Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2003 z dne 27. 10. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2003 z dne 27. 10. 2003

Kazalo

4618. Razlaga kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarne ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije, stran 14567.

Komisija za razlago kolektivne pogodbe za dejavnost kovinskih materialov in livarne ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije, je na 9. seji, ki je bila 24. 6. 2003, sprejela
R A Z L A G O K O L E K T I V N E P O G O D B E
za dejavnost kovinskih materialov in livarne ter kovinsko in elektroindustrijo Slovenije
V kolektivni pogodbi (Uradni list RS, št. 37/96) se v 70. členu določa, da delavcu pripada povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela le v primeru, če mu ta strošek dejansko nastane, višina povračila stroškov za prevoz na delo in z dela pa znaša najmanj 80% stroškov prevoza z javnim prevoznim sredstvom. Kolektivna pogodba delodajalcu ne nalaga obveznosti, da organizira prevoz na delo in z dela, niti ne določa, da delodajalec svojo obveznost povračila stroškov lahko izpolni tako, da organizira prevoz.
Komisija je ob obravnavi konkretnega primera zavzela naslednje razlage:
– če delodajalec organizira prevoz in delavec tak prevoz uporablja, potem delavcu ne nastajajo nikakršni stroški; delavcu zato v primeru uporabe organiziranega prevoza ni mogoče nalagati plačila dela stroškov,
– če delavec ne uporablja organiziranega prevoza, mu je delodajalec dolžan povrniti stroške prevoza na delo in z dela v smislu 70. člena kolektivne pogodbe dejavnosti.
Predsednica komisije
Irena Bečan l. r.