
Tezerija PUŠNIK,
VUHRED, Vuhred 71
za namestnika člana:
Ida OGOREVC, VUHRED, Vuhred 82
za člana:
Jožica MRAVLJAK,
VUHRED, Vuhred 64
za namestnika člana:
Tone HRIBERNIK,
VUHRED, Vuhred 13
za člana: Vinko JESENK,
VUHRED, Vuhred 79
za namestnika člana:
Silava ČAVNIK,
VUHRED, Vuhred 47
 
2. Sedež komisije je Vuhred 1, 62365 Vuhred.
 
1. V volilno komisijo 222. referendumskega območja PODVELKA se imenujejo:
 
za predsednika:
Jože CEPEC,
RADLJE OB DRAVI, Prisoja 6
za namestnika predsednika:
Ulja BRUNŠEK,
PODVELKA, Podvelka 36
za člana:
Marta PRAH,
PODVELKA, Podvelka 12
za namestnika člana:
Maksimiljan METLIČAR,
PODVELKA, Podvelka 64
za člana:
Hermina ROPOŠA,
PODVELKA Podvelka 15
za namestnika člana:
Maksimiljan DRŽEČNIK,
PODVELKA, Rdeči breg 72
za člana:
Alojzija KOVŠE,
PODVELKA Podvelka 36
za namestnika člana:
Marija ZVER,
PODVELKA, Podvelka 2
 
2. Sedež komisije je Podvelka 2, 62363 Podvelka.
 
1. V volilno komisijo 223. referendumskega območja REMŠNIK se imenujejo:
 
za predsednika:
Erika BRICMAN,
MUTA, Ob polju 11
za namestnika predsednika:
Erik MRAVLJAK,
PODVELKA, Remšnik 12 a
za člana:
Franc KOTNIK,
PODVELKA, Remšnik 12 a
za namestnika člana:
Ema STRAŽIŠNIK,
PODVELKA, Remšnik 48
za člana:
Alfonz RESNIK,
PODVELKA, Remšnik 10
za namestnika člana:
Milan ALTBAUER,
PODVELKA, Remšnik 23
za člana:
Damjan PODRZAVNIK,
POVELKA, Remšnik 43
za namestnika člana:
Aleksander VEZOVNIK,
PODVELKA, Brezni vrh 14
 
2. Sedež komisije je Remšnik 5 A, 62363 Podvelka.
 
1. V volilno komisijo 224. referendumskega območja RIBNICA NA POHORJU se imenujejo:
 
za predsednika:
Niko PUŠNIK,
RIBNICA NA POHORJU, Josipdol 57
za namestnika predsednika:
Franc PUŠNIK,
RIBNICA NA POHORJU, Josipdol 57
za člana:
Silvo CVETKO,
RIBNICA NA POHORJU, Josipdol 15
za namestnika člana:
Herman PUŠNIK,
RIBNICA NA POHORJU, Josipdol 57
za člana:
Gregor MIKLAVC,
RIBNICA NA POHORJU, Orlica 58
za namestnika člana:
Marjan DRŽEČNIK,
RIBNICA NA POHORJU, Orlica 66
za člana:
Marija SGERM,
RIBNICA NA POHORJU, Ribnica na Pohorju n.h.
za namestnika člana:
Saša URH,
RIBNICA NA POHORJU, Ribnica na Pohorju 18a
 
2. Sedež komisije je Ribnica 1, 62364 Ribnica na Pohorju.
 
1. V volilno komisijo 225. referendumskega območja BEGUNJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Marinka JERAJ, roj. 1965
DUPLJE, Žiganja vas 53
za namestnika predsednika:
Marijana MALI, roj. 1959
LESCE, Dobrška 3
za člana:
Ana BREJC, roj. 1952
BEGUNJE, Begunje 51
za namestnika člana:
Ivanka SINOBAD, roj. 1937
BEGUNJE, Zgoša 66 a
za člana:
Majda KOŠIR, roj. 1941
BEGUNJE, Zgoša 26/a
za namestnika člana:
Andrej AVSENEK, roj. 1959
BEGUNJE, Begunje 69
za člana: Marjan GAŠPERIN, roj. 1944
BEGUNJE, Begunje 69
za namestnika člana:
Kristina KRALJ, roj. 1936
BEGUNJE, Begunje 28 b
 
2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.
 
1. V volilno komisijo 226. referendumskega območja BLED se imenujejo:
 
za predsednika:
Danja RUS, roj. 1951
BLED, Ljubljanska 3
za namestnika predsednika:
Darko KOVAČ, roj. 1957
BLED, Partizanska c. 22/b
za člana:
Melita OGOREVC-STANKOVSKY, roj. 1941
BLED, Cankarjeva 32
za namestnika člana:
Gabrijela VOVK, roj. 1938
BLED, Ljubljanska 2
za člana:
Iztok ROBIČ, roj. 1955
BLED, Kumerdejeva 3
za namestnika člana:
Franc BERLOŽNIK, roj. 1953
BLED, Za žago 20
za člana:
Valentin SILIČ, roj. 1939
BLED, Jelovška c. 18
za namestnika člana:
Jordan BLAŽEVIČ, roj. 1931
BLED, Jelovška 37
 
2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.
 
1. V volilno komisijo 227. referendumskega območja BOHINJ se imenujejo:
 
za predsednika:
Marija ŽVAB, roj. 1955
BOHINJSKA BISTRICA Vodnikova 6
za namestnika predsednika:
Nataša ROZMAN, roj. 1967
BOHINJSKA BISTRICA, Kamnje 21 a
za člana:
Evgenija KOROŠEC, roj. 1931
KOPRIVNIK, Koprivnik 31
za namestnika člana:
Franci LANGUS, roj. 1947
BOHINJSKA BISTRICA, Prečna ulica 5
za člana:
Jože KOCJAN, roj. 1953
SREDNJA VAS, Srednja vas 56
za namestnika člana:
Alenka JENSTERLE, roj. 1954
SREDNJA VAS, Srednja vas 23
za člana:
Bogdan RUPNIK, roj. 1951
BOHINJSKO JEZERO, Stara Fužina 58
za namestnika člana:
Franc SODJA, roj. 1949
SREDNJA VAS, Studor 4
 
2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.
 
1. V volilno komisijo 228. referendumskega območja GORJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Mitja KOZAMERNIK, roj. 1962
RADOVLJICA, Gradnikova 46
za namestnika predsednika:
Miroslav BIRK, roj. 1948
RADOVLJICA, Gradnikova 103
za člana:
Sebastjan SLIVNIK, roj. 1968
SP.GORJE, Sp. Gorje 13 a
za namestnika člana:
Valentin PRETNAR, roj. 1946
SP. GORJE, Sp. Gorje 48 a
za člana:
Janez VARL, roj. 1931
ZG. GORJE, Zg. Gorje 99
za namestnika člana:
Jože FRČEJ, roj. 1964
ZG. LAZE, Zg. Laze 18
za člana:
Janez PRETNAR, roj. 1947
POLJŠICA, Poljšica 41
za namestnika člana:
Metka BOBIČ, roj. 1965
POLJŠICA, Poljšica 28
 
2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.
 
1. V volilno komisijo 229. referendumskega območja KROPA se imenujejo:
 
za predsednika:
Pavlina DRMOTA, roj. 1956
OTOČE, Otoče 2
za namestnika predsednika:
Vojka JEREB, roj. 1956
RADOVLJICA, Prešernova 9
za člana:
Mitja KRNC, roj. 1959 KROPA, Kropa 3 a
za namestnika člana:
Simona ZUPAN, roj. 1958
KROPA, Kropa 3
za člana:
Marta DERMOTA, roj. 1930
KROPA, Kropa 138
za namestnika člana:
Franc BLAZNIK, roj. 1943
KROPA, Kropa 7
 
2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.
 
1. V volilno komisijo 230 referendumskega območja LESCE se imenujejo:
 
za predsednika:
Danica KOREN, roj. 1956
JESENICE, Janševa ul. 4
za namestnika predsednika:
Jelka KUNEJ, roj. 1944
BLED, Grajska c. 10
za člana:
Samo KOS, roj. 1963
LESCE, Vojkova 3
za namestnika člana:
Peter PIŠKUR, roj. 1934
LESCE, Vodnikova 8
za člana:
Mojca KAPUS, roj. 1961
LESCE, Hraše 38
za namestnika člana:
Franc ANDERLE, roj. 1930
LESCE, Hraše 34
za člana:
Tone PFAJFAR, roj. 1930
LESCE, Vojkova 1
za namestnika člana:
Janez GROŠELJ, roj. 1940
LESCE, Begunjska c. 16
 
2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.
 
1. V volilno komisijo 231. referendumskega območja RADOVLJICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Rezka ZORKO, roj. 1942
RADOVLJICA, Gradnikova 48
za namestnika predsednika:
Tatjana GREGORC, roj. 1967
ZASIP, Ledina 15
za člana:
Janez ZUPAN, roj. 1956
BREZJE, Brezje 19
za namestnika člana:
Viktorija KRANJEC, roj. 1950
BREZJE, Brezje 17 e
za člana:
Jože KOSELJ, roj. 1947
PODNART, Posavec 58
za namestnika člana:
Majo Jože MARKELJ, roj. 1942
RADOVLJICA, Tavčarjeva 2
za člana:
Irena RESMAN, roj. 1954
RADOVLJICA, Cesta na Jezerca 12
za namestnika člana:
Urban JALEN, roj. 1969
RADOVLJICA, Ul. S. Žagarja 30
 
2. Sedež komisije je v Radovljici, Gorenjska 19.
 
1. V volilno komisijo 232. referendumskega območja ČRNA NA KOROŠKEM se imenujejo:
 
za predsednika:
Nada VAČUN,
ČRNA, Center 18
za namestnika predsednika:
Franja FIŠER,
ČRNA, Rudarjevo 8
za člana:
Milan POTOČNIK,
ČRNA, Center 81
za namestnika člana:
Franjo ZAJEC,
ČRNA, Sp. Javorje 5
za člana:
Alojz GERM,
ČRNA, Center 147
za namestnika člana:
Ivanka ŠTIFTER,
ČRNA, Center 17
za člana:
Franc PETRE,
ČRNA, Žerjav 27
za namestnika člana:
Danilo ROZMAN,
ČRNA, Žerjav 35
 
2. Sedež komisije je Črna na Koroškem, Center 101.
 
1. V volilno komisijo 233. referendumskega območja MEŽICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Vlasta BOŽNIK,
RAVNE NA KOROŠKEM, Ob Suhi 4
za namestnika predsednika:
Emil MORI,
MEŽICA, Partizanska 12
za člana:
Marija PRAPER,
MEŽICA, Celovška 17
za namestnika člana:
Marija PRAPER,
MEŽICA, Podjunska 12
za člana:
Peter ŠTIRN,
MEŽICA Stržovo n.h.
za namestnika člana:
Mira STEBLOVNIK,
MEŽICA, Celovška 62
za člana:
Irma REBULA,
MEŽICA, Leška 5 b
za namestnika člana:
Božena ŠTRAJHER,
MEŽICA, Ul. Kralja Matjaža 9
 
2. Sedež komisije je Mežica, Trg svobode 1.
 
1. V volilno komisijo 234. referendumskega območja PREVALJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Karolina KAKER,
PREVALJE, Stražišče 64
za namestnika predsednika:
Ivan PENEC,
PREVALJE, Suhi vrh 5
za člana:
Stanko KUMPREJ,
PREVALJE, Prisoje 60 a
za namestnika člana:
Albin KRAJNC,
PREVALJE, Poljana
za člana:
Mira GERDEJ,
PREVALJE, Dolga brda 9
za namestnika člana:
Franc LODRANT,
PREVALJE, Na produ 28
za člana: Cveta SKOBIR,
PREVALJE, Trg 30
za namestnika člana:
Peter PLEVNIK, PREVALJE, Šentanel
 
2. Sedež komisije je Prevalje, Trg 2 a.
 
1. V volilno komisijo 235. referendumskega območja RAVNE se imenujejo:
za predsednika:
Janez MLAKAR,
SLOVENJ GRADEC, Tomšičeva 70
za namestnika predsednika:
Rudi LENASSI,
RAVNE NA KOROŠKEM, Čečovje 84
za člana:
Darko ŠULER,
RAVNE, Čečovje 38 b
za namestnika člana:
Mira TRAFELA,
RAVNE NA KOROŠKEM, Trg svobode 16
za člana:
Marija DRETNIK,
RAVNE, Tolsti vrh 51/a
za namestnika člana:
Dušan GRZINA,
RAVNE NA KOROŠKEM, Dobja vas 88
za člana:
Vilko CARNOVŠEK,
RAVNE, Kotlje 88
za namestnika člana:
Peter GORJANC,
RAVNE NA KOROŠKEM, Javornik 7
 
2. Sedež komisije je na Ravnah na Koroškem, Trg svobode 20.
 
1. V volilno komisijo 236. referendumskega območja RIBNICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Blaž VOLF,
KOČEVJE, Trg zbora odposlancev 60
za namestnika predsednika:
Ana BARTOL,
DOLENJA VAS, Humec 28
za člana:
Vladka TURK,
DOLENJA VAS, Prigorica 75
za namestnika člana: Janez RUS,
RIBNICA, Nemška vas 13
za člana: Jože KOZINA,
RIBNICA, Jurjevica 61
za namestnika člana:
Franc PETELIN,
RIBNICA, Ljubljanska 6
za člana: Metod JAKLIČ,
ORTNEK, Andol 1
za namestnika člana:
Alojz STERLE,
LOŠKI POTOK, Travnik 96
 
2. Sedež komisije je v Ribnici, Gorenjska c. 3, 61310 Ribnica.
 
1. V volilno komisijo 237. referendumskega območja SODRAŽICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Zvone JANEŽ,
SODRAŽICA, Globel 9
za namestnika predsednika:
Vinko ZAJC,
SODRAŽICA, Žimarice 71 a
za člana:
Ludvik MIHELIČ,
SODRAŽICA, Strmca 2
za namestnika člana:
Ivan LUŠIN,
SODRAŽICA, Vinice 2
za člana:
Peter LESAR,
SODRAŽICA, Zamostec 15
za namestnika člana:
Milan ARKO,
SODRAŽICA, Lipovšica 11
za člana:
Anton KOŠIR,
SODRAŽICA, Zavoda 2
za namestnika člana:
Dušan URH,
SODRAŽICA, C. notranjskega odreda 50
 
2. Sedež komisije je v Sodražici, Trg 25. maja 3, 61317 Sodražica.
 
1. V volilno komisijo 248. referendumskega območja SLOVENJ GRADEC se imenujejo:
 
za predsednika:
Silva POTOČNIK, roj. 1954
SLOVENJ GRADEC, Šmarška cesta 28
za namestnika predsednika:
Silvija ARNOLD-RUS, roj. 1946
SLOVENJ GRADEC, Ronkova 36
za člana:
Vida VRHNJAK, roj. 1934
SLOVENJ GRADEC, Pameče 99
za namestnika člana:
Vilhem JESENIČNIK, roj. 1943
SLOVENJ GRADEC, Tomšičeva 11
za člana:
Martina ŠISERNIK, roj. 1955
SLOVENJ GRADEC, Pohorska 35
za namestnika člana:
Stanko HOVNIK, roj. 1947
SLOVENJ GRADEC, Pameče 126
za člana:
Marinka TRETJAK, roj. 1948
SLOVENJ GRADEC, Gradišče 6
za namestnika člana:
Anton JEŠOVNIK, roj. 1957
SLOVENJ GRADEC, Stari trg 208
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Slovenj Gradec, Meškova 21.
 
1. V volilno komisijo 249. referendumskega območja MISLINJA se imenujejo:
 
za predsednika:
Marija KREBL, roj. 1953
MISLINJA, Šentilj 47
za namestnika predsednika:
Branka ŠAS, roj. 1963
SLOVENJ GRADEC, Ronkova 18
za člana:
Marjan KRIŽAJ, roj. 1942
MISLINJA, Gozdarska cesta 17
za namestnika člana:
Anton URBANCL, roj. 1948
MISLINJA, Dovže 35
za člana:
Franc VOVK, roj. 1946
MISLINJA, Gornji Dolič 45 a
za namestnika člana:
Franica JEROMEL, roj. 1948
MISLINJA, Velika Mislinja 301
za člana:
Stanko TOVŠAK, roj. 1937
MISLINJA, Šentilj 82
za namestnika člana:
Marija GORNJA, roj. 1951
MISLINJA, Straže 109
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Mislinja, 62380 Slovenj Gradec.
 
1. V volilno komisijo 250. referendumskega območja ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU se imenujejo:
 
za predsednika:
Sonja TOVŠAK, roj. 1960
SLOVENJ GRADEC, Stari trg 154 c
za namestnika predsednika:
Joža KONEČNIK, roj. 1953
SLOVENJ GRADEC, Francetova 4
za člana:
Stanislav KAČ, roj. 1960
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Šmartno 4
za namestnika člana:
Alojz ŽOLGER, roj. 1960
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Misl. Dobrava 89
za člana:
Liba NIKOLIČ, roj. 1931
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Tomaška vas 4
za namestnika člana:
Franc JEHART, roj. 1943
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Mils. Dobrava 35
za člana:
Jožef PEČOLER, roj. 1954
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Legen 136
za namestnika člana:
Lilijana PELC, roj. 1964
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Šmartno 68
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Šmartno pri Slovenj Gradcu, 62383 Šmartno pri Slovenj Gradcu.
 
1. V volilno komisijo 251. referendumskega območja PODGORJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Petra ČAS, roj. 1961
ŠMARTNO PRI SLOVENJ GRADCU, Turiška vas 1
za namestnika predsednika:
Kornelija MARZEL, roj. 1965
SLOVENJ GRADEC, Celjska cesta 92
za člana:
Jože KREVH, roj. 1963
PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, Podgorje 87
za namestnika člana:
Marjan SOVINC, roj. 1964
PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, Zg. Razbor 21
za člana:
Bogomir KAČIČ, roj. 1957
PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, Podgorje 8
za namestnika člana:
Karel KRAUSER, roj. 1942
PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, Šmiklavž 8a
za člana:
Božidar ŠTUMPFL, roj. 1962
PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, Sp. Razbor 61
za namestnika člana:
Marjana KLANČNIK, roj. 1964
PODGORJE PRI SLOVENJ GRADCU, Podgorje 108
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Podgorje pri Slovenj Gradcu, 62381 Podgorje pri Slovenj Gradcu.
 
1. V volilno komisijo 252. referendumskega območja POLJČANE se imenujejo:
 
za predsednika:
Maja BLAŽIČ-TEŽAK, roj. 1959
POLJČANE, Laporska c. 32
za namestnika predsednika:
Alenka TURIN, roj. 1961
POLJČANE, Ljubično 7
za člana:
Majda FURMAN, roj. 1946
POLJČANE, Kopališka 15
za namestnika člana:
Srečko GORIŠEK, roj. 1958
POLJČANE, Ob železnici 16
za člana:
Nada ARANJOŠ, roj. 1940
POLJČANE, Bistrička c. 44
za namestnika člana:
Janez KIDRIČ, roj. 1952
POLJČANE, Križeča vas 14
za člana:
Tezerija ŠPEC, roj. 1940
POLJČANE, Novake 8
za namestnika člana:
Elizabeta FRAS, roj. 1935
SP. POLJČANE, Nova ulica 2
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Poljčane.
 
1. V volilno komisijo 253. referendumskega območja MAKOLE se imenujejo:
 
za predsednika:
Jana GAJŠEK-ROJS, roj. 1957
SLOVENSKA BISTRICA, Bračičeve brig. 3
za namestnika predsednika:
Franc KOCIPER, roj. 1956
SLOVENSKA BISTRICA, Trg Svobode 16.
za člana:
Sonja SEDENIK, roj. 1970
MAKOLE, Jelovec 31
za namestnika člana:
Ljudmila GODEC, roj. 1930
MAKOLE, Jelovec 17/b
za člana:
Stanislav BRUMEC, roj. 1957
MAKOLE, Makole 92/a
za namestnika člana:
Franc DOBERŠEK,1941
MAKOLE, Mostečno 36
za člana:
Franc KOLAR, roj. 1947
MAKOLE, Stari grad
za namestnika člana:
Milan SKLEDAR, roj. 1950
MAKOLE, Pečke 52
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Makole.
 
1. V volilno komisijo 254. referendumskega območja LAPORJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Nada VUČAJNK, roj. 1950
POLJČANE, Lušečka vas 31
za namestnika predsednika:
Franc JAGODIČ, roj. 1965
SLOVENSKA BISTRICA, M. Pijade 7
za člana:
Štefan OTOREPEC, roj. 1946
LAPORJE, Laporje n.h.
za namestnika člana:
Danilo PODLESNIK, roj. 1951
LAPORJE, Križni vrh 47
za člana:
Branko TOMEC, roj. 1961
LAPORJE, Laporje 62
za namestnika člana:
Branko BEZGET, 1958
LAPORJE, Dolgi vrh 5
za člana:
Bojan SINIČ, roj. 1954
LAPORJE, Laporje 41
za namestnika člana:
Franc DEŽMAN, roj. 1944
LAPORJE, Laporje 66
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Laporje.
 
1. V volilno komisijo 255. referendumskega območja ČREŠNJEVEC se imenujejo:
 
za predsednika:
Jasna BEČAJ-BOŽIČNIK, roj. 1959
SLOVENSKA BISTRICA, B. Vinterja
za namestnika predsednika:
Milan NOVAČAN, roj. 1957
SLOVENSKA BISTRICA, Vrhloga 9
za člana:
Alojz KUHL, roj. 1957,
SLOVENSKA BISTRICA, Vrhloga 9
za namestnika člana:
Anton PUČNIK, roj. 1956
SLOVENSKA BISTRICA Črešnjevec 110
za člana:
Jože AHEC, roj. 1942
SLOVENSKA BISTRICA, Vrhloga 31
za namestnika člana:
Jože BIZJAK, roj. 1939
SLOVENSKA BISTRICA, Črešenjevec 25
za člana:
Metka RAJH, roj. 1963
SLOVENSKA BISTRICA, Črešenjevec 4
za namestnika člana:
Jure MALIČNIK, roj. 1968
SLOVENSKA BISTRICA, Črešenjevec 43
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Črešnjevec.
 
1. V volilno komisijo 256. referendumskega območja OPLOTNICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Jožica KVAS, roj. 1956
OPLOTNICA, Čadram 65
za namestnika predsednika:
Albert POGOREVC, roj. 1942
OPLOTNICA, Pohorskega bat. 17
za člana:
Ivan PAVLIČ, roj. 1932
OPLOTNICA, Prihova 20
za namestnika člana:
Rudolf VEBER, roj. 1924
OPLOTNICA Grajska 3
za člana:
Marjan OBRUL, roj. 1961
OPLOTNICA, Partizanska 18
za namestnika člana:
Marija PADEŽNIK, roj. 1932
OPLOTNICA Pohorskega bat. 15
za člana:
Maja JUHART, roj. 1967
OPLOTNICA, Kebelj 13
za namestnika člana:
Marija KLANČNIK, roj. 1957
OPLOTNICA Kebelj 14
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Oplotnica.
 
1. V volilno komisijo 257. referendumskega območja PRAGERSKO se imenujejo:
 
za predsednika:
Dragana GALIČ, roj. 1953
SLOVENSKA BISTRICA, Tomšičeva 2
za namestnika predsednika:
Božena BERANIČ, roj. 1965
PRAGERSKO, Ul. bratov Berglez 6
za člana:
Angela TERNIK, roj. 1947
PRAGERSKO, Šarhova 36
za namestnika člana:
Stanko ČELAN, roj. 1938
PRAGERSKO, Prežihova 9
za člana:
Franc GRAJF roj. 1937
PRAGERSKO, Prežihova 10
za namestnika člana:
Milan LEŠNIK, roj. 1950
PRAGERSKO, Cesta na polje
za člana:
Bogdan MUNDA, roj. 1948
PRAGERSKO, Ptujska c. 40
za namestnika člana:
Marija FALEŽ, roj. 1965
PRAGERSKO, Bevkova 4
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Pragersko.
 
1. V volilno komisijo 258. referendumskega območja SPODNJA POLSKAVA se imenujejo:
 
za predsednika:
Alenka PIPENBAHER, roj. 1960
SLOVENSKA BISTRICA, Gregorčičeva 5
za namestnika predsednika:
Drago SELINŠEK, roj. 1959
ZG.POLSKAVA, Sele pri Polskavi 10/a
za člana:
Sonja EKART, roj. 1950
PRAGERSKO, Sp. Polskava 201
za namestnika člana:
Marjan ČAVNIČAR, roj. 1957
PRAGERSKO, Sp. Polskava 18
za člana:
Cvetka POTOČAN, roj. 1960
PROGERSKO, Sp. Polskava 245
za namestnika člana:
Jože HOJNIK, roj. 1935
PRAGERSKO, Sp. Polskava 148
za člana:
Mirko REC, roj. 1954
PRAGERSKO, Sp. Polskava 85
za namestnika člana:
Franc PODLESNIK, roj. 1950
PRAGERSKO, Sp. Polskava 247
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Spodnja Polskava.
 
1. V volilno komisijo 259. referendumskega območja SLOVENSKA BISTRICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Jožica ŠKRK, roj. 1953
SLOVENSKA BISTRICA, Cankarjeva 2
za namestnika predsednika:
Dragica MODIC, roj. 1952
SLOVENSKA BISTRICA, Zg. Bistrica 128
za člana:
Darjan GRADIŠNIK, roj. 1962
SLOVENSKA BISTRICA Partizanska 38
za namestnika člana:
Danilo DVORŠAK, roj. 1962
ZG. POLSKAVA, Gregorčičeva 19
za člana:
Peter ŠTEFANIČ, roj. 1930
SLOVENSKA BISTRICA, Cvetlična 6
za namestnika člana:
Boris RELJAC, roj. 1930
SLOVENSKA BISTRICA, Lole Ribarja 5
za člana:
Alfred POLANEC, roj. 1944
SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska 27
za namestnika člana:
Franc CINTAVER, roj. 1935
SLOVENSKA BISTRICA, Špindlerjeva 22
 
2. Sedež komisije je Skupščina občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska.
 
1. V volilno komisijo 260. referendumskega območja SLOVENSKE KONJICE se imenujejo:
 
za predsednika:
Lidija PRATNEMER, roj. 1951
SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 11
za namestnika predsednika:
Lidija PLIBERŠEK, roj. 1962
ZREČE, Prešernova 2
za člana:
Jure ZIDANŠEK, roj. 1927
SLOVENSKE KONJICE, Slomškova 14
za namestnika člana:
Božo PUNČUH, roj. 1954
SLOVENSKE KONJICE, T. Melive 2
za člana:
Helena TAKS-PETAN, roj. 1956
SLOVENSKE KONJICE, Mizarska 30
za namestnika člana:
Ida SELINŠEK, roj. 1956
SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 1
za člana:
Igor FRIM, roj. 1965
SLOVENSKE KONJICE, Celjska 8
za namestnika člana:
Klara HITREC, roj. 1949
SLOVENSKE KONJICE, Škalska 103
 
2. Sedež komisije je Stari trg 29, Slovenske Konjice.
 
1. V volilno komisijo 261. referendumskega območja LOČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Franc MARGUČ, roj. 1940
SLOVENSKE KONJICE, Mestni trg 8
za namestnika predsednika:
Zdenko PLANKL, roj. 1965
SLOVENSKE KONJICE, Ljubnica 33
za člana:
Roman ŠTUKLEK, roj. 1953
LOČE, Loče 74/h
za namestnika člana:
Stanko PETELINŠEK, roj. 1952
LOČE, Klokočovnik 60
za člana:
Nevenka REZAR, roj. 1966
LOČE, Loče 97
za namestnika člana:
Bojan MIKL, roj. 1966 LOČE, Loče 96
za člana:
Franc OREŠNIK, roj. 1965
LOČE, Lipoglav 5
za namestnika člana:
Milena HROVAT, roj. 1957 LOČE, Loče 6l/a
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Loče, Loče 45.
 
1. V volilno komisijo 262. referendumskega območja TEPANJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Ljiljana KLADNIK, roj. 1936
SLOVENSKE KONJICE, Slomškova 20
za namestnika predsednika:
Iztok BRUMEC, roj. 1961
SLOVENSKE KONJICE, Vinogradna 24
za člana:
Vlado PAČNIK, roj. 1936.
SLOVENSKE KONJICE, Tepanje 22
za namestnika člana:
Jože OROŽ, roj. 1957
SLOVENSKE KONJICE, Tapanjski vrh 29
za člana:
Albin PUČNIK, roj. 1946
OPLOTNICA, Zg. Grušovje 22
za namestnika člana:
Milan BRGLEZ ml, roj. 1946
SLOVENSKE KONJICE, Sp. Grušovje 14
za člana:
Franc LJUBIČ, roj. 1956
SLOVENSKE KONJICE, Tepanje 61
za namestnika člana:
Darko STALER, roj. 1961
SLOVENSKE KONJICE, Pobrež 2
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Tepanje, Tepanje 5, 63210 Slovenske Konjice.
 
1. V volilno komisijo 263. referendumskega območja STRANICE se imenujejo:
 
za predsednika:
Štefka BORNŠEK, roj. 1943
STRANICE, Stranice 73/a
za namestnika predsednika:
Cvetka POSILOVIČ, roj. 1968
ZREČE, Cesta na Roglo 11/d
za člana:
Anton ROŠER, roj. 1930
STRANICE, Stranice 37
za namestnika člana:
Lidija TABAKOVIČ, roj. 1959
STRANICE, Križevec 5
za člana:
Franc PODGRAJEŠK, roj. 1947
STRANICE, Križevec 40
za namestnika člana:
Darinka ŠVAB, roj. 1955
STRANICE, Križevec 21
za člana:
Ivan BORNŠEK, roj. 1934
STRANICE, Stranice 73/a
za namestnika člana:
Anton JANČIČ, roj. 1963
STRANICE, Stranice 14
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Stranice, 63206 Stranice.
 
1. V volilno komisijo 264. referendumskega območja VITANJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Irena NEČEMER, roj. 1952
SLOVENSKE KONJICE, Rimska c. 32
za namestnika predsednika:
Valentina RATAJC, roj. 1966
Prešernova 5
za člana:
Jožica AHAJ, roj. 1932,
VITANJE, Vitanje 119
za namestnika člana:
Gorazd FRIC, roj. 1959
VITANJE, Vitanje 116
za člana:
Anton KUZMAN, roj. 1954
Sp. Dolič 9
za namestnika člana:
Viktor JAGER, roj. 1942
VITANJE, Vitanje 170
za člana:
Anton OŠLAK, roj. 1948
VITANJE, Vitanje 155
za namestnika člana:
Krista JAKOP roj. 1948
VITANJE, Vitanje 118
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Vitanje, Vitanje 67.
 
1. V volilno komisijo 265. referendumskega območja ZREČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Zdenka KOŠIR, roj. 1956
ZREČE, Cesta talcev 4
za namestnika predsednika:
Marjetka ŠKRINJAR, roj. 1968
ZREČE, Pohorska 1
za člana:
Drago KLIMA roj. 1947
ZREČE, Ul. 12. okt. 23
za namestnika člana:
Marjan HREN, roj. 1960
ZREČE, Črešnova 1
za člana:
Jože KOŠIR, roj. 1946
ZREČE, Cesta pod hribom 8
za namestnika člana:
Mirko KLEMEN, roj. 1938
ZREČE, Mladinska ul. 7
za člana:
Štefan VEREŠ, roj. 1936
Skomarje 81
za namestnika člana:
Janko KOVAČ,
SLOVENSKE KONJICE, Aškerčeva 2
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Zreče, Cesta na Roglo 13.
 
1. V volilno komisijo 272. referendumskega območja ŠKOFJA LOKA se imenujejo:
 
za predsednika:
Marija ŠIFRAR, roj. 1967
ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 136
za namestnika predsednika:
Helena KAVČIČ, roj. 1971
ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 43
za člana:
Marija JELOVŠEK, roj. 1934
ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 20
za namestnika člana:
Irena JENKO, roj. 1949
ŠKOFJA LOKA, Virmaše 109
za člana:
Marija OMEJC, roj. 1947
ŠKOFJA LOKA, Podlubnik 105
za namestnika člana:
Janez BERNIK, roj. 1936
ŠKOFJA LOKA Jegorovo predmestje 29
za člana:
Janko ŽONTAR, roj. 1951
ŠKOFJA LOKA, Sv. Duh 27
za namestnika člana:
Majda DEBELJAK, roj. 1951,
POLJANE, Hotovlja 65
 
2. Sedež komisije je Poljanska c. 2, 64220 Škofja Loka.
 
1. V volilno komisijo 273. referendumskega območja ŽELEZNIKI se imenujejo:
 
za predsednika:
Marija KONJAR, roj. 1954
ŽELEZNIKI, Na Plavžu 73
za namestnika predsednika:
Marko ČERNIVC, roj. 1956
ŽELEZNIKI, Dašnica 35
za člana:
Venčeslav AMBROŽIČ, roj: 1937
ŽELEZNIKI, Na Kresu 12
za namestnika člana:
Janez FERLAN, roj. 1956
ŽELEZNIKI, Na Kresu 30
za člana:
Jože GARTNER, roj. 1948
ŽELEZNIKI, Rudno 2 A
za namestnika člana:
Robert KUHAR, roj. 1965
ŽELEZNIKI, Log 14
za člana:
Rafko TORKAR, roj. 1948
ŽELEZNIKI, Smoleva 5
za namestnika člana:
Marjan PINTAR, roj. 1938
ŽELEZNIKI, Martin vrh 5
 
2. Sedež komisije je Trnje 20, 64228 Železniki.
 
1. V volilno komisijo 274. referendumskega območja SELCA se imenujejo:
 
za predsednika:
Aleš HAJNRIHAR, roj. 1962
SELCA, Selca 130
za namestnika predsednika:
Miran POHAR, roj. 1954
SELCA, Selca 104
za člana:
Franc MARENK, roj. 1941
SELCA, Selca 72
za namestnika člana:
Marija ROVTAR, roj. 1963
SELCA, Selca 103
za člana:
Cecilija TUŠEK, roj. 1967
SELCA, Selca 81
za namestnika člana:
Franci MEGUŠAR, roj. 1961
SELCA, Dolenja vas 22
za člana:
Roman ŠMID, roj. 1926
SELCA, Selca 43
za namestnika člana:
Stane JAGODIC, roj. 1944
SELCA, Selca 25
 
2. Sedež komisije je Selca 114, 64227 Selca.
 
1. V volilno komisijo 275. referendumskega območja GORENJA VAS se imenujejo:
 
za predsednika:
Cveta TUŠEK, roj. 1956
GORENJA VAS, Gorenja vas 242
za namestnika predsednika:
Jože BOGATAJ, roj. 1935
GORENJA VAS, Gorenja vas 181
za člana:
Franc FRLIC, roj. 1964
GORENJA VAS, Suša 9
za namestnika člana:
Drago MEZEG, roj. 1961
GORENJA VAS, Dolenja Dobrava 6
za člana:
Ana AŽBE, roj. 1941
GORENJA VAS, Gorenja vas 125
za namestnika člana:
Branko ŠUBIC, roj. 1952
GORENJA VAS, Srednje brdo 21
za člana:
Bernarda DEMŠAR, roj. 1964
GORENJA VAS, Gorenja vas 35
za namestnika člana:
Štefan BENKOVIČ, roj. 1953
GORENJA VAS, Gorenja vas 146
 
2. Sedež komisije je Gorenja vas 61, 64224 Gorenja vas.
 
1. V volilno komisijo 276. referendumskega območja TRATA-SORŠKO POLJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Vida GABER, roj. 1959
ŠKOFJA LOKA Gosteče 15
za namestnika predsednika:
Peter OSOLNIK, roj. 1938
ŠKOFJA LOKA, Suha 16
za člana:
Bojan MALOVRH, roj. 1963
ŠKOFJA LOKA Frankovo naselje 108
za namestnika člana:
Jože KRIŽAJ, roj. 1948
ŠKOFJA LOKA Reteče 16
za člana:
Franc KALAN, roj. 1950
ŠKOFJA LOKA, Suha 11
za namestnika člana:
Zvone DOLŽAN, roj. 1935
ŠKOFJA LOKA, Reteče 53
za člana:
Vinko DUNAT, roj. 1950
ŠKOFJA LOKA, Frankovo naselje 53
za namestnika člana:
Blaž JESENKO, 1960
ŠKOFJA LOKA, Trata 28
 
2. Sedež komisije je Frankovo naselje 69, 64220 Škofja Loka.
 
1. V volilno komisijo 277. referendumskega območja ŽIRI se imenujejo:
 
za predsednika:
Milan MLINAR, roj. 1958
ŽIRI, Gasilska 8
za namestnika predsednika:
Mojca GARTNER, roj. 1961
ŽIRI, Novovaška 60
za člana:
Anka KAVČIČ, roj. 1944
ŽIRI, Logaška 16
za namestnika člana:
Milan FRELIH, roj. 1954
ŽIRI, Ob potoku 2
za člana:
Jernej PODOBNIK, roj. 1940
ŽIRI, Čevljarska 48
za namestnika člana:
Silvo MLINAR, roj. 1954
ŽIRI, Goropeke 12
za člana:
Zinka SLABE, roj. 1934
SOVODENJ, Podjelovo brdo 20
za namestnika člana:
Marko KRŽIŠNIK, roj. 1954
SOVODENJ, Sovodenj 7
 
2. Sedež komisije je Trg osvoboditve 2, 64226 Žiri.
 
1. V volilno komisijo 278. referendumskega območja BISTRICA OB SOTLI se imenujejo:
 
za predsednika:
Snježana KRANJEC, roj. 1959
ROGAŠKA SLATINA
za namestnika predsednika:
Vida BOKAL, roj. 1962
CELJE, Brodarjeva 29
za člana:
Andreja GREGL, roj. 1972
BISTRICA OB SOTLI, Srebernik 22
za namestnika člana:
Sandi ČERNELČ, roj. 1966
Hrastje ob sitrici 6
za člana:
Marija PAVLIN, roj. 1948
Kunšperk 31
za namestnika člana:
Stane DRAGOVAN, roj. 1958
BISTRICA OB SOTLI, Bistrica ob Sotli 63 a
za člana:
Anton GOŠNJAK, roj. 1939
HRASTJE/Bistrici 49
za namestnika člana:
Jože KUNEJ, roj. 1935
Hrastje ob Bistrici 47
 
2. Sedež komisije je v Bistrici ob Sotli, Bistrica ob Sotli 9.
 
1. V volilno komisijo 279. referendumskega območja KOZJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Slavica OBREZ, roj. 1964
Zdole 49
 
za namestnika predsednika:
Ivan MAROVT, roj. 1955
CELJE, Vrunčeva 10
za člana:
Franc RUPRET, roj. 1950
KOZJE, Kozje 162
za namestnika člana:
Nevenka SMALČIČ, roj. 1958
PODSREDA, Podsreda 47
za člana:
Franc KUNST, roj. 1958
ZEČE PRI BUČAH
za namestnika člana:
Franc GROBELŠEK, roj. 1962
KOZJE, Kozje 10
za člana:
Greta RAJGL, roj. 1957
KOZJE, Kozje 182
za namestnika člana:
Svetlana BRAČUN, roj. 1956
KOZJE, Kozje 121
 
2. Sedež komisije je v Kozju, Kozje št. 37.
 
1. V volilno komisijo 280. referendumskega območja LESIČNO se imenujejo:
 
za predsednika:
Sergej ROJS, roj. 1964
ŠMARJE PRI JELŠAH
za namestnika predsednika:
Angela BRENCIČ, roj. 1961
CELJE, Pod kostanji 24
za člana:
Angelca ČEPIN, roj. 1942
Drensko rebro 2 a
za namestnika člana:
Marjan POTOČNIK, roj. 1948
LESIČNEM/Bistrica 13 a
za člana:
Judita POTOČNIK, roj. 1955
LESIČNO, Gubno 38
za namestnika člana:
Silva BEVC-JUG, roj. 1960
LESIČNO, Lesično 35
za člana:
Dušan – Andrej KOCMAN, roj. 1952
LESIČNO, Lesično 69 b
za namestnika člana:
Stanko ČERNELIČ, roj. 1938
LESIČNO, Lesično 4 c
 
2. Sedež komisije je v Lesičnem.
 
1. V volilno komisijo 281. referendumskega območja PODČETRTEK se imenujejo:
 
za predsednika:
Simona PREININGER, roj. 1965
ŠMARJE PRI JELŠAH
za namestnika predsednika:
Olga BOVHA, roj. 1945
PODČETRTEK, Sela 16 a
za člana:
Anton POČIVALŠEK, roj. 1957
Sodna vas 12
za namestnika člana:
Rajko PEČNIK, roj. 1950
BUČE, Sedlarjevo 21
za člana:
Jurak MAKS, roj. 1959
PODČETRTEK, Sela 7
za namestnika člana:
Ivan ŠALAMON, roj. 1950
PODČETRTEK, Podčetrtek 64
za člana:
Darko ŠELEKAR, roj. 1965
PODČETRTEK, Imeno 77
za namestnika člana:
Jožica PLEVNIK, roj. 1950
Sopote 3
 
2. Sedež komisije je v Podčetrtku, Podčetrtek 13.
 
1. V volilno komisijo 282. referendumskega območja ROGAŠKA SLATINA se imenujejo:
 
za predsednika:
Milan BIRSA roj. 1945
ROGAŠKA SLATINA Izletniška ulica 10
za namestnika predsednika:
Edi ŠKORNIK, roj. 1949
ROGAŠKA SLATINA Žibernik 32
za člana:
Jože KRIŽAN, roj. 1946
ROGAŠKA SLATINA, Ul. XIV. div. 30
za namestnika člana:
Bogomir POHARC, roj. 1939
ROGAŠKA SLATINA, Krpanova ul. 4
za člana:
Janez STRNIŠA, roj. 1962
PODPLAT, Zg. Kostrivnica 21 a
za namestnika člana:
Anton SAJKO, roj. 1941
ROGAŠKA SLATINA, Rjavica 11
za člana:
Marija TREBOVC, roj. 1931
Šlandrova 15
za namestnika člana:
Ivan TRAMŠAK, roj. 1947
ROGATEC, Sv. Florijan 88
 
2. Sedež komisije je v Rogaški Slatini, Celjska cesta 3 a.
 
1. V volilno komisijo 283. referendumskega območja ROGATEC se imenujejo:
 
za predsednika:
Rudolf PREVOLŠEK, roj. 1951
ROGATEC, Rogatec 125 a
za namestnika predsednika:
Romana PREVOLŠEK, roj. 1954
ROGATEC, Rogatec 125 a
za člana:
Anton ROŠKAR, roj. 1956
ROGATEC, Rogatec 237/a
za namestnika člana:
Friderik ŠIPEC, roj. 1943
Brezovec 15
za člana:
Andrej BELE, roj. 1968
ROGATEC, Rogatec 190
za namestnika člana:
Mihael KITAK, roj. 1936
ROGATEC, Žahenberc 53
za člana:
Marija DIRNBEK, roj. 1919
ROGATEC, Rogatec 167
za namestnika člana:
Slavica STOJNŠEK, roj. 1951
ROGATEC, Rogatec 167
 
2. Sedež komisije je v Rogatcu, Rogatec št. 159.
 
1. V volilno komisijo 284. referendumskega območja ŠMARJE PRI JELŠAH se imenujejo:
 
za predsednika:
Suzana SMERDEJ, roj. 1967
ŠMARJE PRI JELŠAH, Šmarje pri Jelšah 176
za namestnika predsednika:
Silva VRČKOVNIK, roj. 1938
ŠMARJE PRI JELŠAH, Šmarje pri Jelšah 2
za člana:
Jakob ROMIH, roj. 1960
SV. ŠTEFAN, Babna brda 1
za namestnika člana:
Marjan RANČIGAJ, roj. 1936
PRISTAVA PRI MESTINJU, Pustike 4
za člana:
Ivan DROFENIK, roj. 1947
PRISTAVA PRI MESTINJU, Hajnsko 21 a
za namestnika člana:
Alenka STRAŠEK, roj. 1954
ŠMARJE PRI JELŠAH, Stranje 2
za člana:
Stanko JAVORNIK, roj. 1964
GROBELNO, Rakovec 4
za namestnika člana:
Franc JANČIČ, roj. 1962 PODPLAT, Mestinje 49 a
 
2. Sedež komisije je v Šmarju pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah 112.
 
1. V volilno komisijo 285. referendumskega območja BOVEC se imenujejo:
 
za predsednika:
Fabijan KAŠCA
BOVEC, Brdo 45
za namestnika predsednika:
Vesna CUDER,
BOVEC, Vodenca 3
za člana:
Frančiška VENCELJ,
LOG POD MANGARTOM, Strmec nad Predelom 18
za namestnika člana:
Danila ŽAGAR, SRPENICA, Žaga 3
za člana:
Vlado LIPOVEC,
BOVEC, Brdo 19
za namestnika člana:
Darko ČOBEC, SRPENICA Žaga 26
za člana:
Marjan MLEKUŽ, BOVEC, Brdo 20
za namestnika člana:
Zdravko ISTENIČ, BOVEC, Kot 6
 
2. Sedež komisije je v Bovcu, Trg Golobarskih žrtev št. 8.
 
1. V volilno komisijo 286. referendumskega območja KOBARID se imenujejo:
 
za predsednika:
Edvard SIVEC, KOBARID,
Markova ul. 14
za namestnika predsednika:
Željko CIMPRIČ,
KOBARID, Mučeniška 2/A
za člana:
Jožef MANFREDA,
KOBARID, Idrsko 55/a
za namestnika člana:
Jože KRANJC,
KOBARID, Stresova 11
za člana: Anton GRAHLI,
KOBARID, Janka Uršiča 3
za namestnika člana:
Franc URŠIČ,
KOBARID, Idrsko 102
za člana:
Aldo KANALEC,
KOBARID, Pri Malnih 4
za namestnika člana:
Darko BAJT, KOBARID, Smast 47/A
 
2. Sedež komisije je v Kobaridu, Gregorčičeva 10.
 
1. V volilno komisijo 287. referendumskega območja BREGINJ se imenujejo:
 
za predsednika:
Silvan KOMUNJAR,
BREGINJ, Breginj 71
za namestnika predsednika:
Ivan KOKOŠIN FON,
SRPENICA Trnovo ob Soči št. 51
za člana:
Branko KOSMAČIN,
BREGINJ, Stanovišče št. 19
za namestnika člana:
Albin LEBAN,
BREGINJ, Homec št. 7
za člana:
Karel ROSIČ,
BREGINJ, Logje št. 5
za namestnika člana:
Rado ŽAGAR,
BREGINJ, Sedlo št. 3
za člana:
Jurij ŠIMAC,
BREGINJ, Breginj 84
za namestnika člana:
Valter ŠIMAC,
BREGINJ, Breginj 100
 
2. Sedež komisije je Gasilski dom Breginj.
 
1. V volilno komisijo 288. referendumskega območja DREŽNICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Jožica KUMAR,
KOBARID, Pri Malnih 63
za namestnika predsednika:
Jože ŠERBEC,
KOBARID, Trg Svobode 33
za člana:
Stanko KANALEC,
KOBARID, Drežniške Ravne št. 10/a
za namestnika člana:
Vinko KRANJC,
KOBARID, Koseč št. 7
za člana:
Danilo KRANJC,
KOBARID, Drežnica št, 8
za namestnika člana:
Zdravko KOREN,
KOBARID, Drežnica št. 45
za člana:
Stanko RAKUŠČEK,
KOBARID, Drežnica 16/e
za namestnika člana:
Vid SKOČIR,
KOBARID, Drežniške Ravne 2
 
2. Sedež komisije je v Kobaridu, Drežnica št. 26.
 
1. V volilno komisijo 289. referendumskega območja TOLMIN se imenujejo:
 
za predsednika:
Dušan MAKUC,
MOST NA SOČI, Logaršče št. 30
za namestnika predsednika:
Davorin SIMČIČ,
TOLMIN, Tumov drevored št. 19/a
za člana: Marko JANEŽ,
TOLMIN, Tumov drevored št. 14
za namestnika člana:
Metka GORJUP,
TOLMIN, Na hribih št. 1
za člana:
Dušan JUG,
TOLMIN, Žagarjeva 7
za namestnika člana:
Nataša PREZELJ,
TOLMIN, Brunov drevored št. 2
za člana:
Janko KOREN,
TOLMIN, Bevkova št. 2/b.
za namestnika člana:
Maruška TUTA,
TOLMIN, Gradnikova ul. 11 a.
 
2. Sedež komisije je v Tolminu, Padlih borcev 13.
 
1. V volilno komisijo 290. referendumskega območja MOST NA SOČI se imenujejo:
 
za predsednika:
Ivan MAKUC,
MOST NA SOČI, Modrej 35/e
za namestnika predsednika:
Aleksandra LEBAN,
MOST NA SOČI, Modrej št. 27
za člana:
Egon OBID,
MOST NA SOČI,
Most na Soči št. 46
za namestnika člana:
Vinko TALJAT,
MOST NA SOČI,
Most na Soči št. 24/b
za člana:
Danilo KNAVS,
MOST NA SOČI,
Idrija pri Bači št. 71/i
za namestnika člana:
Albin MRAK,
MOST NA SOČI, Bača pri Modreju št. 14
za člana:
Ludvik KOVAČIČ,
MOST NA SOČI, Modrej št. 5
za namestnika člana:
Miro KOVAČIČ,
MOST NA SOČI, Most na Soči št. 72
 
2. Sedež komisije je Most na Soči št. 3.
 
1. V volilno komisijo 291. referendumskega območja PODBRDO se imenujejo:
 
za predsednika:
Miran MAVRI, TOLMIN, Kosovelova 73
za namestnika predsednika:
Ivan RUTAR, TOLMIN, Gabrje št. 2
za člana:
Jože GOLJA,
PODBRDO, Podbrdo 33/a
za namestnika člana:
Milojka ČUFER,
PODBRDO, Podbrdo 75/b
za člana:
Maksimiljan TROJER,
PODBRDO, Podbrdo 84/a
za namestnika člana:
Vilma BONČA,
PODBRDO, Podbrdo 8/b
za člana: Zorka BIZJAK,
PODBRDO, Podbrdo 91/a
za namestnika člana:
Janko TROJER,
PODBRDO, Podbrdo 84/a
 
2. Sedež komisije je objekt Krajevne skupnosti Podbrdo.
 
1. V volilno komisijo 293. referendumskega območja MIRNA se imenujejo:
 
za predsednika:
Metod ŽUŽEK, roj. 1951
TREBNJE, Rimska 3
za namestnika predsednika:
Alenka KRANJC, roj. 1947
TREBNJE, Ul. Heroja Kreseta 17
za člana:
Janez KRAMER, roj. 1945
MIRNA, Ul. ZDO 12
za namestnika člana:
Jana PETROVAC, roj. 1946
MIRNA Jamska ul. 32
za člana:
Vladislav KIDERIČ, roj. 1946
MIRNA, Gubčeva 7
za namestnika člana:
Janez KOVAČIČ, roj. 1934
MIRNA, Zapože 3
za člana:
Leopold VIŠČEK, roj. 1935
MIRNA, Volčje njive 14
za namestnika člana:
Anton KOTAR, roj. 1942
MIRNA, C. III. bat. VDV 9
 
2. Sedež komisije je Ul. Bataljona VDV 28, 68233 Mirna.
 
1. V volilno komisijo 294. referendumskega območja MOKRONOG se imenujejo:
 
za predsednika:
za namestnika predsednika:
za člana:
Jože JANEŽIČ, roj. 1947
MOKRONOG, Most 7
za namestnika člana:
Anka ZAJC, roj. 1954
MOKRONOG, Puščava 14
za člana:
Mitja BERCE, roj. 1959
MOKRONOG, Slepšek 6
za namestnika člana:
Miha BREGANT, roj. 1921
MOKRONOG, Paradiž 4
za člana:
Marijan DOLENŠEK, roj. 1928
MOKRONOG, Dol. Laknice 3
za namestnika člana:
Tomaž STREL, roj. 1929
MOKRONOG, Stari trg 10.
 
2. Sedež komisije je Pod gradom 2, 68230 Mokronog.
 
1. V volilno komisijo 295. referendumskega območja ŠENTRUPERT se imenujejo:
 
za predsednika:
Alfonz TRATAR, roj. 1937
ŠENTRUPERT, Rakovnik 28
za namestnika predsednika:
Maks KURENT, roj. 1941
ŠENTRUPERT, Šentrupert 122
za člana:
Lojze GREGORČIČ, roj. 1953
ŠENTRUPERT, Slovenska vas 2
za namestnika člana:
Jože BRČAR, roj. 1935
ŠENTRUPERT, Šentrupert 93
za člana:
Božo TRATAR, roj. 1961
MIRNA, Trstenik 22
za namestnika člana:
Franc NOVAK, roj. 1929
ŠENTRUPERT, Straža 8
za člana:
Jože ZUPAN, roj. 1938
ŠENTRUPERT, Šentrupert 102
za namestnika člana:
Marija TRATAR, roj. 1955
ŠENTRUPERT, Rakovnik 28
 
2. Sedež komisije je Šentrupert 124, Šentrupert.
 
1. V volilno komisijo 296. referendumskega območja VELIKI GABER se imenujejo:
 
za predsednika:
Vida GABERC,
TREBNJE, Ul. Cankarjeve brig. 35
za namestnika predsednika:
Jaka SEVER,
ŠENTVID PRI STIČNI, Radohova vas 4
za člana:
Olga RAHNE,
VELIKI GABER, Žubina 32
za namestnika člana: Marko RUS,
VELIKI GABER, Veliki Gaber 51
za člana:
Marjan KASTELIC,
VELIKI GABER, Pristavica 12
za namestnika člana:
Alojz KASTELIC ml,
VELIKI GABER, Pristavica 12
za člana:
Franc PEVEC,
VELIKI GABER, Zagorica 10
za namestnika člana:
Draga ZORC,
VELIKI GABER, Zagorica 3
 
2. Sedež komisije je v Osnovni šoli Veliki Gaber.
 
1. V volilno komisijo 297. referendumskega območja TREBNJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Bogomir KOVIČ,
TREBNJE, Rimska 3
za namestnika predsednika:
Andreja OSOLNIK,
TREBNJE, Ul. Cankarjeve brig. 29
za člana:
Majda IVANOV,
TREBNJE, Ul. II. grupe odredov 10
za namestnika člana:
Marija SITAR,
ŠENTRUPERT, Bistrica 33
za člana:
Stanko SITAR,
TREBNJE, Obrtniška ul. 11
za namestnika člana:
Marjan JEVNIKAR,
TREBNJE, Dol 8
za člana:
Silva ŠTAMCAR,
TREBNJE, Baragov trg 5
za namestnika člana:
Darinka TRDINA,
MIRNA Cesta III. bat. VDV 52
 
2. Sedež komisije je Goliev trg 5, 68210 Trebnje.
 
1. V volilno komisijo 298. referendumskega območja TRŽIČ se imenujejo:
 
za predsednika:
Janka ŠOLINC,
TRŽIČ, Bistrica 22
za namestnika predsednika:
Janez KIKEL,
TRŽIČ, Kovorska c. 5
za člana:
Vladimir OVSENEK,
KRIŽE, Pod Pogovco 27
za namestnika člana:
Jožica LEGAT,
KRIŽE, Retnje 12
za člana:
Anton HORVATIČ,
TRŽIČ, Ročevnica 9
za namestnika člana:
Andrej ŽITNIK, TRŽIČ,
Ravne 24
za člana: Olga KALOPER,
TRŽIČ, Deteljica 4
za namestnika člana:
Marija GRAČNAR, TRŽIČ, Deteljica 6
 
2. Sedež komisije je v Tržiču, Trg Svobode 18.
 
1. V volilno komisijo 299. referendumskega območja VELENJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Milena BUKVIČ-DEŽMAN, roj. 1948
VELENJE, Koroška 8/c
za namestnika predsednika:
Sonja ARLIČ, roj. 1964
VELENJE, Skale 82
za člana:
Igor CENTRIH, roj. 1963
VELENJE, Šalek 101
za namestnika člana:
Jože KANDOLF, roj. 1944
VELENJE, Goriška 44
za člana:
Tone DE COSTA, roj. 1942
VELENJE, Cesta II/2
za namestnika člana:
Aleksander TAJNŠEK, roj. 1956
VELENJE, Koželjskega 1
za člana:
Slavko KORENIČ, roj. 1950
VELENJE, Cesta Pod parkom 8
za namestnika člana:
Ciril ŠPITAL, roj. 1938
VELENJE, Šalek 21
 
2. Sedež komisije je v Velenju, Titov trg 1.
 
1. V volilno komisijo 300. referendumskega območja ŠOŠTANJ se imenujejo:
 
za predsednika:
Anica ZAJC, roj. 1952
ŠOŠTANJ, Gaberke 317
za namestnika predsednika:
Drago KOREN, roj. 1960
ŠOŠTANJ, Lokovica 143/a
za člana:
Roman LEDINEK, roj. 1952
ŠOŠTANJ, Florjan 179
za namestnika člana:
Silvana STVARNIK, roj. 1956
ŠOŠTANJ, Trg svobode 7
za člana:
Anton SKORNŠEK, roj. 1947
ŠOŠTANJ, Skorno 38/a
za namestnika člana:
Vlado VIDEMŠEK, roj. 1948
ŠOŠTANJ, Gaberke 133
za člana:
Branko VALIČ, roj. 1953
ŠOŠTANJ, Partizanska pot 11
za namestnika člana:
Milojka PLAMBERGER, roj. 1946
ŠOŠTANJ, Kajuhova 7/a
 
2. Sedež komisije je Glavni trg št. 7, 63325 Šoštanj.
 
1. V volilno komisijo 301. referendumskega območja ŠMARTNO OB PAKI se imenujejo:
 
za predsednika:
Anita GRM, roj. 1952
VELENJE, Madarjeva 7
za namestnika predsednika:
Janko KOPUŠAR, roj. 1965
ŠMARTNO OB PAKI, Rečica ob Paki 19/a
za člana:
Franc DROFELNIK, roj. 1927
ŠMARTNO OB PAKI, Paška vas 11
za namestnika člana:
Martin HRASTNIK, roj. 1956
ŠMARTNO OB PAKI, Slatina 32
za člana:
Marjan KNEZ, roj. 1949
ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 21
za namestnika člana:
Štefan BAČOVNIK, roj. 1952
ŠMARTNO OB PAKI, Veliki vrh 30
za člana:
Silva VERDEV, roj. 1941
ŠMARTNO OB PAKI, Gavce 62
za namestnika člana:
Štefka POLAK, roj. 1937
ŠMARTNO OB PAKI, Gorenje 16/a
 
2. Sedež komisije je Šmartno ob Paki 72, 63327 Šmartno ob Paki.
 
1. V volilno komisijo 302. referendumskega območja VRHNIKA se imenujejo:
 
za predsednika:
Anton PLUT,
VRHNIKA, Poštna ul. 5
za namestnika predsednika:
Sonja PIRNAT KERŠMANC,
VRHNIKA, Bevke 166
za člana:
Tomo GROM,
DFVRHNIKA Stara Vrhnika 90
za namestnika člana:
Dragica PELAN,
VRHNIKA, Sušnikova 5
za člana:
Albin NAGODE,
VRHNIKA, Stara Vrhnika
za namestnika člana:
Anton OGRIN,
VRHNIKA, Pot v Močilnik 5 a
za člana:
Blanka ZAKRAJŠEK,
VRHNIKA, Robova 2
za namestnika člana:
Janez SUHADOLNIK,
VRHNIKA, Opekarska 8
 
2. Sedež komisije je Tržaška 1, Vrhnika.
 
1. V volilno komisijo 303. referendumskega območja BOROVNICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Liljana PETKOVŠEK,
VRHNIKA, Stara Vrhnika 53 a
za namestnika predsednika:
Mojca SIMONČIČ,
VRHNIKA, Tržaška 18
za člana:
Franc VOLEK,
BOROVNICA, Dol 20
za namestnika člana:
Andrej OCEPEK,
BOROVNICA, Mejačeva 3
za člana:
Jože KIRN,
BOROVNICA, Ul. Bratov Mivšek 26 b
za namestnika člana:
Danica HANŽEL,
BOROVNICA, Gradišnikova 4
za člana:
Marina KOŠIR
BOROVNICA, Zalarjeva 15
za namestnika člana:
Marjan KRŽIČ,
BOROVNICA, Pako 31
 
2. Sedež komisije je Paplerjeva ul. 22, Borovnica.
 
1. V volilno komisijo 304. referendumskega območja IZLAKE se imenujejo:
 
za predsednika:
Irena RAZPOTNIK, roj. 1966
IZLAKE, Orehovica 18
za namestnika predsednika:
Martina OCEPEK, roj. 1966
IZLAKE, Obrezija 13
za člana:
Roža URBANIJA, roj. 1952
IZLAKE, Valvazorjeva 11
za namestnika člana:
Marija SEŠLAR, roj. 1946
IZLAKE, Podlipovica 31
za člana:
Roman KRALJ, roj. 1942
IZLAKE, Sp. Izlake 13
za namestnika člana:
Mojca KUNŠEK, roj. 1966
IZLAKE, Izlake 5
za člana:
Janez RAZPOTNIK, roj. 1944
IZLAKE, Gladež 47
za namestnika člana:
Anton ROME, roj. 1955
IZLAKE, Zg. Izlake 18
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Izlake, Izlake 42.
 
1. V volilno komisijo 305. referendumskega območja ZAGORJE OB SAVI se imenujejo:
 
za predsednika:
Sašo OSTROŽNIK, roj. 1957
ZAGORJE OB SAVI, Cesta zmage 12
za namestnika predsednika:
Bojana PIRKOVIČ, roj. 1964
ZAGORJE OB SAVI, Prešernova 25/a
za člana:
Brane OMAHNE, roj. 1959
ZAGORJE OB SAVI, Cesta zmage 16
za namestnika člana:
Barbka REBOLJ, roj. 1942
MLINŠE, Mlinše 6
za člana:
Marino BRVAR, roj. 1966
ZAGORJE OB SAVI, Ul. talcev 34
za namestnika člana:
Irena MARN, roj. 1970
ZAGORJE OB SAVI, Naselje S. Kosovela 27
za člana:
Tea CESTNIK, roj. 1958
ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 84
za namestnika člana:
Jani DOBČNIK, roj. 1956
ZAGORJE OB SAVI, C. 9. avgusta 28
 
2. Sedež komisije je v občini Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
 
1. V volilno komisijo 306. referendumskega območja ŽALEC se imenujejo:
 
za predsednika:
Maksimilijan BRATUŠEK, roj. 1945
ŽALEC, Čopova 6
za namestnika predsednika:
Breda KOVAČ, roj. 1952
ŽALEC, Šlandrov trg 40
za člana:
Janez MEGLIČ, roj. 1932
ŽALEC, Partizanska ul. 3
za namestnika člana:
Andrej KRIŽAN, roj. 1957
ŽALEC, Železno 11
za člana:
Ivan JELEN, roj. 1944
ŽALEC, Ponikva 24/a
za namestnika člana:
Jože MEH, roj. 1958
ŽALEC, Vrbje 96
za člana:
ing. Polde ŠKAFAR, roj. 1933
ŽALEC, Podvin 3
za namestnika člana:
Karel REZEC, roj. 1925
ŽALEC, Gregorčičeva 3
 
2. Sedež komisije je v Mestni skupnosti Žalec, Hmeljarska ul. 3.
 
1. V volilno komisijo 307. referendumskega območja GRIŽE se imenujejo:
 
za predsednika:
Marjana TOPOLOVEC, roj. 1967
ŽALEC, Podvin 232
za namestnika predsednika:
Jasmina GRIČNIK, roj. 1957
GRIŽE, Griže 97 a
za člana:
Vid FENDRE, roj. 1945
GRIŽE, Pongrac 103 a
za namestnika člana:
Ivan KUDER, roj. 1936
GRIŽE, Pongrac 10
za člana:
Štefan VODEB, roj. 1943
GRIŽE, Pongrac 100 a
za namestnika člana:
Marjan BURJAN, roj. 1939
BRIŽE, Zabukovica 108
za člana:
Milan ZUPANC, roj. 1946
GRIŽE, Migojnice 93
za namestnika člana:
Branko HRIBERŠEK, roj. 1938
GRIŽE, Migojnice 13 a
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Griže, Migojnice 6 a, p. Griže.
 
1. V volilno komisijo 308. referendumskega območja PREBOLD se imenujejo:
 
za predsednika:
Milena LESJAK-TRATNIK, roj. 1954
PREBOLD, Skozi gaj 11
za namestnika predsednika:
Jože TURK, roj. 1946
PREBOLD, Kaplja vas 59
za člana:
Milan KUPEC, roj. 1955
PREBOLD, Sv. Lovrenc 83
za namestnika člana:
Ivan KLANČNIK, roj. 1957
PREBOLD, Latkova vas 213
za člana:
Slavko VOLMUT, roj. 1962
PREBOLD, Šešče 17
za namestnika člana:
Boris GOLAVŠEK, roj. 1965
PREBOLD, Matke 34
za člana:
Valter ZUPANC, roj. 1942
PREBOLD, Dolenja vas 43
za namestnika člana:
Stanislav GOVC, roj. 1937
PREBOLD, Prečna pot 15
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Prebold, Hmeljarska 3, Prebold.
 
1. V volilno komisijo 309. referendumskega območja ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI se imenujejo:
 
za predsednika:
Ksenija RIJAVEC, roj. 1955
ŽALEC, Podvin 106
za namestnika predsednika:
Darja OROŽIM, roj. 1958
ŠEMPETER, Dobrteša vas 30
za člana:
Boris ŠTORMAN, roj. 1965
ŠEMPETER, Šempeter 103 d
za namestnika člana:
Tomaž KRIČEJ, roj. 1970
ŠEMPETER, Šempeter 91 d
za člana:
Vincenc BRGLEZ, roj. 1940
ŠEMPETER, Dobrteša vas 21
za namestnika člana:
Jože VEDENIK, roj. 1963
ŠEMPETER, Dobrteša vas 25
za člana:
Stanislav SKOK, roj. 1953
ŠEMPETER, Šempeter 35 b
za namestnika člana:
Jožefa BRATUŠA roj. 1941
ŠEMPETER, Dobrteša vas 41 c
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Šempeter, Šempeter 31.
 
1. V volilno komisijo. 310. referendumskega območja POLZELA se imenujejo:
 
za predsednika:
Slavko RESNIK, roj. 1952
POLZELA, Polzela 87
za namestnika predsednika:
Franc OGRIS, roj. 1953
POLZELA, Polzela 232
za člana:
Slavko PIŽORN, roj. 1953
POLZELA, Andraž 20
za namestnika člana:
Emilijan ZABUKOVNIK, roj. 1954
POLZELA, Dobrič 23
za člana:
Erna DROFENIK, roj. 1943
POLZELA, Polzela 195
za namestnika člana:
Silvo KOTNIK ml., roj. 1964
POLZELA, Polzela 207
za člana:
Marija CIZEJ, roj. 1949
POLZELA, Polzela 5 a
za namestnika člana:
Stanislav NOVAK, roj. 1936
POLZELA, Orova vas 14
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Polzela, Polzela 8.
 
1. V volilno komisijo 311. referendumskega območja BRASLOVČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Janez PRISLAN, roj. 1953
BRASLOVČE, Topovlje 18 a
za namestnika predsednika:
Sergej OCVIRK, roj. 1969
POLZELA, Polzela 229
za člana:
Vili KORENT, roj. 1944
BRASLOVČE, Rakovlje 17 c
za namestnika člana:
Ivan FALE, roj. 1940
BRASLOVČE, Parižlje 30 a
za člana:
Ivan TURNŠEK, roj. 1954
BRASLOVČE, Preserje 1 a
za namestnika člana:
Franc ŠKRUBA, roj. 1936
ŠMARTNO OB PAKI, Letuš 89 a
za člana:
Marija PRISLAN, roj. 1957
BRASLOVČE, Parižlje 34
za namestnika člana:
Branimir STROJANŠEK, roj. 1958
BRASLOVČE, Braslovče 53
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Braslovče, Braslovče 22.
 
1. V volilno komisijo 312. referendumskega območja VRANSKO se imenujejo:
 
za predsednika:
Marko BRIŠNIK, roj. 1962
VRANSKO, Prekopa 26 a
za namestnika predsednika:
Slavko KOŠENINA, roj. 1950
ŽALEC, Podvin 214
za člana:
Janez KROPIVŠEK, roj. 1961
VRANSKO, Jeronim 32
za namestnika člana:
Martina FELICIJAN, roj. 1948
VRANSKO, Brode 19 a
za člana:
Anton CUKJATI, roj. 1934
VRANSKO, Limovce 14
za namestnika člana:
Andrej KAPUS, roj. 1955
VRANSKO, Vransko 138
za člana:
Franc SEMPRIMOŽNIK, roj. 1942
VRANSKO, Jeronim 25
za namestnika člana:
Rafko NOVAK, roj. 1961
TROJANE, Zajasovnik 14
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Vransko, Vransko 24.
 
1. V volilno komisijo 313. referendumskega območja PETROVČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Peter MARINŠEK, roj. 1939
PETROVČE, Petrovče 229
za namestnika predsednika:
Jože ZAJC, roj. 1941
PETROVČE, Petrovče 159
za člana:
Franc GAJŠEK, roj. 1936
PETROVČE, Arja vas 90
za namestnika člana:
Marijan TURIČNIK, roj. 1938
PETROVČE, Petrovče 241
za člana:
Alenka NOVAK, roj. 1951
PETROVČE, Petrovče 29
za namestnika člana:
Darja ZUPANC, roj. 1968
PETROVČE, Dobriša vas 13
za člana:
Franc ŠUMEJ, roj. 1943
PETROVČE, Levec 83
za namestnika člana:
Kristina HUDEJ, roj. 1941
PETROVČE, Drešinja vas 8 a
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Petrovče, Petrovče 1.
 
1. V volilno komisijo 314. referendumskega območja LIBOJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Majda OBLAK, roj. 1946
POLZELA Breg pri Polzeli 117
za namestnika predsednika:
Teodora GLUŠIČ, roj. 1967
ŽALEC, Vrbje 76
za člana:
Zorka GODLER, roj. 1931
PETROVČE, Kasaze 105
za namestnika člana:
Marjan OBLAK, roj. 1944
PETROVČE, Kasaze 48
za člana:
Jože KROFLIČ, roj. 1928
PETROVČE, Kasaze 32
za namestnika člana:
Jože HRVATIN, roj. 1947
PETROVČE, Liboje 5
za člana:
Anton OŽIR, roj. 1945
PETROVČE, Brnica 1 b
za namestnika člana:
Albin PODLESNIK, roj. 1944
PETROVČE, Liboje 51
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Liboje, Liboje št. 2.
 
1. V volilno komisijo 315. referendumskega območja GOMILSKO se imenujejo:
 
za predsednika:
Drago TERŽAN, roj. 1951
ŽALEC, Žalskega tabora 1
za namestnika predsednika:
Adolf MLJAČ, roj. 1957
CELJE, Uranjekova 3
za člana:
Božo ANDOLJŠEK, roj. 1949
GOMILSKO, Šmatevž 7 b
za namestnika člana:
Marija SOVINC, roj. 1934
GOMILSKO, Šmatevž 16
za člana:
Cvetka KRONOVŠEK, roj. 1950
BRASLOVČE, Orla vas 27 a
za namestnika člana:
Boris FIŠER, roj. 1949
GOMILSKO, Šentrupert 8 b
za člana:
Matej VALENČAK, roj. 1938
GOMILSKO, Šentrupert 9
za namestnika člana:
Anton RANČIGAJ, roj. 1957
GOMILSKO, Gomilsko 79
 
2. Sedež komisije je v Domu krajanov Gomilsko.
 
1. V volilno komisijo 316. referendumskega območja VINSKA GORA se imenujejo:
 
za predsednika:
Nikola TRIVAN, roj. 1936
PREBOLD, Graščinska cesta 24
za namestnika predsednika:
Janko GEDLILKA, roj. 1947
ŽALEC, Šlandrov trg 41
za člana:
Dragica GOROGRANC, roj. 1954
VELENJE, Prelska 21 b
za namestnika člana:
Andrej GLUŠIČ, roj. 1960
VELENJE, Vinska gora 18
za člana:
Franc PRIMON, roj. 1947
VELENJE, Črnova 58
za namestnika člana:
Anica DREV, roj. 1950
VELENJE, Pirešica 18 b
za člana:
Ida SEDOVNIK, roj. 1966
VELENJE, Lipje 39
za namestnika člana:
Darja GABER, roj. 1970
VELENJE, Prelska 48 b
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Vinska gora, 63320 Velenje.
 
1. V volilno komisijo 317. referendumskega območja TABOR se imenujejo:
 
za predsednika:
Srečko GABRILO, roj. 1951
PETROVČE, Drešinja vas 60
za namestnika predsednika:
Vera VOZLIČ, roj. 1933
ŽALEC, Vrečarjeva 5
za člana:
Marjan NATEK, roj. 1957
TABOR, Pondor 27 a
za namestnika člana:
Franc BREZNIKAR, roj. 1953
TABOR, Kapla 17 a
za člana:
Franc URANJEK, roj. 1936
TABOR, Tabor 10 a
za namestnika člana:
Jože ZUPANČIČ, roj. 1969
TABOR, Loke 28
za člana:
Danijel TOPOVŠEK, roj. 1957
TABOR, Tabor 53
za namestnika člana:
Maksimilijan GRŽINA, roj. 1951
TABOR, Ojstriška vas 37
 
2. Sedež komisije je v Krajevni skupnosti Tabor, Tabor 25.
 
1. V volilno komisijo 325. referendumskega območja LOVRENC NA POHORJU se imenujejo:
 
za predsednika:
Vojko KUŠAR, roj. 1961
MARIBOR, Greenwiška c. 12
za namestnika predsednika:
Otmar PERUŠ, roj. 1934
MARIBOR, Moše Pijade 23
za člana:
Katarina ČREŠNAR, roj. 1938
LOVRENC NA POHORJU, Šolska 14
za namestnika člana:
Irena AHEJ, roj. 1956
LOVRENC NA POHORJU, Cesta vstaje 19
za člana:
Gašper KARNIČNIK, roj. 1933
LOVRENC NA POHORJU, Puščava
za namestnika člana:
Darja KRANJC, roj. 1965
LOVRENC NA POHORJU, Gaj 15
za člana:
Franc VANER, roj. 1927
LOVRENC NA POHORJU, Oglarska pot 15
za namestnika člana:
Stanko KASJAK, roj. 1954
LOVRENC NA POHORJU, Kumen 59
 
2. Sedež komisije je v Skupščini občine Ruše, Kolodvorska 9, 62342 Ruše.
 
1. V volilno komisijo 326. referendumskega območja RUŠE se imenujejo:
 
za predsednika:
Ljuba KOČNIK-JUG, roj. 1952
RUŠE, Smolnik 9
za namestnika predsednika:
Ivan KRAJNC, roj. 1944
RUŠE, Jezernikova 11
za člana:
Anton VREŠČAK, roj. 1933
BISTRICA OB DRAVI, Vorohova 42
za namestnika člana:
Stane BUCMEISTER, roj. 1934
RUŠE, Ob gozdu 10
za člana:
Franc POTOČNIK, roj. 1937
RUŠE, Koroška 14
za namestnika člana:
Marjan MARIN, roj. 1956
RUŠE, Bezena 38
za člana:
Matjaž VODUŠEK, roj. 1967
RUŠE, Knifičeva 1
za namestnika člana:
Lidija BOLČINA, roj. 1965
RUŠE, Trpinova 20
 
2. Sedež komisije je v Skupščini občine Ruše, Kolodvorska 9, 62342 Ruše.
 
1. V volilno komisijo 327. referendumskega območja SELNICA OB DRAVI se imenujejo:
 
za predsednika:
Marjana KOTNIK, roj. 1944
RUŠE, Knifičeva 19 a
za namestnika predsednika:
Zlatka REPOLUSK, roj. 1956
RUŠE, Ilirska 1
za člana:
Danilo PLANINŠIČ, roj. 1938
SELNICA OB DRAVI, Gasilska 3
za namestnika člana:
Ladislava LEŠNIK, roj. 1935
SELNICA OB DRAVI, Selniška 22
za člana:
Franc LORBER, roj. 1940
SELNICA OB DRAVI, Sp. Slemen 78/a
za namestnika člana:
Simon NAMESTNIK, roj. 1951
RADLJE OB DRAVI, Vurmat del 28
za člana:
Maks TACER, roj. 1944
SELNICA OB DRAVI, Gradišče na Kozjaku 9
za namestnika člana:
Andrej SANDE, roj. 1946
SELNICA OB DRAVI, Mariborska 2
 
2. Sedež komisije je v Skupščini občine Ruše, Kolodvorska 9, 62342 Ruše.
 
1. V volilno komisijo 328. referendumskega območja MARIBOR se imenujejo:
 
za predsednika:
Branko REISMAN, roj. 1958
RAZVANJE, K mlinu 2
za namestnika predsednika:
Senada BALTIČ, roj. 1960
MARIBOR, Borštnikova ul. 5
za člana:
mag. Jurij VIDOVIČ, roj. 1940
MARIBOR, Tomanova ul. 10
za namestnika člana:
Aleksandra MOHORKO, roj. 1965
MARIBOR, Trčova 188
za člana:
Štefan ŠKAFAR, roj. 1951
MARIBOR, Ul. Janka Mlakarja 5
za namestnika člana:
Ciril DERGANC, roj. 1932
MARIBOR, Gajštova 24
za člana:
Amalija KOVAČIČ, roj. 1947
MARIBOR, Smetanova 90
za namestnika člana:
Milena FILIPIČ-BAUKOVAC, roj. 1932
MARIBOR, Vrbanska c. 14/b
 
2. Sedež komisije je na občini Maribor, Ulica heroja Staneta 1.
 
1. V volilno komisijo 329. referendumskega območja PERNICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Janez FLAC, roj. 1947
MARIBOR, Lovska 36
za namestnika predsednika:
Nikola HOŠNJAK, roj. 1947
MARIBOR, Cankarjeva 27
za člana:
Venčeslav SENEKOVIČ, roj. 1956
PERNICA, Pernica 10
za namestnika člana:
Peter KRANVOGEL, roj. 1954
PERNICA, Dragučova 14
za člana:
Edita THALER, roj. 1970
PERNICA, Vukovje 49
za namestnika člana:
Jože SENEKOVIČ, roj. 1953
PERNICA, Ruperče 19
za člana:
Metka KOS, roj. 1971
PERNICA, Pernica 9/a
za namestnika člana:
Rozalija KOREN, roj. 1950
PERNICA, Vosek 41
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Pernica, Pernica 8.
 
1. V volilno komisijo 330. referendumskega območja SLIVNICA se imenujejo:
 
za predsednika:
Danica PERNEK, roj. 1941
MARIBOR, Zorkova 14
za namestnika predsednika:
Jožica COF, roj. 1960
OREHOVA VAS-SLIVNICA, Sončna pot 1
za člana:
Janez JEREB, roj. 1937
OREHOVA VAS-SLIVNICA, Hotinja vas 57
za namestnika člana:
Branko ČUŠ, roj. 1959
OREHOVA VAS-SLIVNICA, Orehova cesta 40
za člana:
Peter KOVAČEK, roj. 1949
OREHOVA VAS-SLIVNICA, Polanska c. 3
za namestnika člana:
Branko VELE, roj. 1952
OREHOVA VAS-SLIVNICA, Orehova vas 57/a
za člana:
Anton OBREHT, roj. 1955
OREHOVA VAS-SLIVNICA, Na gmajni 2
za namestnika člana:
Anton GUMZEJ, roj. 1939
OREHOVA VAS-SLIVNICA Mariborska 62
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Orehova vas-Hotinja vas, Orehova vas 34.
 
1. V volilno komisijo 331. referendumskega območja KORENA se imenujejo:
 
za predsednika:
Nada LORBEK, roj. 1956
MARIBOR, Ferkova 15
za namestnika predsednika:
Angelca N1KOLIČ, roj. 1950
MARIBOR, Plečnikova 9
za člana:
Franc BEBER, roj. 1959
ZGORNJA KORENA, Zimica 64/d
za namestnika člana:
Darja MORANDEL, roj. 1964
ZGORNJA KORENA, Zimica 59
za člana:
Milka KOLARIČ, roj. 1953
ZGORNJA KORENA, Žikarce 90
za namestnika člana:
Anton SLANIČ, roj. 1947
ZGORNJA KORENA, Žikarce 37
za člana:
Jože MURKO, roj. 1958,
ZGORNJA KORENA, Jablance 10
za namestnika člana:
Štefan HRASTNIK, roj. 1928
ZGORNJA KORENA, Zgornja Korena 5/a
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Korena, Zgornja Korena 26.
 
1. V volilno komisijo 332. referendumskega območja LIMBUŠ se imenujejo:
 
za predsednika:
Danica ZAJC, roj. 1951
LIMBUŠ, Ul. 30. maja 1
za namestnika predsednika:
Rado ARTIČEK, roj. 1935
LIMBUŠ, Pod klancem 7
za člana:
Milan KOCUTAR, roj. 1928
LIMBUŠ, Laznica 58
za namestnika člana:
Vida HRIBAR, roj. 1932
LIMBUŠ, Limbuška c. 35
za člana:
Franjo ŠVAJGER, roj. 1964
LIMBUŠ, Krambergerjeva ul. 7
za namestnika člana:
Mojca JAUK, roj. 1961
LIMBUŠ, Robičeva ul. 5
za člana:
Jože PODPEČNIK, roj. 1940
LIMBUŠ, Domadenikova ul. 7
za namestnika člana:
Peter TUČIČ, roj. 1948
LIMBUŠ, Ob Blažovnici 115
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Limbuš, Lackova 216.
 
1. V volilno komisijo 333. referendumskega območja REKA-POHORJE se imenujejo:
 
za predsednika:
Maja PRAVIČEK, roj. 1964
MARIBOR, Trinkova 12
za namestnika predsednika:
Desimir SPASOJEVIČ, roj. 1960
MARIBOR, Cesta proletarskih brigad 64
za člana:
Boris DEMŠIČ, roj. 1950
HOČE, Zg. Hoče 20/a
za namestnika člana:
Jožef KOROŠEC, roj. 1960
HOČE, Slivniško Pohorje 17/a
za člana:
Slavko ERTL, roj. 1929
HOČE, Pivola 69/a
za namestnika člana:
Ljudmila NUNČIČ, roj. 1943
HOČE, Zg. Hoče 30/e
za člana:
Jakob FRIDL, roj. 1945
HOČE, Polana 3/g
za namestnika člana:
Jerica REČNIK, roj. 1949
HOČE, Zg. Hoče 36/e
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Reka-Pohorje, Zg. Hoče 25.
 
1. V volilno komisijo 334. referendumskega območja HOČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Andreja SKAZA, roj. 1966
HOČE, Gozdna ul. 2
za namestnika predsednika:
Liljana MEZGEC, roj. 1960
MIKLAVŽ, Samova 3
za člana:
Ludvik LOBNIK, roj. 1955
HOČE, Strma ul. 16
za namestnika člana:
Jerica KOCBEK, roj. 1956
HOČE, Pivola 22
za člana:
Friderik ZOBEC, roj. 1943
HOČE, Križna c. 19
za namestnika člana:
Ludvik MALAJNER, roj. 1938
MIKLAVŽ, Rogoška c. 62
za člana:
Ljubomir SINIČIČ, roj. 1958
MIKLAVŽ, Rogoška c. 14
za namestnika člana:
Franc ŽIGMAN, roj. 1932
MIKLAVŽ, Samova 4
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Hoče, Pohorska 20.
 
1. V volilno komisijo 335. referendumskega območja RAČE se imenujejo:
 
za predsednika:
Marjan GLAVAR, roj. 1954
RAČE, Mariborska c. 49/c
za namestnika predsednika:
Zdravko LIMAVŠEK, roj. 1958
RAČE, Poljska c. 28
za člana:
Bojan MLAKAR, roj. 1958
RAČE, Podova 23
za namestnika člana:
Branko MLAKAR, roj. 1957
RAČE, Brezula 53
za člana:
Lojze ŠTABUC, roj. 1925
RAČE, Ivana Šalamuna 15
za namestnika člana:
Ivan GORIČANEC, roj. 1945
RAČE, Lončarska ul. 7
za člana:
Anka VINDIŠ, roj. 1954
RAČE, Podova 59/a
za namestnika člana:
Jože GOJKOŠEK, roj. 1954
RAČE, Sp. Gorica 56/c
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Rače, Grajski trg 14.
 
1. V volilno komisijo 336. referendumskega območja FRAM se imenujejo:
 
za predsednika:
Helena KLINAR, roj. 1952
MARIBOR, Gosposvetska 69
za namestnika predsednika:
Božo ŠTAUBER, roj. 1958
FRAM, Fram 86/a
za člana:
Dušan GJERKEŠ, roj. 1957
FRAM, Fram 161
za namestnika člana:
Slavica BEDENIK, roj. 1951
FRAM, Morje 147
za člana:
Stanko PEČOVNIK, roj. 1942
FRAM, Fram 43
za namestnika člana:
Suzana BERGLEZ, roj. 1974
FRAM, Fram 176
za člana:
Andrej IVANČIČ, roj. 1947
FRAM, Morje 103/b
za namestnika člana:
Ivo LORENČIČ, roj. 1942
FRAM, Morje 148
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Fram, Fram 47.
 
1. V volilno komisijo 337. referendumskega območja DUPLEK se imenujejo:
 
za predsednika:
Zdenka DRNOVŠEK, roj. 1954
MARIBOR, Levčeva 12
za namestnika predsednika:
Tomaž GRMOVŠEK, roj. 1967
MARIBOR, Cankarjeva 23
za člana:
Daniel PARTLJIČ, roj. 1942
SP. DUPLEK, Cvetlična 5
za namestnika člana:
Janko PESEL, roj. 1961
SP. DUPLEK, Dvorjane 10
za člana:
Danilo ŠTUMBERGER, roj. 1966
SP. DUPLEK, Dvorjane 14/c
za namestnika člana:
Slavica GOLOB, roj. 1942
SP. DUPLEK, Mejna ul. 2
za člana:
Janez JURŠA roj. 1961
SP. DUPLEK, Cesta 4. julija 100
za namestnika člana:
Rosanda ROJKO, roj. 1967
SP. DUPLEK, Vurberk, 103
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Duplek, Sp. Duplek 58.
1. V volilno komisijo 338. referendumskega območja MIKLAVŽ se imenujejo:
 
za predsednika:
Marta AJDNIK, roj. 1941
MARIBOR, Dupleška 62
za namestnika predsednika:
Breda CERAR, roj. 1967
MARIBOR, Gvajčeva 24
za člana:
Miroslav PETROVIČ, roj. 1962
MIKLAVŽ, Nad izviri 16
za namestnika člana:
Andrej LAŠIČ, roj. 1955
MIKLAVŽ, Nad izviri 38
za člana:
Štefan TACER, roj. 1947
MIKLAVŽ, Divjakova 15
za namestnika člana:
Oto ČREŠNAR, roj. 1942
MIKLAVŽ, Na Dobravi 11
za člana:
Ivan ŠIŠKO, roj. 1949
MIKLAVŽ, Ekartova 21/c
za namestnika člana:
Janez PLETERŠEK, roj. 1948 MIKLAVŽ, Kidričeva c. 110
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Miklavž, Nad izviri 6.
 
1. V volilno komisijo 339. referendumskega območja STARŠE se imenujejo:
 
za predsednika:
Liljana REBERNIK, roj. 1960
MARIBOR, Bratov Greif 32
za namestnika predsednika:
Marjan MALEK, roj. 1955
STARŠE, Rošnja 19
za člana:
Vlasta ŽIROVNIK, roj. 1959
STARŠE, Zlatoličje 12
za namestnika člana:
Ivan PLAZAR, roj. 1944
STARŠE, Zlatoličje 26/č
za člana:
Terezija KUMER, roj. 1937
STARŠE, Starše 79/f
za namestnika člana:
Cveto ZAVRŠKI, roj. 1938
STARŠE, Loka 54
za člana:
Jožef EKART, roj. 1942
STARŠE, Rošnja 29
za namestnika člana:
Roman ŠERDONER, roj. 1969
STARŠE, Starše 76
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Starše, Starše 93.
 
1. V volilno komisijo 340. referendumskega območja MARJETA-TRNIČE se imenujejo:
za predsednika:
Andreja LUKEŠ, roj. 1966
MARIBOR, Betnavska 131
za namestnika predsednika:
Bojan ZADRAVEC, roj. 1960
MARIBOR, Borštnikova 3
za člana:
Jože PIGNER, roj. 1939
RAČE, Brunšvik 2/a
za namestnika člana:
Franc ŠOLAR, roj. 1927
STARŠE, Marjeta 71
za člana:
Borut POTISK, roj. 1953
STARŠE, Marjeta 50
za namestnika člana:
Edvard NOVAK, roj. 1952
 
za člana:
Vili DUCMAN, roj. 1946
Št. RVK 1-1/92
RAČE, Brunšvik 66/a
za namestnika člana:
Jože PONUDIČ, roj. 1951
STARŠE, Trniče 82/b
 
2. Sedež komisije je Krajevna skupnost Marjeta, STARŠE, Marjeta 22/b Marjeta na Dravskem polju 57/a.
Ljubljana, dne 5. maja 1994.
Republiška volilna komisija
Predsednica
Marija Ude Marinček, l. r.