Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2004 z dne 9. 4. 2004

Kazalo

1550. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pitni vodi, stran 4137.

Na podlagi zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o pitni vodi
1. člen
V pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04) se v 11. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
"Minister, pristojen za zdravje izmed javnih zdravstvenih zavodov, ki imajo laboratorij za mikrobiološka in kemijska preskušanja pitne vode, akreditiran v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025, za izvajalca monitoringa imenuje tisti javni zdravstveni zavod, ki ima največ akreditiranih metod za preskušanje pitne vode."
2. člen
Besedilo 37. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
"Ne glede na določbe 17. člena tega pravilnika lahko mikrobiološko preskušanje vzorcev pitne vode do 1. 1. 2005 izvajajo tudi laboratoriji javnih zdravstvenih zavodov, ki izpolnjujejo pogoje iz 16. člena tega pravilnika.
Ne glede na določbo prvega odstavka 12. člena tega pravilnika, se monitoring za leto 2004 izvaja po programu, ki ga pripravi nosilec monitoringa in ga najpozneje v 8 dneh od uveljavitve tega pravilnika posreduje v potrditev ministru, pristojnemu za zdravje."
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-20/2004
Ljubljana, dne 25. marca 2004.
EVA 2004-2711-0048
dr. Dušan Keber l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti