Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002

Kazalo

3318. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica, stran 7817.

Na podlagi zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84, 15/89), 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list SRS, št. 48/90, 85/00) in 37. in 38. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 ter 44/97) ter 16. člena statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave PN, št. 18/95, 18/97 in 30/98 ter Uradni list RS, št. 31/99) je na 3. korespondenčni seji, sklicani dne 29. 7. 2002, Občinski svet občine Ilirska Bistrica sprejel naslednji
S K L E P
I
Javno se razgrne osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2001.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in družbenega plana Občine Ilirska Bistrica za obdobje od leta 1986 do leta 1990 – dopolnjen 2001 bo javno razgrnjen od 6. 8. 2002 do 5. 9. 2002 v prostorih KS Jelšane in na Občini Ilirska Bistrica.
III
Javna obravnava bo v ponedeljek, 19. 8. 2002 ob 20. uri v prostorih Gasilskega doma v Jelšanah.
IV
Občani in zainteresirani podajo pisne pripombe in predloge na osnutek na kraju same razgrnitve (knjiga pripomb) ali pisno pošljejo na Občinski urad občine Ilirska Bistica, v času trajanja razgrnitve ali najkasneje do 5. 9. 2002.
Št. 35003-3/01-231
Ilirska Bistrica, dne 1. avgusta 2002.
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. tehnol. l. r.

AAA Zlata odličnost