Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2001 z dne 19. 12. 2001

Kazalo

5080. Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev, stran 10913.

Na podlagi 68. in 126. člena energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00) in v zvezi s pravilnikom o energijskih nalepkah za določene vrste gospodinjskih aparatov (Uradni list RS, št. 104/01) izdaja minister za okolje in prostor
O D R E D B O
za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih strojev*
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(1) S to odredbo se določajo natančne zahteve o navajanju podatkov o porabi energije ter drugih bistvenih virov na nalepkah in podatkovnih karticah, kar omogoča kupcu izbiro energijsko učinkovitejšega aparata.
(2) Ta odredba se nanaša na gospodinjske pralne stroje, ki so napajani iz električnega omrežja, razen za:
– stroje brez centrifuge,
– stroje, ki imajo ločeni posodi za pranje in ožemanje,
– kombinirane pralno-sušilne stroje.
2. člen
(1) Ta odredba ne velja za gospodinjske pralne stroje, ki lahko uporabljajo druge vire energije.
(2) Nalepke in podatkovne kartice niso obvezne za tiste modele gospodinjskih pralnih strojev, katerih proizvodnja je bila ustavljena, ter za rabljene aparate.
II. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
3. člen
Tehnična dokumentacija za gospodinjske pralne stroje mora vsebovati:
– ime in sedež dobavitelja;
– splošni opis aparata, ki mora zadoščati za njegovo identifikacijo;
– podatke, vključno z ustreznimi risbami, ki kažejo glavne konstrukcijske značilnosti modela, še posebej tiste točke, ki bistveno vplivajo na porabo energije;
– poročila o ustreznih meritvah, izvedenih v skladu s standardi, ki so omenjeni v 5. členu te odredbe;
– navodilo za uporabo.
III. NALEPKA IN PODATKOVNA KARTICA
4. člen
(1) Nalepka, s katero mora biti opremljen vsak gospodinjski pralni stroj, ko je dan v promet je specificirana v Prilogi I, ki je sestavni del te odredbe. Nameščena mora biti na zunanji sprednji ali na zgornji strani aparata, in sicer na takšen način, da je jasno vidna in ni zakrita.
(2) Vsebina in oblika podatkovne kartice, je določena v Prilogi II, ki je sestavni del te odredbe.
(3) Če je dana ponudba za prodajo, najem ali nakup na obroke, v obliki tiskanega gradiva (kataloška prodaja po pošti), mora gradivo vsebovati podatke, ki so določeni v Prilogi III, ki je sestavni del te odredbe. Podatke za tiskano gradivo mora trgovcu, ki ponuja aparate na ta način, priskrbeti dobavitelj.
(4) Razred energijske učinkovitosti aparata določa Priloga IV, ki je sestavni del te odredbe.
IV. MERILNI POSTOPKI
5. člen
Podatki, ki jih zahteva ta odredba, morajo biti izmerjeni v skladu s harmoniziranimi standardi: SIST EN 60456: 2001, standardi iz seznama standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti s pravilnikom o emisiji hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/01) in drugimi relevantnimi standardi.
V. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(1) Določila točke 1.2 Priloge I začnejo veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji ali z uveljavitvijo ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
(2) Določila točke 1.1 Priloge I prenehajo veljati pet let po pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji ali pet let po uveljavitvi ustreznega mednarodnega sporazuma z Evropsko unijo.
7. člen
Ta odredba začne veljati šest mesecev po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 311-51/01
Ljubljana, dne 7. decembra 2001.
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.
* Ta odredba vsebinsko povzema direktivo 95/12/ES in 96/89/ES o energijskih nalepkah za gospodinjske pralne stroje
              PRILOGA II

            Podatkovna kartica

Informacije so lahko podane v tabeli, ki pokriva večje število
modelov, ki jih dobavlja isti dobavitelj. V tem primeru morajo
biti podatki podani v predpisanem vrstnem redu ali pa podani v
opisu stroja.

Podatkovna kartica mora vsebovati naslednje podatke:

1. Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in sedež dobavitelja

2. Dobaviteljevo identifikacijsko oznako modela

3. Razred energijske učinkovitosti modela, določen v Prilogi IV z
napisom: Razred energijske učinkovitosti, na lestvici od A
(manjša poraba energije) do G (večja poraba energije). Kjer je ta
podatek podan v tabeli, se to lahko izrazi z drugimi sredstvi,
pod pogojem, da je jasen obseg lestvice od A (manjša poraba
energije) do G (večja poraba energije).

4. Znak za okolje, če so podatki v obliki tabele in če je bil
kateremu od naštetih aparatov dodeljen znak za okolje v skladu s
predpisom, ki povzema uredbo Evropske unije 880/92/EEC, se
podatke o tem lahko vključi pod to točko. Naslovu se doda
grafični simbol znaka.

5. Porabo energije, merjeno v skladu s standardi navedenimi v 5.
členu, v kWh na program pranja za standardni program pranja
bombaža pri 60 stopinj C, z napisom "Poraba energije XYZ kWh na
programu pranja, na podlagi rezultatov standardnega preskusa za
program pranje bombaža pri 60 stopinj C. Dejanska poraba energije
je odvisna od načina uporabe stroja".

6. Razred pralnega učinka, določen v Prilogi IV, izražen kot
"Razred pralnega učinka na lestvici od A (boljši) do G (slabši).
Lahko se izrazi tudi na drug način, pod pogojem, da je jasen
obseg lestvice od A (boljši) do G (slabši).

7. Razred ožemalnega učinka, določen v Prilogi IV, izražen kot
"Razred ožemalnega učinka na lestvici od A (boljši) do G
(slabši)". Sledi ugotovitev:

"Če uporabljate sušilnik perila, vedite, da so pri uporabi
pralnega stroja z razredom ožemalnega učinka A, stroški sušenja
perila za polovico manjši kot pri pralnem stroju razreda
ožemalnega učinka G. Za sušenje perila se normalno porabi mnogo
več energije kot za pranje."

Ta ugotovitev je lahko podana tudi kot opomba.

Kjer so ti podatki podani v tabeli, potem se lahko izrazijo tudi
z drugimi sredstvi pod pogojem, da je jasno, da je jasen obseg
lestvice od A (boljši) do G (slabši) ter, da je ugotovitev o
stroških delovanja stroja vključena v tabeli ali kot opomba.

8. Ožemalni učinek, določen v skladu s standardi navedenimi v 5.
členu za standardni program pranja bombaža pri 60 stopinj C.
Izraženo kot "Ostanek vode po ožemanju ---% (v razmerju s suho
težo perila)".

9. Maksimalna hitrost ožemanja, določena v skladu s standardi
navedenimi v 5. členu za standardni program pranja bombaža pri
60 stopinj C.

10. Zmogljivost aparata, določena v skladu s standardi navedenimi
v 5. členu za standardni program pranja bombaža pri 60 stopinj
C.

11. Porabo pitne vode, določeno v skladu s standardi navedenimi v
5. členu za standardni program pranja bombaža pri 60 stopinj C.

12. Trajanje programa, določeno v skladu s standardi navedenimi v
5. členu za standardni program pranja bombaža pri 60 stopinj C.

13. Dobavitelji lahko točkam 6 do 12 dodajo tudi informacije za
druge programe pranja.

14. Povprečno letno porabo energije in vode na podlagi 200 pranj
po standardnem programu pranja bombaž pri 60 stopinj C. Ta se
izrazi kot "ocenjena letna poraba (200 standardnih pranj bombaža
pri 60 stopinj C) za štiričlansko gospodinjstvo.

15. Hrup med pranjem in ožemanjem za standardni program pranja
bombaža pri 60 stopinj C se meri skladno s predpisom o emisiji
hrupa gospodinjskih strojev (Uradni list RS, št. 13/01).

Podatkovno kartico lahko pripravimo tudi kot kopijo nalepke,
bodisi v barvi ali črno-belo. V tem primeru je potrebno vključiti
še podatke, ki so samo na podatkovni kartici in jih nalepka ne
vsebuje.

              PRILOGA III

         Podatki za pisno komuniciranje

Katalogi za naročanje po pošti in druge pisne oblike
sporazumevanja, ki jih določa tretji odstavek 4. člena, morajo
vsebovati naslednje podatke, podane v predpisanem vrstnem redu:

1. Dobaviteljevo ime ali blagovno znamko in sedež dobavitelja

2. Razred energijske učinkovitosti (Priloga II, točka 3)

3. Porabo energije (Priloga II, točka 5)

4. Razred pralnega učinka (Priloga II, točka 6)

5. Razred ožemalnega učinka (Priloga II, točka 7)

6. Maksimalno število obratov centrifuge (Priloga I, opomba VIII)

7. Zmogljivost (Priloga I, opomba IX)

8. Porabo vode (Priloga I, opomba X)

9. Ocenjeno letno porabo za štiričlansko gospodinjstvo (Priloga
II, točka 14)

10. Hrup (Priloga I, opomba XI)

Kadar se navajajo tudi drugi podatki iz podatkovne kartice,
morajo biti v obliki, ki je predpisana v Prilogi II in morajo
biti vključeni v zgornji seznam po vrstnem redu, kot je predpisan
na podatkovni kartici.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti