Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001

Kazalo

5082. Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev, stran 10930.

Na podlagi 68. in 126. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in v zvezi s pravilnikom o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
za energijsko označevanje gospodinjskih pralno-sušilnih strojev*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S to odredbo se določajo natančne zahteve o navajanju podatkov o porabi energije ter drugih bistvenih virov na nalepkah in podatkovnih karticah, kar omogoča kupcu izbiro energijsko učinkovitejšega aparata.
(2) Ta odredba se nanaša na gospodinjske kombinirane pralno-sušilne stroje napajane iz električnega omrežja.
2. člen
(1) Ta odredba ne velja za gospodinjske pralno-sušilne stroje, ki lahko uporabljajo druge vire energije.
(2) Nalepke in podatkovne kartice niso obvezne za tiste modele gospodinjskih pralno-sušilnih strojev, katerih proizvodnja je bila ustavljena, ter za rabljene aparate.
II. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
3. člen
Tehnična dokumentacija, za gospodinjske pralno-sušilne stroje mora vsebovati:
– ime in sedež dobavitelja;
– splošni opis aparata, ki mora zadoščati za njegovo identifikacijo;
– podatke, vključno z ustreznimi risbami, ki kažejo glavne konstrukcijske značilnosti modela, še posebej tiste podatke, ki bistveno vplivajo na porabo energije;
– poročila o ustreznih meritvah izvedenih v skladu s standardi, ki so omenjeni v 5. členu te odredbe;
– navodilo za uporabo.
III. NALEPKA IN PODATKOVNA KARTICA
4. člen
(1) Nalepka, s katero mora biti opremljen vsak gospodinjski pralno-sušilni stroj, ko je dan v promet je specificirana v Prilogi I, ki je sestavni del te odredbe. Nameščena mora biti na zunanji sprednji ali na zgornji strani stroja in sicer na takšen način, da je jasno vidna in ni zakrita.
(2) Vsebina in oblika podatkovne kartice, je določena v Prilogi II, ki je sestavni del te odredbe.
(3) Kjer je dana ponudba za prodajo, najem ali nakup na obroke, v obliki tiskanega gradiva (kataloška prodaja po pošti), mora gradivo vsebovati podatke, ki so določeni v Prilogi III, ki je sestavni del te odredbe. Podatke za tiskano gradivo mora trgovcu, ki ponuja aparate na ta način, priskrbeti dobavitelj.
(4) Razred energijske učinkovitosti aparata določa Priloga IV, ki je sestavni del te odredbe.
IV. MERILNI POSTOPKI
5. člen
Podatki, ki jih zahteva ta odredba, morajo biti izmerjeni v skladu s harmoniziranimi standardi: SIST EN 50229: 1998, standardi iz seznama standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s pravilnikom o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/01) in drugimi relevantnimi standardi.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Določila točke 1.2 Priloge I začnejo veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji ali z uveljavitvijo ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
(2) Določila točke 1.1 Priloge I prenehajo veljati pet let po pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji ali pet let po uveljavitvi ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
7. člen
Ta odredba začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-53/01
Ljubljana, dne 7. decembra 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
* Ta odredba vsebinsko povzema direktivo ES 96/60/ES o energijskih nalepkah za gospodinjske kombinirane pralno-sušilne stroje
              Priloga II

            Podatkovna kartica

Informacije so lahko podane v tabeli, ki pokriva večje število
modelov, ki jih dobavlja isti dobavitelj. V tem primeru morajo
biti podatki podani v predpisanem vrstnem redu ali pa podani v
opisu aparata.

Podatkovna kartica mora vsebovati naslednje podatke:

1. Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in sedež dobavitelja

2. Dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela

3. Razred energijske učinkovitosti modela, določen v Prilogi IV,
z napisom: Razred energijske učinkovitosti, na lestvici od A
(manjša poraba energije) do G (večja poraba energije). Kjer je
ta podatek podan v tabeli, se to lahko izrazi z drugimi
sredstvi, pod pogojem, da je jasen obseg lestvice od A (manjša
poraba energije) do G (večja poraba energije).

4. Znak za okolje, če so podatki v obliki tabele in če je bil
kateremu od naštetih aparatov dodeljen znak za okolje v skladu s
predpisom, ki povzema uredbo Evropske unije 880/92/EEC, se
podatke o tem lahko vključi pod to točko. Naslovu se doda
grafični simbol znaka.

5. Porabo energije za pranje, ožemanje in sušenje v kWh na
celotni program kot je določeno v Prilogi I, opomba V.

6. Porabo energije samo za pranje in ožemanje v kWh na program
pranja kot je določeno v Prilogi I, opomba VI.

7. Razred pralnega učinka, določen v Prilogi IV, izražen kot
'Razred učinka pranja na lestvici od A (boljši) do G (slabši)'.
Lahko se izrazi z drugimi sredstvi, pod pogojem, da je jasen
obseg lestvice od A (boljši) do G (slabši).

8. Ožemalni učinek, določen v skladu s standardi navedenimi v 5.
členu za standardni program bombaž pri 600C, izražen kot
"Ostanek vode po centrifugiranju ---% (v razmerju s suho težo
perila)".

9. Maksimalno hitrost ožemanja kot je določeno v Prilogi I,
opomba VIII.

10. Zmogljivost aparata za standardni program bombaž pri 60 °C
kot je določeno v Prilogi I, opomba IX.

11. Zmogljivost aparata za standardni program sušenje bombaža
kot je določeno v Prilogi I, opomba X.

12. Porabo vode za pranje, ožemanje in sušenje v litrih na
celotni program kot je določeno v Prilogi I, opomba XI.

13. Porabo vode samo za pranje in ožemanje v litrih na
standardni program pranje (in ožemanje) bombaža pri 60 °C v
skladu s standardi navedenimi v 5. členu kot je določeno v
Prilogi I, opomba XI.

14. Trajanje programa pranje in sušenje. Trajanje celotnega
programa (program bombaž pri 60 °C in program sušenje bombaža)
za nazivno zmogljivost pranja kot je določeno v skladu s
standardi navedenimi v 5. členu.

15. Dobavitelji lahko točkam 5 do 14 dodajo tudi informacije za
druge programe pranja in sušenja.

16. Povprečno letna poraba energije in vode na podlagi 200-tih
uporab aparata izraženih v točkah 5 (energija) in 12 (voda). Ta
se izrazi kot "Ocenjena letna poraba za štiričlansko
gospodinjstvo pri vsakokratni uporabi sušilnika (200
programov)".

17. Povprečna letno porabo energije in vode na podlagi 200-tih
uporab aparata izraženih v točkah 6 (energija) in 13 (voda). Ta
se izrazi kot "Ocenjena letna poraba za štiričlansko
gospodinjstvo brez uporabe sušilnika (200 programov)".

18. Kadar pride v poštev, hrup med pranjem, ožemanjem in 
sušenjem za standardni program bombaž pri 60 °C in standardni
program sušenje bombaža, izmerjen v skladu s pravilnikom o
emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/01).

Podatkovno kartico lahko pripravimo tudi kot kopijo nalepke,
bodisi v barvi ali črno-belo. V tem primeru je potrebno
vključiti še podatke, ki so samo na podatkovni kartici in jih
nalepka ne vsebuje.

              Priloga III

         Podatki za pisno komuniciranje


Katalogi za naročanje po pošti in druge pisne oblike
sporazumevanja ki jih navaja tretji odstavek 4. člena, morajo
vsebovati naslednje podatke, podane v predpisanem vrstnem redu:


1. Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in sedež dobavitelja

2. Razred energijske učinkovitosti (Priloga II, točka 3)

3. Porabo energije (pranje, ožemanje in sušenje), (Priloga II,
točka 5)

4. Porabo energije (samo pranje in ožemanje), (Priloga II, točka
6)

5. Razred pralnega učinka (Priloga II, točka 7)

6. Ožemalni učinek (Priloga II, točka 8)

7. Maksimalno število obratov centrifuge (Priloga II, točka 9)

8. Zmogljivost (pranje), (Priloga II, točka 10)

9. Zmogljivost (sušenje), (Priloga II, točka 11)

10. Porabo vode (pranje, ožemanje in sušenje), (Priloga II,
točka 12)

11. Porabo vode (samo pranje in ožemanje), (Priloga II, točka
13)

12. Ocenjeno letno porabo za štiričlansko gospodinjstvo, pri
vsakokratni uporabi sušilnika (200 programov) (Priloga II,
točka 16)

13. Ocenjeno letno porabo za štiričlansko gospodinjstvo, brez
uporabe sušilnika (200 programov) (Priloga II, točka 17)

14. Hrup, kadar pride v poštev (Priloga II, točka 18).


Kadar so navedeni tudi drugi podatki iz podatkovne kartice,
morajo biti v obliki, ki je predpisana v Prilogi II in morajo
biti vključeni v zgornji seznam po vrstnem redu, kot je
predpisan na podatkovni kartici.

Priloga IV

Razred energijske učinkovitosti

 

1.      Razred energijske učinkovitosti aparatov se določi na naslednji način:

 

Preglednica 1

razred energijske učinkovitosti

Poraba energije C v kWh na kg perila za celotni program (pranje, ožemanje  in sušenje) za standardni  program pranje bombaža pri 60 0C in sušenje bombaža določena v skladu s standardi navedenimi v 5. členu

A

 C £ 0,68

B

0,68 < C £ 0,81

C

0,81 < C £ 0,93

D

0,93 < C £ 1,05

E

1,05 < C £ 1,17

F

1,17 < C £ 1,29

G

1,29 < C

 

2.      Razred pralnega učinka aparata se določi na naslednji način:

 

Preglednica 2

Razred pralnega učinka

Koeficient pralnega učinka P določen za standardni  program bombaž pri 60 0C v skladu s standardi navedenimi v 5. členu

A

 P > 1,03

B

1,03 ³ P > 1,00

C

1,00 ³ P > 0,97

D

0,97 ³ P > 0,94

E

0,94 ³ P > 0,91

F

0,91 ³ P > 0,88

G

0,88 ³ P

 

 


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti