Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003

Kazalo

1158. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrna, stran 3557.

Na podlagi 26. člena zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94, 51/02) in 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na 3. redni seji dne 10. 2. 2003 sprejel
S K L E P
o načinu financiranja političnih strank v Občini Dobrna
1. člen
Političnim strankam, ki imajo mandate svetnikov v Občinskem svetu občine Dobrna, pripadajo sredstva iz proračuna Občine Dobrna v višini 60 SIT za vsak dobljeni glas na volitvah 2002 za občinski svet.
Ker se volitve v občinski svet izvajajo po večinskem volilnem sistemu, se število glasov, ki se upošteva kot osnova za izračun višine sredstev določi tako, da se število glasov, ki so jih stranke dobile na volitvah v posamezni volilni enoti, deli s številom članov sveta lokalne skupnosti, ki se volijo v tej volilni enoti.
2. člen
Sredstva se strankam priznavajo mesečno, nakazujejo pa se trimesečno na njihov račun.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2003.
Št. 032-01-0003/2003-2
Dobrna, dne 10. februarja 2003.
Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost