Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2001 z dne 29. 6. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2001 z dne 29. 6. 2001

Kazalo

2913. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev Občine Kostel, stran 5667.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Kostel (Uradni list RS, št. 58/99) in 37. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je župan Občine Kostel dne 22. 6. 2001 sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka prostorsko ureditvenih pogojev Občine Kostel
1. člen
Javno se razgrne osnutek prostorsko ureditvenih pogojev Občine Kostel, ki ga je v maju 2001 pod št. PUP10/01 pripravil Topos d.o.o., Dolenjske Toplice.
2. člen
Osnutek iz 1. člena tega sklepa z osnutkom odloka, bo javno razgrnjen v prostorih Občine Kostel, Vas1, 1336 Vas (ogled je možen ponedeljek in torek od 7.30 do 15. ure, v sredo od 7.30 do 16.30 in petek ter četrtek od 7.30 do 14. ure). Javna razgrnitev dokumenta bo osmi dan po objavi tega sklepa v Uradnem listu RS in bo trajala 30 dni. V času javne razgrnitve bodo organizirane tudi javne obravnave. Obvestilo o času in kraju javnih obravnav bo naknadno objavljeno na krajevno običajen način.
3. člen
Občani, organi, organizacije, podjetja in društva lahko v času trajanja javne razgrnitve podajo svoje pisne pripombe, mnenja in predloge na kraju javne razgrnitve ali pa jih pošljejo naslov Občina Kostel, Vas 1, 1336 Vas.
4. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Št. 350-03 02/01
Kostel, dne 22. junija 2001.
Župan
Občine Kostel
Valentin Južnič l. r.