Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/1993 z dne 10. 6. 1993
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/1993 z dne 10. 6. 1993

Kazalo

1306. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok, stran 1696.

Na podlagi 51. člena in v zvezi z 8. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 117. in 118. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86), 13. člena Odloka o določitvi pristojnosti, sestave zborov in volitvah v zbore Skupščine občine Brežice (Uradni list SRS, št. 2/90) je Skupščina občine Brežice na 26. skupni seji vseh treh zborov dne 27. 5. 1993 sprejela
ODLOK
o spremembi odloka o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva. predšolskih otrok
1. člen
S tem odlokom se spreminja odlok o ustanovitvi javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja ter vzgoje in varstva predšolskih otrok (Uradni list RS, št. 1/91).
Spremeni se prva alinea točke 7 v 2. členu in spremenjena glasi: »Osnovna šola Maks Pleteršnik Pišece, p.o.«
2. člen
Ta odlok začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 601-6/93-1
Brežice, dne 27. maja 1993.
Predsednik
Skupščine občine Brežice
Teodor Oršanič l. r.