Uradni list

Številka 47
Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 47/2005 z dne 13. 5. 2005

Kazalo

1939. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci, stran 4807.

Na podlagi 36. Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) in 16. člena Statuta Občine Beltinci (Uradni list RS, št. 46/00, 118/00, 67/01 in 11/03) je Občinski svet občine Beltinci na 8. korespondenčni seji dne 12. 5. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o dodeljevanju proračunskih sredstev
za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja
v Občini Beltinci
1. člen
V 13. členu Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Beltinci (Uradni list RS, št. 105/03, 54/04) se spremenijo in dopolnijo določila, ki se nanašajo na ukrepe za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja, in sicer:
V točki 1.2. Preventivni ukrepi veterinarske službe na živinorejsko usmerjenih kmetijah se višina subvencije do 30% nadomesti z višino do 50%.
V točki 1.3. Spodbujanje razvoja čebelarstva in zdravstvene zaščite čebel se za pridobitev pomoči doda pogoj: društvo oziroma posameznik mora predložiti uradni register o številu čebeljih panjev.
V točki 2.2. Izboljšanje strukture tal ter zmanjšanje kislosti tal pri poravnavi stroškov prevoza mulja se višina do 40% nadomesti z višino do 50%.
V točki 2.3. Sofinanciranje in testiranje škropilnic, pršilnikov ter sofinanciranje analiza zemlje in krme se doda ukrep oziroma besedilo: ter izdelava gnojilnih načrtov.
V točki 3. Spodbujanje razvoja dopolnilne dejavnosti na kmetijah se višina pomoči- sofinanciranja do 30% upravičenih stroškov nadomesti z višino te pomoči do 40%.
V točki 5.3. Sofinanciranje mlekovodov in hladilne tehnike se višina pomoči do 20% nadomesti z višino do 30%.
V točki 7. Zavarovanje proti elementarnim nesrečam v kmetijstvu se višina pomoči do 30% nadomesti z višino do 50%.
2. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/2005-7-K-328/III
Beltinci, dne 12. maja 2005.
Župan
Občine Beltinci
Milan Kerman l. r.