Uradni list

Številka 77
Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 77/2005 z dne 16. 8. 2005

Kazalo

3495. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica, stran 8292.

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01 in UVG št. 34/04 in 17/05) je Občinski svet občine Žirovnica na 24. seji dne 30. 6. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica
1. člen
V 4. členu Pravilnika o oddajanju telovadnic pri Osnovni šoli Žirovnica (UVG št. 19/03) se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »Šola oddaja telovadnice na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi na krajevno običajen način. Razpis se objavi ob koncu šolskega leta za prihodnje šolsko leto. V razpisu morajo biti navedeni prosti termini, v katerih je možno najeti telovadnice, pogoji, kriteriji in cena najema ter način oddaje prijav zainteresiranih društev oziroma posameznikov.«
Sedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
2. člen
Drugi odstavek 5. člena se spremeni, tako da se glasi: »Najemnina vključuje stroške tekočega vzdrževanja in obratovanja prostorov (ogrevanje, elektrika, čiščenje, komunalne storitve, zavarovanje …) in se usklajuje z rastjo cen na drobno, ko le-ta preseže 10% od zadnje uskladitve.«
3. člen
V 7. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: »Najemnina se zaračuna za vse termine, opredeljene v najemni pogodbi, ne glede na to, ali je najemnik prostor dejansko koristil.«
4. člen
V 10. členu se črta besedilo: »in sicer kot svoje stroškovno mesto«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 64005-0001/2003
Žirovnica, dne 24. julija 2005.
Župan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, gradb. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost