Uradni list

Številka 97
Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 97/2001 z dne 4. 12. 2001

Kazalo

4797. Zakon o spremembah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-D), stran 9363.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-D)
Razglašam zakon o spremembah zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV-D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2001.
Št. 001-22-138/01
Ljubljana, dne 30. novembra 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O PRISPEVKIH ZA SOCIALNO VARNOST (ZPSV-D)
1. člen
V zakonu o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96, 18/96 – ZDavP, 34/96, 3/98, 7/98 – odl. US in 81/00) se v 11. členu v 1. točki v drugi alinei in v 1.a točki v drugi alinei številka “6,36“ nadomesti s številko “6,56“.
V 2. točki se številka “5,76“ nadomesti s številko “5,96“.
2. člen
V 16. členu se črta tretji odstavek.
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od prvega dne meseca, ki sledi mesecu, v katerem je zakon uveljavljen.
Št. 433-02/96-11/10
Ljubljana, dne 22. novembra 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti