Uradni list

Številka 75
Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 75/2003 z dne 1. 8. 2003

Kazalo

3624. Pravilnik o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka, stran 11357.

Na podlagi tretjega odstavka 119. člena in 272. člena stvarnopravnega zakonika (Uradni list RS, št. 87/02) izdaja minister za pravosodje v soglasju z ministrom za okolje, prostor in energijo
P R A V I L N I K
o merilih za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad in najnižji vrednosti prispevka
1. člen
Ta pravilnik določa merila za določitev prispevka etažnega lastnika v rezervni sklad (v nadaljnjem besedilu: prispevek) in najnižjo vrednost prispevka.
2. člen
Merila za določitev prispevka so:
– višina neprofitne najemnine za posamezen del v etažni lastnini (v nadaljnjem besedilu: posamezen del),
– starost nepremičnine, na kateri je vzpostavljena etažna lastnina in
– rekonstrukcija nepremičnine.
3. člen
Višina neprofitne najemnine se za vsak posamezen del ugotavlja na podlagi predpisov, ki določajo način oblikovanja neprofitne najemnine za stanovanja.
4. člen
Starost nepremičnine se ugotavlja na podlagi zapisnika o ugotovitvi vrednosti stanovanja po predpisu, ki ureja merila in način za ugotavljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš ter sistem točkovanja oziroma iz drugih listin, v katerih je navedena starost nepremičnine.
Nepremičnino se na podlagi ugotovljene starosti uvrsti v enega od naslednjih starostnih razredov:
-------------------------------------------------
Starostni razredi:     Starost nepremičnine:
-------------------------------------------------
I              do 10 let
II             nad 10 do 30 let
III             nad 30 do 60 let
IV             nad 60 let
-------------------------------------------------
5. člen
Rekonstrukcija nepremičnine je lahko celovita ali delna.
Celovita rekonstrukcija v skladu s tem pravilnikom pomeni, da so bila na nepremičnini opravljena že vsa potrebna glavna investicijska vzdrževalna dela (obnova ali zamenjava strešne konstrukcije ali kritine, instalacij in naprav za ogrevanje, obnova ali zamenjava vodovodne, plinske električne in druge instalacije, obnova ali zamenjava fasade, toplotne izolacije in dvigal).
Delna rekonstrukcija v skladu s tem pravilnikom pomeni, da sta bili na nepremičnini opravljeni vsaj dve od navedenih investicijskih vzdrževalnih del iz prejšnjega odstavka.
6. člen
Upravnik ugotavlja merila iz 2. člena tega pravilnika in izračuna višino prispevka.
Osnova za izračun najnižje vrednosti prispevka se glede na starost nepremičnine določi v odstotkih od neprofitne najemnine za posamezen del po naslednjih stopnjah:
--------------------------------------------------------------------
Starostni razredi    % od izračunane mesečne neprofitne najemnine
--------------------------------------------------------------------
I                                 0
II                                 5
III                                8
IV                                10
--------------------------------------------------------------------
7. člen
V primeru, ko je bila izvršena celovita rekonstrukcija iz drugega odstavka 5. člena tega pravilnika, se šteje, da je starost te nepremičnine v prvem letu po rekonstrukciji pet let in se uvrsti v ustrezen starostni razred po tabeli iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
V primeru, ko je bila izvršena delna rekonstrukcija iz tretjega odstavka 5. člena tega pravilnika, se šteje, da je starost te nepremičnine v prvem letu po rekonstrukciji 20 let in se uvrsti v ustrezen starostni razred po tabeli iz drugega odstavka 4. člena tega pravilnika.
Pri izračunu prispevka za vsako naslednje leto se starost nepremičnine določa glede na izhodiščno starost po rekonstrukciji.
8. člen
V primeru, da točkovanje za posamezni del še ni opravljeno, mora ugotoviti vrednost posameznega dela upravnik na podlagi predpisa iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika.
9. člen
Upravnik izračuna višino mesečnega prispevka enkrat letno in o tem obvesti vsakega etažnega lastnika. Izračunani prispevek se plačuje mesečno na transakcijski račun rezervnega sklada.
Pri prvem izračunu prispevka se celovita ali delna rekonstrukcija iz 5. člena tega pravilnika upošteva, če so bila opravljena investicijska dela v zadnjih desetih letih pred uveljavitvijo tega pravilnika.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati devetdeseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 071-29-3/03
Ljubljana, dne 16. julija 2003.
EVA 2003-2011-0038
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister za pravosodje
Soglašam!
mag. Janez Kopač l. r.
Minister za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti