Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001

Kazalo

5081. Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev, stran 10922.

Na podlagi 68. in 126. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in v zvezi s pravilnikom o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
za energijsko označevanje gospodinjskih električnih sušilnih strojev*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S to odredbo se določajo natančne zahteve o navajanja podatkov o porabi energije ter drugih bistvenih virov na nalepkah in podatkovnih karticah, kar omogoča kupcu izbiro energijsko učinkovitejšega aparata.
(2) Ta odredba se nanaša na gospodinjske električne sušilne stroje, ki so napajani iz električnega omrežja, razen za kombinirane pralno-sušilne stroje (v nadaljnjem besedilu: sušilni stroji).
2. člen
(1) Ta odredba ne velja za sušilne stroje, ki lahko uporabljajo druge vire energije.
(2) Nalepke in podatkovne kartice niso obvezne za tiste modele sušilnih strojev, katerih proizvodnja je bila ustavljena ter za rabljene aparate.
II. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
3. člen
Tehnična dokumentacija za sušilne stroje mora vsebovati:
– ime in sedež dobavitelja;
– splošni opis stroja, ki mora zadoščati za njegovo identifikacijo;
– podatke, vključno z ustreznimi risbami, ki kažejo glavne konstrukcijske značilnosti modela, še posebej tiste podatke, ki bistveno vplivajo na porabo energije;
– poročila o ustreznih meritvah izvedenih v skladu s standardi, ki so navedeni v 5. členu te odredbe;
– navodila za uporabo.
III. NALEPKA IN PODATKOVNA KARTICA
4. člen
(1) Nalepka, s katero mora biti opremljen vsak sušilni stroj, ko je dan v promet je specificirana v Prilogi I, ki je sestavni del te odredbe. Nameščena mora biti na zunanji sprednji ali na zgornji strani stroja in sicer na takšen način, da je jasno vidna in ni zakrita.
(2) Vsebina in oblika podatkovne kartice, je določena v Prilogi II, ki je sestavni del te odredbe.
(3) Če je dana ponudba za prodajo, najem ali nakup na obroke, v obliki tiskanega gradiva (kataloška prodaja po pošti), mora gradivo vsebovati podatke, ki so določeni v Prilogi III, ki je sestavni del te odredbe. Podatke za tiskano gradivo mora trgovcu, ki ponuja aparate na ta način, priskrbeti dobavitelj.
(4) Razred energijske učinkovitosti aparata določa Priloga IV, ki je sestavni del te odredbe.
IV. MERILNI POSTOPKI
5. člen
Podatki, ki jih zahteva ta odredba, morajo biti izmerjeni v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi: SIST EN 61121: 2001, standardi iz seznama standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s pravilnikom o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/01) in drugimi relevantnimi standardi.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Določbe točke 1.2 Priloge I začnejo veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji ali z uveljavitvijo ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
(2) Določbe točke 1.1 Priloge I prenehajo veljati pet let po pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji ali pet let po uveljavitvi ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
7. člen
Ta odredba začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-52/01
Ljubljana, dne 7. decembra 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
* Ta odredba vsebinsko povzema direktivo 95/13/ES o energijskih nalepkah za gospodinjske električne odzračevalne sušilne stroje
              Priloga II

            Podatkovna kartica

Informacije so lahko podane v tabeli, ki pokriva večje število
modelov, ki jih dobavlja isti dobavitelj. V tem primeru morajo
biti podatki podani v predpisanem vrstnem redu ali pa podani v
opisu stroja.

Podatkovna kartica mora vsebovati naslednje podatke:

1. Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in sedež dobavitelja

2. Dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela

3. Razred energijske učinkovitosti modela, določen v Prilogi IV,
z napisom: Razred energijske učinkovitosti, na lestvici od A
(manjša poraba energije) do G (večja poraba energije). Kjer je ta
podatek podan v tabeli, se to lahko izrazi z drugimi sredstvi,
pod pogojem, da je jasen obseg lestvice od A (manjša poraba
energije) do G (večja poraba energije).

4. Znak za okolje, če so podatki v obliki tabele in če je bil
kateremu od naštetih aparatov dodeljen znak za okolje v skladu s
predpisom, ki povzema uredbo Evropske unije 880/92/EEC, se
podatke o tem lahko vključi pod to točko. Naslovu se doda
grafični simbol znaka.

5. Porabo energije (Priloga I, opomba V).

6. Zmogljivost stroja (Priloga I, opomba VI).

7. Porabo vode v skladu s standardi navedenimi v 5. členu za
standardni program sušenje bombaža, kadar pride v poštev.

8. Trajanje programa, določeno v skladu s standardi navedenimi v
5. členu za standardni program sušenje bombaža.

(Podatke navedene pod točkami 5, 6, 7 in 8 za "program sušenje
bombaža" in program "občutljive tkanine". Točke izpustimo, kadar
stroj nima teh programov.

Dobavitelji lahko točkam 5, 6, 7 in 8 dodajo tudi informacije za
druge programe sušenja.)

9. Povprečno letno porabo energije (in vode, kadar pride v
poštev) določeno na podlagi sušenja 150 kg po programu sušenje
bombaža, 280 kg po programu sušenje bombaža do stopnje likanja in
150 kg po programu občutljive tkanine. Ta se izrazi kot "Ocenjena
letna poraba za štiričlansko gospodinjstvo pri normalni uporabi
sušilnega stroja.

10. Vrsto stroja, odzračevalni ali kondenzacijski, določeno v
skladu s standardi navedenimi v 5. členu (Priloga I, opomba 
VII).

11. Hrup, merjen v skladu s pravilnikom o emisiji hrupa
gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/01).

Podatkovno kartico lahko pripravimo tudi kot kopijo nalepke,
bodisi v barvi ali črno-belo. V tem primeru je potrebno vključiti
še podatke, ki so samo na podatkovni kartici in jih nalepka ne
vsebuje.

              Priloga III

         Podatki za pisno komuniciranje

Katalogi za naročanje po pošti in druge pisne oblike
sporazumevanja, ki jih določa tretji odstavek 4. člena, morajo
vsebovati naslednje podatke, podane v predpisanem vrstnem redu:

1. Razred energijske učinkovitosti (Priloga II, točka 3)

2. Porabo energije (Priloga II, opomba V)

3. Zmogljivost (Priloga I, opomba VI)

4. Poraba vode na program; kadar pride v poštev (Priloga II,
točka 7)

5. Ocenjeno letno porabo za gospodinjstvo (Priloga II, točka 11)

6. Hrup (Priloga I, opomba VIII)

Kadar so navedeni tudi drugi podatki iz podatkovne kartice,
morajo biti v obliki, ki je predpisana v Prilogi II in morajo
biti vključeni v zgornji seznam po vrstnem redu, kot je predpisan
na podatkovni kartici.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti