Uradni list

Številka 60
Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 60/2004 z dne 3. 6. 2004

Kazalo

2771. Sklep o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice 1986-1990 za območje TPV Šentlenart Občine Brežice, stran 7832.

Na podlagi 31. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in popr. 8/03), in 30. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 49/99, 86/99 in 79/02) je župan Občine Brežice sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi in javni obravnavi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Brežice za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice 1986-1990 za območje TPV Šentlenart Občine Brežice
1. člen
Javno se razgrne predlog sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Brežice za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega plana Občine Brežice 1986–1990 za območje TPV Šentlenart Občine Brežice, ki ga je pod št. projekta 01/03-STP izdelal URBAN DESIGN d.o.o.
2. člen
Začetek javne razgrnitve predloga bo en teden po objavi v Uradnem listu RS. Predlog bo javno razgrnjen 30 dni:
– v prostorih Krajevne skupnosti Šentlenart, Cesta bratov Milavcev 107, Brežice in
– v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice (podstrešje).
3. člen
Javna obravnava bo dne 29. 6. 2004 ob 18. uri v sejni sobi Občinskega sveta občine Brežice, Gubčeva 10a.
4. člen
Pisne pripombe, ki se nanašajo na predlog, lahko zainteresirani podajo v knjigi pripomb na mestu razgrnitve ali posredujejo po pošti na Občino Brežice, oddelek za prostorsko načrtovanje in razvoj, Cesta prvih borcev 18, Brežice.
5. člen
Rok za pripombe k razgrnjenem gradivu poteče zadnji dan javne razgrnitve.
6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 352-7/00
Brežice, dne 25. maja 2004.
Župan
Občine Brežice
mag. Andrej Vizjak l. r.