Uradni list

Številka 69
Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 69/2002 z dne 2. 8. 2002

Kazalo

3311. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda, stran 7811.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99 in 104/00) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 24. redni seji dne 18. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda
1. člen
V odloku o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 4/00) se za 6. členom doda nov 6.a člen, ki se glasi:
“6.a člen
Javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda ali samo del te službe – odvajanje ali čiščenje na območju Občine Gornja Radgona ali njenem delu (krajevni skupnosti, naselju ali delu naselja) se lahko zagotavlja tudi:
– v javnem podjetju,
– s podeljevanjem koncesij.
S koncesijskim aktom se določi predmet, območje in pogoji opravljanja gospodarske javne službe iz tega člena“.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 028-8/96-3
Gornja Radgona, dne 19. julija 2002.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.