Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2003 z dne 14. 11. 2003

Kazalo

4917. Odlok o odpravi naselja Lenart nad Lušo in njegovi združitvi z naseljem Sv. Lenart ter preoštevilčenje naselja, stran 15397.

Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86), 14. člena pravilnika o določanju imena naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 5. redni seji dne 23. 10. 2003 sprejel
O D L O K
o odpravi naselja Lenart nad Lušo in njegovi združitvi z naseljem Sv. Lenart ter preoštevilčenje naselja
1. člen
S tem odlokom se na območju Občine Škofja Loka odpravi naselje Lenart nad Lušo, ki se združi z naseljem Sv. Lenart tako, da območje dosedanjega naselja Lenart nad Lušo in območje dosedanjega naselja Sv. Lenart tvorita enotno naselje Sv. Lenart.
Z združitvijo naselja se opravi tudi preoštevilčenje.
2. člen
V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka Območna geodetska uprava Kranj – izpostava Škofja Loka izvede vse potrebne spremembe v evidenci hišnih številk.
3. člen
Vsi državni organi, ki vodijo svoje evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka uskladiti svoje evidence s tem odlokom.
4. člen
Stroške za izdelavo tablic s hišno številko nosi Občina Škofja Loka.
Stroške za zamenjavo osebnih dokumentov nosijo prizadeti občani.
5. člen
Občina Škofja Loka naroči tablice s hišno številko.
Lastniki oziroma uporabniki oštevilčenih stavb morajo namestiti hišne tablice najkasneje v roku 30 dni po prejemu obvestila s strani Občine Škofja Loka o prevzemu hišne tablice. V roku enega leta mora lastnik oziroma upravljalec odstraniti z objekta staro hišno tablico. V tem času sta lahko na stavbi nova in stara tablica.
6. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 016-1/2003
Škofja Loka, dne 23. oktobra 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.