Uradni list

Številka 29
Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/2003 z dne 21. 3. 2003

Kazalo

1157. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Dobrna, stran 3557.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02) ter 15. člena statuta Občine Dobrna (Uradni list RS, št. 47/99, 15/01 in 112/02) je Občinski svet občine Dobrna na korespondenčni seji dne 11. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o območju zakonite predkupne pravice Občine Dobrna
1. člen
Ta odlok določa območje predkupne pravice Občine Dobrna na nepremičninah na območju poselitve in na območju obstoječih oziroma predvidenih infrastukturnih omrežij in objektov izven poselitvenih območij, ki so določeni v 2. členu tega odloka.
2. člen
Območje predkupne pravice Občine Dobrna, vključno s kmetijskimi zemljišči, je območje, ki se nahaja znotraj meja urbanistične zasnove določene na podlagi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin prostorskega plana dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98) za območje Občine Dobrna Prostorski plan Občine Dobrna dopolnjen v letu 1999 (Uradni list RS, št. 99/99).
3. člen
Predkupna pravica kmetijskih zemljišč lociranih izven meja urbanistične zasnove, določene v 3. členu tega odloka, se določa skladno z zakonom o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 59/96).
4. člen
Ta odlok začne veljati osmi po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 015-02-0010/2003-2
Dobrna, dne 11. marca 2003.
Župan
Občina Dobrna
Martin Brecl l. r.

AAA Zlata odličnost