Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2005 z dne 21. 10. 2005

Kazalo

4077. Odlok o simbolih Občine Postojna, stran 9779.

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet Občine Postojna na 23. seji dne 13. 9. 2005 sprejel
O D L O K
o simbolih Občine Postojna
1. člen
Občina Postojna ima svoj grb, znak in svojo zastavo.
Grb, znak in zastava Občine Postojna so stalne oznake, ki simbolizirajo Občino Postojna kot samoupravno lokalno skupnost.
GRB OBČINE
2. člen
Grb Občine Postojna predstavlja ščit, ki ga cepi modro in rdeče, z upognjeno srebrnostjo, dvigajočo se do sredine, v kateri je naslikana človeška ribica v naravni podobi in barvi. V ščitu je srebrni orel Postojna z zlatim kljunom, zlatimi kremplji in rdečim jezikom. Ščit je obdan z ornamentalno bronast-barvnim okvirjem, na vrhnjem robu pa je srebrna zidana krona s petimi nadzidki.
Po heraldičnih pravilih je namesto zlate uporabljena rumena in namesto srebrne bela barva.
ZNAK OBČINE
3. člen
Znak Občine Postojna je poenostavljen grb Občine Postojna. Znak ima obliko polkrožno oblikovanega ščita, deljenega na modro in rdečo polovico z belim polkrožno oblikovanim poljem v spodnjem delu grba, kjer se nahaja človeška ribica v roza barvi s sivo obrobo. Preko zgornjih dveh polj je postavljen bel orel z razprtimi krili in na desno obrnjeno glavo. Orel ima rumen kljun in kremplje, ter rdeč jezik, obrobljen je s sivo obrobo. Nad ščitom se nahaja bela zidana krona.
Osnovne barve znaka Občine Postojna so določene po procesnih barvah CYMK, ki so naveden v grafični prilogi odloka.
Po barvi in obliki ostaja znak enak originalnemu grbu, podeljenemu Postojni leta 1909, ob povzdignjenju s trga v mesto.
ZASTAVA OBČINE
4. člen
Zastava Občine Postojna je temno rdeče (bordo) barve z znakom občine. Procesne barve, postavitve znak in razmerja med širino in dolžino zastave so navedene v grafični prilogi odloka.
Po potrebi se lahko uporablja tudi vodoravno različico zastave, kjer veljajo enaka razmerja.
ŽUPANSKA VERIGA
5. člen
Znamenje županskih časti Občine Postojna je županska veriga z grbom.
Predmetno je županska veriga bolj ali manj dragocena, iz srebrne ali zlate kovine umetelno skovana in pletena okrasna veriga, ki je položena županji, oziroma županu preko ramen tako, da je speta na hrbtni strani, na prsih pa jo spenja kolajna z vgraviranim, barvnim občinskim grbom.
Pojmovno je županska veriga:
– simbol zaupanja občanov v izvoljeno osebo – osebnost županje oziroma župana,
– simbol zaupanja občinstva v vodstvo občine, ki jo župan zastopa in predstavlja,
– simbol županove odgovornosti svojemu občinstvu,
– simbol županove odgovornosti višjim državnoupravnim forumom,
– simbol županske časti.
Sestavljena je iz osrednjega motiva – postojnskega grba, kot simbola statusa, 29 medaljonov premera 4 cm z motivom orla in človeške ribice, nanizani izmenično ter velikega centralnega medaljona premera 8 cm z orlom in človeško ribico, oboje v srebrni obleki. Medaljoni so v zlati barvi, ozadje satinirano, obroba in motiv polirano.
Grafična podoba častne verige je sestavni del tega odloka.
Županska veriga se uporablja ob:
– vseh slovesnih priložnostih;
– protokolarnih dolžnostih;
– drugih za Občino Postojna pomembnih dogodkih.
Hrani jo kabinet župana v okviru občinskega urada.
6. člen
V naši državni ureditvi podeljuje svojemu županu ta simbol časti – občinstvo.
UPORABA SIMBOLOV
7. člen
Grb, znak in zastava Občine Postojna se smejo uporabljati samo v obliki, ki je določena v 2.,3., in 4. členu tega odloka, ter na način, ki ne krni ugleda in dostojanstva Občine Postojna.
8. člen
Grb občine se uporablja;
– na svečanih publikacijah,
– na plaketah, značkah in drugih javnih odličjih Občine Postojna.
9. člen
Znak se uporablja v vseh komercialnih materialih občinskih organov. Uporablja se tudi pri skupnih predstavitvah Občine Postojna.
10. člen
Grb, znak in zastava se uporabljajo:
– ob prireditvah, ki jih neposredno organizira občinski svet Občine Postojna oziroma njihov pokrovitelj,
– ko predstavniki Občine Postojna sprejemajo pomembnejše osebnosti, delegacije in predstavnike,
– za označitev prostorov, kjer je sedež Občine Postojna in kjer potekajo seje sveta Občine Postojna.
Zastava Občine Postojna se uporablja za okrasitev ulic, v naseljih ob državnih in občinskih praznikih, ter ob praznikih krajevnih skupnosti in je stalno izobešena pred stavbo Občine Postojna.
Grb, znak in zastavo občine smejo uporabljati tudi krajevne organizacije (gospodarske družbe, zavodi, društva, ustanove in druge pravne osebe, ter samostojni podjetniki posamezniki), ki imajo sedež v Občini Postojna:
– na listinah o priznanjih, značkah ter drugih odličjih, ki jih izdajajo in podeljujejo,
– na krojih, oblačilih ali na drugih simbolih, s katerimi njihovi člani v večjem številu javno nastopajo,
– za označitev prostorov, namenjenih raznim prireditvam.
11. člen
Župansko verigo nosi župan ali podžupan, kadar opravlja funkcijo župana.
Župansko verigo nosi župan:
– na slavnostnih sejah občinskega sveta in osrednji svečanosti občinskega praznika,
– ob podelitvi občinskih priznanj,
– ob sprejemu ali slavnostnih obiskih državnih ali tujih visokih predstavnikov,
– ob sklepanju zakonske zveze,
– v vseh drugih primerih, ko gre za svečanost predstavljanja ali zastopanja občine in jih določi župan.
12. člen
Simbole Občine Postojna je prepovedano uporabljati kot blagovno znamko, storitveno znamko, vzorec ali model.
Prepovedana je uporaba poškodovanih ali po videzu drugače neprimernih simbolov Občine Postojna.
Župan lahko odobri uporabo grba, znaka in zastave Občine Postojna tudi v drugih primerih, upoštevajo določbe 8., 9. in 10. člena tega odloka.
13. člen
Za izvajanje tega odloka je pristojna občinska uprava.
14. člen
Z denarno kaznijo od 150.000 do 300.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Postojna,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. Z denarno kaznijo od 30.000 do 50.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena
15. člen
Z dnem, ko začne veljati ta odlok, preneha veljati Odlok o simbolih Občine Postojna (Uradni list RS, št. 21/91).
16. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 00104-1/2005
Postojna, 13. septembra 2005
Župan
Občine Postojna
Jernej Verbič l.r.

AAA Zlata odličnost