Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2000 z dne 15. 11. 2000
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2000 z dne 15. 11. 2000

Kazalo

4370. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Gornja Radgona, stran 11068.

Na podlagi 35. in 36. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US; 45/94 – odločba US; 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US; 63/95 – obvezna razlaga; 9/96 – odločba US; 39/96 – odločba US; 44/96 – odločba US; 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US; 74/98 in 59/99 – odločba US, 70/00) in na podlagi 20. člena statuta Občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 44/99) je Občinski svet občine Gornja Radgona na 16. redni seji dne 26. 10. 2000 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Gornja Radgona
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 83/99) se v 44. členu v prvem stavku za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
2. člen
V 60. členu se v prvem odstavku za peto alineo dodajo nove alinee:
»– obravnava in daje mnenja o dokončnih poročilih nadzornega odbora,
– spremlja in daje mnenje o gospodarjenju z občinskim premoženjem,
– obravnava poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta.
3. člen
V 61. členu se v prvem odstavku za drugo alineo dodata alinei:
»– obravnava proračun in zaključni račun, s poudarkom na tistem delu, ki zajema njegovo delovno področje,
– obravnava poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta.
Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea.
4. člen
V 62. členu se v prvem odstavku za četrto alineo dodata alinei:
»– obravnava proračun in zaključni račun, s poudarkom na tistem delu, ki zajema njegovo delovno področje,
– obravnava poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta.
Dosedanja peta alinea postane šesta alinea.
5. člen
V 63. členu se v prvem odstavku za tretjo alineo dodata alinei:
»– obravnava proračun in zaključni račun, s poudarkom na tistem delu, ki zajema njegovo delovno področje,
– obravnava poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta.
Dosedanja četrta alinea postane peta alinea.
6. člen
V 64. členu se v prvem odstavku za deveto alineo dodata alinei:
»– obravnava proračun in zaključni račun, s poudarkom na tistem delu, ki zajema njegovo delovno področje,
– obravnava poročilo župana o realizaciji sklepov občinskega sveta.
Dosedanja deseta alinea postane enajsta alinea.
7. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-03-1/99
Gornja Radgona, dne 27. oktobra 2000.
Župan
Občine Gornja Radgona
Miha Vodenik l. r.

AAA Zlata odličnost