Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2001 z dne 21. 9. 2001

Kazalo

3952. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o istovetnostnih simbolih Občine Žetale, stran 7663.

Na podlagi 10. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 92/93, 57/94, 14/95, 25/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) in na podlagi 15. člena statuta Občine Žetale (Uradni list RS, št. 24/99 in 11/00) je Občinski svet občine Žetale na redni seji 14. 9. 2001 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o istovetnostnih simbolih Občine Žetale
1. člen
V odloku o istovetnostnih simbolih Občine Žetale se spremeni 26. člen tako, da se zamenjata 2. in 3. točka, in sicer:
»2. Zlata plaketa Občine Žetale« ima pomen priznanja za pomembne dosežke na različnih področjih ustvarjalnosti.«
»3. Priznaje Občine Žetale« ima pomen priznanja za dosežke v preteklem obdobju.
2. člen
Spremeni se 30. člen, ki se glasi:
»Drugo najvišje občinsko priznanje je »Zlata plaketa Občine Žetale«.
Ta plaketa se podeljuje posameznikom ali skupini ljudi, ki so dosegli izjemne uspehe in dosežke na družbenoekonomskem, znanstvenem, tehničnem, kulturnem in drugih področjih dela. Plaketa naj ima značaj spodbude občanom ali tudi tujcem za takšno nadaljnjo delo, ki ima poseben pomen za razvoj in napredek Občine Žetale. Zlata plaketa je pozlačena barvna kovinska plošča z natisnjenim graviranim besedilom utemeljitve s katerim je bila podeljena ter z občinskim grbom na njeni sredini. Njena velikost je 25 x 25 cm, preda se jo položeno v posebni šatulji, spremlja jo odločba o priznanju. Zlato plaketo lahko sprejme posameznik, skupina občanov ali pravne osebe. Podeli se lahko vsako leto, izjemoma največ v treh primerih«.
3. člen
Spremeni se 31. člen, ki se glasi:
»Priznanje Občine Žetale« ima pomen priznanja za pomembne dosežke na že zgoraj imenovanih področjih. To priznanje vsebuje utemeljitev sklepa s katerim je priznanje utemeljeno. Listino krasi občinski grb s štampiljko ali pa pečatom, izdelano umetniško na F=A3 in je namenu primerno uokvirjena. Podeljuje se vsako leto, vendar v največ treh primerih.
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu R Slovenije.
Št. 062-02-0024/2001-2
Žetale, dne 14. septembra 2001.
Župan
Občine Žetale
Anton Butolen l. r.

AAA Zlata odličnost