Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2000 z dne 15. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2000 z dne 15. 11. 2000

Kazalo

4371. Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona, stran 11069.

Na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) ter 99. člena zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 in 42/94) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 16. redni seji dne 26. 10. 2000 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona
1. člen
S tem pravilnikom se določajo upravičenci, kriteriji in postopki dodeljevanja enkratnih denarnih pomoči v Občini Gornja Radgona.
2. člen
Do enkratnih denarnih pomoči so upravičeni občani s stalnim bivališčem v Občini Gornja Radgona, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč občine, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.
Kriterij za dodelitev enkratne denarne pomoči je cenzus, določen v 26. členu zakona o socialnem varstvu, z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca.
3. člen
Občinska denarna pomoč se lahko dodeli enkrat letno.
Pri določanju višine denarne pomoči se upoštevajo vsi dohodki in prejemki po 27. in 28. členu zakona o socialnem varstvu.
4. člen
Denarna pomoč je namenjena:
– nakupu šolskih potrebščin;
– plačilu letovanj in šole v naravi osnovnošolcem;
– doplačilo zdravstvenih storitev, ki so nujno potrebne, pa jih ne pokriva Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije;
– plačilu najemnine za stanovanje;
– kritju drugih stroškov in izdatkov, za premostitev trenutne materialne ogroženosti z upoštevanjem socialnih razmer upravičenca (nakupu kurjave, ozimnice, ortopedskih pripomočkov).
Izjemoma je mogoče dodeliti enkratno denarno pomoč tudi takrat, ko občan presega cenzus po 2. členu tega pravilnika (vendar ne več kot za 100%), v primerih težje bolezni ali smrti v družini oziroma nesposobnosti za pridobitno delo.
S tem pravilnikom se opredeli tudi možnost uveljavitve enkratne denarne pomoči v primeru elementarne nesreče (požar, poplava, porušitev). V tem primeru se ne upoštevajo kriteriji določeni v 2. členu pravilnika in se lahko enkratna denarna pomoč dodeli v višini do 15 zajamčenih plač.
5. člen
Višina enkratne denarne pomoči je najmanj 10.000 SIT in največ do višine denarnega dodatka po 33. členu zakona o socialnem varstvu.
Denarna pomoč se praviloma izplača neposredno upravičencu, razen letovanja in šole v naravi ter v primeru, ko upravičenec ne more zagotoviti namenske porabe. Za slednje se sredstva nakažejo neposredno izvajalcu.
6. člen
Denarna pomoč se lahko upravičencu dodeli v nižjem znesku, kot bi mu pripadal po tem pravilniku, ali se mu ne dodeli, če:
– se ugotovi, da z upravičencem živijo osebe, ki niso družinski člani po zakonu o socialnem varstvu, pa pridobivajo dohodke iz 27. člena zakona o socialnem varstvu skupaj z upravičencem.
7. člen
Občani vlagajo zahtevke za dodelitev enkratne denarne pomoči pri Občini Gornja Radgona.
Vlogi so dolžni priložiti vsa potrebna dokazila o premoženjskem stanju, vključno z dokazili o dohodkih in prejemkih, za obdobje zadnjih treh mesecev ali veljavno odločbo o dodelitvi denarne pomoči Centra za socialno delo Gornja Radgona.
Odločitev o upravičenosti do enkratne denarne pomoči s sklepom odloči občinska uprava v roku 30 dni od dneva prispelega zahtevka.
Zoper sklep je možna pritožba, ki jo občan vloži v roku 8 dni po prejemu sklepa. O pritožbi zoper sklep odloča župan Občine Gornja Radgona.
8. člen
Sredstva za enkratne denarne pomoči zagotavlja občina v proračunu Občine Gornja Radgona.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 152-00-1/2000
Gornja Radgona, dne 27. oktobra 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti