Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2005 z dne 29. 4. 2005

Kazalo

1699. Odlok o turistični taksi v Občini Jesenice, stran 4362.

Na podlagi 50. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 14/95, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98, 74/98, 12/99, 16/99, 70/00, 100/00, 28/01, 16/02, 51/02 in 108/03) in 10. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 25. seji dne 24. 3. 2005 sprejel
O D L O K
o turistični taksi v Občini Jesenice
1. člen
S tem odlokom se določa višina turistične takse v Občini Jesenice in način poročanja.
2. člen
Turistična taksa se v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma določi v višini 9 točk.
Znesek turistične takse se določi tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.
Vrednost točke turistične takse določi v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma Vlada Republike Slovenije.
3. člen
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista.
Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje so dolžne predložiti občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število vseh prenočitev in znesek pobrane turistične takse, in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec. Obrazec Mesečno poročilo predpiše pristojni občinski upravni organ.
4. člen
Za druga vprašanja, ki jih ta odlok ne predpisuje, se uporablja zakon neposredno.
5. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o turistični taksi v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 69/98).
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 007-2/05
Jesenice, dne 25. marca 2005.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost