Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2005 z dne 29. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2005 z dne 29. 8. 2005

Kazalo

3563. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice Ksaverja Meška Slovenj Gradec, stran 8465.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91-I, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl US, 8/96 in 36/00), 26. in 135. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) ter 16. člena Statuta Mestne občine Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 29/99) in 20. člena Statuta Občine Mislinja (Uradni list RS, št. 8/00 – prečiščeno besedilo, 115/00), so svetniki Občinskega sveta mestne občine Slovenj Gradec na 19. seji, dne 24. 5. 2005, in Občinskega sveta občine Mislinja na 23. seji, dne 14. 7. 2005, sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka
o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnice
Ksaverja Meška Slovenj Gradec
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Ksaverja Meška Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 27/04).
2. člen
V 13. členu odloka se spremenijo:
– drugi odstavek, ki se pravilno glasi:
»Svet knjižnice ima sedem članov/članic (v nadaljevanju člani), sestavljajo pa ga:
– pet predstavnikov/predstavnic (v nadaljevanju: predstavnikov) ustanoviteljev,
– en predstavnik delavcev knjižnice in
– en predstavnik uporabnikov.«
– tretji odstavek, ki se pravilno glasi:
»Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti in sicer tri predstavnike Občinski svet mestne občine Slovenj Gradec in dva predstavnika Občinski svet občine Mislinja.«
– peti odstavek, ki se pravilno glasi:
»Predstavnika uporabnikov imenujeta na predlog direktorja knjižnice občinska sveta ustanoviteljic. V obrazloženem predlogu za imenovanje predstavnika uporabnikov mora direktor predlagati več ustreznih kandidatov ter pri tem upoštevati zastopanost zainteresirane javnosti iz vseh okolij, kjer deluje knjižnica s svojimi enotami. Uskladitev skupnega predloga za imenovanje kandidata za predstavnika uporabnikov opravita komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri občinskih svetih ustanoviteljic.«
3. člen
Najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi tega odloka je knjižnica dolžna začeti s postopkom izvolitve novega sveta knjižnice. Z izvolitvijo sveta knjižnice po tem odloku preneha mandat dosedanjemu svetu knjižnice.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02800-3/1996
Slovenj Gradec, dne 29. avgusta 2005.
Župan
Mestne občine Slovenj Gradec
Matjaž Zanoškar l. r.
Št. 02200-1/2000
Mislinja, dne 29. avgusta 2005.
Župan
Občine Mislinja
Viktor Robnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti