Uradni list

Številka 56
Uradni list RS, št. 56/2004 z dne 24. 5. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 56/2004 z dne 24. 5. 2004

Kazalo

2656. Sklep o uskladitvi zneskov nagrad za delo stečajnih upraviteljev in upraviteljev prisilne poravnave, stran 7366.

Na podlagi 19., 83. in prvega odstavka 182. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) v zvezi s 14. členom Odredbe o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem (Uradni list RS, št. 16/02 in 18/02) izdaja ministrica za pravosodje
S K L E P
o uskladitvi zneskov nagrad za delo stečajnih upraviteljev in upraviteljev prisilne poravnave
1. člen
Zneski v tabeli iz prvega odstavka 3. člena Odredbe o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem (Uradni list RS, št. 16/02 in 18/02; v nadaljnjem besedilu: odredba) se zaradi uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin, ki je uradno ugotovljena v Republiki Sloveniji za leto 2003, spremenijo tako, da znašajo:
+--------+----------------------------------+---------------------------------+
|Postavka| Sredstva za poplačilo upnikov v |          Nagrada v SIT|
|    |        SIT        |                 |
+--------+-----------------+----------------+---------------------------------+
|I.   |        –|  do 11,320.320|           do 1,471.641|
|    |         |        |    vendar ne manj kot 113.203|
+--------+-----------------+----------------+---------------------------------+
|II.   |  nad 11,320.320|  do 56,601.600|   1,471.641+ 4% nad 11,320.320|
+--------+-----------------+----------------+---------------------------------+
|III.  |  nad 56,601.600| do 113,203.200|  3,282.892 + 3% nad 56,601.600|
+--------+-----------------+----------------+---------------------------------+
|IV.   | nad 113,203.200| do 566,016.000|  4,980.940 +2% nad 113,203.200|
+--------+-----------------+----------------+---------------------------------+
|V.   | nad 566,016.000|do 1.132,032.000| 14,037.196 + 1% nad 566,016.000|
+--------+-----------------+----------------+---------------------------------+
|VI.   |nad 1.132,032.000|        –|      19,697.356 + 0,5% nad|
|    |         |        |          1.132,032.000|
|    |         |        |     vendar največ 23,772.672|
+--------+-----------------+----------------+---------------------------------+
2. člen
Zneski v tabeli iz prvega odstavka 10. člena odredbe se zaradi uskladitve z rastjo cen življenjskih potrebščin iz prejšnjega člena, spremenijo tako, da znašajo:
+--------+------------------------------+-------------------------+
|Postavka| Višina bilančne vsote v SIT |   Nagrada v SIT   |
+--------+---------------+--------------+------------+------------+
|I.   |       –| do 5,660.160|      –| do 566.016|
+--------+---------------+--------------+------------+------------+
|II.   | nad 5,660.160| do 11,320.320| od 141.504|do 1,132.032|
+--------+---------------+--------------+------------+------------+
|III.  | nad 11,320.320| do 56,601.600| od 283.008|do 1,415.040|
+--------+---------------+--------------+------------+------------+
|IV.   | nad 56,601.600|do 113,203.200| od 566.016|do 1,698.048|
+--------+---------------+--------------+------------+------------+
|V.   |nad 113,203.200|do 566,016.000| od 849.024|do 2,264.064|
+--------+---------------+--------------+------------+------------+
|VI.   |nad 566,016.000|       –|od 1,132.032|do 5,660.160|
+--------+---------------+--------------+------------+------------+
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-11-1/2004
Ljubljana, dne 5. maja 2004.
EVA 2004-2011-0030
Ministrica
za pravosodje
Zdenka Cerar l. r.